Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 15. ledna 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Reforma azylové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární krizi ve Středomoří a v Africe (rozprava)
 3.Hodnocení rakouského předsednictví Rady (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Slavnostní zasedání – 20. výročí měny euro
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (hlasování)
  8.2.Uzavření dohody mezi EU a Albánií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánii (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (hlasování)
  8.3.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem (přistoupení Chorvatska) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (hlasování)
  8.4.Komplexní dohoda mezi EU a Kyrgyzstánem (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (hlasování)
  8.5.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (hlasování)
  8.6.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (hlasování)
  8.7.Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (hlasování)
  8.8.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (hlasování)
  8.9.Změna statutu Evropské investiční banky (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  8.10.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (hlasování)
  8.11.Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  8.12.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  8.13.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (hlasování)
  8.14.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Představení programu činnosti rumunského předsednictví (rozprava)
 14.Výroční zpráva ECB za rok 2017 (rozprava)
 15.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (rozprava)
 16.Zavedení Programu InvestEU (rozprava)
 17.Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru – Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (rozprava)
 18.Členství v politických skupinách: viz zápis
 19.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (rozprava)
 20.Evropský sociální fond plus (ESF+) (rozprava)
 21.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) (rozprava)
 22.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1063 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4988 kb)
Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí