Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 4 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid