Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 14 ianuarie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președinției
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 6.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 7.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 8.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Propunere de act al Uniunii: consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (dezbatere)
 17.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (dezbatere)
 18.Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (dezbatere)
 19.Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (prezentare succintă)
 20.Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (prezentare succintă)
 21.Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (prezentare succintă)
 22.Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (prezentare succintă)
 23.Conducerea autonomă în transportul european (prezentare succintă)
 24.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 26.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (484 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2631 kb)
Ultima actualizare: 4 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate