Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2098(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0373/2018

Predkladané texty :

A8-0373/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 17
CRE 11/12/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.17
CRE 12/12/2018 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0515

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

10.9. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu. Jsem velmi rád, že zpráva byla kvalitně zpracována, podle mého názoru je obsáhlejší, lepší než za předchozí rok, protože agenda lidských práv je pro Evropskou unii mimořádně důležitá. Jako právník celý život bojuji za to, aby byl ve světě zakázán trest smrti, a jsem velmi rád, že ta zpráva popisuje, že dochází k určitému poklesu poprav, meziročně asi o 7 až 8 %. Ale stále je ten pokles malý. Chtěl jsem proto vyzvat orgány Evropské unie, abychom tuto dílčí část boje za lidská práva, boje proti nehumánnímu trestu smrti nepodceňovali a i v dalším roce udělali maximum pro to, aby některé země přestaly trest smrti užívat anebo ho alespoň nezneužívaly u politických a jiných procesů.

Zprávu vítám, podpořil jsem ji a doufám, že příští rok budeme číst to, že se stav lidských práv alespoň v některých oblastech a částech zlepšuje.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Ako sa žiaľ stalo v tomto volebnom období už pravidlom, aj výročná správa o dodržiavaní ľudských práv vo svete za rok 2017 podáva veľmi skreslený obraz o tom, čo sú ľudské práva, ktoré je potrebné chrániť. Viaceré požiadavky obsiahnuté v prijatom texte idú nad rámec kompetencií zverených Únii v európskych zmluvách. Snáď najviac ma prekvapilo, že do návrhu správy sa dostal aj odkaz na kontroverzné Jogjakartské princípy, dokument navrhnutý v prostredí OSN, ktorý však opakovane odmietlo tak valné zhromaždenie OSN, ako aj Rada OSN pre ľudské práva a ďalšie medzivládne inštitúcie. Ostro protestujem proti takýmto pokusom o presadzovaní falošných a zavádzajúcich predstáv o človeku a jeho prirodzenosti do politík EÚ v oblasti ľudských práv, a preto som správu nepodporila.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Ja głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka jest instrumentalnie traktowana jako narzędzie rozprzestrzeniania rewolucji – obyczajowej przede wszystkim – na cały świat, jako tuba propagandowa, jako trąbienie cały czas o prawach mniejszości seksualnych, które to prawa są rozdymane do centralnego problemu ludzkości w tych wszystkich naszych inicjatywach, trąbienie o specyficznym podejściu do płci. Oczywiście jest tu mowa o konwencji stambulskiej, o szczególnej roli kobiet we wszystkim na świecie. Jest to więc narzędzie rozprzestrzeniania lewicowej retoryki na cały świat. Instrumentalnie traktujemy handel, kiedy mówimy, że będziemy handlować tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Jest to instrumentalne traktowanie edukacji, kiedy mówimy, że edukacja ma być narzędziem walki z radykalizacją. Nie, edukacja jest narzędziem przekazywania wiedzy. Jeśli się traktuje ją jako narzędzie do kreowania postaw, to już jest propaganda. Głosowałem więc przeciwko i sprzeciwiam się takiemu podejściu do praw człowieka.

 
Posledná úprava: 5. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia