Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 13 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Componența Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 3.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 4.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 5.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 6.Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 7.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  7.1.Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului
  7.3.Tanzania
 8.Reluarea şedinţei
 9.Votare
  9.1.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (vot)
  9.2.Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  9.3.Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (vot)
  9.4.Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (vot)
  9.5.Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (vot)
  9.6.Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale (A8-0428/2018 - Paul Tang) (vot)
  9.7.Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (vot)
  9.8.Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzania (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (vot)
  9.12.Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (B8-0561/2018) (vot)
  9.13.Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (vot)
  9.14.Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (vot)
  9.15.Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Reluarea şedinţei
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Bolile rare (dezbatere)
 15.Răspândirea pestei porcine africane (dezbatere)
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 17.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (665 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (3117 kb)
Ultima actualizare: 5 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate