Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 14 januari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 7.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 10.Förslag till unionsrättsakt: se protokollet
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 15.Arbetsplan
 16.Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (debatt)
 17.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (debatt)
 18.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (debatt)
 19.Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (kortfattad redogörelse)
 20.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (kortfattad redogörelse)
 21.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (kortfattad redogörelse)
 22.Jämställdhet och skattepolitik i EU (kortfattad redogörelse)
 23.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (kortfattad redogörelse)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (484 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2631 kb)
Senaste uppdatering: 4 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy