Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 3.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 6.Migrantu stāvoklis pie ES robežas Bosnijā un Hercegovinā (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  7.1.Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta
  7.2.Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
  7.3.Tanzānija
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumie (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (balsošana)
  9.2.Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  9.3.Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (balsošana)
  9.4.Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (balsošana)
  9.5.ASV un ES nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (balsošana)
  9.6.Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana (A8-0428/2018 - Paul Tang) (balsošana)
  9.7.Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (balsošana)
  9.8.Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzānija (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (balsošana)
  9.12.Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (B8-0561/2018) (balsošana)
  9.13.Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (balsošana)
  9.14.Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (balsošana)
  9.15.Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Retās slimības (debates)
 15.Āfrikas cūku mēra izplatīšanās (debates)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 17.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (665 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3117 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika