Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 3.Peticijos (žr. protokolą)
 4.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 5.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 6.Migrantų padėtis prie ES sienos Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)
 7.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  7.1.Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis
  7.2.Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis
  7.3.Tanzanija
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygi (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  9.2.Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  9.3.Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (balsavimas)
  9.4.2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (balsavimas)
  9.5.JAV ir ES susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (balsavimas)
  9.6.Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema (A8-0428/2018 - Paul Tang) (balsavimas)
  9.7.Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (balsavimas)
  9.8.Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzanija (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blokų grandinė – ateities perspektyvomis grindžiama prekybos politika (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (balsavimas)
  9.12.Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (B8-0561/2018) (balsavimas)
  9.13.Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (balsavimas)
  9.14.Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (balsavimas)
  9.15.Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Retosios ligos (diskusijos)
 15.Afrikinio kiaulių maro plitimas (diskusijos)
 16.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 17.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 18.Posėdžio pabaiga
 19.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (665 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (3117 kb)
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika