Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 13. detsember 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 3.Petitsioonid (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 6.Rändajate olukord ELi piiril Bosnias ja Hertsegoviinas (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  7.1.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
  7.2.Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
  7.3.Tansaania
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  9.1.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Viivisnõuete kahju miinimumkate (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  9.2.Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  9.3.Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (hääletus)
  9.4.Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (hääletus)
  9.5.USA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (hääletus)
  9.6.Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem (A8-0428/2018 - Paul Tang) (hääletus)
  9.7.Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (hääletus)
  9.8.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tansaania (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (hääletus)
  9.12.Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (B8-0561/2018) (hääletus)
  9.13.Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (hääletus)
  9.14.Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (hääletus)
  9.15.2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.„Euroopa horisondi“ rakendamise programm (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Euroopa ühendamise rahastu loomine (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Euroopa ühendamise rahastu loomine (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Haruldased haigused (arutelu)
 15.Aafrika seakatku levik (arutelu)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (665 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3117 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika