Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  7.1.Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
  7.2.Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  7.3.Τανζανία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματ (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  9.2.Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  9.3.Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (ψηφοφορία)
  9.4.Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (ψηφοφορία)
  9.6.Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (A8-0428/2018 - Paul Tang) (ψηφοφορία)
  9.7.Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (ψηφοφορία)
  9.8.Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Τανζανία (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (ψηφοφορία)
  9.12.Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (B8-0561/2018) (ψηφοφορία)
  9.13.Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (ψηφοφορία)
  9.14.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (ψηφοφορία)
  9.15.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σπάνιες νόσοι (συζήτηση)
 15.Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (συζήτηση)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (665 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3117 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 5 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου