Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 14 januari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling fracties: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 10.Voorstel voor een besluit van de Unie: zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (debat)
 17.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (debat)
 18.Gendermainstreaming in het Europees Parlement (debat)
 19.Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (korte presentatie)
 20.Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (korte presentatie)
 21.EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (korte presentatie)
 22.Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (korte presentatie)
 23.Autonoom rijden in het Europees vervoer (korte presentatie)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (484 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2631 kb)
Laatst bijgewerkt op: 4 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid