Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.ES patvēruma un migrācijas politikas reforma, ņemot vērā pastāvīgo humanitāro krīzi Vidusjūras reģionā un Āfrikā (debates)
 3.Padomes prezidentvalsts Austrijas darbības pārskats (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Svinīgā sēde – euro divdesmitā gadadiena
 6.Sēdes atsākšana
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (balsošana)
  8.2.Statusa nolīguma noslēgšana starp ES un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (balsošana)
  8.3.Protokols ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (balsošana)
  8.4.ES un Kirgizstānas visaptverošs nolīgums (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (balsošana)
  8.5.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (balsošana)
  8.6.Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (balsošana)
  8.7.Preferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (balsošana)
  8.8.Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (balsošana)
  8.9.Eiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  8.10.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (balsošana)
  8.11.Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (balsošana)
  8.12.Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  8.13.ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (balsošana)
  8.14.Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Iepazīstināšana ar Rumānijas prezidentūras pasākumu programmu (debates)
 14.Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (debates)
 15.Banku savienība: 2018. gada ziņojums (debates)
 16.Programmas InvestEU izveide (debates)
 17.ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana - Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāra īstenošana (debates)
 18.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 19.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) (debates)
 20.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) (debates)
 21.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) (debates)
 22.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1063 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4988 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika