Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0228(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0409/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0409/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 16.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.10. Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, el Mecanismo «Conectar Europa» promueve un modelo energético en las antípodas de lo que necesitamos en este momento de urgencia climática. Promueve un modelo centralizado insostenible con megainfraestructuras como el gaseoducto Midcat, el TAV o, por ejemplo, también la interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya.

Lejos de dejar de financiar los combustibles fósiles, este Mecanismo seguirá financiando el mal llamado gas natural, que seguirá recibiendo miles de millones de euros cuando sabemos que sus efectos sobre el clima son muy, muy nocivos.

Este fondo tampoco pone por delante el principio de eficiencia energética, que es lo que deberíamos hacer primando reducir nuestro consumo en vez de promocionar infraestructuras cuya justificación es más que dudosa.

Además, el dinero para financiar este Mecanismo saldrá de la reducción del Fondo de Cohesión, principal instrumento de corrección de las desigualdades territoriales dentro de la Unión Europea.

Finalmente, se está abogando por una militarización de las infraestructuras de transporte, con la introducción de un pernicioso uso dual civil y militar: su manera para hacer entrar la dimensión militar... (el presidente retira la palabra al orador).

 
  
  

(Abstimmungsstunde vom Donnerstag, 13. Dezember 2018)

 
Τελευταία ενημέρωση: 5 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου