Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 15. januar 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Reforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v Sredozemlju in Afriki (razprava)
 3.Pregled avstrijskega predsedovanja Svetu (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Slavnostnja seja – 20. obletnica uvedbe eura
 6.Nadaljevanje seje
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (glasovanje)
  8.2.Sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (glasovanje)
  8.3.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom (pristop Hrvaške) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  8.4.Celoviti sporazum med EU in Kirgizistanom (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  8.5.Avtonomna vožnja v evropskem prometu (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (glasovanje)
  8.6.Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (glasovanje)
  8.7.Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  8.8.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (glasovanje)
  8.9.Sprememba statuta EIB (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  8.10.Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (glasovanje)
  8.11.Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  8.12.Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  8.13.Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (glasovanje)
  8.14.Enakost spolov in davčne politike v EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Avtonomna vožnja v evropskem prometu (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Enakost spolov in davčne politike v EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Predstavitev programa dejavnosti romunskega predsedstva (razprava)
 14.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (razprava)
 15.Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (razprava)
 16.Vzpostavitev programa InvestEU (razprava)
 17.Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem - Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (razprava)
 18.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 19.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (razprava)
 20.Evropski socialni sklad plus (ESS+) (razprava)
 21.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) (razprava)
 22.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1063 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4988 kb)
Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov