Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.ES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje (diskusijos)
 3.Austrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Iškilmingas posėdis - Dvidešimtosios euro metinės
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (balsavimas)
  8.2.ES ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (balsavimas)
  8.3.Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (balsavimas)
  8.4.Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (balsavimas)
  8.5.Autonominis vairavimas Europos transporte (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (balsavimas)
  8.6.Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (balsavimas)
  8.7.Apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  8.8.Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (balsavimas)
  8.9.EIB statuto dalinis keitimas (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  8.10.Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (balsavimas)
  8.11.Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (balsavimas)
  8.12.ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  8.13.ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (balsavimas)
  8.14.Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Autonominis vairavimas Europos transporte (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas (diskusijos)
 14.2017 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)
 15.Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 16.Programos „InvestEU“ sukūrimas (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas - Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 19.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) (diskusijos)
 20.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) (diskusijos)
 21.Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) (diskusijos)
 22.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 24.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1063 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4988 kb)
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika