Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 13. prosince 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Složení Parlamentu: viz zápis
 3.Petice: viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 6.Situace migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 7.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  7.1.Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové
  7.2.Egypt, zejména situace obhájců lidských práv
  7.3.Tanzanie
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  9.1.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Minimální krytí ztrát pro nevýkonné expozic (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  9.2.Urychlené řešení obchodních sporů (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  9.3.Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (hlasování)
  9.4.Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (hlasování)
  9.5.Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (hlasování)
  9.6.Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (A8-0428/2018 - Paul Tang) (hlasování)
  9.7.Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (hlasování)
  9.8.Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egypt, zejména situace obhájců lidských práv (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzanie (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (hlasování)
  9.12.Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (B8-0561/2018) (hlasování)
  9.13.Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (hlasování)
  9.14.Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (hlasování)
  9.15.Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Vzácná onemocnění (rozprava)
 15.Šíření afrického moru prasat (rozprava)
 16.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 17.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
 19.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (665 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3117 kb)
Poslední aktualizace: 5. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí