Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 januari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Reform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika (debatt)
 3.Utvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Högtidligt möte - euron 20 år
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (omröstning)
  8.2.Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (omröstning)
  8.3.Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  8.4.Övergripande avtal EU-Kirgizistan (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  8.5.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (omröstning)
  8.6.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (omröstning)
  8.7.Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  8.8.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (omröstning)
  8.9.Ändring av EIB:s stadga (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  8.10.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (omröstning)
  8.11.Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  8.12.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  8.13.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (omröstning)
  8.14.Jämställdhet och skattepolitik i EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Jämställdhet och skattepolitik i EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 14.ECB:s årsrapport för 2017 (debatt)
 15.Bankunionen - årsrapport 2018 (debatt)
 16.Inrättande av InvestEU-programmet (debatt)
 17.Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru - Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (debatt)
 18.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 19.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (debatt)
 20.Europeiska socialfonden+ (ESF+) (debatt)
 21.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) (debatt)
 22.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1063 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4988 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy