Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 13 december 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 3.Framställningar: se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 6.Situationen för migranter vid gränsen till EU i Bosnien och Hercegovina (debatt)
 7.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
  7.3.Tanzania
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  9.1.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringa (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  9.2.Snabb lösning av handelstvister (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  9.3.Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (omröstning)
  9.4.Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (omröstning)
  9.5.Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (omröstning)
  9.6.Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (A8-0428/2018 - Paul Tang) (omröstning)
  9.7.Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (omröstning)
  9.8.Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzania (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (omröstning)
  9.12.Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (B8-0561/2018) (omröstning)
  9.13.Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (omröstning)
  9.14.Ombudsmannens verksamhet under 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (omröstning)
  9.15.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Programmet för genomförande av Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Ombudsmannens verksamhet under 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Sällsynta sjukdomar (debatt)
 15.Spridningen av afrikansk svinpest (debatt)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (665 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3117 kb)
Senaste uppdatering: 5 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy