Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2162(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0429/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0429/2018

Keskustelut :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Äänestykset :

PV 15/01/2019 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0010

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen versio

9.3. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Vi har gang på gang set Europa-Parlamentet vedtage den ene fine beslutning om ligestilling mellem kønnene efter den anden, men må alligevel konstatere, at det halter noget. Jeg kommer fra Danmark, hvor vi har en formand for Folketinget, Fru Pia Kjærsgaard, som er kvinde. Vi har haft en statsminister, der var kvinde, vi har udpeget en kommissær, som er kvinde, vi har endda hendes majestæt Dronningen, som landets overhoved, der selvfølgelig er en kvinde. Men her i Europa-Parlamentet, der er formanden for Parlamentet, formanden for Rådet, formanden for Kommissionen, sågar formanden for ECB, alle mænd. Man kunne derfor tro, at det ville være hovedfokus i denne betænkning. Men nej. Så tror man fejl. Tværtimod går man op i kønsneutralt sprog og problemet med visuelle stereotyper og andet pjat - i stedet for at tage fat om nældens rod. Det er pinligt.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! W sprawozdaniu dotyczącym uwzględnienia aspektu płci w Parlamencie Europejskim w ust. 15 przywołuje się zmienione wytyczne dotyczące języka neutralnego płciowo w Parlamencie Europejskim opublikowane w lipcu ubiegłego roku, które zawierają dziwne porady na temat posługiwania się językiem równouprawnienia płci i równości płci. Swoistym kuriozum jest wyrażone tutaj zadowolenie z podobnej publikacji wydanej w 2008 roku pod tym samym tytułem. Należy przypomnieć, że zniknęła ona bardzo szybko z obiegu, ponieważ propozycje w niej zawarte były uznane w wielu krajach za absurdalne. Nie zgadzam się także z zapisami punktu preambuły U, że osoby LGBTIQ są „stosunkowo słabo wyeksponowane, a ich głos jest słaby”. Sądzę, że jest przeciwnie, dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko sprawozdaniu w sprawie uwzględnienia aspektu płci w Parlamencie Europejskim nie dlatego, że jestem przeciwko równouprawnieniu, ale ze względu na nieprawidłowe, niezgodne z prawem naturalnym pojęcie równouprawnienia.

Podkreślono nawet w sprawozdaniu w punkcie AD, że uwzględnienie aspektu płci wymaga szczególnej umiejętności i wiedzy. Dlatego warto zapamiętać, że kobieta z racji swojej budowy i fizjologii oraz psychiki różni się od mężczyzny. Ma nawet odmiennie zbudowany mózg oraz posiada narządy umożliwiające poczęcie i donoszenie dziecka, które po urodzeniu wymaga opieki. Dowiedziono ogromnej roli obecności matki dla rozwoju emocjonalnego dziecka z przywiązaniem potrzebnym do życia.

Zrównanie kobiety z mężczyzną, moim zdaniem, przeczy także prawom człowieka, funkcjonowaniu demokracji i poszanowaniu praworządności. Kobiety mają prawo być odpowiedzialnymi matkami, rodzić dzieci i je wychowywać, co jest ich powołaniem.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko temu sprawozdaniu dlatego, że zawarto w nim treści, z którymi absolutnie zgodzić się nie mogę. Jedna rzecz warta podkreślenia to jest to, że powinniśmy podejmować wszelkie działania, żeby zwalczać molestowanie seksualne, i co do tego myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni. Jesteśmy przeciwko molestowaniu seksualnemu, przeciwko przemocy. Szkoda, że do tego sprawozdania wrzuca się całą lewacką ideologię związaną z transformacją płciową, z promocją LGBTIQ, również proponuje się wprowadzanie języka neutralnego płciowego. Otóż doszliśmy do ściany, jestem przekonana, skoro lewicowe środowiska chcą ingerować już nawet na płaszczyźnie języka. To jest kierunek, który jest absolutnie nie do przyjęcia. Kobiety są mądre, kobiety potrzebują regulacji, które pozwolą im łączyć rolę matki i pracownika.

(Przewodniczący odebrał mówczyni głos)

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) – Pán predsedajúci, význam pojmu rodová rovnosť sa výrazne posunula odvtedy, čo sme ho tu začali používať v Európskom parlamente.

Pôvodne sme vyjadrovali, že nie je správne, aby muži a ženy mali rôzne platy, dôchodky, ak pracujú na rovnakých pozíciách. Toto je nespravodlivosť, ktorú sa tu treba snažiť vyriešiť, ale zároveň chcem zdôrazniť, že si treba veľmi ceniť prístup žien ku práci. Ženy majú často iný prístup v myslení, vedia byť systematické, vedia byť empatické, prinášať do pracovného prostredia pokoj. Lenže v biznise aj v politike sa častokrát presadzujú tí, častokrát agresívnejšie presadzujú muži, ktorých je viacej počuť. Možno aj preto tu máme viac mužov ako žien, ktorí sa neboja viacej poukázať na to, čo chcú presadzovať. Som určite za to, aby ženy mali rovnaký priestor a pôsobenie aj tu v Parlamente, ale debata sa dnes posunula k tomu, že budeme monitorovať, či je dostatočný počet žien zastúpený v inštitúciách Európskeho parlamentu.

My to tu však nemôžeme nariaďovať. Takže ženy tu majú pracovať, ale nemôžeme nariaďovať, koľko ich tu má byť. Takže preukazujeme im patričnú úctu. Ja by som bol rád, keby sme riešili, ako ženám-matkám pomáhať v tom, ako vychovávať deti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I voted in favour of this report and support individual messages throughout, as well as the wider message conveyed that discrimination of any kind is not acceptable in the European Parliament. If gender equality does not exist within our own institution, how can we possibly ensure gender equality in the broader society?

I certainly welcome achievements made over the past two years as outlined in this report, and I believe now – before the European elections – is the perfect time to look at where we can improve into the next mandate. One of the most notable actions taken by Parliament recently was to introduce a training programme specifically for MEPs on these issues. I personally completed the training and I found it very worthwhile. I think this training is extremely important and I would urge all colleagues to attend. It certainly brought out for me the need to ensure that gender equality is always at the forefront in all we do in the European Parliament.

 
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö