Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (keskustelu)
 3.Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Juhlaistunto – Euro 20 vuotta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (äänestys)
  8.2.Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (äänestys)
  8.3.EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  8.4.EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  8.5.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (äänestys)
  8.6.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (äänestys)
  8.7.Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  8.8.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (äänestys)
  8.9.Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  8.10.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (äänestys)
  8.11.Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  8.12.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  8.13.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (äänestys)
  8.14.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 14.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 15.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (keskustelu)
 16.InvestEU-ohjelman perustaminen (keskustelu)
 17.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano - Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (keskustelu)
 20.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (keskustelu)
 21.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset (keskustelu)
 22.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1063 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4988 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö