Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Riforma tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika (dibattitu)
 3.Analiżi tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Seduta solenni - L-għoxrin anniversarju tal-euro
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (votazzjoni)
  8.2.Konklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u r-Repubblika tal-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fir-Repubblika tal-Albanija (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (votazzjoni)
  8.3.Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kirgiżistan (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (votazzjoni)
  8.4.Ftehim komprensiv bejn l-UE u l-Kirgiżistan (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (votazzjoni)
  8.5.Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (votazzjoni)
  8.6.L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (votazzjoni)
  8.7.Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (votazzjoni)
  8.8.L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (votazzjoni)
  8.9.Emenda tal-Istatut tal-BEI (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (votazzjoni)
  8.10.L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (votazzjoni)
  8.11.L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (votazzjoni)
  8.12.Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (votazzjoni)
  8.13.Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (votazzjoni)
  8.14.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Rumena (dibattitu)
 14.Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)
 15.Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (dibattitu)
 16.L-istabbiliment tal-Programm InvestEU (dibattitu)
 17.Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù - Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 19.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) (dibattitu)
 20.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) (dibattitu)
 21.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) (dibattitu)
 22.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1063 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4988 kb)
Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza