Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce (debata)
 3.Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Uroczyste posiedzenie - Dwudziesta rocznica wprowadzenia euro
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokół
 8.Głosowanie
  8.1.Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (głosowanie)
  8.2.Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (głosowanie)
  8.3.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  8.4.Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  8.5.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (głosowanie)
  8.6.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (głosowanie)
  8.7.Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  8.8.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (głosowanie)
  8.9.Zmiana statutu EBI (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  8.10.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (głosowanie)
  8.11.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  8.12.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  8.13.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (głosowanie)
  8.14.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (debata)
 14.Roczny raport EBC za rok 2017 (debata)
 15.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (debata)
 16.Ustanowienie Programu InvestEU (debata)
 17.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru - Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (debata)
 18.Skład grup politycznych: patrz protokół
 19.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (debata)
 20.Europejski Fundusz Społeczny Plus (debata)
 21.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) (debata)
 22.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1063 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4988 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności