Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2089(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0425/2018

Indgivne tekster :

A8-0425/2018

Forhandlinger :

PV 14/01/2019 - 23
CRE 14/01/2019 - 23

Afstemninger :

PV 15/01/2019 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0005

Forhandlinger
Mandag den 14. januar 2019 - Strasbourg Revideret udgave

23. Selvkørende biler i europæisk transport (kortfattet forelæggelse)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle la brève présentation du rapport de Wim van de Camp sur les véhicules autonomes dans les transports européens (2018/2089(INI)) (A8-0425/2018).

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, Rapporteur. – Voorzitter, voor zover ik dat nog niet gedaan heb, wens ik iedereen nog een gelukkig nieuwjaar en veel gezondheid in dit verkiezingsjaar. Op de eerste plaats wil ik mijn schaduwrapporteurs bedanken, maar bovenal de rapporteurs van de IMCO-commissie en de Commissie juridische zaken, die beide op mijn initiatiefverslag een goed advies hebben uitgebracht waar ik zo meteen nog even op terugkom.

Ik wil erop wijzen dat dit initiatiefverslag niet alleen over auto's gaat, maar ook over andere vervoermiddelen, bijvoorbeeld de metro, de trein en de zelfvarende binnenvaartschepen. Dat is een industriële ontwikkeling die wij zeker kunnen omarmen. Het gaat hierbij ook om Europees industriebeleid, en met name de spin-off naar andere sectoren, zoals we dat gezien hebben bij de ruimtevaart, is bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen van groot belang. Dit dossier is zeker ook verbonden met het innovatieprogramma Europa 2030. Tegelijkertijd speelt hier de concurrentiepositie met de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en zelfs Israël. Zij zijn allemaal bezig om zo snel mogelijk zelfrijdende voertuigen te ontwikkelen.

Een ander belangrijk aspect in dit dossier is de verkeersveiligheid. Ik weet dat uw collega, mevrouw Bulc, zeer bezorgd is over de verkeersveiligheid: 90 % van de verkeersongevallen in Europa vindt immers plaats door menselijk falen. Wanneer je over verkeersveiligheid praat, dan spreek je ook direct over de aansprakelijkheidsvraag. Wie is er aansprakelijk bij het zelfrijdende voertuig? En daar heeft onze Commissie juridische zaken waardevolle dingen over gezegd.

Een ander belangrijk punt in dit dossier is de psychologie van de zelfrijdende auto. Met andere woorden: is de individuele Europese burger eraan toe om zich over te geven aan een volledig zelfrijdende auto? Dat zal nog wel wat omwenteling en wat omschakeling van die burger vergen. Ik vraag hier ook aandacht voor de werknemers. Er zijn veel werknemers in de auto-industrie en daaraan verbonden bedrijven die zich zorgen maken over hun werk bij een volledig zelfrijdend voertuig.

Ik vraag speciale aandacht bij de Commissie voor de regelgeving. Het is van eminent belang dat wij in Europa één regelgeving krijgen opdat zelfrijdende voertuigen, of dat nou een trein is of een boot of een auto, zonder grensproblemen de lidstaat kan verlaten. En ik verwijs nog maar even naar de Verklaring van Amsterdam van 2016 en de werkzaamheden in Genève om tot een wereldregulering te komen.

Tot slot: de data. Er is veel discussie, ook in de Commissie vervoer, over gegevensbescherming. We praten aan de ene kant over de bescherming van persoonsgegevens, de gegevens van de autoproducent en de gegevens van de aftermarket. Ik nodig de Europese Commissie uit daarvoor een volledig evenwicht te ontwikkelen.

Helemaal tot slot nodig ik natuurlijk de nieuwe Commissie uit om in het programma 2019-2024 een goede passage, een goed hoofdstuk op te nemen over de ontwikkeling van de zelfrijdende voertuigen binnen de Europese Unie.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, paní komisařko, já samozřejmě beru na vědomí, že automatizovaná mobilita má potenciál pro mnohá odvětví, když nabízí nové obchodní příležitosti pro začínající podniky, samozřejmě malé a střední podniky, ty jsou ve středobodu našeho zájmu, a také pro průmysl a podniky jako celek, zejména pokud jde o vytváření také nových služeb v oblasti mobility, a rovněž má potenciál vytvářet pracovní příležitosti, které ovšem má také možnost potenciálně i snížit.

Řešíme zde celou řadu právních aspektů, bezpečnosti a například spolehlivých údajů o trasách. Otázka pojištění, speciálního pojištění, řešíme problém s přeplněnosti vozidly už na stávajících infrastrukturách a tento problém přeplněnosti nám samozřejmě autonomní provoz nevyřeší. Ten problém aut ve městech zůstane. Já podporuji nepochybně právě tento provoz v té hromadné dopravě, ale jak řekl i pan zpravodaj, v oblasti legislativy nás čeká ještě hodně práce, kterou je třeba asi samozřejmě nepodcenit.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η αυτόνομη οδήγηση στις μεταφορές είναι πραγματικά μία σημαντική εξέλιξη η οποία εκ των πραγμάτων θα επιβληθεί πλέον τα επόμενα χρόνια. Είναι δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ιαπωνία που προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς στην αυτόνομη οδήγηση. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικές παράπλευρες απώλειες, κυρίως κοινωνικές, κυρίως στον τομέα της απασχόλησης. Αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρχει μία κοινωνική στήριξη σε όσους, καθώς η τεχνολογία θα αναπτύσσεται στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, ενδεχόμενα θα χάνουν τις δουλειές τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των μεταφορών, το οποίο επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Επομένως, ναι στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ναι στην πρόοδο, αλλά με τρόπο ο οποίος να είναι ασφαλής και κοινωνικά δίκαιος.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνικής νοημοσύνης μας δίνει την ικανότητα αλλά και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα όραμα που υπήρχε από το παρελθόν σχετικά με την αυτοματοποίηση της κινήσεως. Βεβαίως, αυτή η εξέλιξη θα έχει αρκετά θετικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάριν θα αυξήσει την ασφάλεια, θα μειώσει το κόστος της μεταφοράς, θα αυξήσει την προστασία του περιβάλλοντος και, γενικώς, θα επηρεάσει κατά τρόπο θετικό την καθημερινή μας ζωή. Πέραν αυτών, όμως, υπάρχουν και κάποια προβλήματα, κάποιες δυσχέρειες και κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως είναι παραδείγματος χάριν η ασφάλεια στην οδήγηση, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και η δυνατότητα να ελέγχεται η προσωπική ζωή των ανθρώπων. Πέραν αυτών, υπάρχουν και νομικής φύσεως θέματα αλλά και κοινωνικής, όπως παραδείγματος χάριν οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις θέσεις εργασίας. Άρα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υλοποιήσει και να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτοματοποιήσεως.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – Voorzitter, autonome voertuigen zullen vroeg of laat een ingrijpende impact hebben op de manier waarop wij ons verplaatsen en op de manier waarop wij vracht vervoeren. De rapporteur heeft terecht ook andere vervoerswijzen dan auto's opgenomen in dit initiatiefverslag, zoals binnenvaart, drones en metro’s. Autonome voertuigen, van welke aard dan ook, zullen ook nieuwe mogelijkheden bieden voor intermodaal vervoer.

Graag wil ik even stilstaan bij de informatiestromen die zullen ontstaan bij het gebruik van autonome voertuigen. De reikwijdte van de toepassingen die mogelijk ontstaan ten gevolge van voertuigen die met elkaar en met hun omgeving kunnen communiceren, is nu nog niet te overzien.

De bekommernis om de eerbiediging van de privacy is een belangrijk punt. Maar als we willen dat iedereen optimaal kan profiteren van de digitalisering, is ook een gedeeltelijke toegang tot voertuiginterne gegevens in real-time voor het gebruik door derden voor andere toepassingen nodig. Zo kan er ook bijkomende innovatie ontstaan.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, the transport sector is changing very fast. We must act now to shape this change and to make European mobility more sustainable, safer and more accessible. Action is necessary if we are to make European industry more competitive and European jobs more secure. These realities are very well reflected in the report prepared by Mr van de Camp, which supports more action, including at EU level.

Let me say a few words about how to achieve sustainability. Transport is a major contributor to both greenhouse gas emissions and air pollution. Our commitment to fighting climate change thus requires the decarbonisation of our mobility. Cooperative and automated mobility is part of the solution, as it enables smoother traffic flows. My thanks for your support for this objective.

Now on road safety. Not so long ago, Vision Zero – no road fatalities on European roads by 2050 – seemed an ambitious but distant vision. With the adoption of the Commission strategy on cooperative intelligent transport systems, we have reached an important milestone.

With Mobility Package III, in addition to our fresh, safe system approach for road safety, we proposed a strategy that should help make the EU a global leader in automated mobility. This strategy is based on three pillars. First, a legal framework that creates a single market for automated mobility. Second, financial support for a sector-wide approach to research and EU—wide deployment. And third, an in-depth assessment of the socio—economic and ethical aspects of automated mobility.

Vehicles become increasingly clean, connected and automated and ultimately driverless, with zero-emissions. At the same time, citizens’ demands in terms of mobility are growing and their attitude to mobility is changing. They want to shift seamlessly between different transport modes and enjoy easy access to travel information. Vehicles can become an integral part of multi-model mobility, providing first- and last-mile services and inclusive solutions for the elderly, the disabled and young people.

But before we get there, we need to tackle issues related – as you mentioned as well – to security, data protection, fair and equal access to data, liability and ethical implications and the integration of automated vehicles into existing traffic, public acceptance, and our Skills Agenda.

To progress on all these issues, I would like to highlight three elements for the many actions we have defined. Creating a single platform for cooperative, connected and automated mobility where all stakeholders come together to advance our ambitious agenda. The second pillar is setting up a joint undertaking for this cooperative, connected and automated mobility combining public and private efforts to accelerate the development and deployment of innovative mobility solutions. I have noted, and I thank you for, your support on this as well.

Third, we propose to revise EU rules on vehicle safety and provide the relevant EU framework for the approval of automated and connected vehicles. Here too, I would like to thank you for your support, but I really call for discussions on the legal text to be finalised by the end of this Parliament. We really have no time to waste.

As you can see, the future of mobility and the place of the end-user in it are at the centre of our thinking and our actions. We must remember that mobility is the cornerstone of freedom of movement for people and goods, and it is fundamental to the smooth functioning of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Ce point de l’ordre du jour est clos.

Le vote aura lieu mardi, le 15 janvier 2019.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne – Rýchly rozvoj digitalizácie a technologický pokrok spoločnosti čoraz viac vyvoláva potrebu riešiť problémy spojené s nástupom automatizovanej cestnej dopravy. Myšlienky automatizovanej mobility pritom prenikajú okrem cestnej dopravy aj do ďalších oblastí, do logistiky vodnej, námornej aj vzdušnej dopravy. Automatizovaná mobilita zmení všetky systémy dopravy a určite prinesie mnoho výhod pre spoločnosť aj jednotlivcov. Nástup automatizovaných vozidiel na európsky trh sa očakáva od roku 2020. Pri ich závadzaní do cestnej dopravy však treba klásť dôraz na to, aby táto doprava bola bezpečnejšia, udržateľná, dostupná a zohľadňovala nutnosť ochrany životného prostredia a ovzdušia.

 
Seneste opdatering: 4. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik