Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 14. jaanuar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 10.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt (vt protokoll)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (arutelu)
 17.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol (arutelu)
 18.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (arutelu)
 19.ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (lühiettekanne)
 20.ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamine (lühiettekanne)
 21.Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (lühiettekanne)
 22.Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (lühiettekanne)
 23.Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (lühiettekanne)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (484 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2631 kb)
Viimane päevakajastamine: 4. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika