Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 15 ianuarie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa (dezbatere)
 3.Bilanțul Președinției austriece a Consiliului (dezbatere)
 4.Reluarea şedinţei
 5.Ședință solemnă - Cea de a 20-a aniversare a monedei euro
 6.Reluarea şedinţei
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (vot)
  8.2.Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (vot)
  8.3.Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (vot)
  8.4.Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (vot)
  8.5.Conducerea autonomă în transportul european (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (vot)
  8.6.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (vot)
  8.7.Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (vot)
  8.8.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (vot)
  8.9.Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  8.10.Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (vot)
  8.11.Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (vot)
  8.12.Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (vot)
  8.13.Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (vot)
  8.14.Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Conducerea autonomă în transportul european (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Reluarea şedinţei
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Prezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului (dezbatere)
 14.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (dezbatere)
 15.Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (dezbatere)
 16.Instituirea Programului InvestEU (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru - Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (dezbatere)
 18.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 19.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (dezbatere)
 20.Fondul social european Plus (FSE+) (dezbatere)
 21.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (dezbatere)
 22.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1063 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4988 kb)
Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate