Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 14. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 10.Ehdotus unionin säädökseksi: ks. pöytäkirja
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (keskustelu)
 17.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (keskustelu)
 18.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (keskustelu)
 19.Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (lyhyt esittely)
 20.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (lyhyt esittely)
 21.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (lyhyt esittely)
 22.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (lyhyt esittely)
 23.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (lyhyt esittely)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (484 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2631 kb)
Päivitetty viimeksi: 4. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö