Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 13. decembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 6.Situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine (rozprava)
 7.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
  7.2.Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv
  7.3.Tanzánia
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Minimálne krytie strát pri problémových expozíciác (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  9.2.Rýchle riešenie obchodných sporov (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  9.3.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (hlasovanie)
  9.4.Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (hlasovanie)
  9.5.Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (hlasovanie)
  9.6.Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb (A8-0428/2018 - Paul Tang) (hlasovanie)
  9.7.Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (hlasovanie)
  9.8.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzánia (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (hlasovanie)
  9.12.Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (B8-0561/2018) (hlasovanie)
  9.13.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (hlasovanie)
  9.14.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (hlasovanie)
  9.15.Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Pokračovanie prerušeného rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Zriedkavé choroby (rozprava)
 15.Šírenie afrického moru ošípaných (rozprava)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (665 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3117 kb)
Posledná úprava: 5. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia