Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 13. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Poslanecký mandát
 6.Maahantulijoiden tilanne EU:n rajalla Bosnia ja Hertsegovinassa (keskustelu)
 7.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  7.1.Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus
  7.2.Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
  7.3.Tansania
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset
  9.1.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukse (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (äänestys)
  9.2.Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  9.3.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (äänestys)
  9.4.Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (äänestys)
  9.5.Yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (äänestys)
  9.6.Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä (A8-0428/2018 - Paul Tang) (äänestys)
  9.7.Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (äänestys)
  9.8.Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tansania (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Lohkoketju: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (äänestys)
  9.12.Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (B8-0561/2018) (äänestys)
  9.13.Eturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (äänestys)
  9.14.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (äänestys)
  9.15.Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Verkkojen Eurooppa -väline (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Verkkojen Eurooppa -väline (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Eturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Harvinaiset sairaudet (keskustelu)
 15.Afrikkalaisen sikaruton leviäminen (keskustelu)
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (665 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3117 kb)
Päivitetty viimeksi: 5. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö