Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 14. januar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 10.Forslag til EU-retsakt: se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (forhandling)
 17.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (forhandling)
 18.Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (forhandling)
 19.Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (kortfattet forelæggelse)
 20.Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (kortfattet forelæggelse)
 21.EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (kortfattet forelæggelse)
 22.Ligestilling og beskatning i EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Selvkørende biler i europæisk transport (kortfattet forelæggelse)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (484 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2631 kb)
Seneste opdatering: 4. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik