Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 3.Petizzjonijiet: ara l-Minuti
 4.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 5.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 6.Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-fruntiera mal-UE fil-Bożnija-Ħerzegovina (dibattitu)
 7.Dibattiti dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (dibattitu)
  7.1.L-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh
  7.2.L-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
  7.3.It-Tanzanija
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  9.2.Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (votazzjoni)
  9.3.L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (votazzjoni)
  9.4.L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (votazzjoni)
  9.5.Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar kooperazzjoni fir-regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (votazzjoni)
  9.6.Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali (A8-0428/2018 - Paul Tang) (votazzjoni)
  9.7.Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (votazzjoni)
  9.8.L-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.L-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.It-Tanzanija (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (votazzjoni)
  9.12.L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun (B8-0561/2018) (votazzjoni)
  9.13.Il-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (votazzjoni)
  9.14.Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (votazzjoni)
  9.15.Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Il-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 14.Mard rari (dibattitu)
 15.It-tixrid tad-Deni Afrikan tal-Ħnieżer (dibattitu)
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 17.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 18.Għeluq tas-seduta
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (665 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (3117 kb)
Aġġornata l-aħħar: 5 ta' April 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza