Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 13. december 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 3.Peticije: glej zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 5.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 6.Položaj migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini (razprava)
 7.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  7.1.Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh
  7.2.Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
  7.3.Tanzanija
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja
  9.1.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenost (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  9.2.Hitro reševanje trgovinskih sporov (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  9.3.Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (glasovanje)
  9.4.Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (glasovanje)
  9.5.Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (glasovanje)
  9.6.Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev (A8-0428/2018 - Paul Tang) (glasovanje)
  9.7.Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (glasovanje)
  9.8.Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzanija (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (glasovanje)
  9.12.Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (B8-0561/2018) (glasovanje)
  9.13.Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (glasovanje)
  9.14.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (glasovanje)
  9.15.Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Redke bolezni (razprava)
 15.Širjenje afriške prašičje kuge (razprava)
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 17.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (665 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3117 kb)
Zadnja posodobitev: 5. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov