Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 12. december 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Sveženj za enotni trg (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 7.Razprava s predsednikom Republike Ciper Nikosom Anastasiadisom o prihodnosti Evrope (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 10.Izjava predsedujočega
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Čas glasovanja
  12.1.Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  12.2.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (glasovanje)
  12.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna EU za leto 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (glasovanje)
  12.4.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)
  12.5.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (glasovanje)
  12.6.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (glasovanje)
  12.7.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (glasovanje)
  12.8.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (glasovanje)
  12.9.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (glasovanje)
  12.10.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (glasovanje)
  12.11.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (A8-0401/2018 - Dan Nica) (glasovanje)
  12.12.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (glasovanje)
  12.13.Sveženj za enotni trg (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (glasovanje)
  12.14.Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (glasovanje)
  12.15.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (A8-0392/2018 - David McAllister) (glasovanje)
  12.16.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (glasovanje)
  12.17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 14.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 17.Vključevanje delavcev in državljanov v pravičen prehod za varnejši planet (tematska razprava)
 18.Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev - Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (razprava)
 19.Čas glasovanja
  19.1.Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (glasovanje)
  19.2.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (glasovanje)
  19.3.Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (glasovanje)
 20.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 21.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 22.Nadaljevanje seje
 23.Navzkrižje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (razprava)
 24.Hitro reševanje trgovinskih sporov (razprava)
 25.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (razprava)
 26.Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (razprava)
 27.Sestava odborov: glej zapisnik
 28.Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program (razprava)
 29.Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (razprava)
 30.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 31.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 32.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (916 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4340 kb)
Zadnja posodobitev: 16. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov