Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2019. január 15., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az uniós menekültügyi és migrációs politika reformja, tekintettel a Földközi-tengeren és Afrikában zajló folyamatos humanitárius válságra (vita)
 3.A Tanács osztrák elnökségének mérlege (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Ünnepélyes ülés – Az euró 20. évfordulója
 6.Az ülés folytatása
 7.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 8.Szavazások órája
  8.1.A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (szavazás)
  8.2.Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Albánia területén végzett fellépésekkel kapcsolatos EU–Albánia megállapodás megkötése (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (szavazás)
  8.3.Az EU–Kirgizisztán partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (szavazás)
  8.4.EU–Kirgizisztán átfogó megállapodás (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (szavazás)
  8.5.Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (szavazás)
  8.6.A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (szavazás)
  8.7.Az EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (szavazás)
  8.8.A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (szavazás)
  8.9.Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (szavazás)
  8.10.A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (szavazás)
  8.11.Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (szavazás)
  8.12.Az uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékelése (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  8.13.Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (szavazás)
  8.14.A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
  9.1.Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Az uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékelése (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 13.A román elnökség tevékenységi programjának ismertetése (vita)
 14.Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése (vita)
 15.Bankunió – 2018. évi éves jelentés (vita)
 16.Az InvestEU program létrehozása (vita)
 17.Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása – A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása (vita)
 18.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 19.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (vita)
 20.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) (vita)
 21.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések (vita)
 22.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
 23.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 24.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1063 kb)
 
Viták
Lektorált változat (4988 kb)
Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat