Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 15 januari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika (debat)
 3.Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Plechtige vergadering - Twintigjarig bestaan van de euro
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (stemming)
  8.2.Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (stemming)
  8.3.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  8.4.Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  8.5.Autonoom rijden in het Europees vervoer (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (stemming)
  8.6.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (stemming)
  8.7.Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (stemming)
  8.8.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (stemming)
  8.9.Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  8.10.Gendermainstreaming in het Europees Parlement (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (stemming)
  8.11.Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  8.12.Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  8.13.EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (stemming)
  8.14.Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Autonoom rijden in het Europees vervoer (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Gendermainstreaming in het Europees Parlement (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap (debat)
 14.Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (debat)
 15.Bankenunie - jaarverslag 2018 (debat)
 16.Vaststelling van het InvestEU-programma (debat)
 17.Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (debat)
 18.Samenstelling fracties: zie notulen
 19.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (debat)
 20.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (debat)
 21.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) (debat)
 22.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1063 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4988 kb)
Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid