Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 13 december 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 6.De situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina (debat)
 7.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  7.1.Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
  7.3.Tanzania
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  9.1.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellinge- Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (stemming)
  9.2.Snelle afhandeling van handelsgeschillen (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  9.3.Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (stemming)
  9.4.Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (stemming)
  9.5.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (stemming)
  9.6.Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten (A8-0428/2018 - Paul Tang) (stemming)
  9.7.Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (stemming)
  9.8.Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzania (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (stemming)
  9.12.Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (B8-0561/2018) (stemming)
  9.13.Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (stemming)
  9.14.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (stemming)
  9.15.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Programma tot uitvoering Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Vaststelling van de Connecting Europe Facility (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Vaststelling van de Connecting Europe Facility (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Zeldzame ziekten (debat)
 15.Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest (debat)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (665 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3117 kb)
Laatst bijgewerkt op: 5 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid