Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 12. decembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Balík opatrení pre jednotný trh (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Udeľovanie ceny Sacharova (slávnostná časť schôdze)
 10.Vyhlásenie Predsedníctva
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Hlasovanie
  12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  12.2.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (hlasovanie)
  12.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  12.4.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  12.5.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (hlasovanie)
  12.6.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (hlasovanie)
  12.7.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (hlasovanie)
  12.8.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (hlasovanie)
  12.9.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (hlasovanie)
  12.10.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (hlasovanie)
  12.11.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (A8-0401/2018 - Dan Nica) (hlasovanie)
  12.12.Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (hlasovanie)
  12.13.Balík opatrení pre jednotný trh (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (hlasovanie)
  12.14.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (hlasovanie)
  12.15.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (A8-0392/2018 - David McAllister) (hlasovanie)
  12.16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (hlasovanie)
  12.17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (tematická rozprava)
 18.Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb - Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (rozprava)
 19.Hlasovanie
  19.1.Zriadenie Európskeho obranného fondu (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (hlasovanie)
  19.2.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (hlasovanie)
  19.3.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 22.Pokračovanie prerušeného rokovania
 23.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (rozprava)
 24.Rýchle riešenie obchodných sporov (rozprava)
 25.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (rozprava)
 26.Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (rozprava)
 27.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 28.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (rozprava)
 29.Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (rozprava)
 30.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 31.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 32.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (916 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4340 kb)
Posledná úprava: 16. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia