Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. januar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Reform af EU's politik for asyl og migration i lyset af den fortsatte humanitære krise i Middelhavet og Afrika (forhandling)
 3.Gennemgang af det østrigske rådsformandskab (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Højtideligt møde - 20-året for euroen
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (afstemning)
  8.2.Undertegnelse af statusaftalen mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Albanien (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (afstemning)
  8.3.Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  8.4.Den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  8.5.Selvkørende biler i europæisk transport (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (afstemning)
  8.6.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (afstemning)
  8.7.Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (afstemning)
  8.8.Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (afstemning)
  8.9.Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  8.10.Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (afstemning)
  8.11.Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  8.12.Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  8.13.EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (afstemning)
  8.14.Ligestilling og beskatning i EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Selvkørende biler i europæisk transport (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Ligestilling og beskatning i EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Præsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 14.ECB's årsberetning for 2017 (forhandling)
 15.Bankunionen – Årsberetning 2018 (forhandling)
 16.Oprettelse af InvestEU-programmet (forhandling)
 17.Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru - Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (forhandling)
 18.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 19.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (forhandling)
 20.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) (forhandling)
 21.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) (forhandling)
 22.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1063 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4988 kb)
Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik