Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 14. ledna 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Členství v politických skupinách: viz zápis
 7.Žádost o zbavení imunity: viz zápis
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 10.Návrh aktu Unie: viz zápis
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 14.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 15.Plán práce
 16.Postup Unie pro povolování pesticidů (rozprava)
 17.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (rozprava)
 18.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (rozprava)
 19.Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (krátké přednesení)
 20.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (krátké přednesení)
 21.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (krátké přednesení)
 22.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (krátké přednesení)
 23.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (krátké přednesení)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (484 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2631 kb)
Poslední aktualizace: 4. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí