Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 5.Skład Parlamentu: patrz protokól: Patrz protokól
 6.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 10.Wniosek dotyczący aktu Unii: Patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (debata)
 17.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (debata)
 18.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)
 19.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (krótka prezentacja)
 20.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (krótka prezentacja)
 21.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (krótka prezentacja)
 22.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (krótka prezentacja)
 23.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (krótka prezentacja)
 24.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (484 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2631 kb)
Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności