Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 14. januára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 7.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Návrh aktu Únie: pozri zápisnicu
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (rozprava)
 17.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (rozprava)
 18.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (rozprava)
 19.Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (stručná prezentácia)
 20.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (stručná prezentácia)
 21.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (stručná prezentácia)
 22.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (stručná prezentácia)
 23.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (stručná prezentácia)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (484 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2631 kb)
Posledná úprava: 4. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia