Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 3.Petycje: patrz protokół
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 6.Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie (debata)
 7.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  7.1.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  7.3.Tanzania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  9.2.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  9.3.Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (głosowanie)
  9.4.Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (głosowanie)
  9.5.Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (głosowanie)
  9.6.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych (A8-0428/2018 - Paul Tang) (głosowanie)
  9.7.Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (głosowanie)
  9.8.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotoudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzania (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (głosowanie)
  9.12.Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (B8-0561/2018) (głosowanie)
  9.13.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (głosowanie)
  9.14.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (głosowanie)
  9.15.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Choroby rzadkie (debata)
 15.Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (debata)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (665 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3117 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności