Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 4988k
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen versio
1. Istunnon avaaminen
 2. EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (keskustelu)
 3. Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 4. Istunnon jatkaminen
 5. Juhlaistunto – Euro 20 vuotta
 6. Istunnon jatkaminen
 7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 8. Äänestykset
  8.1. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (äänestys)
  8.2. Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (äänestys)
  8.3. EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  8.4. EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  8.5. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (äänestys)
  8.6. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (äänestys)
  8.7. Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  8.8. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (äänestys)
  8.9. Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  8.10. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (äänestys)
  8.11. Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  8.12. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  8.13. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (äänestys)
  8.14. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (äänestys)
 9. Äänestysselitykset
  9.1. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11. Istunnon jatkaminen
 12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13. Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 14. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 15. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (keskustelu)
 16. InvestEU-ohjelman perustaminen (keskustelu)
 17. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano - Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
 18. Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19. Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (keskustelu)
 20. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (keskustelu)
 21. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset (keskustelu)
 22. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 23. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24. Istunnon päättäminen


  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
1. Istunnon avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(The sitting opened at 9.04)

 

2. EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Council and Commission statements on reform of the EU asylum and migration policy in light of the continued humanitarian crisis in the Mediterranean and Africa (2019/2516(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Melania Ciot, President-in-Office of the Council. – Madam President, the migratory situation in the Mediterranean Sea has improved significantly over the last years in terms of the number of arrivals. In total in 2018, approximately 150 000 irregular arrivals were registered at our external borders in the Mediterranean. This represents a fall by a quarter compared with 2017 and is the lowest level in five years. This total for 2018 was also 92% below the peak of the migratory crisis in 2015. This shows that our resolute and comprehensive action and our engagement with key partner countries have paid off and should continue to be pursued.

The number of deaths at sea remains too high, of course, and efforts must continue to bring it down. But in 2018 this number also decreased by a quarter since 2017, and on the central Mediterranean route alone, the decrease is more than 50%. The UNHCR estimates that in 2018 the Libyan Coast Guard rescued or intercepted nearly 50 000 migrants at sea. The EU holds an important stake in that number, and I would do like to start by referring to recent developments regarding Libya and the EU Emergency Trust Fund for Africa.

Since 2014, the European Union has mobilised EUR 338 million on migration-related projects in Libya, EUR 318 million under the EU Emergency Trust Fund for Africa, and EUR 20 million as bilateral assistance. One third – EUR 91 million – was granted to support the Libyan Coast Guard in the form of training, including on human rights and equipment to set up basic operational rooms for the Coast Guard in Tripoli and to support the development of Libya’s own Maritime Rescue Coordination Centre.

EUNAVFOR Operation Sophia has so far provided training for a total of 237 coast guard personnel, and the European Asylum Support Office (EASO) has provided training on access to the asylum procedure. Regarding our support inland in Libya, an important component of the EU Emergency Trust Fund programme consists of EUR 134.7 million in assistance and protection services to stranded migrants. It also covers voluntary humanitarian return assistance by the International Organization for Migration (IOM), including reintegration support, which has benefited over 16 000 migrants in 2018 and over 19 000 migrants in 2017. The EU entirely supports the evacuation of asylum seekers and refugees from Libya in the framework of the Evacuation Transit Mechanism (ETM) by UNHCR. Since its start in 2017, this has so far benefited over 2 800 persons. Finally, on 4 December 2018, following a month of negotiations with the authorities, the UNHCR – again with EU support – was able to open a gathering and departure facility in Tripoli. The facility is the first open centre in Libya, hosting migrants released from detention centres in view of resettlement.

Nevertheless, a number of challenges remain on all Mediterranean routes, and they are very different from one another. The European Council conclusions of June last year set out clear guidance for priority action on each route. Hence we will continue taking forward the implementation of existing policies on the eastern and central Mediterranean routes. On the eastern Mediterranean route, numbers remain low, but the significant increase of irregular arrivals at the Greek-Turkish land border shows that we must keep a vigilant attitude to any shifts along the route. In this respect, cooperation with Turkey under the EU—Turkey Statement, as well as with our Western Balkan partners, is essential. Our work with neighbouring Mediterranean countries on the more pressing issues has been complimented with further engagement with countries further afield in Africa.

The regional dialogue in recent years, the Rabat and Khartoum Processes and the Valletta Action Plan represent useful frameworks for a comprehensive and deep cooperation with African partners. They are supplemented by a robust set of funding instruments, including the EU Emergency Trust Fund for Africa, through which the EU has been able to mobilise more than EUR 4 billion for actions across the main African migratory routes. New cooperation initiatives are also in the pipeline, like the upcoming EU—AU ministerial meeting of 21—22 January 2019, which will contribute to strengthening region—to—region ties and addressing common challenges. It will also establish a regular forum for discussions with our African partners.

Regarding the reform of the EU asylum rules, the Council has worked intensively on these complex files during successive Presidencies. Fruitful negotiations have taken place between the Council and the European Parliament, which resulted in substantial progress on five of the seven proposals. The Romanian Presidency stands ready to continue these efforts in order to make progress where possible. For other important legislative files, like the Schengen Borders Code, the Visa Code and the Immigration Liaison Officers Regulation, the Presidency hopes to conclude the ongoing trilogues with Parliament before the elections.

Regarding the reform of the European Border and Coast Guard, both co—legislators are putting a lot of effort into reaching a position which will allow them to start interinstitutional negotiations. However, there are still significant disagreements between Member States on some major issues of the asylum reform, in particular the Dublin Regulation. While all Member States agree on the importance of striking the right balance between responsibility and solidarity, it has so far proved impossible to find a compromise on the concrete elements of that balance. It has been argued that enhancing the responsibilities of Member States should be compensated by a predictable system which is capable of providing relief to frontline Member States faced with a crisis. Striking the right balance is not only about finding the right formula for the distribution mechanism. Solidarity can be expressed in different ways.

The complexity of the situation is demonstrated by the fact that, notwithstanding the important decrease in the number of arrivals, there is still a high number of asylum applications, a big proportion of which are lodged in countries other than the frontline Member States. This shows that there are significant secondary movements which will need to be tackled if we want to come to a structural solution for the issue at stake.

 
  
MPphoto
 

  President. – Please, colleagues, a little bit of respect for the speaker and do not interrupt. You may have the floor at a later time (protests from the left) ... yes and I have the microphone.

Commissioner Avramopoulos, you have the floor. This is a difficult issue so we will try and have an important and strong debate on this critical issue.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Madam President, I feel like we have been here before, discussing again and again the same issue in similar circumstances. However, while the context has changed and irregular migrant arrivals have dropped drastically, certain political attitudes have unfortunately not changed and so we find ourselves here again.

First of all, let me state that I am relieved that a solution has been found that allowed all the migrants on board the two NGO vessels to disembark in Malta. But also let’s not fool ourselves; having 49 people – 49 – on boats at sea for almost three weeks is not what the European Union stands for.

(Applause)

It is even more shameful to think that this happened during the Christmas period. The European Union is about human values and solidarity and we are all determined to uphold these values. But if human values and solidarity are not upheld, it is not Europe.

At the Commission we spared no effort to call for and coordinate relocation pledges among Member States and make this disembarkation possible. I was myself, day and night, in direct contact with a number of ministers. I have also called publicly on all Member States to show more solidarity. This is a message I will keep repeating because we cannot continue to negotiate with human lives at sea.

First, I wish to commend Malta, as one of our smallest Member States, for demonstrating such solidarity and I plan to visit Malta very soon.

(Applause)

I would also like to thank all the Member States that agreed to receive the migrants who disembarked in Malta: Germany, France, Portugal, Luxembourg, the Netherlands, Romania, Slovenia, Ireland and Italy.

(Applause)

All these countries have shown European solidarity in the most concrete way possible. But the European Union simply cannot continue to rely on unorganised ad hoc solutions when it comes to disembarkation. I was in Italy, as you know, yesterday where I had constructive discussions with the leadership of the country, with Prime Minster Conte and Interior Minister Salvini. We are all committed to establishing a truly European solidarity mechanism because it is not only through a European approach that we can really manage this challenge. The situation today is already proof of that.

The number of irregular arrivals today is nowhere near to that of three years ago and is 80% less than last year, and yet the political resistance today seems almost bigger. I ask everyone to open their eyes. We are not in a migration or refugee crisis anymore, although some try to present it as such. And while we are determined to continue reducing irregular migratory flows towards Europe, we also have to acknowledge that some migrants and refugees will continue to come, even if those numbers are much smaller today. This is not something that we cannot handle, but it does become unmanageable if countries have to act alone. It is for exactly this reason that we need predictable and sustainable mechanisms in place.

It is indeed critical for Europe to uphold its moral and human duty while at the same time to have in place a solid, sustainable, future-proof and fair asylum system. This is the essence of our common European asylum reform. Until we get there the Commission is ready to work with Member States to set up temporary arrangements. They will allow us to ensure solidarity with the most exposed EU countries while avoiding creating a pull factor. They will serve as a bridge until the new Dublin regulation becomes applicable.

I said this in December, and I will not stop making this point until we succeed: now is the time to finalise the reform of the European Union’s asylum rules, now is the time for the governments to take up their responsibilities in the Council and stop blaming the Commission.

(Applause)

I count on this House’s continued support and before I close my remarks, I would like to express my gratitude to Parliament for its support during all these four years. Thanks to your support and your commitment we are in a position to say that we deliver, but we can do more in the future. But unfortunately the clock is ticking. We are running out of time and we have only three months ahead. Let’s do our duty. Let’s do our job.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  President. – Colleagues, before I open the floor for our group speakers I will not be taking blue cards in the first round. We are quite constrained on time and a number of colleagues want to take the floor at the end of this debate.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo PPE. – Señora Presidenta, aunque la crisis del Mediterráneo ha llevado a centrar la atención en las necesidades inmediatas, también ha puesto de manifiesto las limitaciones estructurales de las herramientas en la política migratoria de la Unión.

En 2016, la Comisión impulsó siete propuestas para reformar el Sistema Europeo Común de Asilo. A día de hoy, existen posibilidades de acuerdo político en cinco de ellas, pero las instituciones comunitarias adolecen de la necesaria solidaridad y determinación.

Los instrumentos recogidos en estas propuestas incluso por sí solos representan un avance en la gestión de la migración. La reforma del sistema «Eurodac», el Reglamento para la Oficina Europea de Apoyo al Asilo o la creación de un marco común de reasentamiento pueden salir adelante si hay voluntad política y acuerdo político, pero es necesario seguir trabajando en la reforma del sistema de Dublín ya que, dos años después de que la Comisión lanzara su propuesta, las posiciones divergentes de los Estados miembros continúan y han impedido que el Consejo adopte un mandato para iniciar negociaciones con el Parlamento.

La Unión tiene todo a su alcance para paliar esta crisis: la Agenda Europea de Migración de 2015, el Fondo Fiduciario de Emergencia para África o el Plan de inversiones exteriores de la Unión. Además de las siete propuestas legislativas, se ha previsto un incremento presupuestario en el próximo marco financiero que puede alcanzar los 10 000 millones de euros, sin olvidar la firma del Pacto Mundial para la Migración con las Naciones Unidas.

Pero se precisan solidaridad y una mejor gestión para evitar que los hombres, mujeres y niños que huyen del terror, las guerras o el cambio climático queden desamparados, mueran en el mar o caigan en manos de redes criminales. La aprobación de los siete informes y un compromiso firme de solidaridad europeo frente a resistencias egoístas y políticas miopes sería una buena solución.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, v imenu skupine S&D. – Gospa predsedujoča, kolegi, neenotna evropska emigracijska politika vsak dan razčloveči več ljudi, ki bežijo pred vojnami in iz kriznih žarišč. Zadnji v vrsti takšnih primerov je nesrečna zgodba, ki ste jo omenili, 49 ljudi, ki so 19 dni ostali ujeti na Sredozemskem morju in nobena država ladji Sea-Watch, na kateri so bili ujeti begunci, ni dovolila niti vstopa v svoje teritorialne vode, da bi se tako umaknili pred nevihtami v vodah.

Navkljub poznemu odzivu pozdravljam odločitev držav članic Unije, ki so se odločile pomagati in sprejeti begunce, nenazadnje tudi moja država, Slovenija. In vsaka takšna tragedija je nov dokaz, da je potreben skupen pristop in odziv držav članic na humanitarno krizo, ampak kdaj kolegi, kdaj, sprašujem države članice.

Reformo azilnega sistema, ki bi presegla parcialne interese posameznih držav in ki bi prestala zob časa, smo v Parlamentu sprejeli že pred dvema letoma in strinjam se z vami, spoštovani komisar, da je zdaj odgovornost in krivda povsem na strani držav članic.

Sprašujem se, koliko tovrstnim tragedijam bomo še priča, preden bomo ukrepali. Pogum v dejanjih, zvestoba evropskim načelom in solidarnosti ter skupen odziv na izzive našega časa še vedno ostajajo edina prava pot k rešitvi.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, wij blijven in herhaling vallen. In dit kader verwijs ik naar de toespraak van collega Verhofstadt, de fractieleider van de Europese liberalen, van vorige zomer hier in de vergaderzaal over de noodzaak van hervorming van de Europese asiel- en migratieregels. Hij verweet de Raad toen dat er werd getalmd met de aanpak van de migratiecrisis. Verhofstadt pleitte in één adem voor Europese centra in Afrikaanse transitlanden, waar elke migrant asiel zou kunnen aanvragen, lees: een ticket enkele reis naar de EU.

Dit is echt om problemen vragen, want wereldwijd zijn er zo'n 60 miljoen mensen op de vlucht. Europa kan hen niet allemaal opvangen. Daarom is er een limiet nodig voor het aantal migranten dat we opvangen. Maar zolang het Europees Parlement, net als collega Verhofstadt, migratiedossiers blijft benaderen vanuit een optiek van open grenzen, zullen vele Europese hervormingsvoorstellen inzake migratie stranden op de onwil van de Raad. Het Parlement dicteert idiote en onwerkbare voorstellen, in het genre luchtbruggen tussen Afrika en Europa en verbaast zich dan over de weigering van de lidstaten.

Deze legislatuur loopt op zijn einde en vele asieldossiers zitten nog altijd muurvast. Het is tijd voor realisme. De ongebreidelde instroom moet worden beperkt. Daarom moeten we focussen op de bewaking van de buitengrenzen en de lidstaten hierbij meer ondersteunen.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, a year and a half ago this Parliament approved with a two-thirds majority a pragmatic reform of the Dublin Regulation – after very difficult work, I must say. We managed to join five groups in a text that actually points out the need for a truly European compromise.

We voted for a proposal that would ensure solidarity between Member States; where every Member State would play a positive part in correcting the failures of the current system. We improved the Commission proposal by ensuring immediate registration and security screenings of applicants, reasonable balance, easing the burden on front-line Member States and a fair sharing of responsibilities for all.

Our text would incentivise applicants to work with the authorities instead of driving them to abscond and make use of smugglers. What I want to see is an orderly asylum system in Europe where those in need of protection who reach our shores would receive exactly that, and those that do not comply with the criteria would be sent back.

We did our homework in this House. What did the Member States do? They dug themselves deeper and deeper into the trenches. All of them seem to worry mostly about themselves and no one is ready to find a compromise.

Now I quote Commissioner Avramopoulos: ‘Open your eyes’. We are all time low on migration at this moment. And still there are a few that manage to reach our shores and we need to take full responsibility for them and we should do it jointly together. The result that we see from Member States now is that people rescued at sea have to wait for weeks in full despair and desperation as Member States haggle over their future. With every failure of the Member States the bar seems to be set lower and lower.

Believe me, judgment day will come and generations to come will ask all of us, why did you allow this to happen? Why? No one can give a full answer to that but we know that we managed to put systems together on everything except for human beings. The day has come for us to deliver.

(Scattered applause)

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, «La nuit, tout est noir. J’avais très peur mais j’étais obligé de monter dans le canot. J’ai vu beaucoup de personnes, de rebelles, tirer sur n’importe qui. On entendait des gens crier, hurler, pleurer. J’ai cru que j’étais mort.»

Voilà, chers collègues, un témoignage parmi tant d’autres d’un migrant rescapé de la Méditerranée. Tous les jours, aux confins de notre Europe, des humains meurent d’avoir simplement voulu quitter l’enfer – près de 18 000 depuis 2014

Si l’Europe ne peut accueillir toute la souffrance du monde, elle doit prendre sa juste part dans l’accueil de celles et ceux qui l’appellent à l’aide, d’autant plus qu’elle porte sa part de responsabilité dans les causes de la migration.

Au lieu de cela, l’Union européenne, qui aime à se revendiquer comme la championne du monde des droits humains, n’hésite pas à se faire la meilleure alliée de régimes oppressifs, comme le Soudan ou l’Érythrée, ou d’États faillis, comme la Libye. Aujourd’hui, c’est avec de l’argent européen que nous finançons dans ces pays des bandes armées, rebaptisées à l’occasion garde-côtes ou auxiliaires de sécurité – une supercherie qui ne trompera pas grand monde. Car l’objectif est limpide: empêcher à tout prix la moindre demande d’asile d’être déposée en Europe. Tel est l’objectif annoncé clairement par le ministre autrichien de l’intérieur en juillet dernier.

Et ne vous y trompez pas: si ce dernier appartient à l’extrême droite, ses positions ont été de facto entérinées par les chefs d’État et de gouvernement, tant de droite que de gauche. De sommet en sommet, ils mesurent, comme vous l’avez fait, Madame la Ministre, le succès de la politique d’asile et de migration à la seule aune de la baisse des arrivées.

L’Europe forteresse est une insulte aux valeurs de l’Union européenne. Cette politique répressive nous rend complices de régimes et, osons le mot, de régimes meurtriers qui piétinent la dignité humaine, au risque de commencer à leur ressembler. Mais, n’est-ce pas déjà trop tard alors que, de la Belgique à l’Italie, de la Hongrie à la France, certains gouvernements criminalisent les migrants et ceux qui leur viennent en aide?

Voici plus d’un an, rejetant le chacun pour soi et les formules simplistes, ce Parlement a adopté à une majorité écrasante, sous la houlette de Mme Wikström, qui vient de parler, une position radicalement opposée à la fois au simplisme et à la fuite en avant populiste. Nous avons eu le courage de dépasser les égoïsmes nationaux en abandonnant la règle insensée de Dublin.

L’Europe peut faire plus, elle doit faire plus. Elle peut faire plus et mieux, et si elle ne veut pas renoncer à ses valeurs, ce plus et ce mieux s’imposent à elle.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Vielen Dank, Herr Kommissar, für Ihren Beitrag. Aber worüber will der Rat eigentlich heute mit uns reden? Das frage ich Sie. Wollen Sie mit uns über die 40 000 Menschen, die seit 2000 an den EU-Außengrenzen umgekommen sind, oder über die 18 000 seit 2014 reden? Wollen Sie mit uns über die verschwundenen Kinder reden, die Zigtausende, die auf den unsicheren Routen nach Europa einfach weg waren? Wollen Sie mit uns über die vergewaltigten Frauen in den libyschen Gefängnissen reden? Wollen Sie das? Haben Sie Lust dazu? Das frage ich Sie, den Rat. Das wäre doch mal spannend. Sie blockieren seit anderthalb Jahren progressive Vorschläge, progressive Vorschläge, in dem Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, und nicht nur mit Blick auf Dublin, auf die Aufnahmerichtlinie. Sie blockieren das! Sie blockieren eine positive, eine progressive Asylpolitik. Sie sind mitschuldig an den vielen Toten an den EU-Außengrenzen. Ich schäme mich für Sie – für Sie, den Rat, und ich glaube, Sie haben es eigentlich verwirkt, über Menschenrechte zu sprechen.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo anni di lavoro, la riforma del sistema comune europeo di asilo è affossata, affossata dagli egoismi nazionali che non consentono di trovare una posizione comune sull'equa ripartizione delle responsabilità e sulla solidarietà nelle politiche di asilo e immigrazione fra gli Stati membri, così come sancito, peraltro, nell'articolo 80 del trattato.

Secondo un recente studio dell'EPRS, le carenze del CEAS hanno un impatto non soltanto sui diritti fondamentali, ma anche in termini di costi economici, che sono stimati annualmente in circa 49 miliardi di euro. Una cifra che include, tra l'altro, i costi delle inefficienze riguardanti i trasferimenti di Dublino, le procedure di asilo e anche i rimpatri.

L'assenza di vie legali di accesso determina ancora oggi il ricorso ai trafficanti di esseri umani per chi è costretto a fuggire da guerre e persecuzioni. Ebbene, di fronte a questo desolante quadro, è ora che gli Stati membri passino dalle parole ai fatti, mostrando coerenza non soltanto con i trattati, e quindi con la solidarietà e con la cooperazione, ma che mostrino coerenza anche ponendo fine alle politiche neocolonialiste che continuano ad impoverire e a destabilizzare intere aree del continente africano, sfruttando risorse umane e materiali.

A questo punto non si può che condividere quanto affermato dal premier italiano Conte ieri, quando definisce il tema dei migranti qualificante per il progetto europeo. Se si continua a tergiversare e a fare in modo che i singoli paesi affrontino il fenomeno in modo non strutturale, ma emergenziale, rischiamo di far cadere l'intero edificio europeo.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, de Raad en de Commissie prijzen zichzelf de hemel in voor de teruglopende migratie. Maar laten we duidelijk zijn: het is het resultaat van zwichten voor chantage van Turkije en van corrupte stamhoofden in Libië waar miljarden belastinggeld van EU-burgers naartoe wordt gesluisd. Het is het resultaat van het met tegenzin accepteren van de keiharde aanpak van mensensmokkelende ngo's door Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken.

De Raad pleit voor hetzelfde slappe EU-beleid waar het gaat om het terugzenden van illegale migranten, terwijl mevrouw Merkel vorige week nog erkende dat de Turkije-deal op dit punt volledig gefaald heeft. De Raad heeft dus afgesproken om nog meer miljarden naar corrupte Afrikaanse landen te sturen, maar nauwelijks een migrant terug te zenden.

Dus de oplossing moet opnieuw van de patriotten komen. Zoals de heer Wilders in Nederland al jaren bepleit: de grenzen moeten dicht en niet alleen de grenzen van de EU, maar ook de grenzen van de lidstaten. Daarmee wordt doorreizen naar Duitsland, het migrantenwalhalla van de EU, vrijwel onmogelijk. Terugslepen van boten met migranten naar de Afrikaanse kust, en ik zeg u: de EU-kustwacht gaat dit niet doen. Ook daar zullen we het moeten hebben van de lidstaten waar patriottische partijen regeren.

De enige oplossing voor deze falende EU is de samenwerking van soevereine staten die zelf zorgen voor de bescherming van hun burgers. Dus ik zeg tegen de Commissie en de Raad: stop met uw geldverkwisting en falend beleid en steun Italië, Polen en Hongarije. Neem dat tot voorbeeld voor de EU.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και γνώριζε ότι τα κράτη εισόδου η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα δεν έχουν τις απαιτούμενες δυνατότητες, εντούτοις ανέχθηκε να παραμείνουν επί μακρό χρονικό διάστημα σε αυτά, και κυρίως στην Ελλάδα, εκατοντάδες χιλιάδων παρανόμων μεταναστών οι οποίοι ζητούν άσυλο. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως γνωρίζετε, ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, κυρίως στην Ελλάδα, και αυτό αποτελεί στίγμα για τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μας. Από την άλλη πλευρά, τώρα που τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μας πείσει ότι θα επιλύσει το πρόβλημα με το να προτείνει κάποιες μεταρρυθμίσεις στον θεσμό του ασύλου και κυρίως στην αναχρονιστική Συνθήκη του Δουβλίνου. Όμως αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν θα επιτύχουν και δεν θα επιτύχουν πολύ απλά διότι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, κανένα κράτος δεν πρόκειται να τις εφαρμόσει και θα μείνουν γράμμα κενό περιεχομένου. Διότι ποιο κράτος στην πράξη θα είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου; Μα το κράτος εισόδου. Πώς θα περιοριστεί η δευτερογενής μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτών των ανθρώπων; Μα φυσικά με το να παραμένουν στο κράτος εισόδου. Έτσι λοιπόν, κυρίως η Ελλάδα θα παραμείνει και θα μετατραπεί σε ένα χώρο μονίμου εγκαταστάσεως λαθρομεταναστών. Ας αφήσει, λοιπόν, τις σπασμωδικές κινήσεις και την υποκρισία η Ευρωπαϊκή Ένωση και ας αφήσει τα κράτη να προστατεύσουν τα σύνορά τους και να συνεργαστούν μεταξύ τους για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουμε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα αποτελεί, την πενταετία που διανύσαμε, μια ρωγμή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να μιλήσουμε με αλήθειες. Η Επιτροπή έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες και εμείς, ως Κοινοβούλιο, πήραμε καθοριστικές αποφάσεις. Όμως, το γεγονός ότι, ιδιαίτερα, η πρόταση του Δουβλίνου, που ήταν απόλυτα ισορροπημένη, μένει ανοιχτό θέμα στο Συμβούλιο, δείχνει τις ευθύνες των κυβερνήσεων συγκεκριμένων κρατών μελών. Πρέπει να αποδείξουμε στις επερχόμενες εκλογές – υπάρχει ικανό διάστημα – ότι η αλληλεγγύη και η ίση κατανομή ευθυνών είναι υποχρέωση όλων των κρατών μελών διότι αναμφισβήτητα το γεγονός ότι βιώνουμε μια αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση την καθοριστική του ζητήματος αυτού – χωρίς ευθύνη, επαναλαμβάνω, της Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου – ρίχνει νερό στον μύλο του λαϊκισμού. Το επόμενο στοίχημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να αποδείξουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δημοκρατία μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό. Προέρχομαι από την Ελλάδα που ξέρετε όλοι ότι ήταν πρώτη πύλη εισόδου λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και οι δραματικές ροές του 2015 ρυθμίστηκαν πολύ σημαντικά αλλά πάντα το πρόβλημα υπάρχει. Μπορεί η κυβέρνηση της χώρας μου να είχε προβλήματα στη διαχείριση και στις ελλιπείς υποδομές, όμως είναι το πρώτο κράτος μέλος που έδειξε την αλληλεγγύη στην πράξη. Αυτή η αλληλεγγύη είναι και το στοίχημα των επόμενων εκλογών, είναι το στοίχημα του μέλλοντος της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  President. – I just want to announce that because of time constraints we are not able to take a blue card, apologies to Mr Carver. We do want to take some catch-the-eye contributions.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Señora presidenta, en primer lugar, me dirijo a la Presidencia rumana para decirles que tienen ustedes la última oportunidad de tratar de aportar un poco de luz a este grave problema a que enfrentamos en la Unión Europea. Será difícil que lo hagan peor que la Presidencia austríaca, así que tienen ustedes una oportunidad.

Porque es muy frustrante volver a hablar de esta cuestión en este Parlamento. Este es un Parlamento y para eso está, pero los ciudadanos europeos deben saber que este Parlamento ha hecho sus deberes; que nosotros tenemos una hoja de ruta para resolver la grave crisis humanitaria que se vive en el Mediterráneo y en África; que tenemos una receta para hacer una reforma del sistema de Dublín que sea eficiente y que sea humana; y que son los Gobiernos, muchos Gobiernos de los Estados miembros, los que están frenando esa solución.

Es muy importante que los ciudadanos lo sepan, porque los ciudadanos hablan del conjunto de la Unión Europea. Y no es el conjunto de la Unión Europea. Este Parlamento ha hecho su trabajo, la Comisión hace, en gran medida, su trabajo, y es el Consejo el que está bloqueando una solución.

Hablamos de este problema del Mediterráneo como si fuera un drama humanitario. Así dice en nuestro título, pero lo tratamos como si fuera un mero problema técnico. Y tenemos a cuarenta y nueve personas dando vueltas por las tormentas del invierno, porque no somos capaces de darles acogida en uno de nuestros puertos. Y eso sucede porque hay Gobiernos de la Unión Europea que están bloqueando una política de asilo y de migración común.

Esto es lo que tienen que saber los ciudadanos. Para que se dirijan, también, a sus Gobiernos. Porque, insisto, este Parlamento, que, por cierto, está compuesto también por veintisiete nacionalidades distintas y por muy distintos grupos políticos, ha conseguido votar un acuerdo importante que daría solución al drama que en este momento sufren los refugiados y migrantes.

Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Les toca a ustedes, señores y señoras del Consejo.

 
  
MPphoto
 

  Jussi Halla-aho (ECR). – Madam President, after many years of debate and work we are still not close to a solution to the migration crisis. The reason is that the approach of the Commission and this Parliament has been unrealistic. The left and the centre say that Europeans demand solutions. That is true, but Europeans do not want bad solutions. The common European asylum system is centred on ideas like solidarity, management and burden-sharing. What most Europeans actually want is not just managed immigration but less immigration, because massive third world immigration is damaging to our societies. Reducing immigration must be the cornerstone of any European solution. This is already understood in many Member States. I hope the next European Parliament has the will to deliver what Europeans need and want.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Madam President, what would we say if 2 000 people had died trying to cross Mr Trump’s border wall? We would consider that a gross violation of human rights, yet we hear the Presidency here say ‘oh the situation has improved significantly, numbers have gone down’. But Madam President, last year over 2 000 people died trying to cross the Mediterranean. We are very critical, and rightfully so, of this silly wall of President Trump, but Fortress Europe is just a European equivalent of that wall, and you in the Council are building Fortress Europe. You are building the wall. We just happen to have the Mediterranean in between.

Now, like Trump and his stupid wall, the Council is using Fortress Europe for populist purposes and political debate. Like Trump and his silly wall, you are spending billions on Fortress Europe and on unsavoury regimes, rather than adopting the package that’s on the table that has been adopted by a majority of this House.

Something else: it’s not just the European Parliament and the Commission; it’s local authorities. The mayor of Gdańsk, who was stabbed to death, welcomed thousands of migrants into his city. You should take an example from that. You should learn from that, from all the NGOs and churches who are actually clamouring for a sensible, humane and effective asylum policy. It is ready to be adopted, so stop playing games. I would like to commend the Commissioner for his strong personal commitment and all the efforts, the tireless efforts, he is making for a common asylum policy.

I just have one small request to you, and that is true refrain from putting new proposals on the table, like the recast of the Return Directive, which is absolutely, completely unnecessary and just part of the silly political games of the Council. Do what the European citizens expect of you and adopt the asylum package, because yes we can do it. Germany has demonstrated it can be done, so just do it.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE). – Madam President, I wanted to start by making a comment on numbers. The figure of 65 million was raised earlier. This is the number of people displaced, the overwhelming majority of whom are in their countries of origin. And while we are seeing an increase in the number of refugees we also have to recognise that that is a result of conflict, persecution and that increasingly we are going to see people pushed to move because of climate change, and I am sure that even patriots would want a robust position from the European Union on tackling climate change if they are so worried about the growing number of people moving.

But I am concerned about what’s happening to a number of EU policies. A shift in our development policy where we’re actually looking more and more at migration control as a central point rather than poverty reduction. And I would like to ask Council whether they think we have got the balance right, where we are turning a blind eye to human rights abuses in Turkey and Libya? Whether the EU is doing enough on resettlement, that you mentioned, and that in terms of Dublin and secondary movements, are we doing enough to remove the push factors where our Member States are not delivering on the asylum policy correctly so people will move on for family reunion to have their claims heard? We need to be looking at what we are doing and we could do better.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, diciamo sempre che la nostra è un'Unione fondata sul diritto.

Falso. Sull'immigrazione non siamo un'Unione e violiamo il diritto europeo e internazionale. I soli regolamenti su cui insiste il Consiglio sono quelli securitari, guardia di frontiera, rimpatri, che esternalizzano gli obblighi di asilo.

I fascicoli basati sulla solidarietà sono tutti seppelliti. È passato un anno e mezzo e il Consiglio ancora non ci fa controproposte su Dublino 4. Gli altri fascicoli, qualifiche, reinsediamenti sono fermi da un anno.

Il risultato, eccolo: litigi tra Stati membri, criminalizzazione della ricerca e salvataggio, accordi ad hoc tra Stati UE per aggirare perfino le norme di Dublino 3, consegna di migranti ai lager libici, Presidente, sono campi di morte.

Il Consiglio è colpevole di omissione di atti dovuti e la Corte dovrebbe occuparsene. Ha ragione il commissario Avramopoulos, now is the time.

 
  
MPphoto
 

  Nathan Gill (EFDD). – Madam President, Mr Lamberts said, I quote ‘people getting onto boats and dinghies in order to leave a living hell’. If Mr Lamberts is still here – he’s not here – okay. But, Mr Lamberts, does this include those migrants getting into dinghies in France in order to cross the English Channel? What are they fleeing from? What is the living hell in France that they are fleeing from? They are not asylum seekers, are they? These are migrants, and the problem we have is that we are conflating the issue; we are reforming the EU asylum and migration policy, but until we deal with migration policy, we cannot truly deal with asylum.

We need to have a very strict ability to decide on exactly how many people come into Europe so that our local authorities can ensure that there are enough houses for these people, enough jobs for these people, enough schools and doctors and teachers. Right now it’s a free for all, and all that’s happening is that the countries that have opened up their borders – like Germany – have realised that they can’t cope with this huge amount of people and are now trying to force these people onto other nations, like Hungary and Poland – nations that don’t want them because they don’t have the infrastructure for them.

So until we actually manage – and government is about governing, about being in charge – our borders, until we manage how many people come here in an orderly fashion, how can we make sure that people who truly need asylum are not being ignored, or that we’re not creating migration fatigue among the people who live in our nations, leading them to turn their backs on those people who truly need asylum?

Can we get our house in order? Reform means to improve. We are not improving anything. We are just moving the deck-chairs around on a ship that’s sinking.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, più che di "fortezza Europa" parlerei di "forte Italia", in cima al quale c'è un capitano coraggioso, il ministro Salvini, che è riuscito ad applicare la ricetta populista, quella di fermare gli sbarchi, di fermare l'attività dei trafficanti di carne umana, che è questa la vergogna che questa Europa ha consentito.

Il commissario Avramopoulos si è dimenticato di ricordarci la lista dei 670 migranti da ricollocare, che questa Europa si era impegnata a ricollocare. Se ne è tornato da Roma senza dare garanzie al governo italiano che le chiedeva, e da questi banchi ci sono molti rappresentanti di governi europei, tutti solidali con il commissario Avramopoulos.

Passiamo alla solidarietà concreta, andate dal commissario Avramopoulos, a nome del vostro Paese, e indicate quanti di questi migranti da ricollocare, che sono in Italia e che questa Unione europea si era impegnata a ricollocare, che non sono stati ricollocati, altrimenti siete solo degli ipocriti.

L'Italia ne ha le scatole piene di dover subire i risultati negativi delle politiche sbagliate. Bisogna bloccare gli sbarchi per bloccare i traffici, bloccare gli sbarchi e allora poi rivedere le regole anche di... (parole inaudibili) ... che è un istituto di fronte al quale il governo italiano riconosce di essere assoggettato, perché è un istituto di alta civiltà politica.

(La Presidente ritira la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (NI). – Madam President, the EU does not have a policy to control migrants; it has a policy to entice migrants. The EU policy has turned commercial shipping and coastguards in the Mediterranean into a taxi service for criminal gangs dealing in human beings. The EU is colluding in human misery and criminal money. If the EU were to insist that all asylum applications must be processed in countries outside of the EU, this would cut the deadly traffic immediately.

EU policy is therefore resulting in death and human trafficking. It is encouraging the slave markets in North Africa. It has resulted in migrants being shipped into the EU for forced labour. The hope for Europe now lies in national leaders to protect our ancient nations from themselves. Sebastian Kurz in Austria, Viktor Orbán in Hungary, Matteo Salvini in Italy – these democratic leaders have taken back control from the migrant smugglers for the people.

Borders belong to nations. Without borders there are no nations, just a smugglers’ gold rush.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). – Tisztelt Elnök asszony! Kollégák, ha valóban segíteni akarunk, akkor meg kell tudnunk akadályozni, hogy migránsok ezrei kockáztassák életüket útra kelve a kontinensünk irányába. Ezért nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy illegálisan nem lehet Európába belépni. Fel kell számolni az embercsempész-hálózatokat és -útvonalakat a Földközi-tengeren, mert nem megengedhető, hogy a most kialakult helyzetben az embercsempészek döntik el, hogy ki jöhet Európába.

Az embercsempészet egyik legvirágzóbb üzleti modellé nőtte ki magát, és ehhez asszisztálnak az európai NGO-k is, amikor több száz kilométeren keresztül Európába szállítják a migránsokat. Az előrejelzések szerint Afrika népessége 2050-re meg fog duplázódni. Ez nyilvánvalóan újabb és újabb Európa irányába szerveződő migrációs hullámhoz vezet majd. Tehát a probléma évtizedekig velünk lesz, velünk marad. A migránsok kötelező szétosztása az Unióban tehát ezt nem oldhatja meg, mint ahogy a humanitárius vagy migránsvízum sem.

Minden félreérthető jelzés csak „pull” faktor, tehát ösztönző tényező, hogy az afrikai fiatalok a jobb élet reményében elinduljanak Európába, hiszen ott majd úgyis szétosztják őket. Európának meg kell tudnia védeni külső határait szárazföldön és tengeren egyaránt, ahelyett, hogy olyan helyzeteket menedzselne, amelyeket az embercsempészek kényszerítenek ki. Ezt várják el tőlünk választópolgáraink, Európa-szerte elsősorban. A segítséget kell a bajban levőkhöz vinnünk, nem a problémát Európába hoznunk. Ott kell erősítenünk az érintett harmadik országok népességmegtartó erejét.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi sarei aspettata che il Consiglio iniziasse l'intervento chiedendo scusa alle 49 persone e agli equipaggi di Sea Watch e Sea Eye, che avete tenuto ostaggio di un braccio di ferro tra Stati per venti giorni.

E invece non li ha nominati e ha fatto il solito bollettino di quanto siano diminuiti i flussi, ma se solo questo è il vostro obiettivo, qual è il prossimo passo? Sparare direttamente sui barconi? È vergognoso che né il governo maltese, né quello italiano, né nessun altro abbiano concesso un porto sicuro per venti giorni, violando il diritto internazionale.

E chi ci assicura che non succeda di nuovo domani? Invece di andare avanti sembra di tornare indietro: nel 2015 i governi si erano impegnati a fare 160 000 ricollocamenti, in due anni ne hanno fatti poco più di 30 000 e oggi ci sono voluti venti giorni per decidere su 49 persone.

Serve una soluzione strutturale e ci sarebbe già: è la riforma di Dublino votata a maggioranza di due terzi da questo Parlamento, che condivide in modo equo le responsabilità, obbligando ogni Stato membro a fare la propria parte sull'accoglienza e valorizzando i legami significativi dei richiedenti con i vari paesi.

Governi, fate il vostro lavoro e approvate questa riforma, altrimenti spiegherete voi ai cittadini europei perché la vostra inerzia e il vostro egoismo rischiano di farla finire in un cassetto. E agli ipocriti, come il collega Borghezio, chiedo con che faccia oggi si lamenti dei mancati ricollocamenti, visto che in quest'Aula avete votato contro e che sulla riforma di Dublino vi siete astenuti.

(Proteste fuori microfono da parte di Mario Borghezio)

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (ECR). – Fru talman! Det talas mycket om reformer i den här kammaren, till exempel en reformerad Dublinförordning. Den skulle grundas på tvångsfördelning av migranter som kommer till EU. Detta kunde ni insett redan från början, att det skulle misslyckas.

Ni talar också mycket om solidaritet, men inser inte att verklig solidaritet inte kan komma genom tvång. Den måste vara frivillig, och EU kan aldrig beordra en medlemsstat att visa solidaritet med en anvisad kvot asylsökande. Därför har vi i dag en djup klyfta inom EU som bara verkar bli allt djupare. Ni har aldrig förstått allvaret och försökt finna lösningar på migrationen i närområdet. I stället för att finna praktiska, hållbara lösningar har det varit viktigare för er att spela goda och vara politiskt korrekta. Verklig solidaritet kan inte reformeras!

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Es muy sencillo, señora presidenta. Se trata de la mínima cortesía parlamentaria.

Primero, el señor Borghezio se ha pasado media hora en el tiempo de palabra y, luego, se levanta y, a gritos, insulta a otros diputados.

Eso no es tolerable en esta Cámara, y usted debería intervenir.

 
  
MPphoto
 

  President. – Indeed, Madam, as you will have seen, I did step in on a number of occasions so I am trying to give balance to what is a very emotional debate. Thank you for your support.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, en materia de refugiados y migración Europa está incumpliendo el Derecho internacional en muchos aspectos, pero hay dos en los que resulta insoportable. El primero es negarse a tener una política de acogida de refugiados. Y, por favor, quiero sumarme a las voces que piden a la Presidencia, en este caso, que desbloquee, de una vez, la reforma del sistema de Dublín. No podemos seguir ni un minuto más sin tener una política de acogida digna de este nombre.

Y el segundo es la criminalización de la ayuda humanitaria. Lo que ha ocurrido con el buque de Sea—Watch dejando a mujeres, hombres y niños durante días en medio del mar sin darle puerto seguro, que es una obligación del Derecho internacional, es una auténtica vergüenza. Y ahora, además, se suma la cuestión del buque de Open Arms, que, incomprensiblemente, está retenido en el puerto de Barcelona. No se le permite ir a rescatar vidas con un argumento alucinante: que si los Estados no cumplen sus obligaciones del Derecho internacional, no debe hacerlo un buque como Open Arms.

Así que, desde aquí quiero pedir, por favor, que desbloqueen la reforma del sistema de Dublín y que dejen de criminalizar la ayuda humanitaria y dejen a las ONG trabajar si ustedes no lo hacen.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señora presidenta, señoras y señores del Consejo, lo que ustedes hacen no se puede llamar política migratoria y de asilo, sino cerrar y externalizar fronteras, provocar las condiciones para que los migrantes mueran, asesinar en diferido. Ahogados en el Mediterráneo o abandonados en el desierto... ¡Qué más da! Son migrantes, pero, sobre todo, son pobres.

El mes pasado, una delegación de mi Grupo viajó a Níger a conocer lo que ustedes llaman «el ejemplo emblemático» en política exterior y de fronteras de la Unión Europea: con fondos europeos se entrenan y equipan a guardas de fronteras nigerinos para luchar contra el terrorismo y —ya de paso— detener migrantes.

La consecuencia es clara: las que antes eran rutas seguras de migración incluso para mujeres con niños, ahora son rutas de riesgos, de secuestros y de violaciones, imposibles de transitar sin pagar a mafias. Sus políticas favorecen tanto el negocio de las mafias que parecen diseñadas por las propias mafias.

«Seguiremos migrando» nos decían personas refugiadas de la guerra en Sudán, personas que ahora mismo tendrían derecho de asilo en Europa pero que han sido detenidas y torturadas en Libia.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Madame la Présidente, comme les Nations unies avec le pacte de Marrakech, la Commission de Bruxelles croit que la submersion migratoire est une fatalité qu’il faut accepter, voire une chance qu’il faut saisir. Elle veut la faciliter par trois mesures insensées: premièrement, l’adoption d’un règlement Dublin IV qui répartirait les nouveaux migrants entre les États européens, selon un système de quotas obligatoires; deuxièmement, la création de voies légales d’immigration; troisièmement, l’abandon des contrôles aux frontières intérieures que plusieurs États européens ont rétablis depuis plus de deux ans en réaction contre l’absurde accord de Schengen.

Aucune de ces trois mesures n’aboutira. Elles connaîtront le même échec que le plan Juncker de 2015, qui visait à relocaliser 160 000 migrants et auquel plusieurs États européens ont résisté, à juste titre, pour préserver leur identité nationale. Les peuples européens sont mortels, ils le savent et ne veulent pas mourir. La Commission de Bruxelles est mortelle aussi, mais elle semble l’ignorer. Faute de vouloir écouter les peuples européens, c’est elle qui disparaîtra.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhora Presidente, Senhor Comissário Avramopoulos, Senhora Secretária de Estado, durante as primeiras duas semanas deste novo ano morreu uma pessoa por dia a tentar alcançar as nossas fronteiras. O ano passado, 2018, tivemos provavelmente o rácio mais mortal de sempre, com mais de um morto por cada cem chegadas.

São cada vez menos os novos pedidos de asilo e, no entanto, cinco países continuam a acolher quase 75 % das pessoas. Dada a narrativa populista recente, poderíamos pensar que pelo menos o retorno daqueles que não têm direito a permanecer na Europa estava a correr bem. Mas não é verdade. Também aqui os governos falham. Em 2017, a taxa de eficácia dos retornos foi de 37 %, abaixo do que tinha sido no ano anterior.

Fomos capazes de reforçar a Frontex e estamos prestes a fazê-lo novamente. Seria de esperar que, pelo menos, conseguíssemos criar a Agência Europeia de Asilo, uma das oito medidas estruturais propostas. Também aqui, os governos não deixaram que se agisse, como já disse o senhor Diaz de Mera.

Senhora Secretária de Estado, o que pretende fazer nestes quatro meses da sua Presidência? O Conselho vai finalmente respeitar e ouvir este Parlamento? Não tenha dúvidas, Sra. Secretária de Estado: a inação não afeta apenas os que procuram proteção do nosso território, compromete a nossa imagem no mundo, fragiliza o respeito pelos nossos valores e encoraja os nacionalismos ultrapassados e os populismos vazios.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Tisztelt Elnök asszony! Az elmúlt hetek eseményei, a Földközi-tengeren hánykódó menekültekkel teli hajók pontosan mutatják azt, hogy milyen helyzetben vagyunk ma. Egy olyan helyzetben, amikor a tagállamok egy része politikai önzésből, ostoba félelem- és gyűlöletkeltő politika okán nem hajlandók egy új dublini egyezménynek az aláírására. Ez a tény újabb bizonysága annak, hogy a Tanács egyszerűen képtelen ellátni a feladatát. Mivel továbbra sincs semmi esély egy új dublini megállapodásra, azt gondolom, egy átmeneti egyezményre van szükség. Olyan átmeneti egyezményre, amely legalább az új Parlament felállásáig garantálja, hogy a Földközi-tengeren megmentett menekülteket szétosztják az arra önként vállalkozó tagállamok között. Azoknak a tagállamoknak pedig, amelyek erre nem hajlandók, technikai és pénzügyi segítséget kell nyújtania a többieknek. Arra kérem a román elnökséget és Önt, biztos úr, hogy vizsgálják meg egy ilyen átmeneti egyezmény létrehozásának a lehetőségét, mert szégyenletes lenne, hogyha képtelenek lennénk ezen a mai helyzeten változtatni.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Fru formand! Hvert år oversvømmer hundredetusindvis af ulovlige migranter Europas grænser. Når man hører debatten her i salen, kunne man få indtrykket af, at man ligefrem støtter de ulovligheder, der finder sted, både fra menneskesmuglernes side og fra de migranters side, der ikke har nogen som helst lovlig adgang til Europa. Det store flertal i dette hus synes faktisk at mene, at man skal lovliggøre, at op imod en million mennesker hver eneste år kommer til Europa uden nogen som helst forudsætninger for at bo, leve og integrere sig her. Det er måske det bedste svar på, hvorfor det er så væsentligt for Danmark at have et forbehold over for alt dette integrationsvanvid, som hver eneste dag foregår her i Europa-Parlamentet. Den eneste institution, der har taget en nogenlunde fornuftig linje i dette spørgsmål, er Rådet. Derfor kan man kun håbe, at Rådet står fast og siger nej tak til det vanvittige forslag om migrationsdeling og lovlig migration, som ligger fra Kommissionen og Parlamentet, og derimod tager europæernes bekymringer alvorligt og får stoppet den ulovlige migration, før det river Europa fra hinanden.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). – Señora presidenta, primero decidieron cerrar a cal y canto las fronteras para que ningún migrante ponga un pie en Europa. Luego decidieron que la mejor estrategia de disuasión es dejarles morir en el Mediterráneo. Les fuerzan a echarse al mar en manos de las mafias, porque no hay otra forma de llegar. No hay barcos de salvamento fletados por la Unión Europea y ni siquiera dejan que las ONG salven vidas.

El Gobierno de España impide al barco de Open Arms salir a rescatar personas y se convierte así en cómplice de asesinato. Y ahora la estrategia pasa por no dejar siquiera que salgan de África. La externalización de fronteras es el nuevo colonialismo y se materializa en acuerdos con países africanos donde se financian con fondos europeos centros donde se tortura y esclaviza. Los fondos de cooperación se dedican al control de fronteras en África, y la Unión Europea llega a acuerdos con dictadores sanguinarios, como en Sudán.

Porque todo vale en esta carrera electoral donde el espacio de la extrema derecha lo está disputando hasta la socialdemocracia.

 
  
MPphoto
 

  Francis Zammit Dimech (PPE). – Sinjura President, meta nirreferu għal dak li ġara l-ġimgħa li għaddiet fejn dawk li kienu ilhom isofru għal kważi tliet ġimgħat, jiġifieri 49 persuna, inkluż ħamest itfal, tħallew abbord dawn iż-żewġ dgħajjes, fl-aħħar il-każ tagħhom ġie riżolt. Madankollu ġie riżolt qisu ttrattat fuq bażi ta’ kriżi, b’telefonati għaddejjin bejn Prim Ministru u ieħor.

Il-Kummissarju Avramopoulos naħseb li esprima s-sentiment Ewropew mill-aqwa meta qalilna: “Dan mhuwiex dak li l-Unjoni Ewropea għandha tirrappreżenta”. Għaliex fil-verità dak li rridu huwa li jkun hemm mekkaniżmu sostenibbli li huwa bbażat fuq il-valur tagħna tas-solidarjetà, mhux li nittrattaw każ b’każ.

U jiena nżid kummenti oħra hawnhekk ukoll għaliex rajna sitwazzjoni fejn ikollok anke tattiċi ta’ pressjoni kbira minn pajjiżi kbar fuq pajjiżi iżgħar, tattiċi ta’ bbulijar, u dan ma nistgħux nittollerawh. Ma nistax ma ngħidx ukoll kemm huwa kruċjali li nindirizzaw il-kwistjoni li jrid ikun hemm policy ċara ta’ ritorn ta’ min m’għandux dritt ikun f’pajjiżna.

Però ma nistax ma nagħlaqx, Sinjura President, billi nirringrazzja lill-Kummissarju Avramopoulos għall-kummenti tiegħu rigward Malta. Qal li se jerġa’ jiġi fostna, mhux l-ewwel darba tiegħu, u mill-ġdid jerġa’ jkun milqugħ f’pajjiżna.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). – Madam President, as we approach very fast the end of the mandate we only have a three-month window and it is somewhat déjà vu – a tiny country like Malta, 400 000, which was the country when I first became a Member of Parliament that was taking refugees and again such a tiny country taking refugees, again the Commissioner going Member State to Member State, and we have to then ask the question: are we deluded if we say there is no common policy or that we don’t reform Dublin or we don’t have a package?

That is the question everyone needs to answer today. And the answer to that question is, of course we need some common approach otherwise the shame of Sea—Watch and Sea—Eye will be repeated, over 2 000 people will die and their numbers will be added to and that will continue. So we have a window of three months, in that window an opportunity must be taken. We didn’t have QMV in the Austrian Presidency and I say to and I ask the Romanian Presidency: take this opportunity, we should have QMV under the Treaties, we should have some movement, the homework was done in this Parliament, many of the rapporteurs were here. Let’s take this opportunity. We have three months. Let’s do it.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев (PPE). – Г-жо Председател, днес говорим за сегашна криза в Средиземно море, но в момента не ставаме свидетели на нова криза, нито говорим за големи бройки хора. И в същото време Европейският съюз е парализиран – къде да бъдат преразпределени нови 40 души, след като толкова години поред не успяхме да преразпределим хилядите бежанци от Италия и Гърция. След като от поне три-четири години се опитваме да реформираме европейската система за убежище и миграция, но не успяваме.

Начинът, по който можем да се справим с каквито и да е предстоящи бежански или миграционни кризи, е чрез завършване на реформата за убежище, така че да е ясно кой е отговорен за кандидатите за убежище, кой разглежда молбите им, както и как точно се прави разликата между кандидати за убежище и икономически мигранти.

Важно е тази реформа да премахне бремето от граничните държави на първо влизане, като Малта, Гърция, Италия и дори България, и да гарантира, че всички държави – членки на Съюза, независимо къде се намират географски, поемат своята отговорност.

 
  
MPphoto
 

  Dietmar Köster (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor einigen Tagen wurde das zynische Spiel mit 49 Menschen, die von NGOs vor dem Ertrinken gerettet wurden, endlich beendet.

Die Flüchtlinge auf den Booten der Sea-Watch 3 und der Sea-Eye wurden nach 18 Tagen traumatisiert und völlig erschöpft in Malta an Land gebracht. In Kürze wird sich dieselbe Frage erneut stellen: Werden die Rettungsschiffe den sicheren Hafen, der ihnen laut Seerecht zusteht, bekommen und werden die Geflüchteten in der EU verteilt, oder versagen die Mitgliedstaaten erneut? Deshalb fordere ich umgehend eine Lösung.

Es muss eine Koalition aus willigen Mitgliedstaaten geben, die sich auf einen permanenten Verteilungsschlüssel einigt. Noch immer weigert sich der Rat, über den Beschluss des Europäischen Parlaments zur Dublin-IV-Verordnung ernsthaft zu verhandeln. Dieser Beschluss beinhaltet genau die solidarische Verteilung, von der immer geredet wird. So stelle ich mir ein Europa der Solidarität vor.

Die Europäische Union muss endlich ein eigenes Seenotrettungsprogramm auf den Weg bringen, damit das Sterben auf dem Mittelmeer beendet wird.

 
  
MPphoto
 

  Lukas Mandl (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fast nirgendwo sonst auf der Welt werden die Werte der Menschenwürde und der Freiheit so gelebt wie in Europa, und nicht zuletzt das führt zum Wohlstand in Europa, nicht zuletzt das macht Europa so attraktiv. Diese Werte bedeuten auch eine Verantwortung Europas in der Welt, bedeuten, Verantwortung zu übernehmen für ein starkes Europa mit diesen Werten und auch für Menschen in Not. Das bedeutet aber auch, dass Europa ein System braucht, mit dem wirklich die Schwächsten, die wirklich in Not sind, in Europa aufgenommen werden können und nicht verbrecherische Schlepper unterstützt werden. Wenn es keine Migrationskrise mehr gibt – wie auch der Herr Kommissar gesagt hat –, dann liegt das daran, dass die verbrecherischen Schlepperrouten durch den Balkan, durch das Mittelmeer zurückgedrängt werden konnten. Dass es jetzt im Mittelmeer weniger Todesfälle gibt, ist eine Folge dieser Politik. Wir müssen die Außengrenzen schützen, und wir müssen uns vor allem jetzt um Integration in Europa kümmern für die, die kommen können, die die Schwächsten sind und die wir in Europa auch für die Arbeitsmärkte brauchen.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è da più di un anno che quest'Aula ha deliberato la sua riforma al regolamento di Dublino, una riforma innovativa, coraggiosa, centrata sul principio di solidarietà.

Senza questa riforma è illusorio poter pensare di gestire il fenomeno migratorio. Senza una chiara definizione delle responsabilità e senza nessuna garanzia a tutela dei diritti dei rifugiati e dei migranti, le vergognose vicende di Aquarius, della nave Diciotti e di Sea Watch diventeranno la prassi. Ringrazio tutte le ONG impegnate nella attività di ricerca e salvataggio.

Dobbiamo recuperare la nostra umanità e prima di tutto salvare le vite umane. Dobbiamo salvarli e portarli nel primo porto sicuro. Dobbiamo anche avere e chiedere un diritto all'attracco e allo sbarco immediato. Chiedo anche un'accoglienza dignitosa, un diritto all'accoglienza e la condivisione delle responsabilità.

Ai vari governi chiedo di abbandonare ogni demagogia e di fare e di deliberare secondo i trattati, ma anche secondo i due global compact recentemente adottati dalle Nazioni Unite.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, señor presidente en ejercicio del Consejo, asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo —siempre frustrada por el Consejo— son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo en qué creen que estaban pensando sus antecesores cuando firmaron el Tratado de Lisboa, que prometía exactamente lo que el Parlamento Europeo ha fijado como posición, expresando su indignación por su incumplimiento en todas las lenguas oficiales de la Unión: solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo.

Por tanto, esto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. Y las responsabilidades del Consejo no se arreglan ni con llamadas telefónicas ni con remedos ni parches de urgencia, ni tampoco con el incumplimiento masivo del Derecho europeo, hurtando a la vista las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales, sino con el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, pojedine države članice rado su sudjelovale u rastakanju pojedinih afričkih država pravdajući te nepromišljene intervencije borbom protiv diktature i podržavanjem demokratskih procesa. Danas te države više nisu funkcionalne, središnja vlast u njima je slaba ili nepostojeća i u ovom je trenutku nemoguće s njima efikasno surađivati na zaustavljanju migrantskih valova.

To znači da Europska unija mora uložiti dvostruki napor da bi uspješno čuvala vanjske granice, razbila krijumčarske lance i uvela red u migracijsku politiku. Daljnje toleriranje ilegalne migracije samo će jačati organizirani kriminal.

Da bi migracijska politika i politika azila odgovarale novim okolnostima, trebamo jasnu podjelu na autentične azilante, izbjeglice i ekonomske migrante. Procedura i kriteriji za ove tri skupine ne mogu biti isti jer su njihove potrebe različite. Dosadašnji je sustav omogućavao masovne prijevare i to je problem koji moramo adresirati.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Mevrouw de voorzitter, commissaris, 2019 zal een heel belangrijk jaar worden. We moeten tonen aan de Europese burgers dat we problemen kunnen aanpakken en dus vragen wij hier vanuit het Europees Parlement een heel doeltreffend asielbeleid.

Mevrouw Stevens, nee, de liberale fractie en Guy Verhofstadt, wij pleiten niet voor een opengrenzenbeleid. Wij staan voor één Europese asielaanvraag en gedaan met het shoppen tussen de lidstaten. Wij staan voor solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten. Wij staan voor een snellere afhandeling, voor een bescherming van de kinderen in migratie. Wij staan voor de aanpak van de mensensmokkelaars, voor een hervorming van Dublin.

We weten allemaal dat lidstaten dit niet alleen aankunnen. Alleen de Europese Unie kan asiel en migratie aanpakken en degene die anders beweren met valse cijfers en de mensen angst aanjagen, die zouden beschaamd moeten zijn. Ik vraag aan de Europese Raad en de Commissie politieke daadkracht. Het pakket lichter, doe het nu gewoon.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Señora presidenta, la extrema derecha antieuropeísta está ganando terreno por toda la Unión Europea. Ante este avance preocupante hay diferentes estrategias: una, la de Andalucía, que consiste en blanquear directamente la extrema derecha con el apoyo, por cierto, de miembros del Grupo del Partido Popular Europeo y del Grupo ALDE. Otra estrategia es aislar la extrema derecha, como ha ocurrido en Suecia. Y otra, todavía más común, es asumir el discurso populista y las recetas falsas y simplistas de la extrema derecha, sobre todo en materia de migración y de asilo.

Y así se explica, al menos en parte, el hecho de que llevemos años hablando de la reforma del sistema de Dublín y que estemos años hablando de la reforma del sistema de asilo y migración, y los Estados miembros sean incapaces de ponerse de acuerdo, demostrando una alarmante falta de solidaridad, de voluntad de compartir responsabilidades y de ceder soberanía, que de esto va la Unión Europea.

Señores del Consejo, abandonen el populismo y el egoísmo, y asuman esta reforma.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης μαλώνουμε ακόμα για το πόσους πρόσφυγες και μετανάστες θα δεχθεί κάθε κράτος στο έδαφός του, όχι για να τους κάνει πολίτες του, αλλά για να εξετάσει αν δικαιούνται άσυλο. Είναι ντροπή για την Προεδρία και το Συμβούλιο να μας λέει πως το πρόβλημα είναι οι δευτερογενείς ροές και πως η αλληλεγγύη δεν είναι το μοίρασμα των απελπισμένων ανθρώπων. Τι είναι η αλληλεγγύη, κυρία προεδρεύουσα; Να δίνονται χρήματα για να χτίζουμε καταυλισμούς; Οι δευτερογενείς ροές θα υπάρχουν όσο είναι κλειστή η πόρτα και δεν σταματάμε τους πολέμους. Είναι πολύ άσχημο να ακούγεται η φράση «παράνομοι πρόσφυγες και μετανάστες». Οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι «παράνομοι». Παράνομος είναι o πόλεμος και παράνομο είναι το εμπόριο όπλων και εμείς αυτά δεν τα συζητάμε καν. Πόσα ακόμα παιδιά και γυναίκες πρέπει να φύγουν από τη ζωή για να σταματήσουμε τους πολέμους;

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  President. – I have taken five catch-the-eye questions. I apologise to everyone else who wanted to contribute to the debate, but time has run out. I now give the floor to Commissioner Avramopoulos to respond to our debate.

Just before you speak – Ms Gomes, indeed you were among the first, but I do apologise – I am under strict instruction. Frankly, if this were my decision – this is a really important debate – I would give it more time, but I am under pressure from what is already agreed by those who are above my pay grade.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Madam President, I would like to express my thanks for this very timely debate. I wish we didn’t need it, but unfortunately we do. As I said, and as many of you underlined during this debate, this is Europe’s last chance. We shall not spare any efforts. The Commission, and I personally, remain fully committed to continue working with you and the Council to achieve this very important goal: the reform of the European asylum system. I would like to thank you for this clear and loud support. We will continue to work together intensively to achieve the completion of our comprehensive work.

To respond to Ms in ‘t Veld, all our proposals are indispensable pieces of a comprehensive policy. I have taken note of your remarks. I know how sensitive you are, and I respect that, but from our side that’s how we see the whole package and the policy we have to adopt. One should never forget that, in the area of migration, all our actions are interconnected and all the pieces have to fit together. Completing the European Union’s asylum reform is indispensable in order to curb irregular migration, to prevent secondary movements, to reduce abuse and to ensure that asylum applications are processed quickly and fairly across Europe.

We all agree that cooperation with third countries is key, not only to prevent irregular departures to Europe, but also to eliminate once and for all the cruel businesses run by traffickers and smugglers. Partnership and enhanced cooperation with African partner countries is at the heart of our work. The EU Emergency Trust Fund for Africa has contributed to delivering concrete results. It is also essential to ensure that all coastal states in the Mediterranean are able and ready to comply with their obligations under international law regarding search and rescue.

A crucial element, therefore, is also our work on return, both with countries of origin and within the European Union. Last but not least, we need to continue our actions to strengthen and better manage our common external borders. Our proposal for a standing corps of 10 000 European border guards is on the table. This is what our Member States have asked for, and we have delivered. That is why we also need to advance those proposals on which we are ready or almost ready. We have to be ready for the future – an unpredictable future. This is in everyone’s interest. We simply can no longer afford these types of unorganised ad hoc solutions. Now is the time to put words into action.

In this electoral new year, I want to reiterate the message that Europe will be judged on what it delivers for our citizens, as Cecilia Wikström has also said. Our citizens expect a lot from us, and they count on us. I hope we will have a different debate soon, including key legislative files, so let’s move ahead and leave – this should be our goal – a strong legacy for Europe’s future.

 
  
MPphoto
 

  Melania Ciot, President-in-Office of the Council. – Madam President, the situation referred to is indeed unfortunate. The Presidency is working with the Commission and Member States to find an arrangement that ensures predictability, in accordance with the international law of the sea concerning disembarkation, and enables efficient asylum and return procedures.

In December 2018, the European Council invited the Council to continue work on the basis of its previous conclusions, that is and I quote here, ‘to seek consensus on the Dublin regulation, to reform it based on a balance of responsibility and solidarity, taking into account the persons disembarked following search and rescue operation’. The Romanian Presidency will therefore take the work forward on this basis.

Over the course of several presidencies, intensive efforts have been put into an attempt to find a solution acceptable for all. Different concepts were tested; however, it has not been possible to agree on a compromise. As already explained, it has been clear that the agreement has to be built around the different aspects of the comprehensive approach, and this is the avenue that the Romanian Presidency intends to follow.

As I said previously, we are working to find an arrangement that brings predictability, in accordance with the international law of the sea concerning disembarkation, and enables efficient asylum and return procedures. I welcome the solution found last week on the two NGO ships, with the support of the Commission in liaison with the Member States.

It is of the utmost importance that we succeed quickly, even if only with a temporary solution. The EU as a whole – not to mention the migrants themselves – does not deserve to see this situation remain unresolved.

At the same time, we will continue working on reforming the common European asylum system that will bring about a permanent solution to address the situation in the future. I remain confident that, thanks to all of our efforts, we can make an important step forward toward these goals.

 
  
MPphoto
 

  President. – Colleagues, thank you for your cooperation during this important debate.

The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – Estamos asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo —siempre frustrada por el Consejo—. Son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo, expresando su indignación, por el inaceptable bloqueo de la negociación en el Consejo. Frente a eso necesitamos solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo. Por tanto, este asunto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. No podemos tolerar incumplimientos flagrantes del Derecho europeo, hurtando a la vista de los ciudadanos las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales. Exigimos el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Estamos asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo —siempre frustrada por el Consejo—. Son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo, expresando su indignación, por el inaceptable bloqueo de la negociación en el Consejo. Frente a eso necesitamos solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo. Por tanto, este asunto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. No podemos tolerar incumplimientos flagrantes del Derecho europeo, hurtando a la vista de los ciudadanos las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales. Exigimos el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – Estamos asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo —siempre frustrada por el Consejo—. Son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo, expresando su indignación, por el inaceptable bloqueo de la negociación en el Consejo. Frente a eso necesitamos solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo. Por tanto, este asunto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. No podemos tolerar incumplimientos flagrantes del Derecho europeo, hurtando a la vista de los ciudadanos las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales. Exigimos el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Il caso dei 49 naufraghi salvati nel Mediterraneo prima di Natale da due Ong e rimasti in balìa del mare fino al 9 gennaio, si è "risolto" dopo 20 giorni, solo per effetto di un accordo tra Paesi europei. Una soluzione dunque eccezionale. Non possiamo più continuare ad affrontare il tema della redistribuzione dei richiedenti asilo con soluzioni tampone. Il Mediterraneo resta il luogo privilegiato di rotte migratorie dall'Africa, ma i freddi numeri pubblicati da Eurostat sugli arrivi e sulle domande di protezione internazionale presentati nell'Unione europea dimostrano che la situazione oggi è pienamente gestibile. Confrontando i dati del 2017 con quelli del 2018 emerge una forte riduzione dei richiedenti asilo in prima istanza e un crollo degli arrivi. È vero, Commissario Avramopoulos: Now is the time! Dobbiamo arrivare il prima possibile ad una vera riforma del Regolamento di Dublino, unica strada per uscire dalla crisi attuale. Now is the time, ma quando sarà il tempo della responsabilità per il Consiglio?

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), bil-miktub. – Il-Kunsill qisu qed jagħti l-impressjoni li l-kriżi migratorja bħal donnha qed tbatti. Assolutament mhux il-każ. Qed isemmu l-fondi imma l-fondi waħedhom m'hu se jsolvu l-ebda problema jekk ma jkunux akkumpanjati minn politiki b’saħħithom li verament jagħmlu differenza.

Sakemm se nibqgħu f'sitwazzjoni fejn Membru wieħed jitfa' l-piż fuq l-ieħor m'aħna se nsolvu xejn. Din mhux suppost li hija problema tal-“front line Member States” kif qed issejħilhom il-Kunsill imma problema tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. X'ipokrezija! Kontinent ta' aktar minn 500 miljun ruħ jippretendi li pajjiż wieħed, b'anqas minn 500 000 ruħ, ikollu jirrikori darba wara l-oħra għal miżuri ta' solidarjetà ad hoc għaliex hemm numru ta' Stati Membri li għalihom is-solidarjetà ma tfisser xejn.

Lil dawk li qed jippruvaw jippuntaw subgħajhom lejn Malta ngħidilhom jiċċekkjaw l-affarijiet. Lil dawk li għandhom ir-responsabilità li jintlaħaq ftehim ngħidilhom li ċ-ċittadini Ewropej ma jistennew xejn anqas minn hekk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. – Изслушах дебата относно миграцията в залата на ЕП и чух доста глупости. Трябва да построим въздушни мостове между Европа и Африка. Скоро ще дойде страшният съд и ние, които не искаме да приемем тези мигранти в собствените с домове, ще бъдем съдени на него. Всеки трябва да поеме отговорността си за мигрантите, въпреки че не сме ги поканили ние. Истината е такава! Моята държава и много други не сме канили никакви мигранти и не искаме да ги приемаме, който ги е поканил, да бъде така добър и да си ги приеме и да се грижи за тях. Трябва да защитим външните си граници, каквато е и моята страна, защото ако не е защитена, тя не е никаква граница, а мислена линия. Трябва да разграничим политически мигранти и/или такива, бягащи от война от икономическите пришълци. Това разграничаване трябва да става извън Европа. Трябва да изнасяме помощ за тези хора извън Европа, а не да ги вкарваме в Европа и те в последствие да създават проблеми тук. Виждам притеснението на либералните ни колеги, притеснение, че в следващия парламент тук ще има много повече хора като мен и ние ще решим проблема с мигрантите така, както заслужава Европа, а не така, както искат те!

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Estamos asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo, siempre frustrada por el Consejo. Son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo, expresando su indignación, por el inaceptable bloqueo de la negociación en el Consejo. Frente a eso necesitamos solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo. Por tanto, este asunto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. No podemos tolerar incumplimientos flagrantes del Derecho europeo, hurtando a la vista de los ciudadanos las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales. Exigimos el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), por escrito. – A saga do Seawatch3 mostra a hipocrisia de governos europeus que se dizem cristãos, mas nem sequer o Papa ouvem. A Comissão bem pode agora agradecer-lhes, mas os governos de Itália e Malta foram quem impediu 49 náufragos de desembarcar durante mais de 2 semanas, mesmo quando 10 governos já se dispunham a acolhê-los. Valeram-nos as ONG que persistem em salvar vidas.

Os cidadãos precisam de saber que é o Conselho, onde se sentam os governos, que está bloqueado na reforma do regulamento de Dublin, impedindo uma política comum de asilo. O Parlamento fez o seu trabalho. A fictícia “Guarda Costeira” Líbia, os processos de Cartum e Valetta, o “acordo” UE-Turquia e acordos de readmissão invocados hoje pela Presidência romena, tal como as horrendas “vallas” em redor de Ceuta e Melilla, são produtos duma ilusória “fortaleza Europa”.

E, de facto, alimentam o negócio das máfias de traficantes de seres humanos, que exploram a falta de vias legais e seguras para o acesso de migrantes e refugiados. Bloqueado nesta matéria, o Conselho afunda valores e o futuro da Europa, ajudando a espalhar populismos e ódio xenófobo, como o que assassinou um corajoso político que os combatia em Gdansk.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Estamos asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo —siempre frustrada por el Consejo—. Son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo, expresando su indignación, por el inaceptable bloqueo de la negociación en el Consejo. Frente a eso necesitamos solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo. Por tanto, este asunto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. No podemos tolerar incumplimientos flagrantes del Derecho europeo, hurtando a la vista de los ciudadanos las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales. Exigimos el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – Estamos asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo —siempre frustrada por el Consejo—. Son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo, expresando su indignación, por el inaceptable bloqueo de la negociación en el Consejo. Frente a eso necesitamos solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo. Por tanto, este asunto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. No podemos tolerar incumplimientos flagrantes del Derecho europeo, hurtando a la vista de los ciudadanos las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales. Exigimos el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – It pains me to see that 49 migrants were stranded at sea for days waiting for the Member States to take responsibility and show solidarity in this heart—breaking situation. It pains me to see the ineptness and rigidness of the current EU rules, when all we have been fighting for in the last few years was a European solution to the migration crisis. It pains me to see that people’s lives were endangered because the Italian Government refused to comply with their international and European obligations. But it hurts much worse to see people deceivingly attacking my country, when Malta has done more than most EU countries have done in the last 10 years. When, Malta has taken in, per capita, more than any other EU country. And when Malta has successfully helped to conclude the ad hoc agreement for the quick and safe relocation of the 49 migrants. We cannot expect that every time Salvini decides to blackmail the European Union and the Member States, then Malta will take the burden and the responsibility for the whole of the EU. But please, do not let people suffer any longer and provide us with a sustainable European solution to share the responsibility among all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. – A reforma do sistema de asilo e política de migração é fundamental para responder à crise humanitária que assistimos no Mediterrâneo e em África, e que apela à nossa mais profunda responsabilidade enquanto defensores intransigentes dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, mas também da solidariedade, que preconizamos para nós próprios. A União Europeia não pode simplesmente ignorar o problema que diariamente dá às nossas costas, depender de soluções desorganizadas e unilaterais, e quase sempre reativas. É urgente reformar a política de asilo de forma a reduzir a migração ilegal, a prevenir movimentos secundários, a reduzir os abusos perpetrados por traficantes, e a garantir que os pedidos de asilo são processados de forma célere e justa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – Estamos asistiendo con tristeza a este enésimo debate sobre la reforma del asilo —siempre frustrada por el Consejo—. Son millones los europeos que se preguntan y preguntan a los actuales miembros del Consejo, expresando su indignación, por el inaceptable bloqueo de la negociación en el Consejo. Frente a eso necesitamos solidaridad, gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y un sistema de responsabilidad compartida en la gestión de las demandas de asilo. Por tanto, este asunto demanda directamente la responsabilidad del Consejo, porque queremos una política de asilo que sea humanitaria, eficaz y, sobre todo, europea. No podemos tolerar incumplimientos flagrantes del Derecho europeo, hurtando a la vista de los ciudadanos las muertes en el Mediterráneo o criminalizando a las organizaciones no gubernamentales. Exigimos el cumplimiento por parte del Consejo de sus obligaciones y mandato derivados del Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – Sinds 2016 brengt de Europese Commissie voortgangsverslagen over migratie uit. Ze moeten de resultaten van het beleid aantonen. De aankomsten zijn met 90 % gedaald. De budgetten voor migratie stijgen jaar na jaar. Enkel de hervestigingscijfers vallen tegen, maar daar is geen regering ooit over – of voor – gevallen. Allemaal prima. Alleen gaat het in ons leven in essentie niet over cijfers, of toch niet wezenlijk. Het geeft ons geen warm huis om naar terug te keren. We voelen ons niet veiliger op straat. Op het einde van de rit wordt onze baan niet beter beschermd.

De migratiecrisis van vandaag is geen crisis van cijfers, maar een crisis van vertrouwen. Toen vluchtelingen bij Italië, Griekenland, Duitsland en Zweden kwamen aankloppen, ervaarden mensen niet dat het beter is om in de EU te zitten dan erbuiten – integendeel. Geen voortgangsverslag, terugkeerakkoord of ontschepingscentrum dat dat oplost. Als het aan het Europees Parlement lag, dan kwam de commissaris vandaag vertellen dat het nooit meer zal gebeuren. Dat er een plan klaarligt dat ervoor zorgt dat een dorpje met 1000 inwoners nooit meer 400 onbegeleide kinderen alleen zal moeten opvangen, omdat er 26 andere lidstaten klaar zullen staan. Dan waren de Europese waarden vandaag even tastbaar als de acties van Salvini en Orbán.

 
  
  

(The sitting was suspended for a few moments)

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 

3. Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Presidente. – L’ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull’analisi della Presidenza austriaca del Consiglio ((2019/2942(RSP)).

Ricordo a tutti gli onorevoli deputati che, per questa discussione, non è prevista la procedura catch-the-eye né saranno accettate domande “cartellino blu”.

Prima di dare la parola al cancelliere Sebastian Kurz, voglio ringraziare la Presidenza austriaca per la fattiva collaborazione con il Parlamento europeo. Ringrazio altresì la Presidenza austriaca per l’invito rivolto a me, a nome del Parlamento, a partecipare all’evento dedicato alle relazioni tra Unione europea e Africa, al quale hanno partecipato i vertici delle istituzioni europee con il Presidente della Commissione Juncker e il Presidente del Consiglio Tusk. Credo che si sia conclusa così in maniera molto positiva questa Presidenza. Ringrazio anche i rappresentanti del governo austriaco che hanno partecipato alle sedute di questo Parlamento e naturalmente anche la rappresentanza di Vienna a Bruxelles. Concludo il ringraziamento e do subito la parola al cancelliere Kurz.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Kurz, amtierender Ratspräsident. – Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Parlaments, sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende und vor allem sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich freue mich, dass ich wieder einmal bei Ihnen im Europäischen Parlament zu Gast sein darf und heute die Ergebnisse des österreichischen Ratsvorsitzes präsentieren darf.

Hinter uns liegen intensive sechs Monate, ein sehr dichtes Arbeitsprogramm, vor allem aber auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. Ich möchte Ihnen daher gleich zu Beginn meinen Dank aussprechen für die gute Zusammenarbeit, die wir zwischen der Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament in den letzten sechs Monaten sicherstellen konnten. Vielen Dank für die gute Unterstützung unseres Vorsitzes.

Wir haben während unseres Ratsvorsitzes immer auf die umfassende Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament Wert gelegt. Ich möchte mich daher heute auch ganz herzlich bei Juliane Bogner-Strauß und bei Karoline Edtstadler bedanken, die uns während der Plenartagungen hier als Ratsvorsitz vertreten haben.

Ich möchte aber Ihnen allen auch Danke sagen für die 161 Trilogverhandlungen, die gemeinsam stattgefunden haben, bei denen 53 Einigungen erzielt wurden. Dank des Einsatzes vieler im Parlament, im Rat und in der Kommission, vor allem aber auch, weil es bei allen Beteiligten den Willen zu Kompromissen gab.

Im möchte mich bedanken beim österreichischen Vorsitzteam, allen voran bei unserem Botschafter Niki Marschik in Brüssel, aber auch bei Alexander Schallenberg und den beiden Teams in Brüssel und in Wien. Nachdem jeder Vorsitz nur ein Glied in einer Kette ist, darf ich mich ganz herzlich auch bei unseren Trio-Partnern Estland und Bulgarien bedanken. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um dem rumänischen Ratsvorsitz alles, alles Gute für diese intensiven sechs Monate zu wünschen.

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich war im Juli hier bei Ihnen und habe damals gesagt, dass wir alle gemeinsam die Europäische Union nicht als selbstverständlich ansehen sollten, sondern tagtäglich daran arbeiten müssen, sie zu verbessern. Auch wenn es immer wieder mal in Sachfragen schwierige Debatten gibt, so habe ich damals gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es stets mehr geben wird, das uns eint, als das uns jemals trennen könnte. Ich würde beides heute noch genauso formulieren.

Wir haben als Europäische Union stets die Herausforderung, dass die Europäische Union in ihrer Struktur sehr komplex ist, dass die Entscheidungsfindung manchmal dauert, oftmals fast unmöglich scheint, aber dass es trotzdem so viel gibt, das uns eint, das uns zusammenhält, dass es so viel gibt, das wir gemeinsam angehen, erarbeiten und lösen müssen, dass es keine Alternative zu dieser Zusammenarbeit und vor allem zum Willen, Kompromisse zu finden, gibt.

Ich bin froh, dass wir in den vergangenen sechs Monaten mit Ihnen gemeinsam einige Kompromisse erzielen konnten und so hoffentlich die Europäische Union in vielen Sachfragen in die richtige Richtung bewegen konnten.

Aufgrund des aktuellen Anlasses, aber vor allem auch aufgrund der Dimension, erlauben Sie mir vielleicht, mit dem Brexit und den damit verbundenen Herausforderungen zu beginnen.

Als wir im Juli den Ratsvorsitz übernehmen durften, haben wir den Anspruch gehabt, alles zu tun, um die Einheit der EU-27 zu wahren. Ich möchte heute ganz herzlich dem Kommissionspräsidenten, aber auch Michel Barnier, für die umsichtigen Verhandlungen danken. Denn es ist gelungen – und wir haben uns stets bemüht, das zu unterstützen –, dass auch heute noch die Einheit der EU-27 gegeben ist.

Die Europäische Union, auch das muss gesagt werden, hat sich bei diesen Verhandlungen mit Großbritannien nichts vorzuwerfen. Wir haben ein ausgezeichnetes Austrittsabkommen ausverhandelt, das ausgewogen ist, und sogar eine politische Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen sichergestellt. Selbst wenn die Abstimmung negativ ausgehen sollte – heute Nachmittag in Großbritannien – und die nächsten Wochen und Monate vielleicht schwierig werden könnten, hoffe ich doch sehr, dass es uns weiter gelingt, die Geschlossenheit der EU-27 sicherzustellen, aber auch ein gemeinsames Vorgehen zwischen Rat, Kommission und Parlament zustande zu bringen. Österreich wird auch nach dem Ratsvorsitz sicherlich alles tun, um diese Linie zu unterstützen.

Neben dem Brexit haben wir uns unter dem Motto „Ein Europa, das schützt“ bewusst auf drei Schwerpunktthemen fokussiert. Zum Ersten: die Sicherheit und der Kampf gegen illegale Migration, zum Zweiten: der Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit, und zum Dritten: die Nachbarschaft. Denn wenn wir Sicherheit in Europa gewährleisten wollen, dann müssen wir auch für Stabilität in unserer Nachbarschaft kämpfen.

Zum ersten Bereich, zur Sicherheit und Migrationspolitik: Es ist uns hier trotz der Blockade in der Verteilungsfrage gelungen, einen Fortschritt bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu erzielen. Insbesondere mit Ägypten, aber auch mit anderen Staaten, ist es gelungen sicherzustellen, dass die Rettung nicht mehr nur durch europäische Schiffe stattfindet, denn dies ist dann immer verbunden mit dem Ticket nach Europa, sondern dass mehr und mehr Rettung auch von Ägyptern, von libyscher Küstenwache und von anderen durchgeführt wird und die Menschen nach der Rettung nach Nordafrika rücküberstellt werden.

Das führt dazu, dass in Summe heute 95 % weniger Menschen in Europa ankommen als im Jahr 2015. Das Wichtigste: Nicht nur die Anzahl der Ankünfte, sondern das Sterben im Mittelmeer ist massiv zurückgegangen. Es ist heute so, dass die zentrale Mittelmeerroute, die Mittelmeerroute über Italien, de facto geschlossen ist. Wir haben hier in den letzten Wochen so gut wie gar keine Ankünfte mehr.

Es ist gelungen, eine Einigung bei den Innenministern zur Stärkung des Frontex-Mandats sicherzustellen: dass Frontex in Zukunft stärker mit Drittstaaten kooperieren kann, aber auch eine wichtigere Rolle bei Außerlandesbringungen spielt. Was die personelle Aufstockung betrifft, so stehen wir nach wie vor zu allen Vorschlägen der Kommission, werden diese weiterhin unterstützen. Und ich darf Sie auch einladen: Bitte sprechen Sie mit Ihren Regierungschefs, sprechen Sie mit Ihren Regierungen, es gibt einige, die hier noch überzeugt werden müssen.

Was den Verteilungsstreit betrifft, so haben wir versucht, diesen nicht weiter zu zelebrieren, sondern einen neuen Vorschlag vorzulegen, nämlich die verpflichtende Solidarität. Ich darf mich auch hier bei der Kommission für die positiven Wortmeldungen zu unserem Vorschlag ganz herzlich bedanken.

Im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit und des Wohlstands, der nachhaltigen Sicherung unseres Wohlstands und unseres Lebensraums, haben wir den Fokus auf die nachhaltige Stärkung des Binnenmarktes gelegt. Ich bin froh, dass die Mehrzahl der offenen Vorschläge im Bereich des digitalen Binnenmarkts positiv abgeschlossen werden konnte, wie zum Beispiel die Bereiche der Cybersicherheit oder die Rundfunkverordnung.

Darüber hinaus haben wir uns mit der gerechten Besteuerung von Internetgiganten auseinandergesetzt. Es ist möglich gewesen, hier einen Meinungsumschwung im Rat auf den Weg zu bringen. Die wirkliche Beschlussfassung fehlt noch, und auch hier möchte ich Sie einladen: Bitte helfen Sie uns, die Staaten zu überzeugen, die hier nach wie vor etwas skeptisch sind.

Die Nachhaltigkeit ist uns als Republik Österreich ein großes Anliegen, und so freut es mich umso mehr, dass es möglich war, ein Verbot von bestimmten Einwegkunststoffen sicherzustellen. Aber auch die Reduktion von CO2-Emissionen für Pkws und für schwere Nutzfahrzeuge ist ein großer Erfolg des Rates, der Kommission und des Parlaments gemeinsam, denn hier hat es erfolgreiche Trilogverhandlungen gegeben.

Der Schutz am Arbeitsplatz vor bestimmten krebserregenden Stoffen oder auch die Einigung auf die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsagentur sind weitere Schritte, die ich hier erwähnen möchte.

Ein wirklich kraftvolles Europa, eine wettbewerbsfähige Europäische Union braucht natürlich auch ein modernes Budget. Ich gebe zu, was die MFR—Verhandlungen, die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union betrifft, da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch, ob es möglich sein könnte, hier Erfolg zu erzielen.

Ich habe mich auf Bitten des Kommissionspräsidenten dann doch dazu hinreißen lassen, uns hier mit vollem Tempo an die Arbeit zu machen, und er hatte Recht: Es ist möglich gewesen, hier deutlich mehr Erfolg zu erzielen, als ich mir das ursprünglich erwartet hätte. So konnten wir am Ende unseres Ratsvorsitzes im Dezember eine vollständige Verhandlungsbox übergeben. Ich hoffe, dass die Verhandlungen zum MFR jetzt zügig weitergeführt werden können.

Im dritten Bereich, den wir als Schwerpunkt festgelegt haben – die Nachbarschaftspolitik –, bin ich als Österreicher dankbar, dass der Westbalkan mittlerweile wieder stärker in den Fokus der Europäischen Union gerückt ist.

Es ist schön, eine positive Entwicklung in einigen Staaten des Westbalkans zu erleben, wie zum Beispiel die Lösung des Namensstreits in Mazedonien, und die Eröffnung von zwei Kapiteln mit Serbien und einem mit Montenegro ist ein wirklich wichtiges Zeichen der europäischen Perspektive für diese Region.

Ich hoffe sehr, dass Rumänien und auch die zukünftigen Ratsvorsitze den von Bulgarien eingeleiteten Fokus auf dem Westbalkan weiter aufrechterhalten werden.

Bei Präsident Tajani darf ich mich ganz besonders für die Kooperation im Rahmen des Afrikaforums bedanken. Wir haben in Wien bei einem Forum gemeinsam mit der Afrikanischen Union versucht, den Schwerpunkt stärker auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas zu legen, um die Lebensbedingungen vor Ort nachhaltig zu stärken und auch um, was die Investitionen betrifft, nicht mehr und mehr den Chinesen den Kontinent zu überlassen.

Wir haben von den afrikanischen Regierungen, die teilgenommen haben, ein sehr positives Feedback bekommen und auch hier ein großes Danke an alle, die dieses Forum möglich gemacht haben.

Zuletzt ist es mir noch wichtig, ein Thema anzusprechen, das uns als Republik Österreich aufgrund unserer Geschichte ganz besonders wesentlich erscheint: der Kampf gegen Antisemitismus und Antizionismus. Wir haben im November in Wien die erste europäische Konferenz zu diesem Thema mit allen jüdischen Gemeinden aus Europa veranstaltet. Im Dezember sind Schlussfolgerungen des Rates zu diesem Themenbereich angenommen worden.

Ich darf mich hier bei allen Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat für die Unterstützung bedanken, denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass, wenn in manchen Mitgliedstaaten Jüdinnen und Juden sich nicht mehr sicherfühlen, wir als Europäische Union das nicht einfach zur Kenntnis nehmen, sondern entschlossen dagegen ankämpfen.

Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich mich nochmals bei der Kommission – allen voran bei Präsident Juncker –, bei dem Europäischen Parlament – allen voran Präsident Tajani –, aber auch bei allen anderen Staats- und Regierungschefs und allen Mitgliedstaaten für die gute und konstruktive Zusammenarbeit während unseres Ratsvorsitzes bedanken.

Wir haben uns stets bemüht, einen Beitrag zu leisten, um die Europäische Union zu stärken, Kompromisse zu finden und konkrete Ergebnisse zu erzielen. Ich bin froh, dass uns das in so vielen Bereichen gelungen ist, ich darf Ihnen versprechen, dass wir uns als Republik Österreich weiter aktiv zur Stärkung der Europäischen Union einbringen werden.

Nachdem ich weiß, dass hier schon ein bisschen Wahlkampf in der Luft liegt, darf ich allen, die im Mai nochmals zum Europäischen Parlament kandidieren, alles Gute für den Wahlkampf wünschen. Ich hoffe, dass es im Rahmen des Wahlkampfs eine intensive, sachliche Debatte über die Zukunft der Europäischen Union geben wird, denn das brauchen wir. Ich hoffe aber auch, dass diese Debatte stets respektvoll im Ton stattfinden wird, denn das ist ganz im Sinne des geeinten Europas und vor allem der Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit während dieser sechs Monate und alles Gute der Europäischen Union.

 
  
MPphoto
 

  President. – Chancellor, thank you for your speech, but also your strong engagement against anti-Semitism. It is very important for this Parliament to defend freedom of religion and dialogue between religions. Thank you very much for your work in this direction. We will in this Parliament commemorate the Holocaust in the coming days.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés,

Sehr verehrter Herr Bundeskanzler, sehr verehrte Frau Ministerin und andere Kabinettsmitglieder der österreichischen Bundesregierung, Herr Botschafter, der einen großen Anteil an dem inhaltlichen Erfolg der österreichischen Ratspräsidentschaft hat, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ergibt wenig Sinn, dass ich hier wiederhole, was der Bundeskanzler vorgetragen hat. Die Bilanz des österreichischen Ratsvorsitzes ist beeindruckend, wenn man die Zahl der erreichten Übereinkünfte zwischen Rat, Parlament und Kommission in Betracht zieht. 134 Dossiers wurden erfolgreich bearbeitet, abgearbeitet und verhandelt, es gab 73 politische Einigungen mit dem Parlament und 61 mit dem Rat.

Ich habe Bilanzerfahrung, und ich darf das, was der österreichische Ratsvorsitz zustande gebracht hat, mit dem vergleichen, was andere, die mit eigentlich höheren Ansprüchen angetreten sind, erreicht haben, und ich finde die Bilanz des österreichischen Ratsvorsitzes in jeder Beziehung beeindruckend, mit einer relevanten Ausnahme: Ich hätte mir gewünscht, dass die österreichische Bundesregierung diesen autobiografisch schwächelnden Moment überwunden hätte, indem sie entgegen dem, was viele von uns dachten, dem Migrationspakt der UNO ihre Zustimmung erteilt hätte. Der Kanzler weiß – Sebastian weiß, weil ich mit ihm mehrfach darum gerungen habe –, dass es wünschenswert gewesen wäre, wenn der Ratsvorsitz in die richtige Richtung vorangegangen wäre, statt negative Signale auszusenden.

(Beifall)

Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Österreich nicht das einzige Land war und ist, das diesem Migrationspakt ablehnend gegenübersteht. Ich habe das nicht verstanden, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, wieso das passieren konnte. Aber mit Ausnahme dieses, wie ich immer sage, autobiografisch schwachen Momentes habe ich als Kommissionspräsident dem österreichischen Vorsitz keinerlei Einwände entgegenzusetzen, weil ich doch fand, dass dies entgegen vieler Voreindrücke ein Ratsvorsitz war, der der europäischen Sache gedient hat. Insofern, von europäischer Perspektive aus betrachtet, wünschte ich mir mehr Vorsitze, die mit derartiger Stringenz, Konsequenz, Kontinuität geführt würden, wie dies beim österreichischen Ratsvorsitz der Fall war.

Ich habe es eigentlich sehr genossen, dass wir uns als Kommission stets auf die Bereitschaft unserer österreichischen Freunde verlassen konnten, die Einheit der 27 – wenn es zum Brexit kam – zu gewährleisten. Das war kein einfacher Job. Denn entgegen dem, was man so denkt, findet diese Debatte ja nicht nur auf Ebene des Europäischen Rates statt, sondern auch in den Fachräten, und dort hat Österreich klare Kante gezeigt und klare Linien verfolgt. Dem gebührt Anerkennung und Lob.

Ich bin sehr zufrieden, dass der österreichische Ratsvorsitz – Sebastian hat das eben noch erwähnt – den Kommissionsvorschlägen in Sachen Sicherung der Außengrenzen zugestimmt hat. Ich muss hier bekennen, dass die Kommission aufgrund der Einlassungen des österreichischen Bundeskanzlers ihren Vorschlag zur Sicherung der Außengrenzen modelliert, überprüft, novelliert hat. Wir hatten ursprünglich vorgeschlagen, dass wir bis zum Jahr zweitausend-x 10 000 Mann in Bereitschaft halten würden. Das erschien dem österreichischen Bundeskanzler als dem Anliegen nicht angemessen. Aber was ich jetzt feststelle, ist, dass der österreichische Bundeskanzler und der Kommissionspräsident die einzigen sind, die noch zu dem stehen, was eigentlich alle wollten. Und der Ratsvorsitz der Österreicher hat versucht, in den verschiedenen Räten diese Idee am Leben zu erhalten. Ich möchte hier – Sie merken, dass ich Grippe habe, insofern ist das eine gute Nachricht für Sie, weil ich nicht länger reden kann, als meine Stimme hält – noch einmal die Doppelzüngigkeit des Rates brandmarken. Alle verlangen von uns, dass wir mehr in Sachen Grenzschutz tun. Wir tun etwas, wir schlagen gemeinsam mit dem Bundeskanzler etwas vor, und jetzt finden Absetzbewegungen statt. Ich kann das nur brandmarken. Entweder man hält sich an das, was man sagt und verlangt, und dann tut man das, oder man soll den Mund halten, wenn es um wichtige Fragen geht.

(Beifall)

Jedenfalls bin ich dem österreichischen Kanzler und der Bundesregierung dankbar dafür, dass sie die Kommissionsvorschläge maximal unterstützt haben.

Dankbar bin ich auch dafür, dass wir entgegen anfänglicher Bedenken in Sachen Arbeitsagentur weitergekommen sind. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Sebastian, dass ich mit Dir ein sportliches Gespräch im Bundeskanzleramt hatte und dich freundlich ermahnt habe, dieses Thema weiterzutragen. Das hat der österreichische Ratsvorsitz getan, entgegen vieler Bedenken, manchmal sogar auch eigener Bedenken, und ich bin dankbar dafür, dass wir, nachdem wir eine Bankenaufsichtsbehörde haben, jetzt auch eine Arbeitsagentur kriegen. Wer daran denkt, Europa – wie ich früher sagte, als ich noch nur Gewerkschaftler war – gegen die schaffenden Menschen in die Wege zu leiten, der irrt sich fundamental. Auch die Arbeitnehmer haben Recht auf Schutz. Wer die Banken schützt, muss auch die Arbeitnehmer schützen, und der österreichische Ratsvorsitz hat uns in der Richtung geholfen.

(Beifall)

MFR, Finanzperspektiven – da gebührt dem österreichischen Ratsvorsitz Lob und Anerkennung. Trotz anfänglicher Bedenken – der Kanzler hat eben darauf hingewiesen – ist es dem österreichischen Ratsvorsitz gelungen, was in früheren Jahren nie so früh der Fall war, die Verhandlungskisten, die Verhandlungs-Boxes inhaltlich zu bestücken, sodass der Rat und auch das Parlament – das Parlament ist ja in den Sachen etwas forscher als der Rat – jetzt über eine Verhandlungsbasis verfügen, die es uns erlaubt, in Sachen Finanzperspektiven die Fortschritte zu erzielen, die wir brauchen, damit wir im Oktober – auch diese terminliche Festlegung ist ein Erfolg des österreichischen Ratsvorsitzes – zu Potte kommen.

Insofern habe ich da nur lobende Worte für den österreichischen Ratsvorsitz, wissend, wie schwierig diese „Kistenkisterei“ ist. Ich frage mich im Übrigen, wie man „Kistenkisterei“ in andere Amtssprachen der Europäischen Union übersetzt. Was ich sagen wollte, ist, dass der österreichische Ratsvorsitz mit Umsicht die Teile zusammengetragen hat, die es im Gesamtzusammenhang braucht, damit wir in der Sache Finanzperspektiven zu weiteren Fortschritten kommen.

Dankbar bin ich dem österreichischen Ratsvorsitz auch für deutliche Worte in Sachen Antisemitismus. Ich hätte nie gedacht, dass es mir zu Lebzeiten noch passieren würde, dass jüdische Mitbürger Angst haben müssen, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Österreich hatte besondere Gründe, in Sachen Antisemitismus deutliche Worte zu sprechen. Ich war vor Monaten in Wien und habe auch die jüdische Gemeinde zu Wien besucht, auch um Zeugnis abzulegen, dass es in Europa keinen Platz gibt für Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Da hat der österreichische Ratsvorsitz nicht nur mahnende Worte zum Ausdruck gebracht, sondern auch in der Tat bewiesen, dass wir hier zur notwendigen Abwehr dieses negativen Grundressentiments bereit sind, für dessen Weiterführung es keinerlei Bedarf gibt.

Dankbar bin ich auch für die Afrika-Initiativen des Bundeskanzlers. Wir hatten in Wien – wie man in deutscher Sprache sagt – ein High Level Group Meeting zwischen Afrikanern und Europäern. Dies war eine wichtige Botschaft in Richtung Afrika, weil wir ja wissen müssen – und das hat der österreichische Ratsvorsitz wiederholt unterstrichen –, dass es ohne eine Sicherung afrikanischer Zukunftsgestaltung keine europäische Zukunftsgestaltung geben kann. Und dieses Signal in Richtung Afrika – vom österreichischen Ratsvorsitz kommend – war schon sehr wichtig.

Also insgesamt – mit Ausnahme dessen, was ich gesagt habe – war dies ein erfolgreicher Ratsvorsitz, und ich habe mich beim Bundeskanzler, bei der Bundesregierung, beim Botschafter zu bedanken für vieles, was in die Wege geleitet wurde, und für Erfolge, von denen ich zu Anfang des Ratsvorsitzes nicht dachte, dass wir sie erreichen könnten. Vielen Dank und servus.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident Tajani, Herr Präsident Juncker, lieber Herr Bundeskanzler, liebe Vertreter der Bundesregierung, Herr Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein herzliches Willkommen an den Bundeskanzler zur Bilanz der Ratspräsidentschaft. Und auch wir, die EVP-Fraktion, möchten Danke sagen, weil die Bilanz beeindruckend ist, sie ist stark. Es ist in diesem letzten halben Jahr deutlich mehr an Abschlüssen für die Zukunft Europas erreicht worden, als wir alle miteinander erwartet haben. Und, ehrlich gesagt, politisch findet man es manchmal schade, dass wir die öffentlichen Debatten über Europa immer nur über die Krisenthemen führen, immer nur über das führen, was die Menschen als Problemlagen auf dem Kontinent im Blick haben, und wir es kaum schaffen, dass die Positivthemen, die Themen, die wir abschließen, die Europa stärker machen, wahrgenommen werden. Es ist schade, dass das so ist. Wir als Politiker werden dauernd damit leben müssen. Aber diese Ratspräsidentschaft beweist es ganz eindrücklich.

Die politische Bilanz in den Inhalten wurde aufgezählt. Ich möchte für die EVP-Fraktion nochmal das Themenfeld Sicherheit unterstreichen. Mit dem Verteidigungsfonds im Bereich Cyber- und Drohnentechnologie bestehen da Riesenchancen. Wir haben die Interoperabilität, den Datenaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden gestärkt, ECRIS als eines der Themen. Wir haben im Wohlstandsbereich Fortschritte erzielt, das Investitions-Screening in Europa ist für uns ein wichtiger Punkt, das EU-Japan-Abkommen wurde in Ihrer Präsidentschaft abgeschlossen, und wir haben im Alltag bei Roaming – auch bei Roaming für Banküberweisungen – viel erreicht, damit die Menschen das im Alltag auch spüren. Und zu guter Letzt haben wir im Umweltbereich mit dem Einwegplastikverbot und dem CO2-Ergebnis große Schritte gemacht. Das ist beachtlich. Und wenn es die Menschen stärker wahrnehmen würden, was da an Inhalt erreicht wird, dann würden wir Europa auch besser vermitteln können.

Wichtiger ist vielleicht jenseits der Inhalte das Anstoßen von politischen Debatten, weil eine Ratspräsidentschaft natürlich das Management machen muss, aber sie muss auch Orientierung geben. Und da sind uns Themen wichtig wie beispielsweise die Diskussion um den Schutz der Außengrenzen beim ersten informellen Rat in Salzburg. Die Priorisierung des Schutzes der Außengrenzen in der Migrationsdebatte ist für uns als EVP zentral; es ist die Vorbedingung für jede weitere Debatte im Migrationsbereich, dass wir wissen, wer sich auf europäischem Grund und Boden befindet. Die Fairnessdebatte mit der Digitalsteuer und, Herr Bundeskanzler, das Voranschreiten jetzt Österreichs mit einer nationalen Digitalsteuer, um die Internetgiganten zu einem fairen Anteil für die nationalen Strukturen zu zwingen, ist beachtlich, ist stark. Deswegen: Gratulation dazu! Diese Schwerpunktsetzung hat Europa gutgetan.

Und die Wertediskussion – Jean-Claude Juncker hat es angeschnitten: Wenn wir uns in Europa auf einem Kontinent befinden, wo wir ernsthaft wieder über Gewalt gegenüber Juden sprechen, dann muss es akzentuiert priorisiert werden. Ich durfte in Wien selbst an der Tagung zum Thema Antisemitismus teilnehmen, und was uns dort die jüdischen Verbände berichtet haben, muss uns alle wachrütteln, muss uns alle alarmieren, dass wir uns um das Thema kümmern. Die Grundbotschaft dahinter ist: Nie wieder!

Es wurde enorm viel erreicht. Gratulation dazu! Zum Schluss möchte ich sagen, dass Österreich sich als ein starkes Land präsentiert hat mit einer starken Regierung. Die Bürger haben es auch mitgetragen; so wie ich es erlebt habe, waren sie in dem halben Jahr stolz darauf, an der Spitze Europas zu stehen, stehen zu dürfen und Europa voranzubringen. Das war eine gute Präsidentschaft. Was bleibt, ist, dass konstruktives Arbeiten, dass Führungsstärke und dass der Wille zum Konsens zu einem guten Europa führen. Danke an Sebastian Kurz und danke an die österreichische Ratspräsidentschaft!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues, on behalf of the S&D Group. – Mr President, Chancellor, the Austrian Presidency started with an important motto, which was ‘A Europe that protects’, and indeed we need a Europe that protects. But we can see that the Austrian Presidency was delivering more of another kind of Europe: a Europe of fears, retrenchment and a certain kind of selfishness. We regret this, because we need a strong Europe with strong ambition – so strong and so ambitious that we can provide the necessary solidarity.

This started with the refugee drama. We could have delivered quick, swift operations of rescuing and providing asylum. But we were confronted with several dramatic scenes in the Mediterranean, and we deplored this. Europe needs to define a fully-fledged migration policy to ensure the orderly, organised management of migration – because we do need migration. Instead, we were blocking some of the key pieces of this migration policy.

Then we had the episode of the Global Compact for Migration, which we very much deplore. This was endorsed by most of the countries in the world, and we saw in Marrakesh some of the Member States of the European Union not endorsing it, led by the Austrian Government – something we again deplore and something we just cannot understand.

But this lack of ambition and solidarity also has connected with our citizens. Let us take the European Social Pillar – the biggest initiative we have. The Austrian Presidency could have delivered more quickly on the full package of directives and regulations which are necessary to implement the social pillar. We could not understand how it was even possible for the Austrian Presidency to postpone a meeting of the Council of Ministers. We are in a hurry, Chancellor, to implement this pillar in order to turn this into reality.

And then we have the important negotiations on the multiannual budget. Yes, this is necessary to meet the new challenges in Europe and also to keep a strong commitment to cohesion. We were really disappointed that, in the last European Council, it was decided that the final agreement should take place only in autumn. This is too late. A lot of regions will suffer from this. We have the conditions to get the basic agreement before this, and we don’t understand why the Austrian Presidency was not able to put forward a more ambitious schedule to finalise this negotiation.

Then we had another opportunity on eurozone reform – something on which we have been waiting for years and years. The solutions are on the table. We might be close to an agreement enabling us to complete the banking union and to create the budget for the eurozone, something all monetary zones in the world have – they have a budget. But again, the Austrian Presidency was hesitating over this. This is a crucial piece to reset cohesion inside the eurozone and to overcome the divergences we have in this important area of European construction.

Then tax fairness. Yes, we do need a new digital tax and we need to deliver this in a much quicker way. I must tell you, Chancellor, that from our viewpoint, the Austrian Presidency missed some key opportunities to deliver a stronger Europe, which we need in this particular occasion, because we are confronted with a new movement of ideas, calling for retrenchment, selfishness, a far right movement. In the face of this, we basically have a choice: either we make an alliance with them and make concessions to them, or we present a real fully-fledged alternative – a strong Europe, ambitious and able to provide solidarity.

So this is the way to go for us Social Democrats, and we really think that we need to move to a new phase where this new kind of leadership emerges in Europe. So these are our remarks, Chancellor.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, on behalf of the ECR Group. – Mr President, generally speaking, the Austrian Presidency was well-crafted, well-organised and efficient – that’s because Austria is of course a well—functioning country – so you covered a lot of issues. Let me do just a little cherry picking to pick up just a few of them. I will start of course with migration and security.

I have to tell you that it was really refreshing to see a slightly different point of view from the Presidency and the Chancellery than we have heard many times before. You indicated very clearly what many other politicians were hesitant to say, namely that Europe is neither ready nor willing to accept continuous waves of migrants, as it would have an impact on both our security and the internal coherence of our societies. You also came forward with proposals and solutions. For instance, we’ve seen improvements of the Schengen Borders Code or the Entry—Exit System, which will both help to manage migration and help us to tackle illegal migration.

I can assure you your message was heard and appreciated, particularly in Central and Eastern Europe and in the V4 countries. Again it was proven how important it is to find a consensus between the Member States instead of arbitrary solutions, like the very unfortunate relocation scheme pursued by the Commission, which unfortunately caused one of the most serious clashes yet between East and West and between new and old EU Member States. I hope that is definitely off the table.

You also made it one of your priorities to ensure the prosperity and competitiveness of the European economy, especially through digitalisation and innovation, and you were right. While we have a well—established and functioning start-up culture, the biggest players often come from outside the European Union. We need to do more for start-ups and for small and medium-sized enterprises. In this respect, we need to remove trade barriers.

I would also like to congratulate you on the swift ratification of the Free Trade Agreement with Japan, which happened during your Presidency. This creates the world’s largest free trade area, covering nearly 30% of global GDP. I hope that other similar treaties still in the pipeline – most notably with Singapore and Vietnam – will follow soon.

Last but not least, the Multiannual Financial Framework negotiations continued under your Presidency. They are not over yet, and that is good news, because this Parliament and this Commission are finishing their mandate, and therefore they should not decide on behalf of the Member States or Commissioners of the next term.

External relations were also a big burden for you. I will not go further into that, but I will end by stating that the Austrian Presidency was pragmatic, non-ideological and not a Presidency of big slogans, but rather of achievable results. This is good news. It was good to see common sense once again prevailing in most of your endeavours, because common sense is exactly what my own group is trying to pursue in this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, Chancellor, I’m not sure whether you could bear even more congratulations, because we heard a lot today. So I will spare you by only saying that I think that that was an efficient Presidency and Austria did deliver as a Presidency on its intentions. But I rather look at always every six-months period of time, not as a Presidency issue but how did the European Union really do, and how have we advanced, regardless of the Presidency? And I think that this needs to be said. This is still a European Union of 28 – maybe tomorrow 27 – Member States where the Presidency has a key role to play, but obviously it cannot perform miracles, but it can help a great deal. I think that the balance sheet, as I’ve said, is pretty good.

But if you speak of the number of trilogues, I agree with you: I think this is again a sign of an efficient Austrian Presidency. But let’s look into the legislation that we have enacted: is it really always the right legislation which will really deliver on the three priorities that you had or on the priorities that we will have in the future?

I’ll give you just one example. Together with the rapporteur Angelika Niebler, we dealt with cyber security. I think the result is not bad at all. In fact, it’s a good result, and also I must say, even despite some clashes that we had with your ambassador (but that is a normal part of the trilogue), I need to say that it still reflects the lack of change of mind-set in the Member States. We still look at cyber security as an issue where we tack between those who would like to prevail in terms of competences and the rest, and we are as strong or as weak as the weakest part of the chain of the European Union. So that is just one example where I would like to say the numbers matter and you have been efficient, but it also matters what kind of legislation we are able to enact, how the Member States are ready and, of course, how we manage to strike compromises with real ambition. On competitiveness, on digital: yes, again I think that this is significant progress, but still at the same time, if I had the brain (and I don’t) and I invented an application, would I commercialise it in the European Union or would I go to Silicon Valley? And the answer is clear: I still would go to Silicon Valley. So there is a lot to do in terms of the European Union’s ecosystem.

Let me just focus on two or three issues where I think we could have done better, for sure, and maybe that history will show also the Presidency. One is on internal security. I do agree with you and I think it was a balanced approach, but still let’s admit that we still have a block in the Council on a number of proposals which are still pending. And we are not facing today a crisis, we are facing a problem, and the moment the crisis would come, we could have significant difficulties on the budget. And I think that again, there is enormous progress – you have ticked all the boxes; the question is: how well were these boxes filled? And I must say I don’t agree with Mr Zahradil, who says that that should be left to the next Parliament. No, I think we have been elected or appointed for the whole term. But I think that he would have to explain, whether it’s on cohesion terms or to farmers, that, when you are really lagging behind, it has an impact on your businesses. But what I would like to say on the budget is that we should still proceed, and that’s maybe one critical remark also to Austria. I think that this is not realistic. I’m definitely against any waste of money, but I think that we need to address the fact that we have new challenges and we just can’t keep, without a serious revision of some of the policies, the budget, and eventually the sum will increase. But anyway, at the very end, I think with those remarks I think that you have done a very good job, but we as the European Union are not yet doing the job that our citizens really expect us to do, and we do fail on some issues.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Es tut mir leid, Herr Kurz, ich kann nicht ganz einstimmen in die Lobeshymnen meiner Vorredner, denn ich frage mich schon: Was ist eigentlich übrig geblieben von der österreichischen Ratspräsidentschaft?

Viele Gesetzgesetzgebungsvorhaben sind nicht vorangekommen, sind im Rat stecken geblieben. Aber das, was bei uns und was bei den Menschen draußen wirklich hängen bleiben wird von den letzten sechs Monaten, das ist zum einen die sehr blamable Hofierung des russischen Präsidenten Putin mit Kniefall und allem Drum und Dran. Und auf der anderen Seite sind es eben die politischen Kapriolen, die die österreichische Regierung um den UN-Migrationspakt geschlagen hat, und das – muss ich sagen – war halt schon peinlich: Da verhandelt die österreichische Regierung mit viel Herzblut eigentlich – dachte ich – über Monate hinweg diesen globalen Pakt. Endlich haben wir eine Anstrengung von so vielen Staaten dieser Welt, um das Thema anzugehen. Die österreichische Regierung macht also viel, viel Arbeit, um dann hinterher nach getaner Arbeit so zu tun, als ob das alles Teufelszeug sei. Anstatt gemeinsam nach vernünftigen Lösungen zu suchen, haben Sie polemisiert und polarisiert, und Sie haben sich selbst in die rechtsnationale Ecke gestellt, so wie Trump und wie Orbán das auch getan haben. Und, Herr Kurz, ich würde sagen, damit haben Sie uns allen geschadet, der gesamten Europäischen Union.

Und damit nicht genug: Sie haben uns allen auch vor Augen geführt, dass Ihre Regierung auf unsere gemeinsame europäische Gesetzgebung pfeift, wenn es darauf ankommt. Anders lässt es sich kaum erklären, dass Sie mitten in der Ratspräsidentschaft beschließen, EU- Bürgerinnen und Bürger in der Sozialpolitik zu diskriminieren und ihnen die Familienbeihilfe faktisch zu kürzen – wohl wissend, dass Sie damit gegen EU-Gesetze verstoßen. Andere Regierungen warten damit zumindest, bis ihre Ratspräsidentschaft vorbei ist, Sie haben es gleich gemacht – na gut.

Auf der Habenseite Ihrer Ratspräsidentschaft lässt sich dagegen nicht so viel verzeichnen für die letzten sechs Monate. Beim Kampf gegen die Steuerflucht und Steuerdumping sind Sie nicht vorangekommen, und bei der Frage von CO2-Obergrenzen für Autos haben Sie sich leider auch als Pannenhelfer für die deutsche Autoindustrie hervorgetan. Beim Gemeinsamen Europäischen Asylsystem ist leider gar nichts passiert und auch bei Frontex – selbst bei Frontex, muss man sagen – ist die Ausstattung nicht vorangekommen und auf die lange Bank geschoben worden, und dabei waren ja das auch die Prioritäten der österreichischen Ratspräsidentschaft.

Immerhin muss ich sagen: Beim Kampf gegen Einwegplastik sind wir ein Stück vorangekommen und ich möchte ganz ausdrücklich auch die hervorragende Arbeit Ihrer Beamtinnen und Beamten loben.

Insgesamt scheint es mir, als ob die größte Errungenschaft der Ratspräsidentschaft gewesen ist, dass Sie auf der Klimakonferenz in Katowice gleich den allerersten Tagespreis als „Fossil des Tages“ gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch!

Viel mehr Hoffnung habe ich aber, wenn ich nach Österreich selbst schaue, wenn ich auf die österreichische Zivilgesellschaft schaue. Viele Menschen engagieren sich, interessieren sich für Politik, gehen auf die Straße gegen den Rechtsruck, gegen Rassismus und gegen Sozialabbau. Und ich hoffe sehr, dass es diesen Menschen in Österreich gelingt, auch bei der Europawahl ein Zeichen zu setzen, denn Europa braucht ein weltoffenes und ein konstruktives Österreich, und ganz Europa braucht so eine Zivilgesellschaft, wie Sie sie haben: eine starke Stimme für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Spaltung.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Kurz, λυπάμαι αλλά θα σας απογοητεύσω. Δεν συμμερίζομαι το κλίμα των αυτoεπαίνων και των συγχαρητηρίων. Θεωρώ ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Αυστρία, ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνήθηκε να υπογράψει το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση στο Μαρακές. Ένα Σύμφωνο που υπέγραψαν 150 χώρες από όλο τον πλανήτη, μετριοπαθές, ισορροπημένο, στην προετοιμασία του οποίου είχατε συμβάλει. Θέλω να μας απαντήσετε στη δευτερολογία σας: γιατί ντροπιάσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προεδρεύων, αρνούμενος να βάλετε την υπογραφή σας σε αυτό το κείμενο; Δεν σας τα λέω μόνο εγώ εκ μέρους της ευρωπαϊκής αριστεράς. Σας τα είπε πιο ευγενικά, πιο κομψά, και ο κύριος Juncker που ανήκει στην πολιτική σας ομάδα. Επίσης, δεν κάνατε τίποτα για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα, δεν κάνατε τίποτε ουσιαστικό για να προωθήσετε το πακέτο μεταρρύθμισης του Δουβλίνου, στο οποίο έχουμε συμφωνήσει εδώ και καιρό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Το καθυστερείτε και το μπλοκάρετε. Για την πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων, το περίφημο EDIS, και πάλι αναβλητικότητα και καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται η τραπεζική ενοποίηση. Για τη φορολόγηση των γιγάντων του Διαδικτύου, τίποτα συγκεκριμένο. Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η δουλειά σας ήταν να επιταχύνετε τις συγκλίσεις για να έχουμε μια συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές, γιατί η αναβολή λήψης αποφάσεων σε αυτό το θέμα κάνει ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πολύ φοβούμαι ότι η συγκυβέρνησή σας με ένα κόμμα της άκρας δεξιάς, το οποίο ιδρύθηκε από οπαδούς των ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σας επηρεάζει καθοριστικά, και για αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τις ευρωεκλογές μια τέτοια συμμαχία δεξιάς - άκρας δεξιάς. Επειδή σας επέκρινα πολύ, θα κλείσω με μια θετική αναφορά. Θεωρώ θετικό ότι και εσείς και ομόφωνα το Συμβούλιο και ομόφωνα η Επιτροπή και όλες οι πτέρυγες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζουν τη συμφωνία των Πρεσπών είναι μία συμφωνία θετική για την Ελλάδα, θετική για τη Βόρεια Μακεδονία, θετική για τα Βαλκάνια, θετική για όλη την Ευρώπη. Είναι μία από τις καλές ειδήσεις που έχουμε, δυστυχώς λίγες αυτή την περίοδο, και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τις επόμενες ημέρες η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι αποφασισμένη να κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών στο Κοινοβούλιο της Αθήνας παρά την μικροπολιτική, δημαγωγική αντίδραση των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που, σε αντίθεση με τις πολιτικές ομάδες του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών, αντιπολιτεύονται και αρνούνται την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen, im Namen der EFDD-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident Juncker, geschätzter Herr Bundeskanzler Kurz! Als erstes sollten wir drei Dinge positiv fürs Protokoll notieren: Erstens: Die Erde dreht sich weiter, zweitens: es sind der Kriege nicht mehr geworden, und drittens bürokratisiert die EU wie gewohnt und unverändert vor sich hin.

Und das alles trotz einer Premiere: Sogenannte Rechtspopulisten waren erstmals an einer Regierung beteiligt, als diese den Vorsitz des Rates der Europäischen Union innehatte. Das zeigt, dass sich in der Europäischen Union derzeit doch so einiges ändert, und zwar durchaus drastisch.

Die EU ist heute eine andere, als sie dies vor der österreichischen Ratspräsidentschaft war, denn es gibt noch ein anderes Novum: Erstmals hat sich eine Ratspräsidentschaft nicht verpflichtet gefühlt, sich an die Spitze der Europa-Zentralisierer zu stellen. Sie hat pragmatisch und korrekt und kooperativ gearbeitet, aber sie hat die Zentralisierung nicht vorangetrieben. Kein Beispiel zeigt dies besser als die Behandlung des UN-Migrationspaktes. Wir von der AfD haben dieses Thema schon früh auf die Tagesordnung gesetzt. Aber ich wage die Behauptung, dass es niemals über Monate hinweg die Debatte in Europa so hätte dominieren können, wenn sich nicht Österreich unter seiner türkis-blauen Regierung so entschlossen gegen den Migrationspakt ausgesprochen hätte. Österreich ist mutig aus der Herde der unkritischen Jasager ausgeschert und hat dadurch die öffentliche Debatte über den desaströsen Migrationspakt überhaupt erst ermöglicht. Herzlichen Dank dafür, Herr Bundeskanzler Kurz!

Und deswegen glaube ich, dass die österreichische Ratspräsidentschaft durchaus eines Tages als ein Wendepunkt in der Geschichte der EU angesehen werden könnte. Ich bin ja nicht der Einzige, dem die prägende Kraft einer Ratspräsidentschaft auf die europäische Debatte aufgegangen ist. So ein kleines Quäntchen Querulanz verleiht Ratspräsidentschaften Profil. Ich bin mir sicher: Dem österreichischen Beispiel werden deshalb weitere Ratspräsidentschaften folgen, die ihre eigenen Akzente setzen werden.

Meine Damen und Herren, ein bisschen Widerstand gegen die noch vorherrschende Richtung der EU macht diese Regierung ja noch nicht zu Antieuropäern. Im Gegenteil: Nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, ist nicht nur das Recht, sondern die Pflicht von Mitgliedstaaten. Wir müssen den zwischenstaatlichen Teil im institutionellen Rahmen der EU deutlich stärken. Wir brauchen endlich wieder checks and balances, die funktionieren, endlich mal wieder ein Nein gegen eine EU, die sich unter Führung dieser Kommission und auch dieses Europäischen Parlaments wie ein Superstaat geriert. Dieses Nein, da bin ich mir sicher, werden wir in Zukunft häufiger hören, und es wird Europa guttun, das prophezeie ich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Österreicher möchte ich zunächst den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz hier herzlich willkommen heißen, und ich möchte an ihn auch die Bitte herantragen, dass er Dank und Respekt an die übrigen Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, zumindest vonseiten unserer Delegation, mit auf den Weg nimmt, weil/denn diese österreichische Ratspräsidentschaft war in höchstem Maße professionell, sie war effektiv und sie war vorbildhaft.

Für all diejenigen, die hier heute die Haare in der Suppe suchen und auch mit Dreck auf diese österreichische Präsidentschaft werfen: Möge Ihnen eines in Ihr Stammbuch geschrieben sein, vor allem den Damen und Herren der Sozialdemokraten: In Ihrer Fraktion sitzen ebenfalls die rumänischen Sozialdemokraten, und wenn sie Ihren Blick nach Rumänien richten, wo gerade Verfahren gegen die Spitze wegen Wahlbetrugs und Korruption angesiedelt sind und rundherum das Murren auftaucht, sind Sie nicht gerade prädestiniert dafür, hier in andere Richtungen mit derart negativen Beurteilungen zu kommen.

In Richtung der Grünen, die die Freiheitliche Partei hier in die Nähe eines Regimes rücken, möchte ich auch eines sagen: Es war die Freiheitliche Partei, die in Österreich den größten Restitutionsschub, den es je in Österreich gegeben hat, mitbeschlossen hat, und das österreichische Modell der Restitution wird heute in Israel, aber auch in den USA als Best-Practice-Modell erachtet. Da ersuche ich Sie, bei aller Sensibilität dieser Thematik, hier nicht mit derart unflätigen Vorwürfen in unsere Richtung zu agieren.

Ich möchte auch noch kurz replizieren, was der EU-Kommissionspräsident gesagt hat, der meinte, er könne nicht verstehen, warum Österreich nicht dem UN-Migrationspakt beigetreten ist. Die Erklärung ist ganz einfach: weil es in Österreich eine demokratische Mehrheit gibt – in der Regierung, im Parlament –, weil wir unsere Migrationspolitik selbst weiterhin bestimmen wollen und nicht über eine Deklaration, die vermeintlich unverbindlich sein soll, in der aber über 40 Mal drinsteht, dass man sich zu etwas verpflichtet. Österreich würde damit auch die Entscheidungssouveränität in dieser wichtigen Frage zu einem Gutteil abtreten, auch in Bezug auf Entscheidungen des Höchstgerichts, zudem das in unseren Rechtsbestand einfließen könnte und das aus unserer Sicht der falsche Weg wäre.

Ich möchte noch hervorheben, dass während der österreichischen Ratspräsidentschaft auch das Thema Subsidiarität eine ganz große Bedeutung hatte. Es gab den großen Kongress in Bregenz. Eine völlig richtige Wegweisung auch für die Zukunft der Europäischen Union, dass man das wieder rückverlagert in die nationale Entscheidungshoheit, was im nationalen Bereich besser zu entscheiden ist als im supranationalen Bereich.

Die österreichische Ratspräsidentschaft war hervorragend, und möge diese Art der Ratspräsidentschaft weiterhin Vorbild sein für alle, die da noch kommen. Herzlichen Dank an die österreichische Bundesregierung!

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (NI). – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Chcę podziękować Panu kanclerzowi Kurzowi za proeuropejską i zarazem pragmatyczną

prezydencję. To przykład tego, że praktyczne podejście do spraw europejskich daje więcej pożytku niż strategia „zawsze więcej integracji”. To dobry program prezydencji, ochrona bezpieczeństwa, praktyczne sukcesy w dziedzinie ekologii, ochrona rynku przed gigantami internetowymi i inne rzeczy, które Pan kanclerz przedstawił w swoim wystąpieniu.

Ta różnica zdań, która zaznaczyła się z szefem Komisji Europejskiej w trakcie debaty, dotycząca polityki imigracyjnej, również przemawia za tym, iż więcej sensu jest po stronie linii austriackiej, dlatego że solidarna polityka wobec imigrantów musi być polityką odpowiedzialną i realistyczną. Parę lat temu Komisja Europejska popełniła duży błąd, narzucając program kwotowego rozdziału imigrantów i on, prawdę powiedziawszy, przyczynił się do bardzo poważnego obniżenia zaufania do instytucji unijnych oraz wzrostu populizmu. W tej sprawie powinniśmy być więc ostrożni. Powinniśmy prowadzić politykę solidarną, a nade wszystko realistyczną. Myślę, że warto przemyśleć doświadczenia prezydencji austriackiej pod tym względem.

Chcę się też podpisać pod walką z antysemityzmem, pod tym, o czym mówił Pan kanclerz Kurz, i mam nadzieję, że to będzie dobra podstawa do tego, by rozciągnąć tę wrażliwość na ochronę wolności religijnej w pełnym tego słowa znaczeniu, a także ochronę tej grupy, która jest najbardziej prześladowana w skali całego świata – chrześcijan.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission. – Herr Präsident, ich habe nicht den Eindruck, dass ich gut beraten wäre, dem Gesagten noch etwas hinzuzufügen, was nicht aussehen würde, als ob es einen supplementären Beitrag zur inhaltlichen Gestaltung dieser Debatte ausmachte.

Ich möchte mich noch einmal beim österreichischen Ratsvorsitz bedanken. Denjenigen, die hier gedacht haben, es wäre angebracht zu bemängeln, dass ich der österreichischen Bundesregierung in Sachen Migrationspakt zaghafte Vorhaltungen gemacht habe, möchte ich sagen, dass ich hier nicht nur im eigenen Namen rede, sondern im Namen der gesamten Kommission und vieler hier im Hause. Die Einschätzung derer, die denken, dass das nicht zur demokratischen Debatte gehört, ist ein fundamentaler Irrtum.

Aber insgesamt gebe ich denen Recht, die dem österreichischen Ratsvorsitz Pragmatismus bescheinigen. Den hatte der österreichische Ratsvorsitz und die Resultate sind auch so, dass dieser Ratsvorsitz unter dem Strich als besonders erfolgreich in die jüngste Geschichte europäischer Ratsvorsitze eingehen wird. Dafür gebührt dem Bundeskanzler und der Bundesregierung unser aller Dank.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Kurz, amtierender Ratspräsident. – Sehr geehrter Herr Präsident Tajani, sehr geehrte Damen und Herren! Es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte mich ausschließlich bei Ihnen bedanken für die Zusammenarbeit. Ich möchte mich auch bedanken für die positiven Wortmeldungen jetzt. Das Motto der Europäischen Union ist ja bekanntlich „In Vielfalt geeint“ und nicht „In Gleichheit getrennt“. Das bedeutet, dass es durchaus legitim ist, in Sachfragen unterschiedlicher Meinung zu sein, auch zwischen den Fraktionen unterschiedliche Positionen zu vertreten. Das macht die Europäische Union aus, und das macht auch unsere demokratischen Mitgliedstaaten aus. Ich glaube, dass es aber trotzdem wichtig ist, trotz der Unterschiedlichkeiten in Bereichen, wo wir Fortschritt erzielen müssen, diesen auch gemeinsam zustande zu bringen. Das ist in einer Europäischen Union mit 28 Mitgliedstaaten und drei Institutionen oft sehr, sehr komplex. Ich freue mich, dass es trotzdem in so vielen Bereichen gelungen ist: bei den 53 Trilogen, bei den MFR-Verhandlungen und auch bei vielen Themen darüber hinaus, wo wir im Rat zumindest unter den Mitgliedstaaten Einigkeit erzielen konnten. In diesem Sinne: Vielen Dank für die Zusammenarbeit, alles Gute dem rumänischen Ratsvorsitz und nochmals vielen Dank für die Gastfreundschaft hier im Europäischen Parlament!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you very much for your engagement.

The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. – Österreich hat am 1. Juli 2018 zum dritten Mal, nach 1998 und 2006, für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen. Der Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018 fand jedoch unter anderen Rahmenbedingungen statt als die früheren. Mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon 2009 wurde die Stellung des rotierenden Vorsitzes durch die Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments verändert. Als Vorsitzland trug Österreich wesentlich zur gesetzgeberischen und politischen Arbeit des Rates bei. Österreich stellte den Ratsvorsitz unter das Motto „Ein Europa, das schützt“. Der Zugang, den Österreich wählte, ist eine Verstärkung des Subsidiaritätsprinzips: Die EU soll sich auf die großen Fragen konzentrieren, die einer gemeinsamen Lösung bedürfen, und sich in kleinen Fragen zurücknehmen, in denen die Mitgliedsstaaten oder Regionen selbst besser entscheiden. In diesem Sinne wurde durch den Ratsvorsitz die effektive Schutzfunktion der EU insbesondere in drei Schwerpunktbereichen in den Vordergrund gestellt: Sicherheit und Kampf gegen illegale Migration, Sicherung des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und Stabilität in der Nachbarschaft, Heranführung des Westbalkans/Südosteuropas an die EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Ratsvorsitz bedeutet, Verantwortung für ganz Europa zu übernehmen und Brücken zu bauen. Das ist leider beim österreichischer Ratsvorsitz nicht passiert. Stattdessen sind die Gräben zwischen den europäischen Partnern größer als zuvor. Ich will die österreichische Bundesregierung an ihren Taten messen, aber das Ergebnis ist mau. Abgesehen davon, dass er die Themen Migration und Außengrenzschutz plakatiert hat, hat der österreichische Ratsvorsitz hier nichts weitergebracht. Und obwohl einiges auf dem Tisch liegt, wurde weder beim Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten noch im Bereich der Steuergerechtigkeit und schon gar nicht bei Maßnahmen, die soziale Unterschiede entschärfen, etwas erreicht. Vom Kneissl-Knicks bis zur Nicht-Unterzeichnung des UN-Migrationspakts, die einen Domino-Effekt ausgelöst hat: Das politische Klima in Europa wurde nachhaltig vergiftet. Obwohl die Beamtinnen und Beamten in 1 500 Vorbereitungssitzungen sehr gute Arbeit geleistet haben, steht am Ende des Ratsvorsitzes nicht mehr als eine große Show mit üblem Nachgeschmack. Ein Europa, das schützt, braucht mehr als Zäune und Grenzschutz. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie die EU auch sozial schützt. Ein proeuropäischer Ratsvorsitz schaut anders aus.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – Assinala-se neste momento 20 anos sobre a criação do euro. A moeda única foi apresentada na altura como o instrumento fundamental que iria acelerar a convergência social e territorial dentro da União Europeia. A realidade das últimas duas décadas demonstra que o euro, longe de cumprir com as expectativas, promoveu a divergência social e económica, convertendo-se num instrumento de domínio que impôs aos Estados nacionais as receitas neoliberais prescritas pela União Europeia. Neste sentido, a libertação dos constrangimentos que decorrem da presença de Portugal na União Económica e Monetária é hoje mais do que nunca indissociável do nosso projeto de uma política patriótica de esquerda.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – H εξάμηνη Αυστριακή Προεδρία της ΕΕ απέδειξε πως μια ακροδεξιά κυβέρνηση προχώρησε την αντεργατική στρατηγική της ΕΕ ακριβώς όπως την προωθούν και οι φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Με το νόμο έκτρωμα για 12ωρο την ημέρα, 60ωρο την εβδομάδα, δουλειά μέχρι τελικής πτώσεως με βάση τις ευρωενωσιακές οδηγίες. Τα ίδια και στην Ουγγαρία του Όρμπαν με τονν «νόμο των σκλάβων», στην Ιταλία του Σαλβίνι με το νόμο-εκβιασμό στους ανέργους για να μη χάσουν το επίδομα ανεργίας. Η αυστριακή κυβέρνηση με βάση τη συμφωνία όλων των κυβερνήσεων, προώθησε ακόμα παραπέρα την ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ καθώς και την ένταση της καταστολής και των απελάσεων κατά των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών. Συμπέρασμα; Όπως και να αποκαλούν τις αστικές κυβερνήσεις, «προοδευτικές», «συντηρητικές» ή «ακροδεξιές», όλες τους προσκυνούν τον ίδιο θεό: την κερδοφορία των αστικών τους τάξεων, που είναι ασύμβατη με τα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα και η συντριβή τους προϋποθέτει ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα που παλεύουν για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και την αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά.

 
  
 

(La seduta è sospesa alle 11.41, in attesa della seduta solenne).

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 

4. Istunnon jatkaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(La seduta è ripresa alle 11.50)

 

5. Juhlaistunto – Euro 20 vuotta
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Presidente. – Diamo ora inizio alla seduta solenne per celebrare il 20° anno della nascita della moneta unica, l'euro.

(proiezione di un video)

Signori deputati, gentili ospiti, oggi celebriamo l'anniversario dei vent'anni della nostra moneta.

L'euro è utilizzato da 340 milioni di cittadini europei ed è la seconda moneta più importante del mondo. Secondo l'ultimo sondaggio di Eurobarometro, tre europei su quattro danno un giudizio positivo sulla moneta unica.

L'euro ha reso più trasparente e competitivo il nostro mercato interno, facilitando le transazioni, gli spostamenti, il commercio, il turismo. Durante la crisi economica, anche grazie al quantitative easing deciso dalla Banca centrale europea, e ringrazio per questa iniziativa il Presidente Draghi, la moneta comune ha svolto una funzione di scudo, evitando il collasso delle economie più deboli.

Tuttavia, la crisi ha anche evidenziato il mancato completamento dell'edificio dell'euro ed alcuni errori compiuti nella gestione del problema dei debiti sovrani.

Va riconosciuto che non tutti sono convinti del buon funzionamento della moneta unica, anche in quest'Aula vi sono colleghi che criticano la costruzione dell'euro e considerano l'unione monetaria e gli eccessi di austerità come un freno alla crescita e all'occupazione.

Personalmente resto convinto della bontà del progetto dell'euro, ma l'euro non può essere fine a sé stesso, deve essere uno strumento per realizzare un'economia sociale di mercato, con l'obiettivo di portare prosperità e lavoro a tutti i cittadini europei. È dunque imperativo finire l'edificio che abbiamo cominciato a costruire, l'unione bancaria e il mercato dei capitali vanno completati al più presto, così come vanno portate avanti l'unione fiscale e quella economica. Non possiamo rimanere in mezzo al guado, dove rischiamo di essere travolti da una nuova crisi.

I dati più recenti indicano un deciso rallentamento della crescita e della produzione industriale, con il rischio di una nuova recessione in alcuni paesi europei. Crescono le disparità economiche e sociali tra i diversi territori dell'eurozona e in alcune regioni un giovane su due non trova lavoro. Questo è assolutamente inaccettabile.

È evidente quindi che mancano ancora strumenti efficaci per rilanciare gli investimenti, sostenere l'economia reale, creare lavoro e stimolare la convergenza sociale e regionale. È dunque urgente dare seguito alla richiesta di questo Parlamento di un bilancio adeguato a queste sfide.

Il mio appello è che quella di oggi non sia una mera celebrazione, dove ci culliamo sugli allori, ma sia una presa d'atto dei problemi ancora aperti. Chiedo un'assunzione di responsabilità ai leader europei per avviare urgentemente quei cambiamenti necessari per rafforzare l'euro e rilanciare la crescita e l'occupazione, con il fine di dare lavoro al maggior numero possibile di cittadini europei, perché senza lavoro non c'è libertà, senza lavoro non c'è dignità.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. – Monsieur Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, vous avez la parole. Je vous en prie.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE. – Monsieur le Président, je vous remercie.

Mr President of the European Parliament, former Presidents of the European Parliament, Mr President of the Commission, Mr President of the Eurogroup, chairpersons of the Committee on Economic and Monetary Affairs, cher Mario, honourable Members, honorables membres du Parlement européen, je suis très ému, I am moved. I have the memory of my predecessor, Wim Duisenberg, who was there at the very start of the euro. I also have the memory of all the presentations before the European Parliament from 2003 to 2011. There have always been, as there are today, challenging – not to say very challenging – times for Europe.

From that standpoint, I would like to stress four successes of the euro. First, it is a success in terms of currency credibility and stability. The ECB was given the primary mandate of price stability by the open democracies. From its inception, it was made clear how its capacity to deliver stable prices should be judged: less than 2% inflation. Since it was founded, the euro’s average yearly inflation has been around 1.75%. It’s better than the former national currencies. The domestic stability of the euro is echoed by its international credibility. The euro is the second international currency after the dollar, far above the third, the yen.

Second, the euro and the euro area have proved to be remarkably resilient in the face of the worst financial and economic crisis since World War II. At the inception of the euro, a significant global analysis suggested that the single currency would be short—lived as an audacious experience deserving respect for its boldness but incapable of sustaining the difficulty of hard times.

L’euro a prouvé que ces prédictions étaient fausses et il a démontré une capacité remarquable à tenir dans les pires circonstances internationales.

En ce qui concerne la solidité de la zone euro, pour faire brève une longue histoire, je dirai que les quinze pays qui étaient membres de la zone euro au moment de la banqueroute de Lehman Brothers en sont encore membres aujourd’hui, évidemment, y compris la Grèce, et que quatre nouveaux pays y sont entrés depuis le début de la crise financière mondiale, la plus terrible depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne crois pas qu’on puisse mieux prouver la solidité et la résilience de la zone euro.

En ce qui concerne enfin le soutien populaire à l’euro, je dirai, comme vous l’avez dit, Monsieur le Président, qu’il est remarquable que 75 % de nos concitoyens approuvent la phrase: «une Union économique et monétaire avec une seule monnaie: l’euro» et que seulement 20 % de nos concitoyens soient contre cette proposition. Ce pourcentage est le plus élevé depuis la création de l’euro, depuis que l’on pose la question. Ce soutien populaire, qui, très souvent, n’est pas pris en compte par les commentaires sur l’Europe, explique évidemment la solidité de l’euro et de la zone euro.

Regarding the fourth success of the euro, I would refer to the last IMF Data Mapper, which suggests that there is no significant difference between per capita growth in the euro area and in the US. The same is demonstrated by the World Bank data: approximately the same growth per capita in the US and in Europe since the setting-up of the euro in 1999.

I also think that the euro, as I said, is a process, not an event. One should not underestimate the decisions made since its inception, the reinforcement of the Stability and Growth Pact, the ratification of the Fiscal Stability Treaty, the setting-up of the Macroeconomic Imbalance Procedure, the ratification of the European Stability Mechanism Treaty, and last, but not least, banking union.

But as you said, Mr President, a lot remains to be done: as Mario says so often, on top of achieving banking union and duly implementing the reinforced economic fiscal and financial governance, I will mention on a personal basis, fleshing out the budget of the EU area, which has been decided in principle, make significant progress in the capital markets union, appoint a minister of economy of the euro area and, last but not least, reinforce the democratic legitimacy of EMU in giving, on the most important issues, the last word to Members of the European Parliament within a framework where you would have the MEPs that represent euro area members.

During the whole of my term, I can testify that, in my hearings before the European Parliament, I benefited from the strongest and most important moral support when we had to preserve price stability and engage at the same time on very bold non-conventional measures, including the purchase of treasury bonds from a number of countries in 2010 and 2011 before the decision taken by the ECB under the chairmanship of Mario.

The twin messages that I received from the European Parliament were: be faithful to your mandate and deliver price stability; be innovative and bold enough, when necessary, to be commensurate with your responsibilities in times of exceptional crisis.

Expressing my gratitude to the European Parliament, I cannot help but mentioning that I looked at the Eurobarometer and I could see that the trust in the European Parliament bestowed on it by the fellow citizens is important, superior of course to the non-trust fellow citizen, and it is better result than what we see for the national parliaments. I mention that very cautiously en passant. Jean Monnet once wrote:

«Personne ne peut dire aujourd’hui la forme qu’aura l’Europe que nous vivrons demain, car le changement qui naîtra du changement est imprévisible.»

Nobody can say today what Europe will be tomorrow because future changes, fostered by today’s changes, are unpredictable. I would say that this remark remains true as regards the long-term future of the European Union, but I will be bold enough to say that we already know that tomorrow’s Europe will benefit from its credible single currency, the euro, as well as from its trusted European Parliament.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Mario Draghi, President of the European Central Bank. – Mr President, Mr President of the Commission, Mr President of the Eurogroup, dear Jean—Claude, honourable Members of the European Parliament, it is with great pleasure that I am here today to celebrate with you the first 20 years of the euro. The euro is the most tangible representation of European integration that our citizens encounter on a daily basis. It is fitting, then, to celebrate this anniversary here with the directly elected representatives of all our citizens.

Over the years here, elected representatives and leaders and elected representatives in other parliaments have rightly recognised that ensuring economic prosperity and stability over the long term is a shared challenge that is best faced collectively. We are stronger together.

With the Single Market, we have a powerful engine of sustainable growth to underpin our living standards. The euro has safeguarded the integrity of the Single Market. Today, our economies are integrated to a point that was not imaginable when the euro was designed. Intra-EU exports have risen from about 13% of GDP to 20% today, but especially, value chains are everywhere today in the euro area.

The euro has also produced two decades of price stability, including in countries where this was a long-lost memory. Stable prices have fostered people’s confidence in the value of their savings, which is one of the conditions for prosperity. Based on such confidence, firms invest and create new jobs.

Today, most challenges are global and can only be addressed together. It is this ‘togetherness’ that magnifies the ability of individual countries to retain their sovereignty over the relevant matters, sovereignty that would otherwise be lost in the global world.

(Applause)

It is precisely in this sense that the single currency has given to all members of the euro area their monetary policy sovereignty, compared with the pre—existing monetary arrangements. It is together that we have a voice – and we had a voice – in the regulation of international financial markets, a voice which has been fundamental in reshaping the world financial regulation after the great financial crisis.

However, in some countries, not all of the euro’s benefits have been realised in full. Partly, this is because reforms at national level are necessary – and by the way, they would be so under any monetary system – to produce sustainable growth; partly, it is because the Economic and Monetary Union (EMU) remains incomplete.

Great progress has been achieved since the crisis struck, but more work still needs to be done; and there is no alternative to a future where we will all continue to work together to make our Economic and Monetary Union an even stronger engine of prosperity for all its Member States.

The European Parliament has had and will have a fundamental role in guiding and designing our European future. In the past, together with the EU leaders, the European Parliament took the fundamental decisions to create the Single Market, and in its wake, the euro.

Today, we are all reaping the benefits of their commitment, of your commitment, and we want future generations of Europeans to benefit similarly from our commitment as well. Today, our duty is to complete what was started two decades ago.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, l’événement d’aujourd’hui est un événement surprise. Rappelez—vous: nombreux furent ceux qui, lorsque nous avons lancé le processus nous conduisant vers la monnaie unique, nous prenaient pour des fous, disant qu’en aucune façon cette union monétaire entre des pays si disparates ne pourrait fonctionner. On les entend moins aujourd’hui. Députés ici et ailleurs, journalistes partout, professeurs de droit, surtout en Allemagne, professeurs de sciences économiques, encore en Allemagne... tout le monde nous disait que nous nous lancions dans une aventure qui conduirait l’Union européenne au bord de l’abîme.

Nous sommes loin de l’abîme, parce qu’aujourd’hui nous pouvons constater avec satisfaction, presque avec bonheur, que l’œuvre que nous avons entreprise il y a vingt années a été couronnée de succès. Le mérite en revient à ceux qui se projetaient vers l’avenir. Je veux mentionner deux de mes prédécesseurs dans les différentes fonctions qui furent et qui sont les miennes: le Premier ministre luxembourgeois Pierre Werner sans qui – et sans l’imagination duquel – rien n’aurait été possible, et Jacques Delors, qui fut un grand artisan de la construction monétaire européenne.

Je pourrais y ajouter d’autres noms. Nombreux, mais pas si nombreux que cela, furent ceux qui, sur la base de leur conviction profonde, continentale et européenne, pensèrent que l’aventure méritait d’être entreprise. Personnellement, je fus étroitement associé à l’aventure, qui fut couronnée de succès. En 1991, en tant que président de la conférence intergouvernementale, j’ai conduit, avec d’autres – notamment Jean—Claude Trichet – le processus qui nous a menés au traité de Maastricht.

La partie monétaire du traité de Maastricht est une partie noble, réussie, alors que la partie politique fut plus faible, en fait médiocre. Lorsque j’ai signé le traité de Maastricht, le 7 février 1992 – je suis d’ailleurs le seul signataire du traité à être toujours dans la vie politique –, je pensais que la logique et le dynamisme de la monnaie unique nous conduiraient vers un approfondissement de l’union politique. Grande déception, parce que cela ne fut pas le cas. Tout comme la convergence économico-sociale entre les différents pays membres de la zone euro laisse à désirer. J’ai toujours considéré que le principal mérite de la réussite de la monnaie unique revient à la Banque centrale européenne, puisque cette dernière, dont le principe d’indépendance fut lourdement contesté lorsque nous avons commencé nos travaux en janvier 1991, a fait que la crédibilité de la monnaie unique ne fut jamais contestée par les marchés ni par...

(Sonnerie d’un téléphone portable)

C’est un Français, je ne sais pas lequel... maintenant je sais lequel... Les grands débats jettent leur ombre.

(David Coburn off micro: ”Mme May?”)

That was yesterday.

Sans la Banque centrale indépendante – et, nous avons dû, à plusieurs, lutter pour le principe de l’indépendance de la Banque centrale –, la monnaie unique n’aurait pas connu le succès qui est le sien aujourd’hui.

Il y a des faiblesses. J’étais parmi ceux – avec MM. Delors, Maystadt et Bérégovoy – qui, dès le début, avaient plaidé pour le gouvernement économique de la zone euro. C’est une grande faiblesse que la coordination des politiques économiques ne soit pas parfaite. Elle ne le sera jamais, mais nous aurions dû faire plus en matière de coordination des politiques économiques, y compris budgétaires et fiscales. C’est une faiblesse qui subsiste et, par conséquent, nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais il faut relancer ce débat essentiel pour la construction qui nous attend.

On a beaucoup critiqué la politique de la zone euro. Cette critique m’atteint très personnellement parce que j’étais président de l’Eurogroupe au moment de la plus grave crise économique et financière. Oui, il y a eu de l’austérité irréfléchie, non pas parce que nous voulions punir ceux qui étaient au travail et ceux qui étaient au chômage, mais parce que les réformes structurelles, indépendamment du régime monétaire dans lequel nous nous trouvons, restent essentielles.

Je regrette que nous ayons donné trop d’importance à l’influence du Fonds monétaire international. Au moment du déclenchement de la crise, nous étions plusieurs à penser que l’Europe avait suffisamment de muscles pour pouvoir résister elle-même, sans l’influence du Fonds monétaire international, à la crise qui se profilait. Si la Californie est en difficulté, elle ne s’adresse pas au Fonds monétaire international mais aux États-Unis d’Amérique. Nous aurions dû faire de même.

De même, j’ai toujours regretté le manque de solidarité qui est apparu au moment de ce qu’il est convenu d’appeler la crise grecque. Nous avons été insuffisamment solidaires avec la Grèce. Nous avons insulté et couvert d’invectives ce pays, et je me réjouis de voir la Grèce, le Portugal et d’autres pays avoir retrouvé, non pas une place au soleil, mais une place parmi les anciennes démocraties européennes.

Es gäbe vieles zu sagen. Ich sage nicht alles heute, weil ich eine gewisse Spannung für meine Memoiren erhalten möchte, an die ich ja denken muss, und da werde ich auch Ross und Reiter benennen. Ich bleibe der Auffassung, dass die europäische Währungsunion Friedenspolitik mit anderen Mitteln ist – Friedenspolitik mit anderen Mitteln.

(Beifall)

Und deshalb möchte ich mich hier auch – im Namen meiner Generation – bei denen bedanken, die all dies möglich gemacht haben. Der Euro, die europäische Währungsunion ist der einzige Beitrag, den meine Generation zur Vollendung das europäischen Einigungswerks beitragen konnte. Vieles war gemacht – so gemacht, wie wir es nie geschafft hätten, wir Nachkriegskinder, die nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Ich möchte mich hier bedanken bei Helmut Kohl, ohne den dies alles nicht möglich gewesen wäre. Denn Helmut Kohl und auch Theo Waigel haben ja die Währungsunion in Deutschland durchsetzen müssen. Viele Regierungen haben im Übrigen wegen der Vorbereitung des Euro-Prozesses ihre Ämter verlassen müssen. Ich möchte hier meinen Freund Wim Kok lobend erwähnen, der vor kurzem verstorben ist und der einen sehr erheblichen Beitrag zur europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geleistet hat. Bleiben wir bitte ihrem Erbe treu!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Mário Centeno, President of the Eurogroup. – Mr President, Mr President of the European Commission, Mr President of the European Central Bank, dear Jean-Claude Trichet, honourable Members of the European Parliament. It is a pleasure to join you today to celebrate the 20th anniversary of the launch of the euro. The euro is one of the greatest achievements in the history of European integration. Our single currency provides a solid anchor for the creation of jobs and growth across Europe.

The euro has become a symbol of the European identity. It became a popular idea among 340 million people in 19 euro-area countries as it enjoys greater support today than ever before. As the world’s second most-used currency, it reinforces Europe’s presence on the global scene. Many predicted a spectacular failure of the euro, but we proved them wrong.

Not all of the past 20 years have indeed been easy. The financial and sovereign debt crises have put the single currency to the test. Shortcomings in the architecture of the Economic and Monetary Union came to the surface. Still, the single currency emerged stronger from the crises, thanks to committed national policy action and major improvements in the euro area’s institutional framework.

The establishment of the European Stability Mechanism and the banking union has strengthened economic policy coordination, which illustrates precisely this point. Today the euro area is enjoying a broad-based economic expansion, which started in 2013. The outlook is positive. Despite some loss of momentum and some downside risks that have been accumulating. Steady job creation has allowed increasingly more people to benefit from this expansion. The health of public finances and of the banking sector has also been improving.

Much has been achieved during these 20 years. Nevertheless, more is needed to ensure that the euro area is well equipped to handle future crises. The Eurogroup has been doing its part. Its work paved the way for an agreement at the December Euro Summit on strengthening our single currency. This was the single biggest reform of the euro performed outside the crisis context. The agreement will allow for a more effective and broader use of the European Stability Mechanism and make our system of bank resolution more credible. Importantly, leaders also agreed to establish a euro area budgetary instrument for convergence and competitiveness. I believe this project can, in time, go a long way towards making the euro stable and inclusive.

The work on this file is our priority in the months ahead, but the Eurogroup will continue working on other important issues, such as the European Deposit Insurance Scheme and liquidity in resolution. Step by step, we are increasing the resilience and the smooth functioning of the currency union. Euro area countries and their citizens will thus be in a better position to reap the benefits of the single currency for the next 20 years and beyond.

We cannot repeat it often enough that the euro is not – and never was – an end in itself. It is a tool, intended to increase the prosperity of the peoples of Europe. It is our responsibility to ensure that it lives up to its promise, and even more so in these uncertain times.

It is our task to generate a more prosperous society, a more inclusive society, a society with less inequality within each Member State and between our Member States. I just wish to leave you today with the desire to say ‘long live the euro, long live a stronger euro’. Thank you for your attention.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, President of the Committee of Economic and Monetary Affairs. – Mr President, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I would like to start by paying tribute to previous and current Members of this House who have contributed to the success of the euro and to enhancing its democratic oversight and legitimacy. In particular, I would like to pay homage to my predecessors, Karl von Wogau, Christa Randzio—Plath, Pervenche Berès and Sharon Bowles, and I’m pleased to see that most of them are here today.

Since its design, the euro has been a powerful economic tool and an ambitious political project. First, the single currency is an indispensable complement to the Single Market, which has made possible its deepening and has boosted the integration of value chains and the strength of our economies.

Second, as President Draghi has just recalled, the euro is a prerequisite for preserving and recovering shared monetary sovereignty, after the crisis of the Bretton Woods order and the development of globalisation, and this is particularly true for the more vulnerable Member States.

Third, the euro is a cornerstone of a peaceful and closer union and a global actor after the end of the Cold War and German unification. We will never forget the vision and the courage of Helmut Kohl, François Mitterrand and Jacques Delors. In other words, a strong euro is a fundamental condition for protecting and relaunching the European economic, social and political model, faced with the transformations of our time.

Ten years ago, when we were celebrating the euro in this House, the financial crisis was about to shake its foundations. That crisis has provided us with two lessons. The first is that, despite being incomplete, the strength and resilience of the euro are rooted in the common political determination to preserve its integrity. Here, the resolve of the European Central Bank and of its presidents has been decisive, and the euro has protected the people during the crisis. We should, of course, be able to distinguish between the euro and the economic policies conducted during the crisis, including some economic policy mistakes which were made at that time.

The second lesson is that, if we want to achieve our ambitious goals, resilience is not enough. We need to complement our common currency with a robust, democratic economic and social union. Let us not wait until another crisis happens to develop the necessary tools to ensure stability and common prosperity for all our citizens. The euro is a journey, and it is time to move forward. I am sure that this and the next Parliament will fully play their part.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Ora verrà suonato dal quartetto Avena, l’inno europeo.

(La seduta è sospesa per alcuni istanti in attesa del turno di votazioni)

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN PAVEL TELIČKA
místopředseda

 

6. Istunnon jatkaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(The sitting resumed at 12.38)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò sintetico. Voglio solo ricordare all'Aula un nostro ex collega scomparso venerdì scorso, l'ex europarlamentare Enzo Erminio Boso, un uomo buono, generoso, un ex carabiniere che ha dedicato il suo combattimento politico alla difesa della gente di montagna.

Un ricordo, e voglio anche dirgli, caro Erminio, tu muori ma le nostre idee non muoiono.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 25 ainsi que sur plusieurs articles des mesures d’application du statut, dont, je crois, l’article 74.

Le 10 décembre dernier, le Bureau a de nouveau pris la décision de repousser jusqu’à 65 ans l’entrée en jouissance de la pension de retraite complémentaire des députés, d’en diminuer le montant de 5 %, de la désindexer et de demander au Secrétaire général d’envisager d’aller plus loin – Secrétaire général qui, soit dit en passant, gagne quatre fois plus qu’un député et dont la pension sera quant à elle parfaitement protégée. Cela est d’autant plus anormal que ce fonds de pension complémentaire a été créé en 1990 par le Parlement. Des collègues ont payé de très lourdes cotisations durant 15 ans, avec des perspectives qui leur étaient clairement indiquées sur les documents officiels du Parlement. Il avait déjà été porté atteinte aux droits acquis en mars 2009, mais avec la promesse qu’on ne changerait plus rien.

On invoque les difficultés financières de ce fonds de pension, mais c’est le Parlement lui—même qui en est à l’origine, puisque, lors de l’adoption du statut unique des députés en 2009, il avait décidé qu’il n’y aurait plus de cotisants au fonds de pension. La logique serait donc que le Parlement reprenne à son compte le service de ce régime, créé par lui et avec lui. D’autant plus qu’aujourd’hui, chers collègues, les députés bénéficient d’une pension nouveau régime sans jamais devoir verser un centime de cotisation, et ce depuis l’âge de 63 ans.

Je conclus, Monsieur le Président. Jusqu’où ira-t-on dans la violation des droits acquis des parlementaires? Croit-on protéger le prestige de l’institution en portant atteinte aux droits des plus anciens membres de cette assemblée, d’une façon que l’on n’accepterait pas à l’égard de simples citoyens?

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Gollnisch, the issue is significantly more complicated, but I take note and you will receive a response.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). – Mr President, I stand under Rules of Procedures 22 and 45 and I want to raise awareness of a 56-year-old MP, Leyla Güven, who has been on hunger strike for 69 days. She was arrested one year ago for condemning Turkish invasion of Afrin. Many of the MEPs here also condemned that, but she’s on hunger strike against the isolation of the Kurdish leader Abdullah Öcalan and I ask you as President to look at her pre-trial on the 25th of this month and send a delegation of MEPs to look at what is happening at her trial.

(Applause)

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente, permítame que abuse solamente un segundo de su generosidad.

Hemos celebrado un debate para celebrar el vigésimo aniversario del euro —un proyecto de éxito—, pero quiero llamar la atención porque las seis personas que han intervenido para hablar del éxito de este proyecto, de los beneficios del mismo, han sido hombres.

Espero que no pasen otros veinte años hasta integrar debidamente a las mujeres.

 

7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

8. Äänestykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  President. – The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes)

 

8.1. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (äänestys)
 

– After the vote:

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, deputising for the rapporteur. – Mr President, Mr Pospíšil can’t be here today, but he’s asking for referral back to committee.

 
  
 

(The request to refer the report back to committee was approved)

 

8.2. Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (äänestys)

8.3. EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (äänestys)

8.4. EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (äänestys)

8.5. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (äänestys)

8.6. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (äänestys)

8.7. Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (äänestys)

8.8. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (äänestys)
 

– After the vote:

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini, raportor. – Domnule președinte, solicit, pe baza Regulamentului, întoarcerea raportului la Comisie, pentru începerea negocierii interinstituționale. Vă mulțumesc pentru colaborare și pentru vot.

 
  
 

(The request to refer the report back to committee was approved)

 

8.9. Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)

8.10. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (äänestys)

8.11. Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (äänestys)

8.12. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (äänestys)

8.13. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (äänestys)

8.14. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (äänestys)
MPphoto
 

  President. – That concludes the vote.

 

9. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  President. – The next item is the explanations of vote.

 

9.1. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). – Mr President, I welcome this report on autonomous driving. Last week, I had the pleasure of visiting Mill Brook in Bedfordshire, in my constituency. They have invested in 5G mobile test infrastructure to supercharge the development of connected and autonomous vehicles. The vision for the technological future is one where we all sit back and relax in cars that drive us safely and efficiently to our destinations. No collisions, no traffic jams. To become a reality, of course, there will need to be car-to-car and car-to-everything-around-them communications and crucially, all cars really need to be speaking the same language. There won’t be any translation booths or headphones. So, if industry-wide standards cannot be agreed by industry then the EU must step in. I therefore particularly welcome the call on the Commission to propose a regulatory framework to promote V2X connectivity for highly and fully automated vehicles.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Jeg skal afstå fra at komme med den bemærkning, at EU alt for længe har virket som et køretøj uden fører, og blot sige, at det jo er endnu et område, hvor vi kan takke den amerikanske udvikling og industri for et forhåbentligt gennembrud, der også vil gøre livet lettere for os europæere. Naturligvis kræver det regulering, og naturligvis kaster man sig så fra Europa-Parlamentets side øjeblikkeligt over en sådan regulering - også selvom vi ikke ved, hvordan bilerne kommer til at se ud, og også selvom vi ikke kender hverken software eller hardware eller noget som helst. Det er godt at være på forkant, og derfor har jeg selvfølgelig også stemt for denne betænkning, da jeg ikke kan forestille mig noget skønnere end at kunne sidde og læse avisen, mens man bliver kørt på arbejde af en automatisk bil. Men lad os nu lige også huske på sikkerheden. Det er ikke uvæsentligt, og vi har allerede set nogle frygtelige episoder ved de amerikanske eksperimenter, som aldrig nogensinde må ske i Europa. Så fint, men lad os nu løfte foden lidt fra bremsen.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Przypomnę debatę tu w Parlamencie Europejskim o broni autonomicznej. Dziś rozmawiamy o kolejnych systemach, które wymykają się spod prawa i wymykają się dość skutecznie. Muszę powiedzieć, że patrząc na to sprawozdanie i zaglądając do harmonogramu, jaki się przy tej okazji pojawia, jestem pełen niepokoju, że znowu mamy brak czasu. Na szczęście w przypadku tego sprawozdania nie było poważnych podziałów. Sprawozdanie zostało dobrze przyjęte i jest nadzieja, że ten 2020 rok będzie czasem, w którym kolejny parlament zdąży z regulacjami prawnymi zabezpieczającymi nas przed negatywnymi elementami związanymi, jakby nie było, z rozwojem technologii.

 
  
MPphoto
 

  John Howarth (S&D). – Mr President, I welcome this report and the broad approach that Commissioner Jourová set out last night. The three pillars of work needing to happen around the legal framework are the financial support for developing technologies and the socio-economic implications of driverless. The arguments around liability are now familiar and the ability to adapt technologies to local driving cultures are entirely feasible. The clear desire on the part of technology firms like Google, Uber and Amazon to dispense with those inconvenient and unpredictable human beings has social implications that are both wide and deep. However, there is a fourth pillar, and that is public acceptance of autonomous vehicles. The traveling public is perfectly willing to accept the notion of autonomous vehicles with a human safety override on passenger aircraft as a matter of routine, but the car is a symbol of personal freedom and status, and it is powerful and it is cherished. So politicians are sooner or later going to have to answer the question: in the future will I still be able to drive my own car wherever I want to drive it?

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! W ostatnich czasach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój cywilizacji cyfrowej. Od tego procesu nie ma już odwrotu, dlatego, uwzględniając ten fakt, Europa powinna stać się liderem we wdrażaniu nowych technik i technologii. Żeby tak się jednak stało, potrzebne są oczywiście także określone inwestycje, przede wszystkim w infrastrukturę drogową, także w elektroniczne połączenia dróg europejskich, a także zaangażowanie w odpowiednią regulację – no chociażby dotyczącą odpowiedzialności pojazdów autonomicznych w sytuacjach choćby kolizji drogowej.

Bardzo ważną kwestią jest oczywiście dbanie o sztuczną inteligencję. Odpowiednie przepisy w tym zakresie są fundamentalnie ważne, chociażby po to, żeby eliminować obawy społeczne, jeżeli chodzi o ten rodzaj rozwoju naszej cywilizacji.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Mr President, I welcome this report. It’s very important that we address and look at the issues surrounding the development and the advantages that are there in terms of autonomous vehicles or driverless vehicles. They’re going to be entering into the market post-2020 in a rapid fashion and then expand to utility vehicles and trucks, if we are to believe the projections.

There are many issues that we need to address if we’re to bring consumers and to get consumer confidence in this area. Safety and privacy of data is one of them and, of course, safety of individuals. The technical standards of vehicles and infrastructure need to be addressed. We need responsibilities of the operators to come into play. Who is liable and what are the ethical questions around it? If we’re going to move forward in this area, there are lots of questions that need to be addressed, and that can only be done in this House and other national parliaments in ensuring that we do have societal acceptance of autonomous vehicles.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem tuto zprávu svého kolegy podpořil, domnívám se, že skutečně postihuje všechny podstatné oblasti, ostatně úzce pojmenovat toto téma by bylo velmi nesprávné, ono má přesah do průmyslu, samozřejmě do digitální ekonomiky, do životního prostředí, samozřejmě na inovace a na snižování emisí. Já jsem přesvědčen, že potřebujeme pravidla v tomto odvětví. Je nepochybné, že musíme motivovat i evropské podniky, MSP na podporu tohoto odvětví tak, abychom stáli na špici inovací. Zatím tomu tak není, jsou to skutečně spíše kolegové přes Atlantik a je důležité, aby ta pravidla dávala směr pro správný a udržitelný provoz těchto autonomních provozů nebo těchto automobilů.

Řešíme otázku právního pojištění, odpovědnosti za škody a samozřejmě správně nastavené konektivity. Já jsem především pro to, aby nenarůstal počet automobilů v našich regionech, a je důležité proto, aby se tento způsob řízení i implementoval do hromadné i kolejové veřejné dopravy.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, the next time you’re in a town or in a city, look around and count how many people are driving for a living: bus drivers, cab drivers, white van drivers, Uber drivers. Put them altogether and you’ve got probably the single biggest collective employer of men. Now, as autonomous vehicles become a reality, an awful lot of jobs are going to be lost in that sector, and of course that has led to some concerns in this House, which we have heard. But it doesn’t follow that all these people are going to be milling around unemployed. Where, after all, if we look around today are all the unemployed ex-video rental employees or secretaries or archivists or travel agents? Technology is constantly changing the way we work, and yet more people in most of our countries are in employment than at any time in our history. That’s the wonder of artificial intelligence and of modern technological change: that living standards keep rising, that we keep creating more new jobs as things get better and better. Look around; look around at how lucky we are to be alive right now.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo, mar is dóigh liom gur tábhachtach an t-ábhar é. Go háirithe, ós rud é go bhfuil a lán dul chun cinn le déanamh againn agus a lán oibre le déanamh againn chun teacht suas le tíortha cosúil leis an tSín, an tSeapáin agus na Stáit Aontaithe, atá i bhfad chun tosaigh maidir le taighde agus rialúchán ar an ábhar seo.

At the same time, I just want to say that these autonomous technologies in the area of transport and logistics present a huge potential for future development, particularly in my own country, Ireland, where we depend highly on our road transport network for our country’s economy and social life. The use of drones for the transport of goods and automated light rail systems for public transport are already a possibility, and entry into the European market of passenger cars with automated driving functions is imminent.

Therefore, we need to get ready, and we also need to do a lot more research. I look forward to that being done, especially in the next Horizon programme. Therefore it is a technology that is going to move us forward and we better move quickly.

(The President cut off the speaker)

 

9.2. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Ved sidste parlamentsvalg i 2014 var netop vejtransport - transport af gods over grænserne - et af de helt store temaer. Jeg husker, hvordan begrebet cabotage, som ellers ikke er et udpræget dansk ord, i Danmark lige pludselig blev et ord, alle kunne og alle kendte og havde på deres læber, fordi det understregede et af de helt store problemer ved EU-samarbejdet: At man kan arbejde i ét land, mens man er ansat i et andet og derfor skal overholde de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i det land, hvor man er ansat, og altså ikke der, hvor man udøver arbejdet. Det skaber nogle fuldstændig ublu og unfair vilkår for konkurrencen. Derfor havde jeg med en vis forventning og forhåbning set frem til, at vi skulle debattere netop cabotage i denne forsamling. Men jeg må, som hovedparten af andre interesserede, der sidder og følger med uden for de tykke mure, slås med forundring og skuffelse. For intet er sket. Eller rettere: Det, der er sket, er gået i den gale retning og understreger sådan set bare, at hele EU-projektet er på gal kurs, væk fra borgerne, væk fra virkeligheden og væk fra problemerne, håber man.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! 28 października ubiegłego roku przewodniczący Komisji Transportu przekazał informację, że Rada nie będzie gotowa we właściwym czasie do negocjacji nad tym sprawozdaniem. To sprawozdanie jednak zostało przyjęte, bo zostało skierowane pod obrady Parlamentu. Zwrócę natomiast uwagę na to, że przyjęcie poprawek 28 i 34 niestety to sprawozdanie psuje. Na szczęście wszystkie pozostałe poprawki zostały odrzucone – właśnie te psujące – w związku z tym mamy dobry punkt wyjścia do takiej debaty, która powinna zakończyć się decyzją Rady. Trzeba w chwili obecnej jak najmocniej wywierać presję, aby rzeczywiście przyjęcie rozwiązań nastąpiło jednak w krótkim czasie, bo jest to kluczowe z punktu widzenia ważnej aktywności, ważnej gałęzi gospodarki Europy.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Od dekad tworzymy jednolity rynek zjednoczonej Europy. Niestety mimo tylu lat przepływ usług, towarów czy ludzi nadal jest nadmiernie regulowany w Unii Europejskiej. Regulacje te natomiast ograniczają wolną konkurencję, ograniczają rozwój gospodarczy, ograniczają wolność obywateli, ograniczają też integrację Unii Europejskiej.

Jestem zatem zwolennikiem zliberalizowania prawa użytkowania pojazdów wynajmowanych bez kierowców. Są to rozwiązania, które będą służyły nie tylko rozwojowi transportu w Europie, ale także rozwojowi gospodarczemu. Tenże bowiem daje miejsca pracy i dobrobyt naszym obywatelom.

Przy okazji chciałbym podkreślić, że jestem również przeciwny ograniczeniom, jakie wynikają z pakietu mobilności, o którym debatujemy ostatnio w Brukseli i w Strasburgu.

 

9.3. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Vi har gang på gang set Europa-Parlamentet vedtage den ene fine beslutning om ligestilling mellem kønnene efter den anden, men må alligevel konstatere, at det halter noget. Jeg kommer fra Danmark, hvor vi har en formand for Folketinget, Fru Pia Kjærsgaard, som er kvinde. Vi har haft en statsminister, der var kvinde, vi har udpeget en kommissær, som er kvinde, vi har endda hendes majestæt Dronningen, som landets overhoved, der selvfølgelig er en kvinde. Men her i Europa-Parlamentet, der er formanden for Parlamentet, formanden for Rådet, formanden for Kommissionen, sågar formanden for ECB, alle mænd. Man kunne derfor tro, at det ville være hovedfokus i denne betænkning. Men nej. Så tror man fejl. Tværtimod går man op i kønsneutralt sprog og problemet med visuelle stereotyper og andet pjat - i stedet for at tage fat om nældens rod. Det er pinligt.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! W sprawozdaniu dotyczącym uwzględnienia aspektu płci w Parlamencie Europejskim w ust. 15 przywołuje się zmienione wytyczne dotyczące języka neutralnego płciowo w Parlamencie Europejskim opublikowane w lipcu ubiegłego roku, które zawierają dziwne porady na temat posługiwania się językiem równouprawnienia płci i równości płci. Swoistym kuriozum jest wyrażone tutaj zadowolenie z podobnej publikacji wydanej w 2008 roku pod tym samym tytułem. Należy przypomnieć, że zniknęła ona bardzo szybko z obiegu, ponieważ propozycje w niej zawarte były uznane w wielu krajach za absurdalne. Nie zgadzam się także z zapisami punktu preambuły U, że osoby LGBTIQ są „stosunkowo słabo wyeksponowane, a ich głos jest słaby”. Sądzę, że jest przeciwnie, dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko sprawozdaniu w sprawie uwzględnienia aspektu płci w Parlamencie Europejskim nie dlatego, że jestem przeciwko równouprawnieniu, ale ze względu na nieprawidłowe, niezgodne z prawem naturalnym pojęcie równouprawnienia.

Podkreślono nawet w sprawozdaniu w punkcie AD, że uwzględnienie aspektu płci wymaga szczególnej umiejętności i wiedzy. Dlatego warto zapamiętać, że kobieta z racji swojej budowy i fizjologii oraz psychiki różni się od mężczyzny. Ma nawet odmiennie zbudowany mózg oraz posiada narządy umożliwiające poczęcie i donoszenie dziecka, które po urodzeniu wymaga opieki. Dowiedziono ogromnej roli obecności matki dla rozwoju emocjonalnego dziecka z przywiązaniem potrzebnym do życia.

Zrównanie kobiety z mężczyzną, moim zdaniem, przeczy także prawom człowieka, funkcjonowaniu demokracji i poszanowaniu praworządności. Kobiety mają prawo być odpowiedzialnymi matkami, rodzić dzieci i je wychowywać, co jest ich powołaniem.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko temu sprawozdaniu dlatego, że zawarto w nim treści, z którymi absolutnie zgodzić się nie mogę. Jedna rzecz warta podkreślenia to jest to, że powinniśmy podejmować wszelkie działania, żeby zwalczać molestowanie seksualne, i co do tego myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni. Jesteśmy przeciwko molestowaniu seksualnemu, przeciwko przemocy. Szkoda, że do tego sprawozdania wrzuca się całą lewacką ideologię związaną z transformacją płciową, z promocją LGBTIQ, również proponuje się wprowadzanie języka neutralnego płciowego. Otóż doszliśmy do ściany, jestem przekonana, skoro lewicowe środowiska chcą ingerować już nawet na płaszczyźnie języka. To jest kierunek, który jest absolutnie nie do przyjęcia. Kobiety są mądre, kobiety potrzebują regulacji, które pozwolą im łączyć rolę matki i pracownika.

(Przewodniczący odebrał mówczyni głos)

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) – Pán predsedajúci, význam pojmu rodová rovnosť sa výrazne posunula odvtedy, čo sme ho tu začali používať v Európskom parlamente.

Pôvodne sme vyjadrovali, že nie je správne, aby muži a ženy mali rôzne platy, dôchodky, ak pracujú na rovnakých pozíciách. Toto je nespravodlivosť, ktorú sa tu treba snažiť vyriešiť, ale zároveň chcem zdôrazniť, že si treba veľmi ceniť prístup žien ku práci. Ženy majú často iný prístup v myslení, vedia byť systematické, vedia byť empatické, prinášať do pracovného prostredia pokoj. Lenže v biznise aj v politike sa častokrát presadzujú tí, častokrát agresívnejšie presadzujú muži, ktorých je viacej počuť. Možno aj preto tu máme viac mužov ako žien, ktorí sa neboja viacej poukázať na to, čo chcú presadzovať. Som určite za to, aby ženy mali rovnaký priestor a pôsobenie aj tu v Parlamente, ale debata sa dnes posunula k tomu, že budeme monitorovať, či je dostatočný počet žien zastúpený v inštitúciách Európskeho parlamentu.

My to tu však nemôžeme nariaďovať. Takže ženy tu majú pracovať, ale nemôžeme nariaďovať, koľko ich tu má byť. Takže preukazujeme im patričnú úctu. Ja by som bol rád, keby sme riešili, ako ženám-matkám pomáhať v tom, ako vychovávať deti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I voted in favour of this report and support individual messages throughout, as well as the wider message conveyed that discrimination of any kind is not acceptable in the European Parliament. If gender equality does not exist within our own institution, how can we possibly ensure gender equality in the broader society?

I certainly welcome achievements made over the past two years as outlined in this report, and I believe now – before the European elections – is the perfect time to look at where we can improve into the next mandate. One of the most notable actions taken by Parliament recently was to introduce a training programme specifically for MEPs on these issues. I personally completed the training and I found it very worthwhile. I think this training is extremely important and I would urge all colleagues to attend. It certainly brought out for me the need to ensure that gender equality is always at the forefront in all we do in the European Parliament.

 

9.4. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Budżet Unii Europejskiej bez wątpienia jest istotny dla sektora publicznego. Nie chciałbym, aby ten wpływ budżetu unijnego specjalnie się rozszerzał. Od razu powiem natomiast, że bardzo istotne jest, aby budżet sprawnie reagował na zmieniające się potrzeby i sytuację samej Unii Europejskiej.

Niestety tak nie jest. Już w 2007 roku w sprawozdaniu, które opisywało ewentualne skutki reformowania państw unijnych i gospodarki unijnej, wskazano, że skutek budżetu był dla tego procesu niestety krytyczny. Dziś mamy jeszcze gorzej. Podkreślam, że w samym opracowaniu wystąpiły bardzo istotne przymiotniki opisujące reformę administracji publicznej jako nieuporządkowaną, bez koherencji, bez spójności i bez właściwego oddziaływania na to, co jest najbardziej istotne.

Zwracam na to uwagę, gdyż jednocześnie podkreśla się cały czas konieczność koordynacji wielu projektów, czego brakuje, jak i również bardziej precyzyjnego adresowania polityk spójności w obrębie Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). – A Uachtaráin, is é Brian Hayes, Fine Gael, údar na tuarascála seo agus iarrann sé ar an gCoimisiún Eorpach ról níos lárnaí a imirt i riaracháin phoiblí na mBallstát. Tá sé seo in ainneoin nach bhfuil aon inniúlachtaí dlíthiúla ag AE i dtéarmaí riaracháin phoiblí náisiúnta.

Léiríonn an staidéar go soiléir conas a úsáideann an Coimisiún buiséad AE chun a thionchar a leathnú. Níl sé de chumhacht ag an gCoimisiún na Ballstáit a athchóiriú i dtaobh a gcuid riarachán poiblí náisiúnta. Mar sin, úsáideann an Coimisiún buiséad AE chun dreasachtaí airgeadais a thabhairt do thíortha a chuireann athchóirithe i bhfeidhm agus tá sé beartaithe acu €25 bhilliún a úsáid as seo sa chéad bhuiséad fadtéarmach eile.

In Éirinn, tá a fhios againn go bhfuil an baol ann go nglactar le leasuithe ón gCoimisiún. Deir an tuarascáil gur cheart dúinn beartais a sheachaint a laghdaíonn pá agus polasaithe go sóisialta, ach is iad seo polasaithe cruinn atá ag Fine Gael agus Fianna Fáil agus ag an gCoimisiún Eorpach. Má thugaimid níos mó cumhachta don Choimisiún, feicfimid níos mó de na polasaithe seo agus sin í an chúis go bhfuil Fine Gael ag tacú leis seo.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, byť jsem si vědom toho, že naše úloha je především ve vytváření určitých synergií, motivací pro členské státy, protože ony jsou ty, které jsou primárně zodpovědné za kvalitu své veřejné správy. Ale my zde máme jasně dané zájmy, které musíme ochránit na poli Unie, a to je především zájem, aby si Evropan byl schopen vyřídit podstatnou část nebo nejlépe všechnu část svého styku s veřejnou správou prostřednictvím právě digitálních technologií, prostřednictvím „eGovernmentu“, anebo také, aby samozřejmě přístup k informacím, ke všem informacím, které potřebuje a které hledá prostřednictvím tedy těchto digitálních technologií a „eGovernmentu“ jako takového.

My na to používáme nástroj, který se jmenuje kohezní politika, ta se věnuje i například zvyšování efektivity veřejné správy a zapojení evropského rozpočtu je tam prostě zcela zřejmé. Stejně tak zvyšování absorpčních kapacit veřejné správy. Toto jsou naše zájmy, které sledujeme, a myslím si, že členské státy musí přidat, aby zabezpečily stejnou úroveň přístupu k právům k veřejné správě pro všechny Evropany.

 

9.5. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Zgadzam się z zapisem sprawozdania, w którym mowa o tym, że wolność myśli, sumienia, religii i przekonań stanowi uniwersalne prawo człowieka. Dobrze też, że w ust. 2 Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost przypadków naruszenia wolności religii lub przekonań na całym świecie oraz prześladowań osób wierzących. Przykładem jest tutaj Asia Bibi, gdzie w ust. 13 Parlament nasz wzywa władze Pakistanu do zapewnienia jej bezpieczeństwa. Do zadań specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE powinna należeć troska o sprawiedliwe traktowanie szczególnie chrześcijan. Słowo chrześcijanie nie pojawia się wprost w żadnym punkcie sprawozdania, a jest to grupa najbardziej prześladowana na świecie. Dlatego wstrzymałem się od głosowania nad tym sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Posłowie! Sprawozdanie to opiera się na założeniu – zacytuję – że „zasada rozdziału Kościoła od państwa jest główną zasadą konstytucyjną na całym świecie i w Europie”.

To symplicyzm. To populistyczna teza. To po prostu nieprawda. W Polsce, na przykład, zasadą jest wzajemna autonomia państwa i Kościoła, niezależność wzajemna władz duchownych i władz państwowych i wreszcie zasada współdziałania państwa i Kościoła dla dobra wspólnego i dla dobra ludzi. Autorzy tego sprawozdania powinni wziąć pod uwagę, że to hasło tej separacji było bardzo często pretekstem do łamania praw ludzkich, do prześladowań nie tylko w krajach komunistycznych, ale w porewolucyjnej Francji czy w Meksyku.

Są to sprawy, o których nie wolno zapominać. W prawie precyzja językowa ma ogromne znaczenie, dlatego reagujmy na przemycanie ideologii, która tak naprawdę dąży do wykluczenia chrześcijaństwa z życia Europy.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Jak zostało powiedziane sprawozdanie rozpoczyna się od stwierdzenia nieprawdy, czyli że zasada rozdziału kościoła od państwa jest główną zasadą konstytucyjną na całym świecie. Nie słyszeliście Państwo, że np. królowa Wielkiej Brytanii jest głową kościoła anglikańskiego, że są kościoły protestanckie związane mniej lub bardziej ściśle z państwami, nie słyszeliście o Watykanie, o Arabii Saudyjskiej? To są jawne bzdury po prostu. Poza tym to sprawozdanie tak naprawdę jest w dużej części nie na temat. Jak zaczynamy wymieniać grupy prześladowane, to natychmiast dodajemy kobiety, dziewczęta, osoby ze względu na ich orientację seksualną i tak dalej. Czy jeśli piszemy sprawozdanie o prześladowaniu kobiet, to dodajemy tam chrześcijan? No nie, dlaczego w drugą stronę robimy w ten sposób, no tylko po to, żeby pokazać, że dla Unii Europejskiej tysiącletni Kościół chrześcijański jest niczym więcej niż jakąś organizacją feministyczną czy związkiem filatelistów czy czymkolwiek. Nie wiem, czy PSL jest dumny z posła Grzyba i chwali się w Polsce z tego, co jego posłowie tutaj wypisują?

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) – Pán predsedajúci, ja myslím, že je zarážajúce, že ani 70 rokov od schválenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv nestačí na to, aby sa tieto práva stali samozrejmosťou pre všetkých.

Mnohým občanom je upieraná sloboda myslenia, prejavu svedomia a náboženstva. Netýka sa to len kresťanov, ale napríklad aj menšín žijúcich na Blízkom východe. Podporujem schválenie usmernení Európskej únie, ktoré práve tu môžu prakticky pomôcť v presadzovaní náboženskej slobody. Dnes sú v mnohých kútoch sveta ľudia usmrtení len preto, lebo si chcú zachovať právo slobodne si vybrať, čomu budú veriť, ba dokonca aj keď chcú proste neveriť v Boha – jednoducho byť ateistom. Vítam, že Európsky parlament vyzýva pakistanské úrady k zaisteniu bezpečnosti kresťanky Asie Bibi. Dodnes sa jej nepodarilo opustiť svoju krajinu a musí žiť na bezpečnom mieste a ukrývať sa tam, v Pakistane. Menej sú však známe ďalšie prípady ľudí, ktorí v pakistanských a iných väzniciach sveta čakajú na rozsudok podľa zákonov o bohorúhaní. Oceňujem tiež, že správa spomína vytvorenie postov osobitných vyslancov pre náboženskú slobodu v jednotlivých členských krajinách. Je to ďalší dôkaz, že téma slobody vierovyznania sa stáva dôležitým prvkom zahraničnej politiky.

 

9.6. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). – Mr President, I welcome this report and the commitment to zero VAT on sanitary products. The average woman uses 10 000 tampons in a lifetime, and spends GBP 18 000 on periods. That’s a lot of money for something that’s completely natural and unstoppable and happens every month. Yet, we are living in a society blighted by period poverty and period stigma. Plan International UK found that one in ten young women were unable to afford tampons and pads, leading to some girls missing out on school. Then there’s period stigma, partly, I would argue, because this monthly event is still shrouded in secrecy. It’s time to go a step further, and I call on European governments to fund free sanitary protection in all public buildings. Just as it is for loo roll in toilets, so let it be for pads and tampons, too.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Nasza grupa ECR głosowała przeciw temu sprawozdaniu, gdyż naszym zdaniem fałszywie przedstawia się w nim obecną politykę podatkową państw członkowskich jako dyskryminującą.

W sprawozdaniu w punkcie pierwszym mowa jest o zwalczaniu modelu męskiego żywiciela rodziny. Dalej, w punkcie szóstym, sprawozdawcy domagają się eliminacji wszystkich wydatków podatkowych opartych na wspólnych dochodach.

Podzielam także opinię mniejszości wyrażoną w imieniu największej grupy PPE, krytykującą sprawozdanie. W tej opinii broni się europejskich rodzin i ich prawa do wyboru systemu podatkowego. Z uwagi na te wszystkie zastrzeżenia głosowaliśmy przeciwko temu sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko sprawozdaniu. w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej, mimo że popieram zasadę równej płacy za równą pracę w tej samej wartości oraz jestem za równością traktowania kobiet i mężczyzn wraz ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji, ubóstwa, jednak nie można odmawiać prawa do wyboru systemu podatkowego europejskim rodzinom. Polityka podatkowa, jaka dąży do indywidualnego opodatkowania, oraz inne przedstawione propozycje w sprawozdaniu są przeciwko rodzinie, naruszają zasadę pomocniczości i proporcjonalności, także naruszają prawa człowieka, szczególnie kobiet do samorealizacji i sprawiedliwości. Dla większości kobiet rodzina, rodzenie, wychowywanie dzieci jest najwyższej klasy samorealizacją, czego nie zastąpią najwyższe stanowiska kierownicze czy wysokie zarobki. Dyskryminacja kobiet poprzez traktowanie ich jako siły roboczej jest dodatkowo po prostu nieetyczna i przeciwna naturalnej roli kobiety.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! To jest kolejne sprawozdanie naznaczone obsesją płciową, która toczy ten oderwany od rzeczywistości Parlament. Pełno jest tutaj zdań typu „zauważa się, że obniżenie zysków kapitałowych i podatków od nieruchomości przynosi w pierwszej kolejności korzyści mężczyznom, bo to raczej mężczyźni kontrolują tego rodzaju zasoby”. No i co z tego?

Wczoraj była dyskusja, w której powiedziano, że w Komisji Równouprawnienia jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn i powiedziano „trudno, bo mężczyźni widocznie nie chcą tam być”. No to może widocznie kobiety nie chcą kupować nieruchomości. No i co z tego? Co, chcecie zmuszać kobiety do tego? Nie rozumiem, co ma z tego wynikać. Teoretycznie na przykład jakiś tam podatek odnosi się w równym stopniu do wszystkich, ale w różny sposób wpływa na każdą z płci. No tak – na tym polega równouprawnienie.

Równouprawnienie to te same prawa, ale niekoniecznie te same efekty. Jeśli efekty się różnią, to widocznie różne płcie mają różne predyspozycje czy różne preferencje. Jeśli fakty nie zgadzają się z waszą teorią, że obie płcie są takie same, to się obrażacie na fakty i próbujecie je siłą zmieniać. Ja głosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Mimo mojego zaangażowania w ochronę praw kobiet nie mogłam poprzeć sprawozdania w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej Unii Europejskiej, ponieważ jest ono nasycone skrajną ideologią lewicową ze szkodą niestety dla obiektywizmu. Fałszywą jest teza mówiąca, że remedium na istniejące nierówności i przejawy dyskryminacji może być obowiązkowa zharmonizowana transformacja systemów podatkowych państw członkowskich. Zarzucam autorom tego sprawozdania brak wyważenia i obiektywności. Zamiast mówić o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn przedstawili Państwo wizję kobiet europejskich masowo i na szeroką skalę dyskryminowanych czy wręcz ciemiężonych przez męskich żywicieli rodzin. Po raz kolejny tego rodzaju sprawozdania robią krzywdę kobietom, zamiast wspierać je w ich rozwoju i dawać szansę na wyrównanie nierówności.

 
  
MPphoto
 

  President. – That concludes the explanations of vote.

 

10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(The sitting was suspended at 13.42)

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 

11. Istunnon jatkaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(La seduta è ripresa alle 15.13)

 

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

13. Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Presidente. – L’ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla presentazione del programma di attività della Presidenza rumena (2018/2918(RSP)).

Colgo l’occasione per salutare il Primo ministro della Repubblica di Romania, nostra collega per tanti anni, Viorica Dăncilă, ha la parola.

 
  
MPphoto
 

  Viorica Dăncilă, președintă în exercițiu a Consiliului. – Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, sunt onorată să fiu prezentă astăzi, aici, în fața dumneavoastră, în calitate de prim-ministru al României. Am preluat mandatul european de la Austria și aș dori să reiterez cu această ocazie mulțumirile mele pentru Președinția austriacă. În același timp, țin să adresez mulțumiri și partenerilor noștri din trio, Finlanda și Croația, cu care am avut o coordonare foarte bună în pregătirea unui program comun echilibrat de lucru pentru următoarele optsprezece luni.

În cele ce urmează, vă voi prezenta prioritățile Președinției române a Consiliului Uniunii Europene și viziunea asupra viitorului Uniunii.

Doamnelor și domnilor, Europa a știut întotdeauna să depășească obstacolele, să renască după episoadele mai puțin faste ale istoriei. Însuși proiectul european, în forma sa de astăzi, a fost modelat de multiplele crize prin care a trecut. Astăzi ne aflăm din nou într-un moment complex al procesului de construcție europeană dar, după cum bine știți, orice situație de acest gen poate fi transformată într-o oportunitate, într-un nou început. Din acest motiv vă spun că, în viziunea mea, exercitarea președinției rotative de către România în următoarele șase luni nu este doar o datorie formală.

Sunt peste cinci sute de milioane de cetățeni europeni care așteaptă un răspuns despre viitorul casei în care trăiesc și care se numește Europa. Cred, de aceea, că este important să arătăm cetățenilor Uniunii că instituțiile europene lucrează pentru ei și, mai ales, că produc rezultate care le îmbunătățesc viața și perspectivele de viitor.

Sunt conștientă că prima etapă a președinției rotative va fi intensivă și redusă ca timp în ceea ce privește procesul decizional. De aceea contez foarte mult pe sprijinul dumneavoastră, pentru a finaliza cât mai multe dosare legislative aflate pe agenda europeană și a răspunde provocărilor la nivel european.

Viziunea Președinției României asupra proiectului european este structurată în jurul ideii de coeziune, ca valoare comună europeană declinată în toate dimensiunile sale: coeziune politică, ilustrată de nevoia de unitate între statele membre; coeziune economică și teritorială, în vederea reducerii decalajelor de dezvoltare între statele membre și între regiuni; coeziune socială, importantă prin prisma prezervării celor patru libertăți ale pieței interne a Uniunii Europene. Această accepțiune a conceptului de coeziune este transpusă de o manieră transversală în cadrul priorităților noastre tematice, care se desprind pe patru piloni principali de acțiune: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa - actor global, Europa valorilor comune.

Europa convergenței reprezintă primul pilon de acțiune al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și are în vedere asigurarea creșterii economice, dezvoltarea socială, reducerea decalajelor, competitivitatea, conectivitatea și sustenabilitatea.

Piața unică este, desigur, cea mai mare realizare a Uniunii, nucleul construcției europene. Drept urmare, unul din obiectivele Președinției României este de a avansa agenda legislativă în domeniul pieței interne, în scopul definitivării cadrului necesar unei bune funcționări a acesteia. Trebuie să consolidăm baza științifică și tehnologică a industriei europene, prin care putem stimula competitivitatea noastră la nivel internațional și, totodată, putem genera creștere economică și locuri de muncă.

Vom continua să promovăm digitalizarea, inclusiv în domeniul industriei europene. Ofensiva digitală a fost promovată deja de anterioarele Președinții, estonă și austriacă, ale Consiliului Uniunii Europene și noi vom urmări, la rândul nostru, să continuăm să lucrăm în același ritm susținut. Ne vom concentra pe dezvoltarea legăturilor funcționale dintre est și vest, dintre nord și sud, care să faciliteze conexiunile de toate tipurile, pentru operaționalizarea celor patru libertăți de circulație și pentru creșterea competitivității economiei europene și a nivelului de trai în regiunile mai puțin dezvoltate.

Vă spuneam despre necesitatea unei politici pe termen lung în domeniul industrial, iar la fel de importantă este reglementarea uniunii energetice. Aceste două teme vor ocupa un loc important pe agenda președinției noastre.

Al doilea pilon al Președinției României va fi Europa siguranței. Suntem în fața unor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățeanului. Uniunea Europeană se confruntă cu o paletă largă de riscuri și amenințări care pot să submineze valorile și prosperitatea societăților noastre deschise. Într-o lume a digitalizării accelerate, trebuie să avansăm în ceea ce privește protejarea cetățenilor în spațiul virtual. Este necesar să consolidăm reziliența Uniunii la atacuri cibernetice. Așadar, securitatea cibernetică va reprezenta o condiție necesară pentru orice proiect referitor la societatea informațională.

Tot în legătură cu securitatea Uniunii, vom trata cu toată seriozitatea negocierea și finalizarea inițiativelor privind gestionarea coerentă a fluxurilor migratorii, întărirea granițelor externe ale Uniunii, intervențiile de urgență, lupta împotriva terorismului, protejarea siguranței cetățenilor în spațiul virtual, operaționalizarea și chiar extinderea mandatului Parchetului European către infracțiunile de terorism, precum și consolidarea cooperării judiciare în materie civilă și penală. Ne dorim să contribuim la formularea de soluții viabile în aceste domenii legate de migrație și să promovăm cooperarea dintre statele de origine și de tranzit, inclusiv în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane.

Cel de al treilea pilon pe care ni l-am propus pentru Președinția României este Europa - actor global. În viziunea noastră, direcția principală de acțiune în acest domeniu trebuie să pornească de la angajamentele comune asumate prin strategia globală de politică externă și de securitate a Uniunii Europene.

În materie de politică de securitate, vom promova întărirea capacităților de apărare și securitate ale Uniunii Europene, în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO.

În același timp, trebuie să ne orientăm atenția în vecinătatea noastră imediată, ceea ce presupune avansarea politicii de extindere a Uniunii. Aniversarea, anul acesta, a zece ani de la lansarea Parteneriatului estic va reprezenta un moment important în acest sens. O atenție deosebită, însă, trebuie acordată Balcanilor de Vest.

De asemenea, vom susține implementarea angajamentelor Uniunii în plan internațional. Reperele esențiale sunt promovarea intereselor comerciale, modernizarea sistemului comercial multilateral și extinderea acordurilor de parteneriat economic și de comerț liber.

Al patrulea pilon pe care se va desfășura Președinția României va fi Europa valorilor comune. Altfel spus, pentru a stimula coeziunea politică europeană, ne propunem să promovăm intens principiile și valorile ce ne unesc.

Totodată, trebuie să combatem cu fermitate o serie de probleme cu care se confruntă încă societățile din cadrul Uniunii, cum ar fi rasismul, intoleranța, xenofobia, populismul, antisemitismul sau discursul bazat pe ură. Ne dorim o Uniune mai democratică, deci vom promova egalitatea de tratament la care aspiră toate statele membre și toți cetățenii europeni. Acest aspect este esențial pentru încrederea cetățenilor față de proiectul european.

Vă spun acest lucru din perspectiva cetățenilor români, pe care îi reprezint în calitate de prim-ministru și care, în pofida atașamentului lor foarte puternic față de Uniune, resimt un tratament inegal față de România, în special atunci când țara noastră este criticată pentru aspecte care sunt firești în alte state membre sau când României i se impun anumite condiționalități care nu există în alte state ale Uniunii. Românii resimt inechitate când văd că țara lor este ținută în afara spațiului Schengen și vreau să mulțumesc cu această ocazie domnului președinte Jean-Claude Juncker și domnului președinte Antonio Tajani pentru susținerea totală pe care ne-o oferă pentru aderarea la spațiul Schengen.

V-am dat aceste exemple din țara mea pentru a se înțelege că anumite decizii care se iau la nivel european în privința unor state membre se răsfrâng în final la nivelul cetățenilor din acele state și determină, într-un sens sau altul, încrederea pe care aceștia o au față de Uniune. Deci, tot timpul, când luăm decizii, trebuie să ne gândim la cetățenii din statele membre vizate de hotărârile noastre și trebuie să eliminăm orice formă de tratament diferențiat, astfel încât să consolidăm valorile comune ale Uniunii.

Educația și cultura reprezintă cheia viitorului Europei, atât din perspectiva individuală a cetățeanului european, cât și din prisma consolidării proiectului european. De asemenea, este nevoie de soluții care să determine implicarea tinerilor în conturarea unei Europe puternice, bazate pe valori comune europene.

Doamnelor și domnilor, urmărim cu toții deciziile din Parlamentul britanic și este evident că Brexitul va fi în centrul atenției pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Vom întoarce această filă a istoriei Uniunii, dar trebuie, totodată, să tragem învățămintele din această situație.

În luna mai, democrația noastră, cea mai mare democrație transnațională, va alege un nou Parlament European. Propun să valorificăm viitorul context electoral, întrucât este o ocazie pentru noi, cei ce credem în Europa, să promovăm o Uniune mai puternic orientată către principiile sale fondatoare, în rezonanță cu spiritul nostru european.

Eu cred într-o Europă puternică, prin unitate, într-o Europă mai bună, prin îndeplinirea angajamentelor către cetățenii săi și în plan global și, de ce nu, cred într-o Europă mai europeană, prin promovarea valorilor autentice europene și stimularea la nivelul cetățenilor a sentimentului apartenenței la spațiul european.

O Europă puternică și unitară în toate dimensiunile ei – politică, economică, socială – reprezintă cea mai bună soluție pentru viitorul proiectului european.

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. – Mr President, speaking on behalf of President Juncker, I am delighted to be here for the start of this historic first—ever Romanian Presidency.

Romania, just like my own country, Estonia, and many others in Europe, celebrated its 100th anniversary last year. It was a time for us all to remember the past, but also to look at how far we have come in that time, and Romania has come a long way. It is now in its rightful place at the heart of Europe, and there is no better symbol of that progress than this Presidency because, over the next six months, Romania will lead the Council of Ministers through a momentous time for our Union.

I was in Bucharest last week, along with all my colleagues from the Commission, to see first-hand the good level of preparations, as well as the enthusiasm for the task ahead. But with a Presidency always comes responsibility, even more so during periods of change and campaigns. As President Juncker has said many times, the Commission is at your disposal and is ready to support you every step of the way. We will work hand in hand with all of the institutions and parties involved to make sure that the next six months are productive, successful and a further factor of unity and solidarity.

But, just as you can count on us, we also count on you. We count on your leadership and stability, and we count on your ability to build bridges and build consensus both in Europe and at home. I say that because any successful Presidency depends, first and foremost, on national unity and political consensus. A united front at home will help a united Europe move forward.

Romania knows the power of unity better than most. When preparing to enter the Union, the whole country worked in unison to make sure that it fulfilled all of its accession criteria. This was not a box-ticking exercise. It was the result of a country pulling together, uniting behind the goal of consolidating its young democracy in a union of solidarity and common values. These values – freedom, democracy and the rule of law – are what the country fought for, and these are the values that can never be compromised or weakened anywhere in Europe. We must all show that in the next six months and beyond.

I started by saying that with the Presidency comes the responsibility to deliver for all Europeans. That will be Romania’s task in the next six months. It will be harder than usual: there are 242 proposals presented by the Commission that still need to be agreed by the co-legislators, and there will only be a short period of time to get as many as possible of them over the line before this House rises on 18 April for the start of the election campaign. Many of these 242 proposals go right to the heart of what matters, from Brexit preparedness to migration and asylum rules.

In my area, the digital single market, seven of the 30 proposals we have made still need to be agreed. These cover issues that make a real difference in the lives of Europeans. It is about making it easier to buy and sell online across borders, about ensuring that we have rights to ePrivacy and can protect ourselves from cyber-attacks, and about having corporate rules fit for the 21st century.

The stakes are high in the digital world and across the world. This is particularly true when it comes to making real progress on the next long—term budget for the European Union. This is not about numbers or decimal points. It is about deciding what kind of Union we want tomorrow. It is our future in figures. The debate on the budget is about showing Europeans that our Union is ready to take its destiny into its own hands.

When leaders meet in Sibiu on 9 May, we should show Europeans a perspective for the future of a stronger, more united and more sovereign Union. There would be no better message to Europeans going to the polls just a few weeks later. I think, in particular, of those who will be voting for the first time. Whether they be in the East or the West, the North or the South, these young people have a lot in common. They are looking for hope, for a brighter more certain future for themselves, and they are looking for a union that breathes with both of its lungs – East and West – and unites people from different parts of Europe. We must reach out to them and show them that their Union will deliver for them.

That is the task ahead of this Romanian Presidency and we are all behind you to make it happen.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, în numele grupului PPE. – Domnule președinte, bine ați venit, doamnă prim-ministru, în Parlamentul European. Președinții instituțiilor europene v-au transmis sprijinul lor deplin pentru succesul Președinției României. Este ceea ce dorim, aici, în Parlamentul European, și noi.

Avem dosare grele pe masa negocierilor cu Consiliul: migrația, mobilitatea în transporturi, peste patruzeci de rapoarte care privesc cadrul financiar multianual 2021-2027 și altele. Soluțiile din aceste negocieri vor prefigura viitorul Uniunii Europene în următorii ani.

După cum bine știți, însă, doamnă prim-ministru, aveți foarte mulți miniștri noi, care nu au experiența negocierilor cu instituțiile europene. De aceea vă rog să le cereți acestor miniștri să se bazeze pe recomandările experților de la Reprezentanța României, care cunosc foarte bine dosarele de pe agenda europeană.

Pe bună dreptate, v-ați exprimat îngrijorarea ca statele membre din est să nu fie lăsate la periferia Uniunii Europene dar, atât timp cât, de exemplu, România nu este nici membră a spațiului Schengen și nici membră a zonei euro, țara noastră nu este pe deplin integrată în Uniunea Europeană.

Președinții instituțiilor europene au arătat că România este pregătită și vor susține aderarea ei la spațiul Schengen, dar acest lucru nu este suficient. Ca prim-ministru, aveți obligația față de toți românii și față de mediul de afaceri din România de a vă întâlni cât mai rapid cu prim-miniștrii din Olanda și Franța, cu cancelarii Germaniei și Austriei și să-i convingeți că România merită, este pregătită să adere la spațiul Schengen. În Olanda ar trebui să mergeți și în Parlamentul olandez, dar fără președinții celor două camere ale Parlamentului României, care sunt lipsiți de orice credibilitate, datorită motivelor binecunoscute.

În ceea ce privește zona euro, ca președintă a Comisiei Naționale pentru pregătirea aderării la zona euro, v-ați pronunțat că veți face public planul de acțiune în acest scop. Anul 2018 a trecut și nu avem încă un asemenea plan de acțiune. Vă rog să vă îndepliniți promisiunea în cel mai scurt timp posibil.

Vă doresc succes în exercitarea Președinției României a Consiliului.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I would like to welcome Viorica to the European Parliament. Congratulations on the start of this first Romanian Presidency. We honour a lot your personal commitment to the European Union. As a former colleague, we experienced you as a very committed European and we see a basis for a very, very good collaboration with this Presidency, given the tasks you mentioned ahead of us and given the serious situation in many, many policy areas.

I listened to your speech with interest and yes, you are right, social cohesion, regional cohesion, is a decisive, crosscutting issue, and your idea of organising a new mode of European convergence is very much at the core of what we have to talk about. The last hours of this day demonstrate how serious the situation is in London and how much work has to be done, whatever the decision is going to be tonight. The international financial markets, the tax questions – all of that we have to tackle, we have to re-fix, and the migration question is one of the most important ones. Here, let me praise you, let me honour you, because you decided in the Christmas period to join the camp of those who would like to help in the Mediterranean, to help to save lives and not to turn a blind eye on what is going to happen or join the club of those who only celebrate their ignorance.

Lassen Sie mich aber auch darauf hinweisen, dass wir Probleme haben, über die wir sprechen müssen. Ja, es gibt Dinge, die uns Sorgen machen. Vieles im Justizsystem in Rumänien muss reformiert werden, die Korruption muss entschieden bekämpft werden. Wenn es im modernen Europa eine Situation gibt, dass in einem Land die Geheimdienste auf die Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaft Einfluss haben, können wir das nicht akzeptieren. Ich spreche das hier an, ich müsste es aber auch sehr viel mehr bei Ihrem Präsidenten ansprechen, unter dessen Verantwortungsbereich die Geheimdienste hier in dieser Frage stehen. Insofern kann ich der Kommission beipflichten und kann sagen: Einigkeit ist schön, aber dann lasst uns auch die Dinge beim Namen nennen und sie klar dort verorten, wo sie verortet werden müssen. Wenn es in Ihrem Land – ich rede über die Dinge, wie sie hinter dem Rücken kolportiert werden, und sie hier nicht auszusprechen, das ist nicht meine Art – Ungerechtigkeiten gab gegenüber Menschen, die unter dem Justizsystem unschuldig gelitten haben, muss das geklärt werden. Aber die Antwort darauf kann keine generelle Amnestie sein, weil die nämlich Recht und Unrecht in einen Topf wirft. Davon raten wir Ihnen heftig ab, das ist keine Grundlage. Aber schaffen Sie Rechtsstaatlichkeit dort, wo Sie es für nötig halten. Ich weiß, dass Sie das wollen, und ich will Ihnen Mut zusprechen: Machen Sie das, denn Sie werden Ehre einlegen für Ihre Präsidentschaft, für Sie als Person und für Ihr Land! Und Europa wird mit Ihnen sein, wenn Sie das tun.

Der Rechtsstaat ist eine Errungenschaft der europäischen Gesellschaften, die die Menschen schützt, Freiheiten gegenüber dem Staat garantiert und Willkürherrschaft beendet. Das gilt gegenüber jedermann. Wir Sozialdemokraten wissen das, weil wir uns vor über 150 Jahren dafür gegründet haben, und wir verteidigen das gegen jeden und überall, wo immer das in Gefahr ist. Aber der Rechtsstaat ist keine Keule für politische Wettbewerber, um sich wechselseitig um die Chancen der politischen Willensbildung zu bringen. Das müssen wir überall respektieren und auf allen politischen Seiten.

Frau Premierministerin, Sie sind eine mutige Frau – das weiß ich –, und Ihr Reformwille kann eine exzellente Voraussetzung sein für die nächsten sechs Monate, für eine gedeihliche Zusammenarbeit. Ich will Ihnen mal was sagen – denjenigen, die immer alles genau wissen, insbesondere den Wettbewerbern aus der Europäischen Volkspartei: Wenn es dieser Tage ein Land gibt, in dem wieder Universitäten geschlossen werden – zum ersten Mal seit dem Faschismus –, wenn es ein Land gibt, in dem Journalistenrechte untergraben werden und keine freie Meinungsäußerung mehr möglich ist, dann kehren Sie einmal vor dieser Tür. Und nur weil Sie nicht die Traute haben, Herrn Orbán das ins Gesicht zu sagen, was Sie ihm sagen sollten: Putzen Sie nicht Ihre Schuhe an der beginnenden Präsidentschaft ab! Das ist der falsche Umgang mit der politischen Diskussion in Europa. Ich habe das auch Herrn Juncker gesagt, er weiß es von mir persönlich. Er hat sich schon besser in Szene gesetzt, nur der Lauterkeit halber hier auch erwähnt.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, allereerst hartelijk welkom aan het Roemeense voorzitterschap. Zes maanden is een korte periode om te debatteren en te onderhandelen. Het zal er dus op aankomen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, tezamen met de twee toekomstige voorzitters.

Voor het Roemeense voorzitterschap is Europese uitbreiding alvast prioriteit. Voor het eerst sinds vele jaren spreekt de Unie sinds 2018 opnieuw de ambitie uit om uit te breiden. Als ze de nodige hervormingen doorvoeren, mogen zes landen uit de Westelijke Balkan erbij tegen 2025. Maar het beste stelt de EU eerst intern orde op zaken. Ik verwijs niet in de laatste plaats naar brexit en de groeiende onvrede bij Europese burgers over het gevoerde migratiebeleid van open grenzen.

Voor ons heeft de aanpak van de illegale migratie inderdaad prioriteit. Ik bepleit een omschakeling naar het Australische model, om illegale binnenkomsten te ontmoedigen. Ik hoop dat u het daarmee eens bent en dat het zijn weerslag zal vinden in onderhandelingen over het EU-asielacquis.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I would like to say to Prime Minister Dăncilă that her country is taking over the presidency at a very critical time. We are just before the European elections and I have made a little list: the mobility and transport package; the completion of the banking union; the reform of the broken Dublin system; the Multiannual Financial Framework, where we need an agreement, and, last but not least, two Article 7 procedures – one against the Polish Government and one announced by this Parliament against Orbán. There is a lot on your plate. One thing I hope for you and your government is that during your presidency, there will not be a third case of Article 7 – a case against the Romanian Government – because my impression is that by continuing to ignore the opinions of the Venice Commission, you are not far from that at the moment, and there are a few legislative files that are under discussion in the Romanian Parliament.

I was in Bucharest together with a number of colleagues here. I met Mr Dragnea, who is the leader of your party and the Speaker of the House, and he defended these legislative files and the attitude of your majority by saying, ‘well, the rule of law is a question of subsidiarity’. I have to tell you, there are many things in the European Union that are a question of subsidiarity, but that is certainly not true for the rule of law. That is not subsidiarity in the European Union. I said exactly the same, that same day, to Mr Tăriceanu and he promised me that your government and both parties forming your majority will change the proposals and will be fully compliant with the Venice Commission. Moreover, he agreed with me that the Venice Commission would have a second opinion once the change is made to these proposals. These proposals – on the restoring of the independence of the judiciary, on the repairing of the Criminal Code, on the repairing of the Criminal Procedural Code and on the changing of NGO law – will be sent back to the Venice Commission.

I have to tell you, very honestly, that since we met each other, with Mr Bullmann and others in Bucharest, not one of these promises has been kept. On the contrary, your government continues to follow the path of bad practices of other governments like Orbán and Kaczyński. I ask you, is the following true? I read in the press that you have a plan to approve a law to grant amnesty on corruption, so that means putting the big fish out of reach of the courts.

So let me tell you one simple thing in this debate: if this were to be confirmed, my Group in any case, and the whole liberal family, will not go into elections with such partners. We want to side with all new clean and democratic forces who want to stop corruption, clean up the country and are also anti abuse of power by the old secret service. That is not criticism of your country or of Romanian citizens. It is criticism of a number of practices of your political majority for the moment, and I think I can be critical of these practices as I am an honorary citizen of the Romanian Republic. I was bestowed that honour in 2001 after I defended in the European Council – and nobody asked me to do so – the interests of Romania in the Treaty of Nice. The other Member States had the beautiful idea of lowering the voting rights of Romania because it is only an Eastern European country, which which was pure discrimination towards them. Finally, we succeeded in obtaining the right thing for the Romanian Republic, the same voting rights as the other Member States. I’m also in favour, Mr President, of Romania’s entry into the euro and into Schengen. Don’t see that as criticism. Pick up this fight. Be the real Prime Minister of your country. Clean up the mess of the past and do that without compromising with the corrupt forces of the present.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, welcome to the Prime Minister and the whole Presidency. A Presidency is always a time for a country to shine, to show off its skills in diplomacy, its skill in finding compromises, achieving progress, impressing everyone with the opportunities and skills that you have as a government and as a country. The Presidency is a vital job in our institutional relations and for moving Europe forward.

However, a Presidency is also always a time when a country is put into the limelight, and what we discover there when looking at the Romanian Government gives us reasons for concern. Romania has a long tradition of fighting for freedom and for civil liberties, and the people of Romania overthrew a dictatorship after enduring it for 42 years. Romania has joined the European Union and has made important progress, especially against the evil of corruption. Those are achievements that the people of Romania can be proud of; we all should be very proud of those achievements. These days, thousands of people in Romania are out in the streets, asking for civil liberties and good governance, but the problem is that they’re not being heard because instead the government has been organising a backlash against those civil liberties and against good governance, and the proposed law changes will result in legalising corruption de facto. The government is even planning to reduce the rights to protest against that law change or others.

A Presidency must lead by good example and with credibility. You still have time to become that good example that we need in Europe, but the clock is certainly ticking. The half year of your Presidency will be quite eventful. We have Brexit coming up – or not – and the EU elections, of course. At the same time, the European Union also needs a long—term vision, so it’s very good that you have planned the summit in May.

However, for the summit to be really helpful, it also needs to include some of the most burning issues that we have in Europe, that we need to solve. For example, how are we going to stop climate change? How are we going to manage the transition to a carbon—free economy? How do we make social rights for people a reality rather than just nice words? How will the EU respond to the backlash against the rule of law in several Member States?

We wish you a lot of success with all those things on your plate and we hope to be positively surprised.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Προεδρία της Ρουμανίας θα κληθεί να διαχειριστεί τη βαθιά οικονομική κρίση και τις τραγικές συνέπειές της, τη διεύρυνση των ανισοτήτων, τη συνεχή αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, και τη φτωχοποίηση μεγάλης μερίδας του κόσμου χωρίς να υπάρχει ελπίδα. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η στατιστική για το 2017. Ένας στους επτά συνταξιούχους είναι στο όριο της φτώχειας, με αυξητική τάση. Όλα αυτά είναι που οδηγούν και τους λαούς στη μεγάλη αμφισβήτηση της Ένωσης. Δεν μπορεί, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Προεδρία σας να ζητούν την εμπιστοσύνη των λαών ενόψει των ευρωεκλογών, εάν δεν σταματήσει πρώτα η εμμονή στην προώθηση των καταστροφικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών, η στήριξη του Συμφώνου Σταθερότητας, η εμβάθυνση της οικονομικής και δημοσιονομικής ένωσης, καθώς και η λογική των προϋπολογισμών λιτότητας. Κυρία Πρωθυπουργέ, η GUE/NGL σας καλεί να αφουγκραστείτε τις ανησυχίες των λαών, να προωθήσετε τις θέσεις των προοδευτικών δυνάμεων του Κοινοβουλίου για την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής. Η κοινωνική ένδεια και η διάλυση των εργασιακών σχέσεων που έγινε κανόνας επιβάλλουν να επενδύσουμε άμεσα σε έναν κοινωνικό πυλώνα, ο οποίος να έχει πραγματικό περιεχόμενο στη βάση των αναγκών της κοινωνίας. Γιατί, δυστυχώς, σήμερα αποτελεί απλά συνθηματικά ευχολόγια, χωρίς καμιά δεσμευτική ισχύ. Πρέπει, επιτέλους, να προωθηθούν μέτρα και να γίνουν επενδύσεις που να δώσουν ώθηση στην πραγματική οικονομία, να φέρουν ανάπτυξη προς όφελος των λαών και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Αυτοί είναι οι στόχοι που πρέπει να τεθούν στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακόμα και η ψηφιοποίηση, που τίθεται ως προτεραιότητα της Προεδρίας σας, πρέπει να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέων ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Εξίσου σημαντικό είναι να επιδειχθεί έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη για μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση της προσφυγής κρίσης και όχι η ενίσχυση της λογικής μιας Ευρώπης φρούριο. Τέλος, αντί να δίνονται πακτωλοί χρημάτων στην Τουρκία και να τίθεται στην ημερήσια διάταξη η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία, να σταματήσει τις πειρατικές ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας των κρατών μελών, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu. – Gerb. Pirmininke, Premjere, Europos Sąjungos ekonomikos augimo skatinimas, saugumo stiprinimas, bendros Europos Sąjungos vertybes metų metais yra vis tie patys klausimai ir dažniausiai beatsakymo, be įgyvendinimo. Gerb. Premjere, ar sutiktumėte, kad šiandien, kartoju, šiandien svarbiausia gauti atsakymą į du, mano galva, esminius klausimus. Pirma ,kodėl Europos Sąjungos susivienijimą skatinančius interesus pakeitė skaidymosi interesai ir kaip tai pakeisti? Antra,kodėl septyniolika milijonų britų balsavo už Brexit‘ą, kas nulėmė jų apsisprendimą ir ką reikėtų daryti, kad taip nepasielgtų vokiečiai, prancūzai ir kitos tautos, Jums baigus pirmininkavimą? Gerb. Premjere, Europos unifikavimo ar perauklėjimo programomis šių klausimų neišspręsime. Europa turi keistis.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, geschätzte Ministerpräsidentin! Zwei Dinge sind in dieser Debatte bisher für mich bemerkenswert.

Zum einen: Eine sozialistische Regierung, die den Grenzschutz und die illegale Migration auf die Agenda gesetzt hat – Gratulation dazu –, und das Zweite ist ein Herr Bullmann, der hier, anstatt sich mit den Problemen zu beschäftigen, in ein altes politisches Muster verfällt und einen Gegenangriff startet. Also, das ist etwas, das wir kennen, das aber ganz bestimmt in die Geschichte gehört.

Sie übernehmen den Ratsvorsitz von Österreich. Der österreichische Ratsvorsitz hat ein beachtliches Programm abgearbeitet. Ich wünsche Ihnen gleich einmal alles Gute für Ihren, denn es sind schwierige Themen auf der Agenda, und da haben Sie sich etwas ausgesucht, das bestimmt nicht leicht ist. Wir haben das alles schon gehört, worum es geht.

Ich schätze Rumänien. Ich schätze Land und Leute und habe aber doch Zweifel, ob Ihre Regierung auch dazu fähig ist, eine geordnete Ratspräsidentschaft zu gestalten. Dazu gehören Moderationsprozesse, und ich weiß nicht, ob Sie stabil genug dazu sind. Sie sind immerhin schon die dritte Regierungschefin in dieser Legislaturperiode und man sollte sich gerade dann nicht in Machtkämpfen verlieren. Wir werden sehen. Es gibt Anlassgesetzgebung im Bereich der Korruptionsbekämpfung. Das alles ist aufklärungswürdig, und wir werden am Ende des Tages urteilen.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (NI). – Domnule președinte, eu – spre deosebire de mulți care au criticat astăzi, și argumentat, și mai puțin argumentat – cred că această președinție va fi o președinție de succes. Am convingerea că Președinția României va fi o președinție de succes, pentru că avem nevoie ca aceasta să fie de succes. Uniunea Europeană trece printr-un moment extrem de dificil. Este nevoie ca tot ceea ce am spus și discutăm aici să se întâmple, de aceea vă garantez că aveți toată susținerea, și a mea – atât cât contează.

Pentru că timpul nu îmi permite, o să aduc în discuție doar două subiecte, pe care eu le consider importante.

În primul rând, trei sferturi dintre țările membre ale Uniunii Europene se confruntă cu un proces tot mai accelerat de sclavie modernă: oameni care sunt privați de libertate, muncesc, nu au drepturi, nu le sunt cunoscute drepturile. Nu doar România este afectată, ci trei sferturi dintre statele membre ale Uniunii Europene se confruntă cu acest fenomen. Numai în Germania erau, la un moment dat, peste 170 000 de cetățeni victime ale sclaviei moderne.

Al doilea subiect foarte important: vorbesc de coeziune. Sigur că avem nevoie de resurse financiare. Costurile directe și indirecte ale corupției la nivelul Uniunii Europene sunt evaluate la aproape o mie de miliarde de euro. Sigur că România este afectată și, după unele prognoze, cam 40 de miliarde de euro sunt pierduți anual, costuri directe și indirecte. Dar în Italia sunt pierdute cam 200 de miliarde de euro anual, în Spania sunt 120 de miliarde și așa mai departe. Deci, o mie de miliarde sunt bani pe care îi putem recupera și folosi la nivel european pentru acea coeziune despre care dumneavoastră vorbiți. Eu cred că acesta ar trebui să fie un punct important pe agenda președinției.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Poštovani predsjedavajući, poštovana predsjednice rumunjske vlade, drago mi je da ste danas ovdje i da je prvo rumunjsko predsjedanje na djelu; a time je počelo i predsjedanje prvog trija, ovog trija u kojemu sudjeluje i moja zemlja, Hrvatska, i nadam se da ćemo dobro surađivati.

Pogledala sam malo vaše prioritete, i čula sam što ste govorili, i sigurno da su kohezije konvergencija vrlo važne i donošenje višegodišnjeg financijskog okvira bit će vaš težak zadatak.

Također mi se sviđa što ste spomenuli nejednakosti u istočnoj i zapadnoj Europi, sjeveru i jugu, i da želite na tome raditi. Nadam se da ćete u tome i uspjeti jer to bi nam svima bio

interes. Također, spominjanje sigurne Europe je vrlo važno jer želimo i Rumunjska i Hrvatska i Bugarska ući u Schengen i nadam se da ćete na tome intenzivno raditi i da ćete pomoći svima nama zajedno da uđemo u schengenski prostor da se konačno Europa s dvije brzine dokine.

Također, spomenuli ste u svojim prioritetima jaku Europu, Europu kao globalnog partnera. Spominjete NATO, naravno da je to vrlo važno, međutim, ono što me najviše brine, to je ova zadnja vaša točka, a to je točka Europa zajedničkih vrijednosti, o kojoj ste također govorili. Moram vam postaviti nekoliko pitanja, s obzirom na to da ste o tome već čuli od dosadašnjih kolega: puno je protesta na ulicama Rumunjske, govori se o vladavini prava i kaže se da je vladavina prava predmet supsidijarnosti. S time se nikako ne možemo složiti. Jeste li čuli što govore građani Rumunjske na ulicama? Jeste li čuli što Vam oni žele poručiti? I jeste li vi stali u obranu vladavine prava? To je ono što je vrlo važno kako bi i vaše predsjedavanje bilo uspješno, ako biste na ta pitanja mogli odgovoriti.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Mr President, I would like to welcome Prime Minister Dăncilă.

The Romanian Presidency will be that country’s first presidency and the last presidency before the European elections. So this will be a very important presidency, and let me focus particularly on the Sibiu summit, because the Sibiu summit is our last opportunity to project another kind of Europe for all citizens across Europe before the European elections. So let me tell you what our expectations are, our wishes for the kind of Europe we’d like to project using the Sibiu summit.

We think that you are coming up with the right priorities. In order to have strong unity among Europeans cohesion is certainly the key word – as you said: economic, social, political cohesion. We are with you in this central priority and you can turn this into something very concrete.

The first thing is a social pillar translated into European law and powerful European financial instruments. The second thing is a pre-agreement on the multiannual budget, on which cohesion is a central concern, both for all EU Member States and the eurozone. Then there is a third very important issue: yes Europe is counting on the European border, hopefully with Romania already included in the Schengen area. The fourth one is better partnerships with all our neighbouring regions, including our course Eastern partners, which are very dear to us.

And then if we manage all these issues it will be easier to manage migration properly. Finally, if we have this kind of Europe we will have unity whatever happens with Brexit. So this is a very important historical task, but also an opportunity.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). – Mr President, the Romanian Presidency is a safe pair of hands for the Brexit process. I want the Romanian Prime Minister to help the British Prime Minister in that process. Two years ago, we thought Brexit would be a piece of cake. Today it is a hot potato, and not a bed of roses for Prime Minister Theresa May, who, with amazing bottle has taken the bit between her teeth and is going the whole hog.

In the House of Commons, it is going down like a lead balloon tonight, but the Prime Minister is not throwing the baby out with the bathwater, nor changing her horses midstream. She knows it is a can of worms, but is determined to get the best for Britain, warts and all. Tonight she is between a rock and a very hard place. We wait with bated breath on a wing and a prayer for some success.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (NI). – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Chcę życzyć pani premier jak najbardziej efektywnej prezydencji i zachęcić do tego, żebyśmy rozmawiali przede wszystkim o jej programie, bo jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Są negocjacje budżetowe, jest kwestia nadania nowych form polityce imigracyjnej, całemu szeregowi działań programowych prezydencji.

Bardzo się cieszę z tego motywu polityki spójności, który jest szczególnie bliski Rumunii z oczywistych względów, i wierzę też, że Rumunia wniesie wrażliwość geopolityczną, tę wrażliwość na bezpieczeństwo naszego kontynentu na wschodzie w związku z ekspansją Rosji. Nie bagatelizuję kwestii praworządności w swoim kraju. Upominam się o te podstawowe wartości, ale namawiam kolegów, żeby trzymać się logiki naszych działań. Przede wszystkim rozmawiajmy o prezydencji, życzmy Rumunii przezwyciężania kłopotów wewnętrznych – także tych dotyczących praworządności – i udanej prezydencji.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE), întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Domnule președinte, fără îndoială, președinția rotativă va fi o președinție provocatoare. Nu este ușor să vorbești despre viitorul Europei, în condițiile în care te confrunți cu Brexitul, dar este foarte ușor pentru unii să vorbească în afara realității și această dezinformare și lipsa de coerență în a face afirmații este una din marile provocări cu care ne confruntăm la nivelul Uniunii.

Fără îndoială, statul de drept este o prioritate pentru România și asta se vede din modul în care respectăm cu strictețe (Președintele a întrerupt vorbitorul)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Lei deve fare una domanda all’onorevole Ujazdowski.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). – Monsieur le Président, nous sommes deux Nicolai. Lequel a la parole?

 
  
MPphoto
 

  Le Président. – Vous avez demandé la parole afin de poser une question «carton bleu». C’est une demande à l’orateur. Mais si vous n’avez pas de question à poser…

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). – Non, je n’ai pas de question. Je veux m’exprimer.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. – Alors, vous interviendrez plus tard.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Mr President, I say to the Prime Minister: I think it is fantastic that Romania now has the Presidency of the European Union. That’s a sign of how Europe has developed, but you need to make it fantastic. And I would like to say that you and your government need to fight corruption, as we require from any other government.

Pardoning corrupt politicians because you say that the prisons are overcrowded is not acceptable in the European Union. Fighting those who are fighting corruption is not acceptable. Decriminalising corruption or giving amnesty to corruption for safeguarding your own is not acceptable. I heard that Udo Bullmann, the leader of the Socialist Group, defended you. I must say that was a disgrace for the Socialist Group. It devalued him.

And you need to take on the responsibility of safeguarding Romania, because we believe it is a fantastic thing that you are having the Presidency. Don’t make a mess of it, you have a responsibility, take it.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Stimate coleg, dar nu credeți că este o rușine că, astăzi, președintele Partidului Popular European, domnul Joseph Daul, l-a felicitat pe domnul președinte Iohannis, președintele României, spunând că va conduce excelent Președinția Consiliului Uniunii Europene, când știm foarte bine cu toții că președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene este preluată de către Guvernul României, în frunte cu prim-ministrul român?

De asemenea, nu este o rușine că premierul austriac, Kurz, pe 21 decembrie, la București, i-a predat simbolic Președinția Consiliului Uniunii Europene domnului președinte Iohannis, făcând din nou o mare eroare politică și, în același timp, o mistificare față de cetățenii români și cetățenii europeni, care trebuie să știe adevărul?

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE), blue-card answer. – Mr President, I think my colleague has missed the point, because I was talking about the problems of corruption in Romania – as demonstrated by the Venice Commission, Transparency International and many others – and the pardoning of corrupt politicians, which was just referred to by the Romanian Foreign Minister on the BBC. You’re talking about someone congratulating the president of your country. Well, I must say I’m not very upset about that. You and the Socialists here should be just as strict towards Romania as we shall be towards Hungary and Poland, because misuse of power is always misuse of power. You will fight it and we shall fight it.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Gospod predsedujoči, spoštovana premierka, v začetku predsedovanja ste dvignili kar nekaj prahu, tudi tu v dvorani, ampak verjamem in zaupam, da boste dokazali nasprotno, kar ste že v pogovorih z nami.

Podpiram prioritete vašega predsedovanja, zlasti kar zadeva Zahodni Balkan. Nujne so pozitivne zgodbe v regiji in zato iskrene čestitke tudi našim prijateljem v Makedoniji za parlamentarno glasovanje o ustavnih spremembah in upam na podoben razplet tudi v Grčiji. Voditelji so pokazali modrost in pogum, da rešijo enega najstarejših sporov v regiji.

Vas, politike in državljane, pa v obdobju evropskih volitev, zaostrene populistične in nacionalistične retorike pozivam, da odločno in jasno obsodite širjenje sovraštva in vse poskuse rušenja institucij. Drugačna, razumna Evropa je mogoča. Ali bo socialna ali pa je ne bo. Ali bosta stabilnost ali mir ali pa bo nad demokracijo zmagala avtoritarnost. In želim si, da boste z odliko opravili to predsedovanje, in spomniti moramo naše državljane na vse dosežke Unije.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedavajući, Rumunjska prvi put predsjeda Vijećem u vrlo zahtjevnom vremenu kad se mora postići održivi dogovor oko višegodišnjeg financijskog okvira i u kojem Unija ostaje bez vrlo važne članice. To će zajedno s izborima za Europski parlament odrediti blisku budućnost ove zajednice.

Nadam se da unutarnji problemi s kojima se Rumunjska bori neće umanjiti ambicije koje su predstavljene u programu aktivnosti. Unija ne smije gubiti vrijeme, jer dok mi preslagujemo svoju političku kartu i financije, svijet ne miruje. Migrantski izazovi ne mogu čekati, kao ni naše pozicioniranje u svijetu koji se ubrzano mijenja. Smatram iznimno važnim to što se rumunjsko predsjedništvo planira pozabaviti upravo ovim pitanjima.

Pitanje sigurnosti također ne smije ostati u drugom planu. Europa nije nesigurna, ali nije više ni sigurna kao što je donedavno bila, što potvrđuju učestali napadi. Zaštita naših granica i naših građana mora nam biti jedan od glavnih prioriteta.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Domnule președinte, este o mare bucurie pentru mine să pot negocia dosare legislative cu Președinția Consiliului asigurată de țara mea.

Poziția mea ca europarlamentar român, membru al Partidului Național Liberal, este următoarea: lucrez deja și voi lucra – ca și până acum, de altfel – cu Reprezentanța Permanentă a României și voi contribui la închiderea dosarelor legislative. Voi continua să apăr interesele românilor în toate dosarele care sunt în derulare.

Nu accept pozițiile împotriva Uniunii Europene ale guvernului PSD-ALDE. Mă voi opune propunerilor stranii ale unor miniștri, cum ar fi îngrădirea libertății de circulație a lucrătorilor români.

Nu susțin atacurile guvernului PSD-ALDE la Justiție și la statul de drept. Doamna Dăncilă, ați vorbit mult în ultima vreme despre consens politic intern. Eu nu sunt de acord cu un consens împotriva justiției, a statului de drept și a valorilor europene.

Ați cerut intrarea în spațiul Schengen. Nu este complicat. Corectați legile justiției. Trimiteți miniștrii să discute în capitalele europene, să convingă guvernele să voteze în favoarea României și aveți grijă pe cine trimiteți să prezideze Consiliul Justiție și Afaceri Interne.

Nu fugiți de fondurile europene. Utilizați-le. Românii au nevoie de autostrăzi, de spitale, de căi ferate.

Dacă ați face toate acestea, ați demonstra că sunteți de partea românilor și a unei Românii europene și ați câștiga respectul partenerilor europeni. Este obligația dumneavoastră să reprezentați România în conformitate cu dorința majorității românilor și nu a majorității din Parlamentul de la București.

(Vorbitorul a acceptat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (articolul 162 alineatul (8) din Regulamentul de procedură))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Olen vähän ihmetellyt, että oikeastaan ei ole käytetty vielä yhtään puheenvuoroa yhdestä Euroopan suurimmista ihmisoikeusloukkauksista, joka tapahtuu Romaniassa, eli romaniväestön kohtelu. Koska Te olette Romaniasta, haluaisin kysyä Teiltä, johtuuko tämä siitä, että asiat ovat menneet siellä parempaan suuntaan romaniväestön kohdalla, vai onko niin, että tällaisessa keskustelussa ollaan yleensä niin kohteliaita, ettei nosteta esille todella vaikeita asioita.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), răspuns la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Da, este o întrebare, după opinia mea, venită din lipsă de informații.

Doamna deputat, doamna colegă, vă invit să veniți cu mine în România, chiar la mine în regiune, unde au mai fost și alți colegi de-ai noștri și au vizitat orașul și regiunea. Vă invit să veniți și să vedeți ce se întâmplă, în subiectul pe care l-ați ridicat aici, în România.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). –Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin! Jedes halbe Jahr wechselt der Vorsitz im Rat. Es ist also ein Routinevorgang, zumindest für die europäische Ebene. Die Übernahme der Präsidentschaft durch Rumänien weicht von diesem Schema ab – einmal, weil die Präsidentschaft wegen der Wahl zum Europäischen Parlament unter besonderem zeitlichem Druck steht, und zum anderen, weil die Übernahme der Präsidentschaft das Vorsitzland ins gesamteuropäische Scheinwerferlicht setzt.

Rumänien ist noch immer Teil des Kooperations- und Kontrollmechanismus zur Korruptionsbekämpfung. Die Kommission hat vor wenigen Wochen einen Stillstand festgestellt, und unser Haus hat letzten November in einer mit großer Mehrheit verabschiedeten Entschließung seine Sorge um die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit geäußert. Die Vorgänge in Rumänien werden daher im nächsten Halbjahr sehr genau beobachtet werden. Darin liegt freilich auch eine Chance. Das Land kann zeigen, dass es fähig ist, seine internen Probleme im Einklang mit den Verpflichtungen, die es mit dem Beitritt eingegangen ist, zu lösen. Wir sind überzeugt, dass Rumänien auf europäischer Ebene vieles weiterbringen kann, und wir werden Sie dabei gerne unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Zanim zacznę korzystać z przysługującej mi minuty, chcę zwrócić uwagę, że dwadzieścia minut temu, po wypowiedzi pana posła Bullmanna, prosiłem o zabranie głosu w kwestii porządku obrad, po to żeby zwrócić uwagę panu przewodniczącemu Tajaniemu, który wtedy prowadził obrady, że artykuł 11 Regulaminu zobowiązuje nas do wzajemnego szacunku i do wystrzegania się wypowiedzi o charakterze zniesławiającym.

Wypowiedź pana posła Bullmanna, który jedno z państw, jeden z rządów Unii Europejskiej zakwalifikował jako faszystowskie, obraża jednocześnie ten Parlament, jedno z państw Unii i największą grupę parlamentarną w tym Parlamencie, do której zresztą ja nie należę, a do której należy pan Tajani i zaatakowany rząd.

Są to rzeczy niedopuszczalne, na które przewodniczący powinien reagować od razu – to po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnych podstaw, żeby posłowi, który prosi o zabranie głosu w kwestii formalnej, nie udzielać takiego głosu. Pan poseł Bullmann nie jest jedynym politykiem, który ma prawo – a wiemy o tym, że z tego korzystał – reagować na wypowiedzi innych kolegów.

Panie Przewodniczący, proszę o zwrócenie uwagi panu przewodniczącemu Tajaniemu, że doszło do rzeczy podwójnie, a nawet potrójnie, niedopuszczalnej, jeżeli chodzi o wypowiedź pana posła Bullmanna, o brak reakcji przewodniczącego i o niedopuszczenie do głosu zainteresowanego posła. A teraz przejdę do swojej wypowiedzi. Nie, nie – ja teraz przejdę do swojej wypowiedzi, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący, to był głos formalny.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Mi scusi, Lei è intervenuto su una questione riferendosi al Presidente Tajani che era in Aula e quindi sa perfettamente, conosce perfettamente la questione. Io gliela riferirò, ma questo era il senso del Suo intervento.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Première ministre, bienvenue dans votre ancienne demeure. Je veux m’exprimer ici sur le cadre financier pluriannuel. Comme vous le savez, la position de notre Parlement sur ce sujet est claire: le projet européen a besoin d’un niveau de dépenses ambitieux, tourné vers la mise en œuvre des objectifs de développement durable, à commencer par la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

Face à la montée des extrêmes, l’avenir du projet européen passe par une juste transition vers un nouveau modèle de développement économique. Le Conseil doit bien prendre conscience que, sans progrès significatifs sur le volet des ressources, le Parlement européen ne donnera pas un avis conforme sur le volet des dépenses. Or, je constate que les progrès sur ce volet des ressources sont quasi nuls. J’ai compris que vous voudriez définir en mai les grandes lignes d’un possible accord sur le cadre financier pluriannuel. Pouvez-vous nous préciser, d’une part, ce que vous entendez par «grandes lignes» et, d’autre part, comment vous entendez prendre en compte l’avis du Parlement à cet effet?

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signora primo ministro, anzitutto molti auguri per la Sua Presidenza, e grazie per le quattro priorità tematiche che ci ha indicato.

Io vorrei intervenire su quella della convergenza territoriale. Credo che nessun territorio, come anche Lei ha ricordato, debba essere lasciato indietro. E proprio perché lo credo, credo che serva, come abbiamo detto qui al Parlamento europeo poco tempo fa, anche un'agenda per i territori lasciati indietro, cioè quelli rurali, montani, periferici. Come sa, c'è un'agenda per le aree urbane, ma anche un'agenda per questi territori. Volete essere voi a cogliere questa indicazione del Parlamento, anche attraverso un'iniziativa che lanci una prima riflessione che può portare poi alla stesura dell'agenda. Io credo che sarebbe molto importante per la vostra Presidenza. La Romania è un territorio che ha aree periferiche dell'Europa, aree rurali, aree montane, credo sarebbe importante.

Da ultimo – un secondo – più di 20 milioni di giovani voteranno per la prima volta alle elezioni europee. Cosa pensate di fare per coinvolgerli di più e quindi per aiutarli a venire a votare alle elezioni europee?

 
  
MPphoto
 

  Dan Nica (S&D). –Domnule președinte, doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în primul rând vreau să vă felicit pentru maniera clară în care ați prezentat care sunt prioritățile și programul de activități ale Președinției României. În același timp, vă rog să nu fiți induși puțin în eroare sau să vă aflați într-o confuzie, pentru că unele dintre discursurile avute de colegii din Parlamentul European nu au avut legătură nici cu programul de activități și nici cu Președinția României, ci doar cu debutul prematur al unei campanii electorale.

Și să nu fiți supărați nicidecum nici pe domnul Verhofstadt. Trebuie să-l înțelegeți: are și domnia sa o mică înțelegere cu un partiduleț din România. Nu face pragul electoral, și această stare de enervare trebuie să o puneți și pe seama acestei nerealizări.

În rest, vreau să vă încurajez, împreună cu cei aproape 200 de funcționari de la Reprezentanța României din Bruxelles, alături de sutele de funcționari care, în România, pregătesc Președinția României, să urmați acest calendar pe care l-ați prezentat, doamnă prim-ministru, pentru că cei patru piloni pe care i-ați prezentat – convergența, siguranța, o Europă globală și Europa valorilor – sunt un lucru care, pentru România, va rămâne în istorie și acest lucru va fi în continuare memorat și va fi ținut ca fiind cel mai important pas politic pe care l-a avut România și pe care îl au românii în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, un saluto particolarmente affettuoso alla Presidente del Consiglio, in questa fase la Presidente rumena, che è stata collega apprezzata nel nostro gruppo e soprattutto nel nostro Parlamento.

Voglio sottolineare pochi aspetti, perché molte questioni sono già state svolte, soprattutto dai colleghi del mio gruppo, alle cui esposizioni mi associo completamente, e voglio richiamare due aspetti importanti.

Il tema del pilastro sociale, che è uno dei quattro pilastri che la Presidenza rumena ha posto come base del suo programma e che credo possa essere un elemento di grande qualificazione dell'azione della capacità dell'Europa in questa fase così critica per i cittadini europei di tanti paesi. In alcuni paesi è più evidente la tensione sociale che alimenta i nostri cittadini, in altri è più sopita, ma ovunque c'è questa domanda di un'Europa che si avvicini ai bisogni, a partire dal lavoro, a partire dal welfare, a partire dai bambini. Il mio gruppo insiste particolarmente sulla child guarantee.

L'altro aspetto è quello dell'industria. Io li vedo insieme perché un'Europa che cresce di più è anche Europa che può essere più vicina alle istanze e i bisogni. E ricordo dossier importanti anche da questo punto di vista, penso a Horizon e ad altri, che questa Presidenza dovrà, con la sua capacità e con il contributo di tutti, portare a conclusione.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora primo ministro, bentornata nell’Aula del Parlamento europeo.

L'imminenza delle elezioni europee lascia pochissimo tempo alla Presidenza rumena per terminare un lavoro legislativo importante insieme al Parlamento. Visto il poco tempo io mi soffermo su un tema importante che mi sta particolarmente a cuore, che è il tema del mercato unico, che è riconosciuto da tutti come uno dei grandi successi dell'integrazione europea e che purtroppo ha ancora molti punti deboli e molte criticità che negli ultimi tempi, negli ultimi anni hanno alimentato paure e antieuropeismo. Io penso che dobbiamo proseguire decisi sulla strada del suo completamento, definendo un quadro efficace di regole che governino in modo particolare la trasformazione digitale della nostra società e della nostra economia.

E infine, a questo proposito, io vorrei soffermarmi su un tema, il regolamento sulla sorveglianza di mercato, che io mi auguro, assieme alla Presidenza rumena, di poter terminare nella negoziazione nelle prossime settimane. Io credo sia necessario assicurare ai cittadini europei che vi siano prodotti in circolazione sicuri e conformi alla legge, anche e soprattutto quelli venduti online. È un regolamento di cui abbiamo bisogno per proteggere meglio i consumatori europei e per garantire una concorrenza leale alle imprese del nostro continente.

 
  
 

Procedura “catch-the-eye”

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). –Domnule președinte, doamnă prim-ministru, fiecare președinție trebuie să acționeze pe trei linii: 1. să continue lucrurile de unde le-a lăsat președinția anterioară; 2. să își atingă obiectivele proprii; și 3. să se încadreze în peisajul concret în care se găsește Uniunea Europeană la momentul respectiv.

România și-a conturat programul respectând aceste cerințe. Astăzi, când ordinea internațională liberală bazată pe reguli clare se află sub asalt, România își propune ca, prin președinție, să contribuie la întărirea Uniunii Europene, ca pilon principal al acestui sistem.

În același timp, să nu uităm că Uniunea Europeană rămâne puternică nu numai ca instituție în sine, ci și datorită efortului propriu al fiecărui stat membru, căci, în lumea de astăzi și de mâine, protecția oferită de instituțiile ordinii de până acum va trebui dublată de eforturi economice politice și militare proprii ale țărilor membre, în paralel cu cele pentru întărirea Uniunii noastre.

Or, aceste obiective nu pot fi atinse prin urmărirea unor mize politice mărunte, prin discriminare sau izolare, ci și prin colaborare corectă și cinstită între toți membrii Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan (PPE). – Domnule președinte, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, preluarea pentru prima dată a Președinției Consiliului Uniunii Europene este un moment istoric pentru țara noastră și vreau să spun foarte clar: această Președinție aparține, în primul rând, poporului român.

Vreau să spun la fel de clar: poporul român este pregătit pentru această primă Președinție a Uniunii Europene. Vedem cum, de doi ani de zile, în România, oamenii se manifestă – chiar public, în stradă – în apărarea valorilor europene, pentru apărarea statului de drept, a unei justiții independente și o fac cu drapelul Uniunii Europene în mână. Dar, pe lângă faptul că Președinția Uniunii Europene este o onoare, ea este și o responsabilitate, iar guvernul dumneavoastră, doamnă prim-ministru, va avea responsabilitatea de a gestiona câteva mari teme europene.

În primul rând, bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani: trebuie să oferim beneficiarilor de fonduri europene cât mai rapid certitudine cu privire la sumele de bani și condițiile în care fondurile europene vor fi primite.

Brexit: va trebui să gestionăm situația, ca urmare a votului din această seară și va trebui să oferim milioanelor de cetățeni europeni aflați în Marea Britanie certitudine cu privire la propriul viitor.

În al treilea rând, România are oportunitatea de a pune situația din vecinătatea estică a Uniunii Europene pe agenda Uniunii Europene.

Dar, înainte de toate, aveți obligația de a respecta valorile europene. Asta așteaptă Uniunea Europeană și asta așteaptă poporul român.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ της Ρουμανίας, εγώ θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό, γιατί είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, με το Συμβούλιο να είναι ανίκανο να αναλάβει τις ευθύνες του, καθώς συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεχίζουν το «business as usual» και αρνούνται να αλλάξουν το Δουβλίνο ΙΙΙ που έχει μετατρέψει την Ελλάδα και την Ιταλία σε αποθήκες ψυχών. Η Ελλάδα δεν αντέχει πλέον άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν βουλιάξει από τους μετανάστες και από τις αυξημένες εισροές, οι οποίες πλέον υπάρχουν και χερσαία στον Έβρο. Η περίφημη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει γράμμα κενό. Πρέπει, λοιπόν, να εκτελεστεί η μετεγκατάσταση. Είχε εκτελεστεί μόνο κατά το τριάντα τοις εκατό. Προτείνω να αλλάξει το σύστημα χορήγησης ασύλου, να καταργηθεί το Δουβλίνο ΙΙΙ και η ρύθμιση του κράτους πρώτης εισόδου, να γίνει κατανομή των αιτήσεων ασύλου καθώς και των προσφύγων και μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών με βάση την έκταση, τον πληθυσμό και το ΑΕΠ. Έτσι θα εκφραστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Περιμένουμε μέτρα από την Προεδρία σας.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamnă prim-ministru, domnule comisar, stimați membri ai guvernului, dragi colegi, vreau să vă mulțumesc, celor care ați acordat încredere Președinției României. Vă asigur că și eu am făcut parte dintr-un guvern, cunosc foarte bine membrii Guvernului, sunt convinsă că acesta va duce Președinția înainte.

Nu o să vorbesc despre program pentru că, pentru prima dată, a fost un Consiliu foarte larg, un comitet foarte larg și noi, eurodeputații, am lucrat la acest program. Avem oameni foarte bine pregătiți, și la Reprezentanță, și în Guvern.

Altceva vreau să spun. Este regretabil că acești colegi ai noștri, care au venit cu informații false în Parlament, operează cu informații false când noi, Parlamentul European, ne străduim să eliminăm știrile false. Suntem în pragul campaniei, dar asta nu înseamnă că trebuie să atacăm un stat membru care preia Președinția.

Trebuie să vorbim la subiect, trebuie să vorbim de Președinție, despre program. Mi-ar fi plăcut să întrebați mai multe lucruri. Ce se poate face? Cum se poate face? Să propuneți priorități, nu să începem să vorbim despre lucruri pe care nu le știm – și vă asigur că nu le știți.

Eu doresc succes Președinției și vă asigur că chiar astăzi s-a votat în plen un dosar unde sunt raportor și vom începe negocierile instituționale și vă asigur, dragi colegi, că, la final, veți vedea ce Președinție bună are România.

Felicitări și mult succes!

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ. Το 2018, συμμετείχατε ως ευρωβουλευτής στην εκδήλωση που διοργάνωσα με δύο συναδέλφους από την πολιτική σας ομάδα, τον κύριο Pirinski από τη Βουλγαρία και την κυρία Grapini από τη Ρουμανία, για να αναζητήσουμε νέους δρόμους συνεργασίας στα Βαλκάνια. Ελπίζω ότι τώρα θα πράξετε τα μέγιστα για να προχωρήσει η βαλκανική συνεργασία. Ανησυχούμε, όμως, όταν ακούμε ότι η Ρουμανία είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα για τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, την κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα. Είναι έτσι; Τέσσερα χρόνια δουλέψατε μαζί μας και ξέρετε τις προτεραιότητες που έχει το Ευρωκοινοβούλιο: κοινωνικός πυλώνας, ανθρώπινα δικαιώματα, αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Αυτός πρέπει να είναι και οι δικές σας προτεραιότητες. Σας εύχομαι καλή Προεδρία και να πάνε όλα με τον καλύτερο τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka (PPE). – Mr President, I would like to wish the Prime Minister the best for your Presidency and thank you for highlighting some of the most important points. One of the most important for us is the cohesion that you talked about, and it is extremely important not only when it comes to the economic differences between people, as you said, but also among their access to their rights as European citizens.

The social and regional cohesion that you are talking about is therefore extremely important, and we will be looking to you over the next six months, because we believe that you have a great experience on these topics. You are home to some of the poorest citizens of the European Union and you are trying hard to change their situation. Thank you for the question on the Roma, and thank you for Mr Marinescu’s answer. I understand why he said what he said. It’s very important that we revisit the dossier of the poor. Your Presidency should really send a message out to Europe that 120 million poor people who are living in Europe need to be lifted out of poverty in the next few years. I hope that your Presidency will push this dossier very heavily. Thank you for your future work on this.

 
  
MPphoto
 

  Maria Gabriela Zoană (S&D). – Domnule președinte, doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului României, dragi colegi, poate nu întâmplător, astăzi, la doisprezece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, cu ocazia prezentării priorităților României la Consiliul Uniunii Europene, România sărbătorește două aniversări extrem de importante: 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, marele nostru poet național, tradus în peste șaizeci de limbi, și Ziua Culturii Naționale.

Pentru noi, românii, ceea ce se întâmplă astăzi, aici, acum, în Parlamentul European, când România, prin vocea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, își prezintă viziunea sa asupra mandatului Președinției Uniunii Europene, reprezintă un al treilea moment de sărbătoare, o sărbătoare care ne face să ne simțim cu adevărat fii și fiice ale acestei mari familii europene a popoarelor Uniunii Europene.

Profit de acest prilej pentru a ura mult succes doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă și membrilor Guvernului României și pentru a vă ruga, dragi colegi, să aveți încredere în capacitatea și viziunea României în decursul acestui mandat. Este o onoare pentru mine, ca și europarlamentar, să lucrez la dosarele care vor fi conduse de Președinția țării mele.

În calitate de vicepreședintă a Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, știu că politica agricolă comună este o prioritate pentru Europa și, de aceea, doamnă prim-ministru, vă întreb: care este viziunea Președinției României și ce își propune Președinția României în raport cu această poziție europeană?

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Domnule președinte, foarte scurt: doamnă prim-ministru, în ultimele luni, și dumneavoastră și membrii guvernului dumneavoastră au criticat Comisia Europeană. Ați susținut în numeroase rânduri că activitatea Comisiei Europene este bazată pe dezinformare, pe superficialitate. De asemenea, ați criticat – și dumneavoastră, și membrii guvernului dumneavoastră – rezoluția Parlamentului European, susținând, de asemenea, că forțe străine l-au manipulat și își bazează poziția pe neadevăruri.

Cum credeți că veți putea lucra cu Comisia și cu Parlamentul, partenerii instituționali, după ce ați sădit neîncredere și ați spus, de altfel, și românilor că nu trebuie să aibă încredere în Comisie și în Parlament? Chiar aici, de altfel, unii dintre foștii dumneavoastră colegi au spus același lucru.

Mai vreau să vă spun ceva: în momentul care dumneavoastră discutați despre prioritățile Președinției Române, în România, un post de televiziune are suspendată emisia, pentru că a îndrăznit să prezinte imagini de la protestul din 10 august. Așa să-i transmiteți domnului Bullmann: că situația presei din România este o combinație de propagandă, de presiune asupra jurnaliștilor și că nu mai există presă liberă în România.

Asta ar trebui să vă îngrijoreze, doamnă prim-ministru, dacă nu ați fi într-o logică ceaușistă, dacă nu ați dori să reveniți la timpurile în care propaganda era preferată adevărului. Veți fi cu adevărat europeană dacă vă veți trezi, doamnă ... (Președintele a retras cuvântul vorbitorului)

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, Romanian puheenjohtajakaudella pöydällä on monia tärkeitä asioita, joiden toivon edistyvän seuraavien kuukausien aikana. Yksittäisistä hankkeista haluaisin korostaa väärinkäytösten ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin tärkeyttä.

Väärinkäytöksiä yksityisellä tai julkisella sektorilla havaitsevan henkilön on voitava tehdä havaitsemistaan rikkeistä ja rikoksista ilmoitus ilman pelkoa kostotoimenpiteistä. Mikäli suojeluun tai asian käsittelyyn ei voida luottaa, väärinkäytökset jäävät ilmoittamatta ja sama rikollinen meno voi jatkua vuosikausia.

Neuvostossa on herännyt kysymyksiä direktiivin oikeusperustasta, johon parlamentin tai komission lakipalvelut eivät löytäneet huomauttamista. Tämä ei saa merkitä asian jumiutumista neuvostoon. 

Toivon, että puheenjohtajamaa pyrkii kaikin mahdollisin keinoin edistämään positiivista neuvottelutulosta, jotta väärinkäytöksiä ilmoittaville yleisen edun puolustajille saadaan unionin tasoiset vähimmäissuojeluvaatimukset.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Țapardel (S&D). – Domnule președinte, dragi colegi, preluarea Președinției de către țara mea reprezintă un eveniment major pentru România și România va dovedi întregii Uniuni Europene valoarea și capacitatea să administrativă, precum și rolul important pe care îl va juca în gestionarea afacerilor europene și în definirea viitorului construcției europene.

Trebuie să înțelegeți că România deține o poziție strategică și va deveni un liant și un factor de echilibru care să armonizeze interesele divergente care, de multe ori, au despărțit estul de vestul Europei. România este o țară profund europeană și cred că este mai important ca niciodată ca, în această perioadă plină de provocări, să dăm dovadă de unitate și solidaritate, pentru binele tuturor românilor.

Regret să vă spun, domnule Verhofstadt, doamnă Keller și altora care au luat cuvântul astăzi, că vă aflați într-o mare eroare și că informațiile dumneavoastră sunt incorecte și sunteți victima unor manipulări grosolane. Sunt regretabile atacurile pe care le faceți astăzi la adresa României și a guvernului său și cred că acestea se înscriu în logica unei campanii electorale.

România este un stat de drept, iar Guvernul României susține drepturile și libertățile fundamentale ale românilor, în timp ce președintele României, prietenul dumneavoastră și al popularilor europeni, ignoră Constituția și deciziile Curții Constituționale.

În final, dacă ne dorim o Europă corectă și egală pentru toți membrii săi, sper ca anul 2019 să fie anul unei Uniuni fără MCV pentru România și Bulgaria și cu un spațiu Schengen consolidat, prin integrarea deplină a României și Bulgariei.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
 

(Fine della procedura “catch-the-eye”)

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice—President of the Commission. – Mr President, honourable Prime Minister, honourable Members of the European Parliament, I would like to thank all of you for this very intense debate. As we know, during the Romanian Presidency there will be Brexit, there will be elections to the European Parliament and there will be ongoing negotiations on the next multiannual financial perspective.

At the same time, we have to conclude negotiations on 242 different proposals. ‘We are going to do a good job together’ was what President Klaus Iohannis said last week in Bucharest. During our college’s visit to Bucharest, I got a clear understanding that Romanian ministers are taking those words seriously.

I look forward to fruitful cooperation between the European Parliament, the European Commission and the Romanian Government during its EU Presidency. I wish every success to the Romanian EU Presidency.

 
  
MPphoto
 

  Viorica Dăncilă, președintă în exercițiu a Consiliului. – Domnule președinte, am ascultat cu foarte multă atenție discursurile colegilor, foștilor colegi din Parlamentul European. Sinceră să fiu, mă așteptam la propuneri, mă așteptam la soluții, la o abordare pozitivă, astfel încât toți cetățenii europeni care astăzi privesc către noi, să vadă în luările de poziții răspunsuri la problemele care îi preocupă, răspunsuri la problemele existente pentru diferite categorii sociale, pentru diferite regiuni și pentru diferite țări.

Așa cum am spus într-o luare de cuvânt anterioară, nu am venit să dau socoteală pentru anumite lucruri. Am venit aici, în Parlamentul European, ca prim-ministru al României, ca să găsim împreună soluții care să facă o Uniune Europeană puternică, o Uniune Europeană care să fie mult mai apropiată de cetățenii din toate statele membre.

Vreau să îi mulțumesc domnului vicepreședinte pentru cuvintele frumoase, pentru încrederea pe care Comisia o acordă Președinției Consiliului Uniunii Europene deținute de către România. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și sunt convinsă că, împreună cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, vom asigura stabilitate și consens pentru dosarele și provocările pe care le avem pe agenda europeană.

Am să încerc să dau răspunsuri la câteva din problemele ridicate.

Domnule Stolojan, miniștrii noi au experiență. Au asigurat Președinția din umbră și au luat legătura atât cu președinții Comisiilor din Parlamentul European, cât și cu comisarii de linie, referitor la fiecare domeniu în parte. Cu siguranță, ne sprijinim pe Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene. Vă rog să nu plecați cu o idee preconcepută că miniștrii din Cabinet nu gestionează dosarele sau că nu vor fi în stare să dea răspunsuri pozitive problemelor pe care le au de rezolvat. Din partea dumneavoastră, ca și român, mă așteptam să aveți încredere în miniștrii României și în capacitatea României.

Îmi spuneți despre întâlnirea și obligația prim-ministrului de a se întâlni cu prim-miniștrii din Franța sau din Olanda. Am toată deschiderea să fac acest lucru, am toată deschiderea să merg în Parlamentul olandez și am toată deschiderea să transmit președintelui României să abordeze aceste subiecte în Consiliul European, pentru că dânsul participă la Consiliul European.

Legat de zona euro: planul pentru aderarea la zona euro a fost finalizat în luna decembrie 2018, se află deja tipărit și cuprinde pașii pe care trebuie să îi facem în această direcție. Deci, ne-am ținut de cuvânt și, dacă vreți acest program, suntem la dispoziția dumneavoastră, să vi-l oferim.

Îi mulțumim domnului președinte al grupului S&D pentru susținere și îi garantăm faptul că susținem statul de drept dar, în același timp, susținem și drepturile omului, susținem și drepturile celor care au suferit în urma unor decizii greșite din partea justiției.

Domnul Verhofstadt – îmi pare rău că a plecat de aici. Vreau să îl asigur că noi cunoaștem dosarele și provocările pe care le avem în față. Tocmai de aceea am cerut consens, pentru că avem nevoie de codecizie, avem nevoie de consens și vom lucra în această direcție.

În același timp, mă așteptam ca un lider de grup politic să vină cu aprecieri legate de Agenda europeană, nu pe probleme interne ale unei țări care tocmai a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene. Pentru credibilitate, cred că trebuie să vorbim în cunoștință de cauză și aș vrea să știu din partea domnului Verhofstadt ce reproșează Guvernului României.

În același timp, îi solicit domnului Verhofstadt să îi lase pe români să hotărască singuri, să creadă în onestitatea lor și să nu încerce să inducă propriile convingeri către români.

Și colegii mei, sunt convinsă că pot veni cu sugestii pentru alte țări, dar cred că trebuie să lăsăm fiecare popor și cetățenii fiecărui popor să creadă, să aleagă și să aibă propriile convingeri.

Doamnă Keller, spuneți că mii de români au ieșit în stradă pentru buna guvernare. Cred că ați fost dezinformată legat de buna guvernare. Vreau să vă dau doar câteva cifre, care să arate ce înseamnă bună guvernare în România: avem creștere economică peste 4 %, deficit economic 2,92 %, șomaj sub 4 %, investiții în România crescute cu peste 10 %. Cred că aceasta înseamnă bună guvernare și cred că dezinformările unor colegi din Parlamentul European au indus această percepție. Dacă vreți, vă trimitem toate cifrele și tot ceea ce a făcut Guvernul României pentru a asigura creșterea nivelului de trai și o bună guvernare pentru România și pentru români. Cred că ar trebui să comparați și cu rezultatele altor țări și, probabil, atunci veți vedea că România are un guvern care știe ce are de făcut și care s-a preocupat de problemele românilor și ale României.

Ne-a întrebat domnul Paksas de ce interesul pentru unificarea Uniunii Europene a fost înlocuit de cel pentru divizarea Uniunii Europene. Cred că este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi. Cred că trebuie să lucrăm mai mult și să vedem ceea ce ne unește și să vedem mai puțin și să apreciem mai puțin ceea ce ne desparte, pentru că, numai împreună, uniți, numai prin coeziune, putem să facem pași importanți pentru Uniunea Europeană.

Vreau să îi mulțumesc Mariei João Rodrigues pentru cuvintele foarte frumoase și, într-adevăr, summitul de la Sibiu ne va oferi oportunitatea ca, împreună, să creionăm viitorul Uniunii Europene. Cred că a vorbi despre viitorul Uniunii Europene înseamnă a găsi împreună, indiferent de grupul politic și toate instituțiile europene, cele mai bune soluții, care să ne apropie de cetățeni, astfel încât să avem un viitor unit și un viitor cât mai bun pentru cetățenii din Uniune.

Domnule Hökmark, guvernul trebuie să combată corupția. Amnistia – am spus de nenumărate ori: nu am niciun act normativ pe masa guvernului referitor la acest lucru. Nu vrem să apărăm pe nimeni, vrem doar să îi protejăm pe cetățenii ale căror drepturi au fost încălcate. M-aș bucura foarte mult ca, atunci când vorbim de statul de drept, atunci când vorbim de justiție, să luptăm cu toții împotriva corupției – și Guvernul României va face acest lucru – dar, în egală măsură, să protejăm drepturile cetățenilor care au fost afectați de decizii ale justiției, de protocoale secrete între justiție și serviciile secrete. Cei care țipă acum tare că luptă împotriva corupției, că vor să lupte pentru statul de drept, mulți dintre ei vor să ascundă ceea ce s-a întâmplat de fapt în România și, de fapt, au fost parte a acestui sistem care a dus la încălcarea drepturilor omului.

Domnule Marinescu, poziția dumneavoastră împotriva Guvernului României este nejustificată. Ați spus că au fost atacuri ale guvernului PSD-ALDE împotriva justiției. Eu nu îmi amintesc și nimeni, niciun român, nu cred că poate să spună că Guvernul României a luat o decizie împotriva justiției. Toate legile referitoare la justiție au fost votate în Parlamentul României, iar Parlamentul României este expresia votului cetățenilor români.

Ați vorbit de fonduri europene. Cred că v-ați referit la guvernul tehnocrat, pentru că noi, pe timpul guvernării noastre, într-un an de zile am recuperat. Avem 26 % absorbție fonduri europene, fără a mai pune la socoteală agricultura, față de 27 %, cât este media europeană.

Eu cred că faptul că acest guvern este de partea românilor este dovedit de măsurile pe care le luăm și nu de cei care au votat aici, în Parlamentul European, împotriva propriei țări.

Doamnă Bresso, într-adevăr, convergența teritorială este foarte importantă și nicio regiune nu trebuie lăsată în urmă. Zone rurale, zone periferice, zone montane – vom primi cu mare deschidere toate sugestiile, pentru a avansa acest subiect pe agenda noastră.

Ne-ați spus că douăzeci de milioane de tineri vor vota pentru prima dată și ce putem să facem pentru a-i convinge să vină la vot. În primul rând, trebuie să arătăm că avem soluții pentru ei. În al doilea rând, trebuie să arătăm că disputa noastră nu este între grupuri politice, între cetățeni – de multe ori ai aceluiași stat membru – și că disputele noastre și că soluțiile noastre sunt pentru ei, că putem aduce plusvaloare și că ei trebuie să se regăsească în deciziile pe care le luăm în instituțiile europene. Cred, am încredere că împreună putem face acest lucru. Am încredere în deputații europeni, am încredere în Comisia Europeană, am încredere în Consiliu că, împreună, vom putea da în următoarele șase luni răspunsurile pe care le așteaptă acești douăzeci de milioane de tineri, răspunsurile pe care le așteaptă cei peste cinci sute de milioane de cetățeni europeni.

Doamna Járóka, ne spuneți că suntem un stat sărac și că trebuie să facem ceva în această direcție. În ultimul an, tocmai acest lucru am făcut. Am crescut nivelul de trai. Am văzut că austeritatea nu este o soluție pentru țara noastră și nici pentru alte state membre. Am crescut salariile. Am crescut pensiile. Am crescut salariile medicilor. Am crescut salariile cadrelor didactice. Am crescut indemnizațiile pentru persoanele defavorizate. Am investit în mediul rural, în orașele mici. Tocmai aceste lucruri cred că trebuie să le facem, pentru a nu vorbi de sărăcie, dincolo de deciziile pe care trebuie să le luăm împreună, la nivel european.

Ultimul lucru: la ultima întrebare la care vreau să răspund – de fapt, ultimele acuze – m-am gândit mult dacă merită sau nu merită să dau acest răspuns, dar eu cred că trebuie ca cetățenii să facă diferența între o atitudine ostilă și o atitudine deschisă. Domnule Preda, Guvernul României și prim-ministrul României nu critică Parlamentul European și Comisia Europeană. Eu am fost europarlamentar și întotdeauna am susținut atitudinea pro-europeană. După nouă ani în Parlamentul European, în care nu am făcut scandal, ca dumneavoastră, în care am făcut front comun cu toate soluțiile pozitive pentru instituțiile europene, nu pot să mă poziționez împotriva acestor instituții. Am criticat rezoluția, pentru că am crezut și cred că trebuie să avem această unitate de măsură.

Ați vorbit despre protestele din România din 10 august. Ce spuneți despre protestele din Franța? Ce atitudine aveți dumneavoastră? Eu nu am să mă refer la acest lucru, pentru că Franța își ia propriile decizii, dar Franța – și niciun alt europarlamentar din Franța – nu a venit să critice propria țară aici, în Parlamentul European.

(intervenție a domnului Preda, fără microfon)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole Preda, per favore.

 
  
MPphoto
 

  Viorica Dăncilă, președintă în exercițiu a Consiliului. – Eu cred că trebuie să avem încredere în instituțiile europene și cred că atitudinea noastră contează pentru cetățenii care ne privesc de acasă.

Ați făcut o afirmație foarte gravă legată de libertatea presei. Vă asigur, stimați colegi, stimați foști colegi, domnilor comisari, asigur Parlamentul European că Guvernul României nu are nicio legătură cu acest aspect. Dar asta înseamnă dezinformare, asta înseamnă ceea ce nu trebuie să facem de acum încolo. Într-adevăr, un post de televiziune a avut întreruptă emisia pentru zece minute, lucru decis de Consiliul Național al Audiovizualului. Nu știu care este motivul. Nu are Guvernul României nicio legătură cu acest lucru. În celași timp, trebuie să vedem, pentru a da mai multă încredere în deciziile noastre și în noi, ca și pro-europeni, să fim atenți la afirmațiile pe care le facem și să vorbim ceea ce reflectă realitatea pentru că, altfel, fiecare dintre noi vom fi judecați dar, mai important, va fi judecată această construcție europeană, care merită un viitor bun.

Vă mulțumesc încă o dată. Mizez foarte mult pe susținerea Parlamentului European, pe susținerea Comisiei Europene și îmi doresc și ne dorim la toți succes pentru parcursul nostru pro-european.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! W czasie poprzedniej debaty po wypowiedzi pana posła Bullmanna prosiłem o zabranie głosu w kwestii proceduralnej. Prawo posła do zabrania głosu w kwestii proceduralnej nie jest przywilejem, jest prawem zdefiniowanym przez artykuł 184a Regulaminu, co więcej, o ile pierwszy i trzeci ustęp tego artykułu mówi wyraźnie o prawie, o tyle czwarty i piąty ustęp zobowiązuje przewodniczącego Parlamentu do reagowania na zgłoszone naruszenia Regulaminu. Wyjątkowo w ustępie piątym może to odłożyć o 24 godziny, ale nie wolno anulować kwestii w tej sprawie.

Pan, Panie Przewodniczący, po skandalicznej wypowiedzi pana posła Bullmanna, który użył określenia „faszystowski” w stosunku do jednego z państw Unii Europejskiej, nie udzielił mi głosu. W efekcie pan przewodniczący Sassoli, wtedy kiedy zabierając głos w normalnej debacie powiedziałem o tej sprawie, uniemożliwił mi zabranie głosu w kwestii najzupełniej merytorycznej. Naprawdę w ten sposób nie można kierować Parlamentem, bo pierwszym obowiązkiem przewodniczącego Parlamentu, i mówię to jako były przewodniczący Parlamentu, jest ochrona prawa do wypowiedzi każdego posła. My bardzo często mówimy o nieliberalnej demokracji, ale tę troskę o to, żeby demokracja funkcjonowała w ramach rządów prawa, powinniśmy przede wszystkim zacząć od tego Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Mi farò dare la trascrizione di ciò che è accaduto, per poter poi valutare.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. – Az elmúlt két uniós elnökség, Bulgária és Ausztria, kihasználva a nyugat-balkáni térséghez való hagyományos politikai és földrajzi közelségüket prioritássá emelték a bővítés kérdését. A prioritások nyomán stratégiák és deklarációk lettek elfogadva, hangzatos szólamok kerültek kimondásra, de ennek ellenére a bővítési folyamatok inkább lassultak, elég egy pillantást vetnünk a megnyitott csatlakozási fejezetek számára. Ezek alapján sajnos úgy tűnik, hogy, ha az EU valamit prioritásként kezel az inkább a folyamat lassulását, mintsem gyorsítását szolgálja.

A román elnökség a programjában szintén kiemelten kezeli a bővítés kérdését, amihez csakis gratulálni tudok, és egyben bízom abban, hogy ez a folyamatok dinamikáján is végre meg fog mutatkozni, és a csatlakozás gyorsulását fogjuk tapasztalni. A magyar néppárti delegáció szilárdan és következetesen kiáll azon álláspontja mellett, hogy a nyugat-balkáni régió az Európai Unió szerves részévé kell, hogy váljon, ezért Magyarország kormányával karöltve hatékonyan támogatjuk a bővítési folyamatot, bízva abban, hogy 2025-ös csatlakozási határidő megvalósítható. Köszönöm, hogy meghallgattak.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR), na piśmie. – „Spójność to wspólna wartość europejska” w moim przekonaniu jest bardzo trafnym hasłem pierwszego rotacyjnego przewodnictwa Rumunii w Radzie UE. Nie możemy pozwolić sobie na Europę dwóch prędkości, osobne budżety w ramach UE. Hasło to odnosi się także do pierwszorzędnego znaczenia polityki spójności. Dobrze, że przypomniano o nim w okresie negocjacji nowych wieloletnich ram finansowych. Spójność to także jedność, konwergencja i równe traktowanie. Mam nadzieję, iż uda się tutaj nadrobić błędy i zaniedbania ostatnich lat.

Rumuńska prezydencja jest także istotna w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i nielegalnej aneksji Krymu. Jestem przekonana, iż rozumiejąc zagrożenia związane z militaryzacją przez Rosję Morza Czarnego, Bukareszt dostrzeże także groźne konsekwencje militaryzacji Obwodu Królewieckiego oraz zagrożeń związanych z Nord Stream2. Liczę, iż w przeciwieństwie do poprzedniego przewodnictwa Rumunia odblokuje nowelizację dyrektywy gazowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Motto rumuńskiej prezydencji i jej priorytety wydają się trafną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi dziś UE. Narastające podziały w Unii, nie wspominając o brexicie, takie jak próby podziału na strefę euro i resztę, dzielenia Europy na kraje, które mogą łamać prawo europejskie, i te, które choć nie przekraczają deficytu, muszą swój budżet negocjować lub których wewnętrzne rozwiązania prawne są podawane w wątpliwość, sprawiają, że potrzebujemy „spójności jako wspólnej europejskiej wartości”.

Wierzymy, że pierwsza w historii rumuńska prezydencja przyczyni się do większej jedności i równości względem prawa unijnego, a w szczególności do zapewnienia „spójności, konwergencji i równego traktowania” wszystkich państw członkowskich, także w negocjacjach nad nowymi ramami finansowymi. Rumunia dobrze przygotowana do prezydencji może przyczynić się do przezwyciężenia procedur, które dzielą UE.

Popieramy podejście rumuńskiej prezydencji do migracji, podkreślające, jak Polska, pomaganie na miejscu, tj. odpowiedź na migrację przez „kooperację z krajami pochodzenia i tranzytowymi” i „dialog miedzy wszystkimi krajami członkowskimi na rzecz znalezienia efektywnego i trwałego rozwiązania”. Popieramy podejście Rumunii do spraw bezpieczeństwa, a zwłaszcza współpracę z NATO, rozszerzanie UE na Bałkany Zachodnie, rozwój własnych zdolności obronnych przez CORD, EDF i PESCO oraz Partnerstwo Wschodnie. Rumuńska prezydencja wypada w czasie przełomowych wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyboru nowej Komisji Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurenţiu Rebega (ECR), în scris. – În calitate de eurodeputat român, sunt mândru de preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. Există însă câteva umbre în cadrul acestui moment festiv. De mai multe luni se discută suspect de mult despre „incapacitatea” României de a exercita acest mandat. S-a mers până în punctul în care, mai în glumă, mai în serios, o altă țară s-a oferit să preia acest mandat, pentru ca România să se pregătească mai bine pentru un alt termen. Chiar la dezbaterile de marți, 15 ianuarie, au existat intervenții ale unor europarlamentari motivate, evident, de interese electorale. Problema care mi se pare mult mai importantă este cea a priorităților pe care și le-a stabilit Guvernul de la București. Chiar la o trecere sumară în revistă, observăm că „valorile comune” și „convergența” spun, de fapt, cam același lucru. Mesajul implicit este, de fapt, acela că Președinția română apără o Uniune în criză. Dar soluția reală în cazul unei crize este reforma. Și cum ar putea face Guvernul român reformă în Uniunea Europeană, când el nu e în stare să facă reformă în România? Urez succes Președinției României, dar rămân cu dezamăgirea că acest mandat nu va face decât să perpetueze o situație de criză.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – I já bych Rumunsku ráda popřála úspěšné předsednictví. Jedním z nejdůležitějších rozjednaných legislativních návrhů, které máme na stole ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, je balíček týkající se modernizace spotřebitelského práva. Jeho součástí je také návrh, který má, po letech dokazování a vysvětlování, konečně skoncovat s tak zvanou dvojí kvalitou výrobků. Přizpůsobování složení značkových výrobků v závislosti na tom, kde jsou prodávány, není v souladu se základními principy vnitřního trhu. Dvojí kvalita musí být nekalou obchodní praktikou a řádně postihována. Doplnění směrnice o nekalých obchodních praktikách je unikátní příležitostí. Nenechme se ošálit argumenty o preferencích, které svět neviděl. Rumunsko má dle provedených testů s dvojí kvalitou vlastní negativní zkušenost. Mělo by proto být vůči opodstatněným obavám spotřebitelů vnímavější než předcházející rakouské předsednictví a využít této příležitosti k posílení důvěry občanů ve spravedlivý vnitřní trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. – A román elnökség prioritásai 2019. január 15. A Romániában élő magyar közösség képviselőiként hivatalos javaslatban kértük a tavalyi évben, hogy a román elnökség vegye fel a prioritási listájára az Európában élő őshonos nemzeti kisebbségek védelmét, ennek kapcsán a legjobb működő gyakorlatok megosztásának szorgalmazását. Az Európai Unióban 50 millió őshonos nemzeti kisebbséghez vagy nyelvi kisebbséghez tartozó állampolgár él, az ő helyzetükkel az EU-nak és a mindenkori uniós elnökséget betöltő országoknak foglalkozniuk kell, hiszen a Lisszaboni Szerződésben szerepel a nemzeti kisebbséghez tartozás alapján történő megkülönböztetés tilalma. A jogállamiság érvényesülése szempontjából pedig nagyon fontos a meglévő tagállami kisebbségvédelmi jogszabályok érvényesülésének biztosítása is, ami több országban is súlyos problémákba ütközik.

Fontos tudatosítani, hogy Romániában sem tartják be azokat a törvényeket, amelyeket a kisebbségek nyelvhasználatának biztosítása vagy éppen az oktatás kapcsán fogadtak el az uniós csatlakozási folyamat során, ezért a kérdéssel mindenképpen európai szinten is foglalkozni kell, a tagállami megoldások ugyanis nem működnek.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), írásban. – Románia uniós elnöksége viszonylatában kirívó ellentét mutatkozik a diplomatikusan megfogalmazott szép szavak és a kérlelhetetlen valóság között. A román kormány „A kohézió mint közös európai érték” jelszavával hirdette meg elnökségi programját, a megosztottság csökkentését, a megkülönböztetés felszámolását tűzve ki célul. Klaus Iohannis államelnök az egység és a konszenzus fontosságát hangsúlyozta, és azt, hogy a jogállamiság tekintetében nincs helye alkunak. Valamennyi brüsszeli vezető a jogállamiság melletti kiállásra, a korrupció elleni harcra és az európai alapértékek védelmére biztatta a hivatalába lépő új elnökséget.

Ezzel szemben azonban az elhangzott kijelentéseknek, ígéreteknek és elvárásoknak éppen az ellenkezője érvényes Romániára. Maguk az európai intézmények is súlyosan elmarasztalják a romániai jogállamiság siralmas állapotát. Románia nemhogy az európai egységet és kohéziót erősítené, de önmagában is végletesen megosztott. A posztkommunista kormány és az elnöki hivatal közötti ádáz háborúskodás alkotmányos és belpolitikai válság szélére sodorta a társadalmat. Virágzik a korrupció, és az idegengyűlöletet elvető programmal ellentétben az állampolitika részét képezi az etnikai és vallási kisebbségekkel szembeni diszkrimináció.

Ahhoz, hogy a régi és az új, a keleti és a nyugati tagországok közötti kohéziót és egységet hitelesen és hatékonyan képviselje, Romániának mindenek előtt a saját háza táján kellene rendet tennie, a demokratikus jogállamiságot megteremtenie. Legyünk ezen. És ebben segítse az Isten!

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), írásban. – Az Európai Unió 2021 utáni költségvetésében erősen be kell betonozni a közös agrárpolitikát és a kohéziós politikát. Ez a célkitűzés prioritás kell legyen Románia uniós elnökségének napirendjén. Ma már tudjuk, hogy a tagállamok nem támogatják, hogy az európai parlamenti választások előtt véglegesítsék az Unió költségvetését. Tehát azok fognak az új költségvetésről dönteni, akiket május 26-án választunk meg! Az európai parlamenti választások tétje Erdélyben a fejlesztések folytatása és a mezőgazdasági támogatások jövője. Rajtunk is múlik, hogy azok lesznek-e többségben, akik a finanszírozások csökkentését szorgalmazzák, vagy azok, akik a fejlesztések folytatását támogatják.

Az Unió következő hétéves költségvetése a választások után dől el, de a költségvetés tervezetén már most dolgozunk itt, a Parlamentben és a Tanácsban. Minden egyeztetést, minden technikai találkozót Románia diplomatái, szakértői és a kormány képviselői vezetnek. Azt várjuk el tőlük, hogy határozottan védjék meg a közös agrárpolitikát és a Kohéziós Alapok jövőjét, mert ez a közép-kelet-európai együttes érdek és ez a mi közösségünk érdeke is.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – A Presidência romena do Conselho da União Europeia, para além da sua importância intrínseca, tem ainda uma importância política acrescida, por ser no seu quadro que se realizarão as eleições para o Parlamento Europeu. As prioridades definidas são as adequadas para dar resposta aos anseios e às expetativas que os cidadãos europeus têm vindo a demonstrar nos estudos de opinião, designadamente o reforço da coesão e da convergência e o reforço da relação entre coesão e segurança. A aposta no reforço do papel da União Europeia como ator global é também uma prioridade fundamental, assim como o desenvolvimento de valores partilhados no quadro de grande instabilidade geopolítica e geoestratégica. A questão determinante para o sucesso da Presidência Romena será a capacidade de passar das palavras aos atos. Neste domínio o reforço da transparência e da prática dos valores que pretende promover, no seu próprio território, é uma condição de credibilidade. Por outro lado, o progresso feito no desenho do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 será a pedra de toque para concretizar a muito oportuna e positiva visão de aposta na coesão e na convergência. O sucesso da Presidência Romena, a ocorrer, será um excelente sinal para o projeto europeu.

 

14. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione di Gabriel Mato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla relazione annuale 2017 della BCE (2018/2101(INI)) (A8-0424/2018).

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato, ponente. – Señor presidente, bienvenido, señor Draghi. Como siempre, es un placer tenerle en esta casa. Y me gustaría empezar mi intervención dando las gracias a los ponentes alternativos y a todos los colegas, por su gran apoyo y colaboración para poder presentar lo que, considero, es un buen informe.

El euro ha cumplido veinte años, y lo hace en su momento de mayor popularidad. Tres de cada cuatro ciudadanos piensan que es beneficioso para nuestra economía. Lo que empezó siendo la moneda común para 11 países lo es hoy para 19 y 340 millones de habitantes. Y, además, el euro llega a su vigésimo aniversario después de un gran año. En 2017 la economía europea creció a su ritmo más fuerte de los últimos diez años. Pero más importante es que todos los Estados miembros vieron cómo sus economías se expandieron. Y debemos reconocer que ello es debido tanto a la política monetaria del Banco Central Europeo como a las reformas estructurales que han llevado a cabo muchos Estados miembros.

Los últimos datos publicados por Eurostat, en julio del año pasado, nos demuestran que vamos en la buena dirección. El crecimiento económico para 2018 y 2019 se consolida por encima del 2 %. El desempleo se sitúa básicamente en niveles precrisis, en torno al 7 %, al mismo tiempo que el número de personas empleadas y la ratio de participación en el mercado laboral de la eurozona se sitúa en su nivel más alto desde la creación de la unión monetaria y económica en 1999. Pero no todo es positivo. Me alarma la falta de convergencia al alza y la tendencia de algunos Estados miembros a no solucionar sus déficits estructurales.

Por lo que respecta a la inflación, el Banco Central Europeo, cuya independencia estatutaria es fundamental, y yo reitero, está cumpliendo con su mandato de mantener la inflación por debajo, pero en torno al 2 %. En el medio plazo, se espera que para 2018, 2019 y 2020 la inflación se mantenga en torno al 1,7 %, y esto es, sin duda, gracias a las medidas adoptadas. También hemos visto una mejora en el crédito al sector privado, que, a mediados de 2018, aumentó a un ritmo del 3 % anual.

Dicho esto, tenemos que ser cautos debido a la incertidumbre que está surgiendo en torno a la Unión Europea con el resurgir de los populismos, las negociaciones y posibles consecuencias del Brexit y el proteccionismo, entre otros muchos riesgos. Debemos centrar nuestros esfuerzos en lo esencial, que no es otra cosa que garantizar que seguimos en la senda del crecimiento económico y la creación de empleo, que es la verdadera política social. Para ello es clave mantener un escenario propicio para la inversión pública y privada, logrando que llegue a sus niveles previos a la crisis.

En este aspecto, es necesaria una mayor acción por parte del BCE para garantizar que su política monetaria logra el objetivo de restablecer el crédito a la economía real, particularmente a las pymes, que son la columna vertebral de nuestra economía, y que las medidas de expansión monetaria beneficien a toda la sociedad en su conjunto. En el informe que hemos preparado y votaremos mañana hemos recogido todos los aspectos referentes a la política monetaria del Banco Central Europeo, valorando las medidas que tuvieron que adoptarse, pero también dando la bienvenida a la decisión de una reducción progresiva de dichas medidas, siempre y cuando la situación económica lo permita.

Destacamos la potencial subida de tipos de interés, la reducción del programa de compra de activos, las subastas de liquidez, el lanzamiento del programa de compra de bonos corporativos y, por supuesto, el programa de compra de deuda pública en la zona euro. Pero me gustaría destacar que el Banco Central Europeo no puede solucionar los problemas estructurales de los Estados miembros. Son los Estados miembros, en cooperación con las instituciones europeas, los que deben actuar a nivel nacional para establecer unas bases sólidas sobre las cuales asentar la Unión Europea.

Las medidas del BCE tienen carácter transitorio, y su principal ventaja es que dan tiempo a los Estados miembros para que estos puedan consolidar su situación fiscal e implementar reformas estructurales que crearán las condiciones para continuar en la senda del crecimiento económico, algo en lo que todos estamos implicados.

 
  
MPphoto
 

  Mario Draghi, President of the European Central Bank. – Mr President of the European Parliament, Mr Vice—President of the Commission, honourable Members of the European Parliament, I am very pleased to be here to discuss with you the ECB’s activities and your draft resolution on the ECB’s Annual Report 2017.

Twenty years ago, on 1 January 1999, the euro was officially introduced and the Eurosystem started its monetary policy operations. Establishing a single currency area between 11 European countries was a historic step for our continent and certainly a quantum leap in our economic integration. Its twentieth anniversary gives us an opportunity to reflect on its successes, but also to consider what still needs to be done for the euro to deliver its full benefits.

In this context, I would like to use my remarks to take a look back at the ECB’s monetary policy, to take stock of what we have learned and to highlight the challenges that remain. I will mostly focus on the past seven years, which coincide with my term as ECB President.

The two decades in which the euro has existed could hardly have been more different. The first decade was the culmination of a thirty—year period of macroeconomic stability – the era known as the ‘Great Moderation’. The second decade then produced the worst economic and financial crisis since the Great Depression. Naturally, these periods required very different monetary policy responses and different tools to implement them.

As the pre—crisis period was characterised by moderate swings in the economic cycle, the ECB was able to ensure price stability mainly by adjusting its policy rates. But the crisis of 2008 fundamentally changed the economic and financial landscape in which we operated. New instruments became essential to safeguard the effectiveness of our monetary policy and stabilise the euro area economy. This in turn required us to refine our approach to central bank communication and accountability.

When I arrived at the ECB in November 2011, the euro area faced a very challenging set of circumstances. The economy had bounced back from the post-Lehman crisis in a similar manner to other jurisdictions. But, from 2010 onwards, a loss of confidence in the sustainability of sovereign debt had produced a vicious circle of rising borrowing costs, financial fragmentation, and contracting economic activity. Cuts in key ECB interest rates were not being passed on to firms and households to the same extent in every euro area country. We were witnessing a serious disruption in the monetary policy transmission mechanism which, if left untended, would have posed a profound threat to price stability.

The ECB responded with two sets of policies. First, central bank liquidity was made available to banks for up to three years and a range of collateral that banks could use to access central bank money was expanded. This helped reduce fragmentation in banks’ funding conditions. Second, the ECB announced what we called outright monetary transactions (OMTs) in the summer of 2012, which removed the redenomination risk in government bond markets stemming from fears of a possible euro break—up.

Yet the sovereign debt crisis left a deep scar on the economy. Unemployment rose steeply, firms cut back on investment and loan delinquencies increased. Even though financial fragmentation was diminishing, banks began to shrink their balance sheets and became less willing to lend. This produced a renewed cycle of contracting credit growth and weak demand dynamics. Inflation drifted downwards.

With inflation now well below our objective, the ECB faced a new type of policy challenge. We needed not only to repair the transmission problems created by deleveraging banks. We also needed to expand our policy stance to counteract deflationary pressures. So, in June 2014, we launched our targeted long—term refinancing operations, which once more provided long—term liquidity to banks – but conditional on extending credit to the private sector. We introduced negative rates on excess reserves to further encourage banks to lend to households and firms and, soon after, we announced our asset purchase programme (APP), buying asset—backed securities and covered bonds. Faced with a continued decline in inflation and a heightened risk of de—anchoring of inflation expectations, in January 2015 we expanded the asset purchase programme to include public sector securities.

Since then, both the size and duration of our asset purchases have been recalibrated in response to changes in the inflation outlook. Our asset purchases have also been complemented by further cuts in policy rates and the use of what we call ‘forward guidance’. Communicating our expectations about future policy, along with the conditions that would warrant a change in the policy stance, has successfully contributed to reduce the uncertainty around the expected future path of short—term interest rates, thereby helping to preserve accommodative financing conditions.

Supported by these policy measures, the euro area economy has steadily recovered. We have now seen 22 consecutive quarters of economic growth. There are 9.6 million more people in employment in the euro area than there were in the second quarter of 2013, which was the worst point of the crisis – so in five years. The unemployment rate has declined to 7.9%, its lowest level since October 2008, and the employment rate of people aged 15-74 has risen from 54% in 1999 to 59% in the second quarter of 2018, the highest rate ever recorded in the euro area.

The main motor of the recovery has been the domestic economy, driven by a strengthening in domestic demand and improving labour markets. That underlying strength of the economy has underpinned our confidence that inflation would converge towards our inflation aim in a sustained manner. As such, since 2017, we have gradually reduced the monthly pace of net asset purchases. We decided to end our net purchases in December last year, confident that the sustained convergence of inflation to our aim would proceed.

At the same time, recent economic developments have been weaker than expected and uncertainties, notably related to global factors, remain prominent. So there is no room for complacency here. A significant amount of monetary policy stimulus is still needed to support the further build—up of domestic price pressures and headline inflation developments over the medium term. Our forward guidance on key ECB interest rates, reinforced by the reinvestments of the sizeable stock of assets we have acquired so far, continues to provide the necessary degree of monetary accommodation for a sustained convergence of inflation to our objective.

So what have we learned from our experience? The ECB’s monetary framework rests on three elements: a clear mandate to achieve price stability; independence over the instruments we can use to achieve our mandate; and a strong accountability framework. The importance of each of these elements has been reinforced by the crisis.

First, we have seen that a well—defined mandate is vital for our credibility with the public, because it guarantees that the ECB will always act in the interest of the whole euro area and will not be swayed by interest groups.

Second, we have seen that instrument independence is key to an effective monetary policy since it allows the central bank to act quickly and flexibly to shocks, especially in exceptional times. Indeed, a well—equipped toolbox, comprising both standard and non—standard instruments, has proven indispensable in conditions where monetary policy transmission is impaired or where space for interest rate cuts is limited.

Third, we have seen the importance of a strong accountability framework, particularly when central banks have to use new tools that are not well understood by the public. Central banks are powerful and independent, but they are not elected. The combination can only be squared if they are held accountable by elected authorities.

In light of this, we have stepped up our efforts to improve our communication and strengthen our accountability in recent years. The Governing Council has started to publish the accounts of its monetary policy meetings. The ECB and the European Parliament have increased the intensity and focus of their exchanges. All this has provided us with more opportunities to explain our decisions and demonstrate how the ECB is acting in accordance with its mandate, which is a fundamental pillar of its legitimacy.

The crisis has offered many lessons beyond monetary policy too. The euro area entered the crisis with an incomplete institutional and regulatory framework, not only for the banking sector but also in other areas of economic policy. The creation of the banking union and the European Stability Mechanism has strengthened the ability of the EU authorities to intervene decisively in future crises. Reforms at national level and the strong political commitment to the euro shown by European policymakers were equally instrumental in strengthening the foundations of our common project. But the necessary changes took time and it was time that the euro area lost in its recovery. Our monetary union is now in a better shape, but further progress can, and should, be made.

As I had the opportunity to discuss during my regular hearing before the Committee on Economic and Monetary Affairs, and as your draft resolution points out, the priority now is to increase the resilience of the euro area. This would also strengthen the transmission of monetary policy in future downturns. Resilience depends on the euro area being able to use a broad policy mix involving monetary, fiscal, prudential and structural instruments.

Let me now conclude. The first two decades of the euro area have seen an evolution in the way the ECB conducts its monetary policy. Faced with unprecedented threats to price stability, the ECB adapted its policy instruments to continue delivering on its mandate. We will continue to do so if and when needed, in compliance with our mandate as defined by the EU Treaties, and with all the independence over our tools as defined by our legal framework. Today, we can say that the euro area has emerged from a crisis so severe as to threaten at times its existence. We are out of it primarily because of the resilience, the energy, and the entrepreneurial capacity of European citizens, as well as their trust in their leaders’ commitment to the euro.

Our policy response and the important changes to the architecture of the Economic and Monetary Union (EMU) in the meantime also helped the euro area out of the crisis. In many ways we have a stronger monetary union today than we had in 2008. This is also reflected in the euro’s popularity among euro area citizens, which is currently – as I was reminded a moment ago – at its highest level since it was introduced. But more work is still necessary to complete the EMU so as to make it more resilient in the face of future crises.

To deliver its full benefits, the European Union requires permanent political commitment, at both national and European levels, and across policy areas.

In this respect I can testify to the essential role the European Parliament has played during the challenging years of the crisis and I am certain that it will also be fundamental in carrying out the remaining work until the completion of Economic and Monetary Union.

The credibility of the ECB rests on its independence and this is based on its accountability with respect to its mandate, as enshrined in the EU Treaties. The European Parliament, in holding the ECB to account, gives legitimacy to its independence.

Since this is my last hearing before this plenary as ECB President, let me thank all of you for how this process has been carried out during my mandate, for the valued interactions with you, and the opportunity you have given me to explain the ECB’s policies.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie signor Presidente per le parole che ha rivolto nei confronti del Parlamento europeo, fino alla conclusione del Suo mandato continuerà la collaborazione, anche se questo era il Suo ultimo intervento su questo argomento, però continueremo a lavorare insieme fino alla fine del Suo mandato. Grazie ancora per la Sua presenza e per la collaborazione.

Ora do la parola al Vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice—President of the Commission. – Mr President, first of all, I would like to thank the rapporteur Mr Gabriel Mato and the members of the Committee on Economic Affairs for this report.

It’s a pleasure to be here to discuss it with you and Mario Draghi and that is all the more true in the context of the 20th anniversary of the euro. In those twenty years the euro has proved itself a successful currency which is widely supported by people. Around three—quarters of Europeans think that having the euro is a good thing for Europe.

A debate on the European Central Bank’s activities by the European Parliament is an important manifestation of democratic accountability. Let me start by saying that the Commission largely shares the general thrust of the report discussed here today.

The Commission shares the report’s views that the ECB’s independence in the conduct of its monetary policy as enshrined in the Treaties is crucial to the objective of safeguarding price stability.

Independence and accountability are intertwined and the Commission also acknowledges the European Central Bank’s efforts to improve transparency and democratic accountability vis-à-vis European citizens and the European Parliament.

We also share the view expressed in the report that monetary policy alone cannot sufficiently achieve sustainable economic growth and that the euro area economy should be supported by a mix of ambitious, socially balanced, growth—friendly and productivity—enhancing structural reforms and fiscal policies in line with the Stability and Growth Pact.

Allow me also to welcome the call in the report to accelerate the Capital Markets Union in order to deepen financial integration. This will help in building up resilience to shocks and making the transmission of monetary policy across the Monetary Union more effective.

The Commission shares the report’s view that deeper and better connected European capital markets, which will result from the Capital Markets Union and from the step—by—step completion of the banking union, will foster the international standing of the euro. This point was also emphasised in our Communication on a stronger international role for the euro that we presented on 5 December 2018.

I have no doubt that today’s debate will confirm the constructive engagement that has been developed between the European Parliament and the European Central Bank over the past years.

 
  
  

PREȘEDINȚIE: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, ik dank de heer Mato voor zijn goede verslag en de president van de ECB voor zijn toelichting op wat in grote lijnen positieve tendensen zijn in dit jaarverslag van 2017. Ik stel bijvoorbeeld tevreden vast, en dat schrijft u ook in uw verslag, dat veel banken deze betere tijden gebruiken om hun balansen gezonder te maken. Het percentage slechte leningen is inderdaad gedaald en u geeft alle cijfers.

Maar er zijn helaas nog uitzonderingen en ik ben er daarom trots op dat ik samen met collega Gualtieri en samen met een zeer constructieve Raad erin ben geslaagd om voor het eerst regels op te stellen die alle banken in de EU voortaan verplichten om slechte leningen aan te pakken. Eindelijk, zou ik zeggen. Dan moeten we nu ook, en de ECB wijst daar terecht op, de al bestaande slechte leningen aanpakken.

Tot slot misschien even EDIS, want ook daarover gaat het verslag van de heer Mato. Ik denk dat de recente ontwikkelingen omtrent de bank Carige in Italië goed illustreren welke zorgen er nog leven in dit debat. Het weliswaar private Italiaanse DGS wordt waar mogelijk gebruikt in deze crisis, niet om rekeninghouders schadeloos te stellen, maar om de bank van kapitaal te voorzien. We weten dat deze early intervention onder bepaalde voorwaarden is toegestaan, maar we weten ook dat het ene land daar meer gebruik van maakt dan het andere, met als gevolg dat de rekening toch weer naar de belastingbetaler geschoven wordt. Dat was nou juist niet de bedoeling. Dit verklaart de deadlock in de Raad. Dit verklaart waarom sommige landen weinig trek hebben om een uitsluitend Europees DGS te creëren. Waarom een Europese pot met geld maken als landen er zo verschillend mee omgaan? Ik vind dat als rapporteur van EDIS een heel terechte vraag, maar ik denk wel dat we hieruit moeten komen want uiteindelijk zijn we in Europa beter af met een oplossing en niet met een deadlock.

Als rapporteur heb ik dus ook een systeem voorgesteld dat eerst de verantwoordelijkheid bij het nationale DGS laat en daarna pas de solidariteit van een Europees DGS regelt. Ik heb dan ook een hele concrete vraag aan de president van de ECB, die altijd een warm voorstander van EDIS is geweest. Wat heeft u op dit moment liever: een voorzichtige start met het verslag zoals is voorgesteld in ECON of wachten tot een volgend Parlement om dit moeilijke onderwerp te behandelen?

 
  
MPphoto
 

  Luigi Morgano, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il presidente Draghi per la sua presenza e il relatore Mato per il positivo lavoro condotto nella commissione per i problemi economici e monetari.

Senza dilungarmi sui dettagli della relazione, voglio rimarcare l'importanza di discutere e adottare questa relazione nel giorno in cui il Parlamento celebra i vent'anni dell'euro, un'opera di integrazione non solo economica e monetaria rilevante, ma per certi versi davvero senza precedenti.

L'euro è indubbiamente un successo nella storia europea, ma anche una costruzione ancora incompleta. L'incompletezza dell'Unione monetaria e bancaria con la mancanza di un sistema di garanzie dei depositi pienamente europeo e la mancanza di un braccio sociale e fiscale dell'Unione monetaria con un bilancio proprio sono le debolezze più visibili e più critiche. Alcuni in quest'Aula e fuori storcono il naso quando sentono queste valutazioni, quasi elevandosi, mi si permetta l'espressione, a vestali dell'austerità, sottovalutando che solidarietà e responsabilità vanno di pari passo. Non c'è mai abbastanza responsabilità nazionale per loro. In troppe circostanze, ogni volta, sono stati aggiunti ulteriori passi da compiere, creando ed inasprendo divisioni interne all'Unione, come conseguenza, siamo ancora, a vent'anni dalla creazione dell'euro, a discutere a livello tecnico di Edis, di bilancio dell'Eurozona, diritti sociali e mi fermo.

E lo spirito con cui abbiamo condotto in commissione ECON la discussione sulla relazione annuale della BCE è questo, consci del ruolo fondamentale che l'istituzione che Lei, Presidente Draghi presiede, ha svolto egregiamente. E allora mi rivolgo ai miei colleghi parlamentari, ai leader europei, anche alla luce del deludente risultato dell'ultimo Consiglio europeo di dicembre. Le misure straordinarie di politica monetaria messe in atto dalla BCE hanno salvaguardato la tenuta dell'eurozona, ma i nostri concittadini hanno comunque patito la crisi, l'Europa non ha saputo e ancora non sa rispondere alla richiesta di protezione.

Cosa possiamo fare? Credo innanzitutto dare seguito con i fatti alle parole e cioè non chiudiamoci nei recinti nazionali.

 
  
MPphoto
 

  Ralph Packet, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, mijnheer Draghi, tien jaar geleden ontstond de financiële crisis. De crisis liep in Europa uit de hand door te veel schulden en te goedkoop geld. En wat is het antwoord van de ECB? Nog meer schulden en nog meer goedkoper geld. Zoals we ook in dit verslag lezen, heeft dat grote gevolgen. Verzekeringen en pensioenen komen in de problemen. De vastgoedprijzen stijgen supersnel en huizen worden onbetaalbaar voor de gewone mens. We zien enorme stijgingen van schulden bij bedrijven, bij gezinnen en vooral bij de overheden. Structurele hervormingen in de landen die ze nu het meest nodig hebben, worden uitgesteld.

En daarbovenop nog een andere duidelijk effect van uw beleid: de rente is zo laag dat ons spaargeld verdampt. Het brengt niks meer op. U laat de gewone man in de straat, de mensen van mijn leeftijd die niks te maken hebben met de crisis die begon in 2008, opdraaien voor het wanbeleid van de banken en van de overheden. We staan nu voor het einde van uw mandaat. Jarenlang wierp u zich op als de brandweerman die het vuur van de crisis heeft geblust. Ik vrees echter dat dit beleid het beleid zal blijken van een pyromaan, het beleid dat de volgende financiële crisis veroorzaakt.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Banque centrale, cher rapporteur, chers collègues, au moment où notre législature touche à son terme, nous allons nous prononcer sur le rapport de la Banque centrale. Heureux concours de circonstances, nous avons célébré ce matin le vingtième anniversaire de l’euro, et c’est un moment d’émotion, Monsieur le Président Draghi, puisque c’est votre dernière présentation devant le Parlement européen.

Les messages de ce rapport sont nombreux. Je crois pouvoir dire que la Banque centrale européenne a rempli plus que correctement sa mission, notamment pendant la deuxième décennie. Naturellement, la Banque centrale européenne ne peut pas tout faire, et les États membres sont appelés eux-mêmes à être vigilants sur les dépenses publiques, leur maîtrise et leur bonne orientation au service des citoyens et de la compétitivité de l’économie. La Banque centrale européenne restera vigilante quant à de très nombreux problèmes: le niveau des prix sur le marché immobilier, les prêts consentis par les banques – consentis intelligemment –, avec une priorité donnée aux investissements d’avenir.

Je pense que le succès reconnu de l’euro est un prodige car, il y a vingt ans, nous avons fait naître une monnaie sans État, et c’est une situation unique au monde. C’est dire combien il est urgent de donner au plus vite à la zone euro le gouvernement économique, financier, budgétaire et social nécessaire pour combler une infirmité d’origine. Alors que le multilatéralisme est mis en cause, que la guerre économique mondiale menace, je pense qu’il serait bon que nous ayons l’ambition de faire de l’euro une arme, comme le font les États-Unis, à savoir qu’ils peuvent, dans certaines circonstances, sanctionner des banques et des entreprises de pays tiers.

Mes chers collègues, en ces temps de crise, l’euro et la Banque centrale européenne contribuent hautement à la résilience de l’Union européenne. Euro et Banque centrale européenne sont les emblèmes de notre confiance en l’avenir de l’Europe. Mais attention, la Banque centrale européenne ne doit pas être la béquille des insuffisances de la gouvernance politique.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor presidente, el Banco Central Europeo con sus medidas no convencionales ha mantenido a flote la economía de una zona euro diseñada de forma muy poco racional. Hay algunas cosas sobre esas medidas que hay que ver, elementos de democratización. También, como el presidente Draghi sabe, nos preocupa la compra de activos relacionados con el carbono, que no contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Pero esas medidas han sostenido a flote la economía europea.

Ahora lo que hay que saber es si seremos capaces de hacer las reformas que sabemos que necesita la eurozona para evitar crisis futuras. Y nos preocupa que haya una extraña coalición entre aquellos que no quieren reducir riesgos y aquellos que no quieren mutualizarlos que impida hacer efectivamente esa reforma.

Sí hay que avanzar hacia estabilizadores automáticos; sí hay que avanzar hacia mecanismos contracíclicos a escala de la Unión Europea, con un presupuesto de este nombre. Sin ello, las debilidades del euro en el futuro seguirán siendo muy grandes, y por ello es imprescindible dar este salto que, sin duda, el euro debe dar después de su creación, veinte años atrás.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, the European Central Bank (ECB) has never protected borrowers in distress. They say that that is the job of Member States. But the central banks in many states, including Ireland, have also failed utterly to protect borrowers from repossessions and violent evictions. The Irish Central Bank now warns us that a new wave of mass repossessions is coming.

The fact that the EU institutions are legislating on how to deal with non—performing loans (NPLs) could and should be an opportunity to put in place strong protection for borrowers. But we can already see from the Commission and the Council’s approach, that their only interest is to actually restore the massive profits of Europe’s banks. The Commission’s proposal on the secondary market for NPLs will have extreme and, in my view, appalling consequences on mortgage holders.

If the ECB won’t protect ordinary people from debt vultures, if the national central banks won’t, if the Commission and Council won’t, then people will rightly ask who will. The Commission’s proposal needs to be scrapped. It is up to us in the European Parliament, alongside civil society, to block its progress.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen, im Namen der EFDD-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident der EZB! Ihre Bilanz fällt nicht gut aus. Sie galten bei Ihrem Start im Jahr 2011 als Falke. Das war schon damals falsch.

Die Zinsen sind so niedrig wie nie zuvor. Sie haben sie in Ihrer siebenjährigen Amtszeit nicht ein einziges Mal erhöht. Deutschland, der wichtigste Motor des Euro-Währungsgebiets, steht vor einer Rezession. Das wird das Euro-Währungsgebiet mitreißen. Sie haben keine Möglichkeit mehr, darauf mit einer Zinssenkung zu reagieren.

 

Sie haben Anleihen in Milliardenhöhe gekauft und die Bilanz der EZB extrem ausgeweitet. Sie haben dadurch Arme ärmer und Reiche reicher gemacht. Sie haben die expansivste Geldpolitik gefahren, die es je gab. Die Targetsalden sind völlig außer Kontrolle. Deutschland hat Forderungen von fast einer Billion Euro, die dürften wertlos sein. Ihr letzter Zug ist nun, für den Rest Ihrer Amtszeit auf Zeit zu spielen, um diesen Scherbenhaufen Ihrem Nachfolger zu überlassen.

 

Meine Hoffnung ist, dass die Geschichtsschreiber erkennen werden, dass Sie es sind, der in Wahrheit für das ökonomische Desaster im Euro-Währungsgebiet verantwortlich ist. Dieses Desaster wird in nicht ferner Zeit offen zutage liegen, dann erfreuen Sie sich längst Ihres Ruhestandes.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Draghi, Lei oggi ha celebrato i vent'anni dalla nascita della moneta unica, e credo che sia un buon momento per tirare un bilancio concreto, guardando ai numeri e all'evoluzione delle economie e della condizione di vita dei cittadini dell'Eurozona, perché tutto questo voler festeggiare, guardando ai dati, io non lo vedo.

Tutte le promesse che erano state fatte ai cittadini europei riguardo alla nascita dell'euro sono state disattese. In questi vent'anni l'euro ha portato divergenze reddituali e di performance tra i paesi, ha portato bassa crescita. Oggi l'Eurozona è il continente o l'agglomerato che cresce di meno rispetto ai concorrenti, e la disoccupazione rimane alta: oggi è il doppio di quella degli Stati Uniti.

E anche il Suo mandato come Presidente della Banca centrale l'ha vista non raggiungere nemmeno gli obbiettivi statutari che la BCE ha: l'inflazione corre, soprattutto rimane al palo e lontana dalla sostenibilità autonoma verso il 2 %, e la BCE ha stampato un sacco di soldi che non sono arrivati all'economia reale. Per ogni cento euro stampati dalla Banca centrale europea, solo circa 29 sono arrivati a famiglie e imprese.

Ecco, credo che guardando a questo quadro ci sia ben poco da festeggiare, e sia un momento di riflessione importante per quelli che sono stati i fallimenti dell'euro e del suo mandato come Presidente di questa Banca centrale.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, παρά τις θριαμβολογίες για την ευρωενωσιακή οικονομία, π.χ. τη δήθεν μείωση της ανεργίας με γενίκευση της μερικής απασχόλησης, δεν μπορείτε να κρύψετε τους φόβους σας. Αναιμική ανάπτυξη, επιβράδυνση, ανισομετρία, προστατευτισμοί, εμπορικοί πόλεμοι που πολλές φορές γίνονται θερμοί με χιλιάδες θύματα, Brexit, πολιτική αναταραχή και φόβος νέας χειρότερης κρίσης. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισμός. Κάνετε συστάσεις-απειλές: συνέχιση αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο, φοροκυνηγητό στον λαό, μισθοί κατά την προαίρεση και τα κέρδη των καπιταλιστών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, επιβίωση με επιδόματα-ψίχουλα και τράπεζες που ελέγχετε με απολύσεις, για παράδειγμα στην Ελλάδα δεκαπέντε χιλιάδων τουλάχιστον τραπεζοϋπαλλήλων την επόμενη διετία. Χιλιάδες πλειστηριασμοί-θηλιά στον λαιμό εκατομμυρίων ανθρώπων ή ρυθμίσεις με το πιστόλι στον κρόταφο για κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και των κερδοσκοπικών funds, δηλαδή μνημόνια γενικευμένα και διαρκείας. Το ψευτοδίλημμα «συντήρηση ή πρόοδος» πάει να κρύψει την ενιαία στρατηγική σύμπλευση ακροδεξιάς, συντηρητικών, σοσιαλδημοκρατών, νεοαριστερών τύπου Τσίπρα που συγχαίρουν Μέρκελ και Τραμπ. Η διαφορά είναι στην οργανωμένη πάλη του λαού και στην ενίσχυση των κομμουνιστών για την ανατροπή αυτής βαρβαρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Mr President, I would like first to congratulate President Draghi on the 20th anniversary of the euro and also of the European Central Bank just a few months ago. Contrary to other speakers, I am absolutely convinced that you, President Draghi, can be proud of your leadership. You have been very efficient in fending off the existential crisis that hit the euro area in 2012. Thanks to your determined stance, the euro has survived and now flourishes. Many of these critiques that we heard just a few minutes ago simply give a picture of some ignorance on the part of our colleagues, who unfortunately don’t understand how monetary policy works. That was on the past.

Now to the future. We, and especially the ECB, face three important challenges. We have to recall that a slowdown is under way in the European economy and that the next recession is probably around the corner. Is the ECB prepared to face this challenge? What is important is to build room for manoeuvre in monetary policy, because at the zero/lower band interest rate level there is not so much flexibility on the monetary policy side to help the economy. Finally, the question of non-performing loans in the banking sector has to be addressed very quickly.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i relatori e il Presidente Draghi per il loro lavoro.

Oggi, a vent'anni dall'introduzione dell'euro, questa relazione è un tassello in più per ricordare il ruolo importante che la Banca centrale ha svolto negli ultimi anni. Malgrado le sciocchezze dette da alcuni colleghi, non c'è dubbio che il rafforzamento della fiducia dei cittadini nella moneta comune in un momento così difficile è un segnale importante: la lotta contro la deflazione, il mantenimento della stabilità monetaria dell'Unione, lo sviluppo dell'Unione bancaria europea.

Sarebbe però altrettanto importante che la Banca centrale europea tenesse conto anche delle ripercussioni sociali delle sue politiche, come richiesto dagli accordi di Parigi. Il caso recente del commissariamento della Banca Carige in Italia evidenzia un ruolo positivo che la BCE può svolgere e svolge nella protezione dei piccoli risparmiatori e investitori. Dobbiamo generalizzare questo ruolo, portando avanti il ragionamento che è anzitutto quello di completare l'Unione bancaria con un sistema di garanzia dei depositi che sia sicuro e realizzabile per tutti.

Saremo qui, in Parlamento, attenti ai progressi e ai risultati futuri, e Le facciamo i migliori auguri per questa Sua fine di mandato.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Parlament feiert heute 20 Jahre Euro. Aber was feiern wir denn eigentlich? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, der Euro hat uns eine Schwierigkeit nach der anderen eingebrockt. Schauen wir zum Beispiel auf die Staatsschuldenkrise: Wir hätten doch nie eine Staatsschuldenkrise gehabt, wenn wir nicht den Euro gehabt hätten. Denn solange Staaten ihre nationale Währung haben, können sie ihre Staatsschulden stets bedienen, indem sie ihr eigenes Geld drucken. Wir hätten nie eine Bankenkrise dieses Ausmaßes gehabt, wenn wir nicht den Euro gehabt hätten, denn die Bankenkrise kam doch nur dadurch zustande, dass die Staaten auf riesigen Beständen von Staatsanleihen saßen, und diese Staatsanleihen waren gefährdet, weil die Staaten ihr eigenes Geld nicht mehr drucken konnten. Wir hätten keine Bankenkrise gehabt, wir hätten keine Staatsschuldenkrise gehabt, und wir hätten auch keine Massenarbeitslosigkeit gehabt – fast überall in Südeuropa enorme Jugendarbeitslosigkeit. All diese Schwierigkeiten hat uns doch der Euro eingebrockt.

Wir haben nichts zu feiern beim Euro. Wir müssen harte Arbeit leisten, um diese ganzen Probleme, die der Euro aufgetürmt hat, irgendwie in den Griff zu kriegen. Der Euro hat die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt, der Euro ist eigentlich ein völlig fehlgeschlagenes Experiment.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Draghi, io Le parlo da italiano, cioè da cittadino di un paese fondatore dell'Unione europea, che ricordo è anche il terzo paese contributore tra i contribuenti dell'Unione.

Sono venticinque anni che l'Italia fa registrare un avanzo primario, per cui la storia che gli italiani abbiano vissuto al di sopra delle loro possibilità è una balla colossale, probabilmente inventata dai banchieri tedeschi o francesi. Se abbiamo un passivo ogni anno è solo grazie agli interessi di un debito pubblico che è cresciuto a dismisura, specialmente negli anni Ottanta grazie a tassi di interesse anche del 10 %, quindi un vero e proprio strozzinaggio. In questo modo assurdo, siamo arrivati a 2 300 miliardi di debito pubblico, sul quale fino ad ora gli italiani hanno pagato 3 500 miliardi di debito di interessi, quindi, una volta e mezzo il debito stesso. Un vero e proprio scandalo.

Ora questo debito pubblico lo comprano le banche europee, lo comprano anche le banche tedesche, le banche francesi e lo comprano anche con denaro prestato dalla BCE a interessi bassissimi, a tasso di interesse bassissimo e senza nessuna condizionalità, il che ha permesso a queste banche di speculare proprio verso quei paesi ad alto spread. E lo comprano però purtroppo anche con denaro creato dal nulla, semplicemente aggiungendo quindi degli zeri al computer.

Il problema però è che questi interessi i cittadini italiani li pagano con l'economia reale, li pagano con il sudore reale, non con un sudore inventato dal nulla. Però questo sistema sembra accontentare tutti, le banche sono contente perché di fatto speculano tranquillamente, facendo rientrare i propri capitali, si accontentano gli Stati che piazzano i loro titoli di Stato, purtroppo a pagare è l'economia reale.

A pagare l'economia reale sono quelle piccole e medie imprese, quelle aziende che non hanno più accesso al credito, e dove non c'è accesso al credito cresce la disoccupazione. La disoccupazione nell’Unione europea ha raggiunto livelli spaventosi proprio in quei paesi dove è cresciuto il debito pubblico; sto parlando di Grecia e Spagna e immancabilmente purtroppo anche dell'Italia.

Ora, se leggiamo l'articolo 127 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si dice che oltre alla stabilità dei prezzi – Lei ha detto che questa sostanzialmente è stata raggiunta – la BCE deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, cioè combattere la disoccupazione e promuovere una crescita economica equilibrata.

Allora la mia domanda è: la BCE ha davvero intenzione di combattere la speculazione finanziaria? La BCE ha davvero intenzione di agire in maniera mirata e differenziata per azzerare gli spread dei singoli Stati membri? La BCE ha davvero intenzione di azzerare il meccanismo dello spread che distrugge l'economia di Stati membri come l'Italia e immancabilmente distrugge o indebolisce irrimediabilmente anche l'Unione europea stessa?

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ENF). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Draghi, meine Damen und Herren Kollegen! Für 20 Jahre Euro feiern Sie sich derzeit. Tatsache ist aber, dass die Ungleichgewichte innerhalb des Euro-Währungsgebiets nach wie vor riesig sind. Das drückt sich zum einen aus in den Targetsalden, die nach wie vor auf Rekordniveau stehen. Das drückt sich in den Differenzen bei der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der industriellen Entwicklung in Frankreich und Italien zum Beispiel, aus. Das drückt sich aber auch darin aus, dass Deutschland nach wie vor bei der Lohnentwicklung beispielsweise massiv zurückhängt.

Das Euro-Währungsgebiet gehört weltweit zu den Gebieten mit dem niedrigsten wirtschaftlichen Wachstum der vergangenen Jahre. Wir haben selbst in Afrika weite Teile, die sich besser entwickelt haben in den vergangenen Jahren, als es das Euro-Währungsgebiet getan hat. Venezuela ist vielleicht noch ein Beispiel, das sich noch schlechter entwickelt hat. Das gilt eben für alle sozialistisch-planwirtschaftlich regierten Systeme. Tatsache ist auch, dass wir weiter Staatsschulden angehäuft haben, und dass Sie, Herr Draghi, dafür maßgeblich mitverantwortlich sind.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Draghi, πίσω από τη δική σας θεσμική υπόσταση, πραγματικοί υπαίτιοι σε αυτό το θέατρο σκιών είναι οι εντολείς σας και όσοι εθνικοί ηγέτες που - παραδομένοι στις υποσχέσεις, το εφήμερο όφελος και το παροδικά φθηνό χρήμα - παρέδωσαν κυριαρχικά δικαιώματα, υποθήκευσαν την περιουσία των πολιτών και ξεπούλησαν εθνικές αποταμιεύσεις. Είστε ένας κεντρικός τραπεζίτης που ελέγχει την προσφορά του χρήματος αλλά δεν εντέλλεται την τόνωση της ζήτησης. Υπεύθυνος για τη σταθερότητα των τιμών αλλά όχι για την ευρωστία της οικονομίας, τη μεγιστοποίηση της υγιούς εργασιακής απασχόλησης και της ενίσχυσης των μισθών και της αγοραστικής δύναμης. Προσφέρατε τα πάντα για μια ένωση κατ’ επιταγήν και με αποκλειστικό όφελος της Γερμανίας και των δορυφόρων της. Για μια Γερμανία που, από το 2008, εξοικονόμησε, χάρη στα δικά σας χαμηλά επιτόκια δανεισμού, 368 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάθε σας πράξη αποδεικνύει τις στρεβλώσεις του οικοδομήματος ένεκα πολιτικών και μεροληπτικών αποφάσεων: μια κεντρική τράπεζα μιας ατελούς ένωσης με περιορισμένες ευθύνες και ελλείψει εντολών.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, mijnheer Draghi, collega's, vanmiddag vierden we de 20e verjaardag van de euro, maar nog niet zo heel lang geleden hing het voortbestaan van onze eenheidsmunt echt aan een zijden draadje. Uiteindelijk was het de Europese Centrale Bank, die tot de spijt van menig criticus hier in de zaal, onze euro door de crisis heeft geloodst. Waarom was het de Europese Centrale Bank die de kastanjes uit het vuur moest halen? Voordat er een eenheidsmunt gecreëerd wordt, maakt men normaal gezien eerst werk van politieke en economische integratie. De euro heeft precies de omgekeerde weg afgelegd. We gooiden de pasgeboren euro in het zwembad en hij zal wel vanzelf leren zwemmen, maar dat is niet gebeurd, of toch niet helemaal, en dat maakt onze muntunie ook vandaag nog enorm kwetsbaar, want de economische verschillen tussen lidstaten zijn nog altijd heel erg groot. Zulke verschillen zijn moeilijk houdbaar tenzij er voldoende solidariteitsmechanismen zijn ingebouwd, maar dat is vooralsnog niet het geval.

Dus waarom heeft de ECB de euro moeten redden? Omdat er een gebrek is geweest aan politieke moed om onze muntunie af te werken. Vandaag zijn de economische vooruitzichten opnieuw wat somberder. We staan voor de keuze: ofwel vervolledigen we de monetaire Unie, zodat die zelf in staat is weerstand te bieden tegen de volgende crisis, ofwel laten we straks opnieuw het werk doen door de ECB. Voor mij is de keuze overduidelijk: sta me dan ook toe om de collega's die de roede voor de ECB niet gespaard hebben vanmiddag en haar verwijten haar boekje te buiten zijn gegaan, uit te nodigen om mee aan de kar te trekken en een muntunie te creëren met voldoende solidariteitsmechanismen, onder meer op het vlak van begrotingsbeleid en een diepgaande banken- en kapitaalmarktenunie.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, Euroopan keskuspankin vuosikertomusta koskevassa mietinnössä todetaan, kuinka EU:n talous kasvoi vuonna 2017 nopeiten kymmeneen vuoteen ja työttömyys oli alimmillaan sitten vuoden 2008. Samalla kiinnitetään huomiota epävarmuustekijöihin, joista yksi on kotitalouksien jatkuva velkaantuminen.

Usein velkaantuminen johtuu pikavipeistä, joiden todellinen vuosikorko voi nousta satoihin, räikeimmissä tapauksissa jopa tuhansiin prosentteihin. Vanhoja lainoja maksetaan uusia ottamalla, mikä voi johtaa vuosikausia kestävään velkavankeuteen. Ylivelkaantuminen on henkilökohtainen tragedia, jonka seurauksena ihmissuhteet, terveys ja yleinen elämänlaatu kärsivät.

Pikavippifirmojen toiminnassa ei ole kysymys asiakkaiden auttamisesta vaan näiden taloudellisen ahdingon hyväksikäytöstä. Olen jo pitkään vaatinut parempaa kuluttajansuojaa pikavippeihin sortuneille. Kaikkein tehokkain tapa puuttua tähän haitalliseen liiketoimintaan olisi kieltää se kokonaan. Toivon että saan laajaa tukea pikavippikiellolle.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, permettez-moi de vous admirer. Quel culot! À la veille d’une crise financière attendue par tous les spécialistes, voilà que vous venez nous dire que tout va bien.

Vous auriez dû savoir – et vous savez – qu’il fallait un budget fédéral à l’euro. Comme personne ne voulait de ce budget, vous aviez une possibilité, c’était utiliser la Banque centrale – ce qu’avaient également proposé M. Maystadt, le président de la BPI et la Caisse des dépôts italienne – pour financer l’économie réelle des pays du Sud et diminuer la disparité. Cette politique, en 2012, les Allemands ne l’ont pas voulue. Aujourd’hui, vous vous en êtes sortis en achetant 2 600 milliards de dette publique et en annulant les taux. Le résultat, c’est plus de dette, moins de création de richesses et plus de déficit. C’est une faillite!

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Draghi, η ευρωζώνη χρειάζεται άμεσες αλλαγές. Απαιτείται κατάργηση του δρακόντειου Σύμφωνου Σταθερότητας και εγκατάλειψη της λιτότητας και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. Η ΕΚΤ πρέπει να μετατραπεί σε ύστατο δανειστή των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών πρέπει να αποκεντρωθεί, τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τη νομισματική τους κυριαρχία, και να μπορούν οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών να ασκούν αυτοτελή νομισματική πολιτική μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ πρέπει να πάψει να υπηρετεί τη γερμανική Ευρώπη, μια Ευρώπη στην οποία η Γερμανία συσσωρεύει εμπορικά πλεονάσματα και ο ευρωπαϊκός Νότος αυξημένα ελλείμματα και χρέη. Τέλος, κύριε Draghi, η ΕΚΤ και εσείς προσωπικά οφείλετε να ζητήσετε μια μεγάλη συγγνώμη από τον φτωχοποιημένο ελληνικό λαό, στον οποίο ως τρόικα επιβάλατε μνημόνια προκειμένου να διασωθούν οι ξένες τράπεζες, όπως ομολόγησε άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Dijsselbloem.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). – Voorzitter, de ECB heeft de afgelopen jaren vierduizend miljard euro in de economie van de eurozone gepompt. Een bedrag groter dan het bruto nationaal product van Duitsland. Al dat goedkope geld was fijn voor landen als Italië en Frankrijk, die het mede daardoor vertikten echte hervormingen door te voeren. Maar nu kampen ze nog steeds met hoge overheidsschulden, hoge werkloosheid en grote jeugdwerkloosheid.

Dat goedkope geld is ook prettig voor de banken, maar door die lage rentes zijn wel de pensioenfondsen in de problemen gekomen en is sparen helaas zinloos geworden. Het ECB-beleid is te soft en te royaal geweest en daarom vrees ik dat we binnenkort nog een flinke rekening gepresenteerd gaan krijgen nu de economische groei afzwakt. Ik roep de regering op nu echt te gaan hervormen. En dan niet in de vorm van een transferunie, maar wel efficiëntere overheden, eerlijkere belastingheffingen en investeren in mensen en duurzaamheid.

 
  
 

Intervenții la cerere

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor commissario, l'enorme carico di oltre 650 cause e azioni legali di vario genere che da vari soggetti, non solo banche, sono state intentate verso l'autorità unica di risoluzione e le varie istituzioni europee coinvolte nell'attività di vigilanza e nella gestione delle crisi bancarie, è un dato di fatto molto pesante, che dovrebbe preoccuparci tutti.

Io sollecito la Sua attenzione al riguardo di questa questione, che non viene affrontata, nonostante l'allarme gettato molto chiaramente dalla Corte dei conti europea, che infatti ha annoverato l'entità delle passività potenziali che stanno in capo al sistema finanziario europeo in conseguenza delle procedure di risoluzione nelle banche a rischio di fallimento.

Lei non ritiene che da ciò ci sia un peso pesantissimo, rilevantissimo, sulla credibilità, sia del comitato di risoluzione sia della Commissione europea e del Consiglio europeo? Bisogna parlare chiaro e dire le cose come stanno quando ci si rivolge a noi che rappresentiamo il popolo reale e quindi, come è stato detto molto bene, l'economia reale che voi avete massacrato.

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, in my introductory remarks I recalled the constructive engagement that has developed between the European Parliament and the European Central Bank over the past years, and the large convergence of views in many aspects of Mr Mato’s report shows that this continues to be the case.

However, in my concluding remarks let me come back to a point which was also highlighted in the report: the need for financial integration, amongst others things, to improve the transmission of a monetary policy. And this brings me to the topic of the Capital Markets Union and completion of the banking union.

But there I would point out that out of the 30 legislative proposals which the Commission has put out on the Capital Markets Union, only three proposals have been adopted, and there is political agreement on a further two.

So, therefore, we count on your continued support for the Capital Markets Union project, which would lead to deeper and better-connected capital markets and thus also foster the international standing of the euro.

 
  
MPphoto
 

  Mario Draghi, President of the European Central Bank. – Mr President, first of all, I thank the rapporteur, honourable Member, Mr Mato, for his report. I certainly thank you for all the compliments the ECB has received and I will respond to the criticisms.

First of all, about the European Deposit Insurance Scheme (EDIS). The ECB has always been a supporter of EDIS, of the insurance. I want just to make three points about that. First of all, whatever the road is to EDIS, the final goal of having a fully mutualised EDIS should always remain in sight. Now the road to that goal is not going to be simple, we all know that. And so various steps and delays and compromises and negotiations are necessary. But the direction and the sense of final results should always be present. So what you decide about how to move ahead, will be really in your own judgment. The important thing is that, whatever you decide, we’ll never compromise over the final outcome.

The third point I want to make about EDIS is that there is no clear progress on this road unless there is convincing risk reduction everywhere. By the way, big progress has been achieved on that front already but more needs to be done. The ECB has shown in various places on various occasions that risk sharing also itself contributes to risk reduction, so the two arms of this journey towards the final goal of a fully—neutralised insurance system should go hand in hand.

Several questions addressed the economic effects of the policy of the ECB. Comparisons were made with non—euro parts of the world and with before the euro – how the world was beautiful, fantastic, before the euro. I’ve gone through these comparisons in a recent speech I gave. It was not fantastic, especially for the countries that complain most today about the euro; it was not fantastic at all before the euro.

Let me make a comparison with the United States, because someone raised that point. The employment rate in 1998 in the euro area at 19 was 59.8%, now it’s 67.3% – the highest ever in the euro area. In the United States, it was 73.9% in 1998, today it’s 70.6% so it went down, not up.

The jobs created in the euro area over this period of time have been 19.8 million. And the jobs created in the United States were 17.2 million. Of course we have to be careful about making these comparisons because the units have to be standardised and the same thing we get on the employment numbers, in millions.

So when I’m asked about the side effects of our monetary policy in the euro area, the response is that the main side effect between 2013 – when the situation was at its worst – and today, has been the creation of 9.6 million jobs, which is more than ever. That’s the main side effect.

Other questions related to the presence of financial stability risks. Well, it’s true that in certain localised areas over the euro area we observed that valuations are stretched in prime commercial real estate. Also in some areas of some countries in the residential real estate, in some segments of the bond market. But are any of these risks prone to generate systemic financial stability risk? The answer that we give so far is no. But of course we monitor all this very carefully. And the answer to these local situations cannot be a change in monetary policy. It has to be the use of macroprudential tools by the national governments. We’ve said this and, in fact, national governments have indeed responded, with their national instruments together with the ECB.

More generally, some questions addressed the role of the ECB and very rightly, as observed by the rapporteur, the ECB has its role but cannot fill all the roles that everybody else should fill. The ECB has a role which is limited to monetary policy, which is circumscribed by its mandate. It cannot do everybody else’s job.

In this sense, as I have said on a variety of occasions including this morning, not all its benefits have accrued to all the members of the euro area. Why is that? Because of two main reasons. Reforms are necessary in these countries whether they belong to the euro, or are outside the euro. You have got to make the reforms that are necessary. There is not a blueprint which is the same for all countries. It does change from country to country; each country has its own history. And so that’s the basic thing: no reforms, no growth.

But then there are also problems, also incompleteness in the Economic and Monetary Union. And the first incompleteness is to finish the things that had been decided already, namely the banking union. The second is to start to move fast on the capital markets union and the third is to build fiscal capacity. But if you do the first two things – and the European Parliament has really carried out a very positive and constructive role at each and every point in time of this discussion – if these two things are done, we are way better, even if the next steps on the creation of the fiscal capacity may take longer for pretty obvious political difficulties.

There was one question about what the ECB could do about certain specific loans that banks have lent to citizens. Generally, the ECB cannot do anything about that, it’s the national competent authority. Very often, these issues are a consumer protection issue, so it’s the national consumer protection authority that has to monitor the conditions of lending. But generally speaking – and this holds true also in other countries where the non—performing loans (NPLs) problem is really very dramatic because of its social consequences – in non—performing loans you always have two types of debtors: the ones who are normal or even strategic debtors and the ones who are part of a big social problem. For these problems, the response is not to change the payments culture but rather to help the poor people who cannot pay back. One should keep the two things separate. Don’t change, don’t affect, don’t damage, don’t harm your banking system, your financial system because the result of this will only be that they will not be able to lend as much as they could to the private sector of your economy, but rather help the poor people who cannot pay.

Now, one question that has been asked from several sides is if we are heading towards the next recession – and I will say something about that in a moment – does the ECB have the tools to address this? The answer is yes. The ECB has the tools to address this but keep in mind that our present monetary policy stance is very accommodative already. We have negative interest rates and they are expected to be like this for an extended period of time. And, even though we have decided to stop the net asset purchases, we also decided that the current stock will stay what it is for a considerable period of time. What does it mean? It means that, as bonds come to maturity, we repurchase the bonds. What does it mean in terms of numbers? It means that we will continue buying, by and large – at least this year or the next year – 15 billion euros of bonds a month, which was, by and large, what we had been buying in the last 3 months of last year.

There was perhaps more than one question about whether our monetary policy has helped equity. We went into some depth in trying to understand what the effects are of monetary policy on the distribution of income, distribution of wealth. It’s quite clear that each monetary policy decision has distributional effects. When we change interest rates we change distribution between creditors and debtors, or between young and old. But certainly the asset purchases, the quantitative easing (QE), have distributional impacts which are even more visible and direct because asset prices go up and the owners of assets are usually the wealthy ones.

So the question we ask ourselves is, is our policy worsening the distribution? If you consider all the effects, the answer is no. Why is that? It is true that it worsens the distribution in the short term. However, what is the factor that worsens the distribution more than any other factor? It’s the unemployment. Where the monetary policy of the ECB has been a success was in fostering strong employment growth, as I presented at the beginning of this response.

One question addressed the point of access by SMEs to credit. Has our policy prevented, restrained, or shrunk access by SMEs to credit? The answer is absolutely no. Both our corporate bond programme and our QE programme created space in the bank’s balance sheet for lending more to the SMEs. All data since 2013, since even when we started with the longer—term refinancing operations (LTROs) – by the way the LTROs are not unconditional lending – and the targeted longer—term refinancing operations (TLTROs), is lending to banks on condition they lend to firms, to the real economy. I don’t know where the fairy tale thing about EUR 29 out of a hundred actually came from.

In terms of another interesting irony of some of the questions, was that one hears that monetary financing of the deficit is now the solution to all problems. That’s one of the questions that was raised before. That is actually interesting. First of all, because when monetary financing was available, for the countries that actually vastly used monetary financing before the euro, the situation was very bad. They got very high inflation and they got unemployment higher than countries that did not use monetary financing.

What is actually quite paradoxical is that you hear this solution of monetary financing from people who were against monetary financing as an utmost crime until yesterday.

I think I have responded to most of the problems, and now one word about the outlook. If we take a snapshot of the situation as it is today, statically, we still see a situation where consumption is still expanding, relatively strong, investment still expanding, supported by our monetary policy, export growth is less, but still good. And the labour market keeps on being very strong.

However, all this is happening at lower and lower growth rates. And we have been receiving weaker data than expected now for a longer time than we had expected a few months ago. In other words, at the beginning we had lower data and we said – and we continue to say, by the way – that some of this weaker momentum was due to temporary factors, and specific to sectors and certain countries. For example, what happened to the car industry; this is one example which is a temporary drop.

But then we also said that there are also some more permanent causes of this slowing—down. And the causes of this slowing—down are going to stay. One of which is simply that 2017 was a pretty exceptional year when compared with historical averages. And so we return to a lower growth path.

But then the question that we should ask is, first of all, is this what is called a sag or is it heading towards a recession? And the answer we give is no, it’s a slowdown, which is not heading towards a recession, but it could be longer than was expected before. And on what does the length of this slowdown depend? To answer this question we have to go back and ask ourselves what are the factors that originally caused this weakening in growth. And the factors deal primarily with some slowdown in China, of course, but with what we call geopolitical uncertainties. And here, the natural question to ask is how long will these geopolitical uncertainties last. These geopolitical uncertainties put into question the pillars upon which the order, that was built after the Second World War, was constructed.

And they put into question the European Union. They have to do with Brexit. They have to do with trade tensions with China. They have to do with the denial of the multilateral system. And we notice, however, that some of these things get better and some others get worse.

The result of this, however, is that, at least for some time to come, there’s going to be a continuing uncertainty that changes nature, and this has a cost. And the cost is lower confidence – lower business confidence and lower consumer confidence. That’s why we are now assessing the situation, as I said. My impression is, Mr President, that I have responded to all questions. If I missed someone I apologise.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato, ponente. – Señor presidente, deseo reiterarle, señor Draghi, que me alegro de su presencia aquí, aunque hoy haya tenido como consecuencia que se haya convertido casi más en una comparecencia que en el análisis del informe anual de 2017. Pero me parece bien. Y deseo agradecer, por supuesto, su reconocimiento a la labor que este Parlamento lleva a cabo. ¡Ojalá cunda su ejemplo!

También deseo agradecer al vicepresidente Dombrovskis por su positivo análisis del informe. Y por supuesto, gracias a los colegas que han intervenido. También a aquellos cuyas posiciones no comparto.

Sí comparto con el señor Draghi que no hay que ser complacientes y que hay que reforzar la capacidad de adaptación y dotarnos de instrumentos para afrontar nuevas crisis. Ya tenemos la experiencia en crisis. No cometamos los mismos errores. Es verdad, tenemos una unión monetaria más sólida, pero quedan algunos temas pendientes. Aquí se han destacado algunos, el SEGD, créditos morosos y otros también importantes que tenemos que afrontar con decisión. Comparto, también, que reducir riesgos y compartir riesgos deben ir de la mano.

Y termino. Quiero recordar la importancia de no conformarnos y de seguir adelante. Por ello, me gustaría destacar dos puntos que han quedado recogidos en el informe con el apoyo casi unánime de este Parlamento: la importancia de continuar avanzando hacia una mayor integración financiera a través de la unión de los mercados de capitales, que ayudará a la buena transmisión de la política monetaria y garantizará una mayor estabilidad en la zona euro; la necesidad de cumplir los objetivos de sostenibilidad en el contexto de las políticas monetarias —el BCE queda bajo el Acuerdo de París y, al igual que todas las instituciones europeas, tiene que apoyar el cumplir los objetivos establecidos—; y para terminar, deseo reconocer algo que también ha destacado el señor Draghi: el trabajo realizado por el BCE en materia de transparencia para mejorar la comunicación de sus políticas, sobre todo teniendo en cuenta que el BCE tiene absoluta independencia en la conducción de su política monetaria, tal y como queda recogido en los Tratados.

El triángulo rendición de cuentas, mayor transparencia e independencia es clave.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch, 16. Januar 2019, statt.

 

15. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Nils Torvalds im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über die Bankenunion – Jahresbericht 2018 (2018/2100(INI)) (A8—0419/2018).

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, föredragande. – Herr talman! Ärade kommissionär! Jag är ledsen att Mario Draghi lämnar oss just i den här diskussionen eftersom den egentligen berör också honom.

Jag blir lite bekymrad när jag lyssnar på den föregående diskussionen av den orsaken att det föreföll som en del av mina kolleger inte riktigt skulle komma ihåg hur historien egentligen såg ut under decennierna efter andra världskriget. Om man tittar på den ekonomiska utvecklingen från 1945 och framåt kan man säga att den kanske huvudsakligen bestod av en massa devalveringar. Man reparerade alltså ekonomiska misstag genom att gå den vägen. Det var fallet för Finlands del. Det var också fallet för andras del. Ni kommer kanske ihåg att Storbritannien var ute i stora svårigheter ännu kring 1956, och från 1956 och framåt ser vi att de valutatekniska, de valutapolitiska problemen bara ökar och ökar.

I något skede trädde en ung socialdemokratisk politiker in på scenen. Det var Willy Brandt. Han hade just blivit vald till förbundskansler i Förbundsrepubliken Tyskland, och när jag läser vad han skrev på den tiden får jag en svag känsla av att han var ganska utled på det rådd och på den oförmåga att lösa de ekonomiska problemen man kunde se i Europa. Han föreslog alltså att de europeiska staterna, EU:s medlemsstater, skulle lösa problemen genom att skapa en europeisk valutafond, och han erbjöd för Tysklands del tjugo procent av deras valutaöverskott för att så att säga skapa ett boägg för framtida lösningar.

Det fanns naturligtvis villkor i det här boägget. Ett villkor var att vi skulle lära oss att hålla oss till reglerna, och det var här svårigheterna uppstod. Jag hittar ett ganska intressant citat i Willy Brandts memoarer ”Begegnungen und Einsichten”: Våra järnhårda regler om parallelliteten i våra valutaekonomiska beslut har alltid besannat sig. Han säger såhär på tyska ifall ni vill höra originalet: ”Unsere Eisenregeln der Parallelität von Währungs- und Wirtschaftspolitische Massnahmen war immerhin bestätigt worden”.

Så gick det efter Willy Brandts initiativ tio, tjugo år av alltmera och ökande problem i den europeiska bankvärlden, i den europeiska valutapolitiken, och i något skede besinnar sig politikerna och skapar det vi i dag har firat 20-årsminnet av.

I dag har vi alltså ett betydligt mera robust system än vi någonsin haft tidigare. Är det systemet vattentätt? Håller det för alla prövningar? Det vet vi att det inte stämmer. Under krisen 2007 och 2008 såg vi att systemet inte riktigt höll för alla de prövningar den europeiska bankpolitiken då råkade ut för. Men efter det har vi faktiskt skapat någorlunda fungerande regler.

Den som följer med ekonomisk politik under de senaste åren kan se att Banco Popular – en spansk bank som inte klarade sina förpliktelser – helt enkelt upplöstes av våra nuvarande regler. Och vi har ett annat exempel som också talar sitt tydliga språk: Banca Carige från Genua har ju tagits under administration av den Europeiska centralbanken.

Vi har alltså många problem, vi har lån som inte återbetalas, vi har en massa andra problem, men vi befinner oss i alla fall i dag i en långt bättre position än för tio eller femton, för att inte tala om för 50 år sedan.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, first of all, I would like to thank Mr Torvalds for his annual report on the banking union. The report provides us with an excellent account of how the banking union has helped foster a single market and contributed to creating a level playing field and financial stability. Much has been achieved since its inception in terms of the overhaul of the regulatory and supervisory framework for financial institutions. But the work is not complete yet.

Completion of the banking union is one of the Commission’s priorities, and we very much welcome the fact that the report also underlines a continued commitment towards this goal. Since last year’s debate, I am pleased to say that we have made some tangible progress.

Firstly, we have an agreement on the so—called banking package. Gunnar Hökmark and Peter Simon negotiated this on behalf of the Parliament. The banking package will strengthen the prudential framework and increase banks’ ability to absorb losses in times of crisis without the need for taxpayers’ money. The technical work aimed at its finalisation is ongoing, and we look forward to early completion so that Parliament may still have the final word before the recess.

Secondly, significant progress has been made in the implementation of the action plan adopted by the Council in July 2017 to tackle non—performing loans (NPLs), including through the adoption by the Commission of a number of proposals and communications. Under Roberto Gualtieri and Esther de Lange’s rapporteurship, you have reached a very quick agreement with the Council on the prudential backstop to prevent the accumulation of non—performing loans in the future. Recent data has shown that in 2018, bank capital and liquidity positions continued to improve, and bank leverage decreased while loss absorption capacity improved. At the same time, NPLs on bank balance sheets have continued to decline and MREL buffers are being built up.

The Commission is encouraged to see that NPL ratios have fallen in nearly all Member States, facilitated by determined actions by banks and policymakers. But at the same time, the different levels of NPLs among Member States must be further addressed and the NPL Action Plan should be fully implemented.

Thirdly, a number of money laundering scandals involving European banks surfaced in 2018, and the Commission came forward with a legislative proposal, as well as an accompanying communication, on strengthening the Union’s framework for prudential and anti-money laundering supervision. Our proposals are part of the wider package of measures that will strengthen the three European supervisory authorities and their anti—money laundering tools. I welcome the position which Parliament has just adopted on the basis of report by Pervenche Berès and Othmar Karas. I count on your full support to conclude negotiations on the legislative proposal before the end of this legislature.

Bank exposure to sovereigns is another area where the Commission shares Parliament’s view that this is a problem with significant implications. In 2018, the Commission also presented a proposal for a regulatory framework for sovereign bond—backed securities, with the aim of further reducing the link between banks and their respective sovereigns.

Regarding think tanks, the Commission fully agrees with the need to ensure a level playing field between market participants, while supporting the uptake of innovative technologies in the financial sector. This has been reflected in our communication on Fintech, which took the form of an action plan and covered a number of initiatives to strengthen, among other things, cyber resilience.

But, as I mentioned, despite all the steps forward, we are not yet there. More needs to be done on the common backstop for a single resolution fund and a European deposit insurance scheme (EDIS). I very much welcome that the report recognises the importance of continued work on these proposals. As regards the common backstop, we are making progress. The agreement, reached in December 2013 at the Euro Summit, must now be swiftly implemented into ESM treaty change, hopefully by the middle of this year. Going forward, the European Stability Mechanism (ESM), as a backstop provider, should be integrated into the Union framework. This will enhance the democratic scrutiny of its activities.

We are unfortunately less advanced on the establishment of EDIS, which is the essential third pillar of the banking union, so I urge you to finalise the report under Esther de Lange’s rapporteurship before the elections to show Parliament’s support for this project. I also urge you to look at the banking union as an initiative that benefits all Europeans.

We have achieved a lot since the crisis broke out, with a real positive impact on businesses and households. At the same time, we will be held accountable for the risks entailed by an unfinished banking union. So let us use the remaining time in this political cycle effectively and make tangible progress towards completing the banking union.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, on behalf of the PPE Group. – Mr President, my thanks to the rapporteur and the Commissioner.

Today when we are celebrating 20 years of the euro it is important to see how much things have changed recently. Financial markets are about analysing risks, taking risks and distributing risks, and by the different steps and cornerstones of the banking union, we have today a better opportunity to analyse risks.

That is one of the advantages of the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), but also the establishment of supervisory authorities. We have provided a more secure framework in which to take risks; but there will always be crises. The question is how are we to deal with them, and how capable are we of getting out of them?

The establishment of both a backstop and better legislation, hopefully, coming out on the non-performing loans will be a part of that, and the BRRD as such also clarifies that all those who invest in a bank are taking a risk.

And then we come to distributing risk, because the legislation we now have in place with capital requirements and a BRRD establishes a very good precondition for the economy of the European Union to face new upcoming crises and come out of them in better shape than we have previously been able to do.

I would like to thank the rapporteur and the Commission. It is true that we still have a lot more to do, but let’s not underestimate how much we have achieved.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, muchas gracias, señor vicepresidente de la Comisión, por estar aquí.

En primer lugar, es obligado agradecer a Nils Torvalds, como ponente de este informe, su espíritu colaborativo, y al resto de ponentes el esfuerzo que hemos hecho para llegar a este acuerdo, a este texto de acuerdo que votamos mañana.

En cualquier caso, me gustaría indicar que estos informes en los que evaluamos el funcionamiento de la unión bancaria son oportunos, son necesarios, pero es clave ser capaz de completar de una vez el marco institucional de la unión bancaria.

Este Parlamento ha hecho un gran esfuerzo en esta legislatura y, especialmente, en los últimos meses para tratar los paquetes de reducción de riesgos —el paquete bancario, los Reglamentos para regular los créditos fallidos—, pero necesitamos un esfuerzo adicional en estos últimos meses para ser capaces de acabar de diseñar un seguro de depósitos para el conjunto de la unión bancaria, para asegurar un producto —esa titulización de deuda pública— que sea un bono público seguro y además un mecanismo de salvaguardia, un respaldo, para el para el Fondo Único de Resolución.

Hemos dado pasos —como decía— para reducir los riesgos, pero nos quedan por delante los pasos para compartirlos.

Y, por eso, me atrevo a pedir a este Parlamento que seamos capaces de aprovechar estos cuatro meses, que seamos capaces de negociar —como podamos— para terminar de tener ese seguro de depósitos, esos otros instrumentos tan necesarios para que la unión bancaria funcione y no tengamos que vivir crisis como la que vivimos en la última década.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Ożóg, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Dziękuję sprawozdawcy za wyważone i zrównoważone sprawozdanie, które zawiera uwagi wszystkich frakcji. Doceniam, że podkreśla się znaczenie działań służących ograniczeniu ryzyka i jednocześnie zwiększających stabilność finansową. Cieszę się, że w sprawozdaniu wyznacza się utrzymanie różnorodności stabilnej modeli bankowych oraz zapobieganie powstaniu monolitycznego europejskiego systemu bankowego. Sprawozdawca słusznie zwraca uwagę na przypadki prania brudnych pieniędzy i wciąż wysoki udział kredytów zagrożonych oraz wielkość systemu parabankowego określanego na koniec 2017 roku na poziomie około 40% wartości europejskiego systemu bankowego. Delegacja polska w grupie ECR poprze sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, a questão que deveria ser colocada aqui é se temos ou não um sistema financeiro capaz de resolver os problemas da economia e a verdade é que o mesmo sistema financeiro continua a ser um problema para a União Europeia em vez de ser uma solução. Continuamos preocupados com a limpeza dos ativos dos bancos sem questionar os mecanismos que estiveram na origem da espiral especulativa que esteve na base da crise financeira.

Ao longo deste ano tivemos uma maquilhagem das contas dos bancos com os rácios de Basileia 3, mas a verdade é que os níveis de alavancagem continuam elevadíssimos. Tivemos operações de fusões e aquisições que constituíram megabancos que irão criar problemas enormes no futuro e na reta final, finalmente, conseguiu-se colocar os governos, através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, ao serviço do Fundo Único de Resolução, ou seja, mais fundos públicos para os bancos e isto, naturalmente, reforça a nossa convicção de que só o controle público do sistema financeiro poderá colocar os bancos ao serviço da economia.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot, au nom du groupe EFDD. – Monsieur le Président, pour les patriotes français, la directive fédéraliste de l’union bancaire est une législation totalitaire et anti- démocratique.

Totalitaire car, depuis novembre 2014, les États membres ont perdu leur souveraineté bancaire au profit de la BCE, absente aujourd’hui. Cette institution supranationale, indépendante de tout État, ne se soumet à aucun contrôle démocratique réel.

Avec le transfert du pouvoir politique aux technocrates non élus de Francfort, nos dirigeants politiques nationaux ont commis la faute grave de couper le lien organique entre l’État et son système bancaire, ce qui rend les États totalement impuissants. Lors du prochain grand choc systémique ou d’un grand krach sur les marchés financiers, les dépôts bancaires et l’épargne des clients dans leurs banques seront spoliés.

Dans une zone euro où le mondialisme financier expose le système bancaire à un risque d’insolvabilité permanent, la directive fédéraliste de l’union bancaire est extrêmement dangereuse pour la stabilité financière et socio-économique des pays européens.

Au nom de la démocratie et de l’intérêt général des citoyens, il faut mettre fin d’urgence à cette aberration européiste de l’union bancaire et rapatrier le pouvoir de contrôle de nos banques au niveau strictement national, donc aux peuples.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). – Herr Präsident! Danke an den Berichterstatter! Er hat die Positionen der EVP weitestgehend übernommen. Ich möchte mich ausdrücklich für einen guten Bericht bedanken.

Wir haben jetzt gerade die beiden letzten Redner gehört: den Vertreter der GUE und den Vertreter der EFDD. Beide haben Änderungsanträge gestellt. Die GUE will die Bankenunion auflösen und die EFDD will Ausnahmen für Italien. Wenn wir so weit kommen, wenn wir das als Lösung ansehen, dann können wir hier gleich einpacken.

Ich möchte nicht nur dem Berichterstatter danken, sondern auch sagen, wo für uns die Schwerpunkte lagen. Jeder, der sich mit der Bankenkrise befasst hat, weiß, dass es die Gier und die mangelnde Regulierung waren, die zu dieser gewaltigen Bankenkrise geführt haben, und sonst gar nix. Die Gier der Branche!

Wir haben über 30 Gesetzgebungsvorhaben verabschiedet, und da möchte ich der Kommission danken, dass sie die vorgeschlagen hat, wenn es auch in der Umsetzung im Rat gedauert hat.

Für uns sind wichtig: erstens die Proportionalität zwischen kleinen und großen Banken. In Amerika gibt es die Regulierung für die Wallstreet – die großen – und für die Mainstreet – für die kleinen. Das haben wir in Europa noch nicht verwirklicht. Zweitens: Der Kampf gegen die Geldwäsche wird nur erfolgreich sein, wenn er von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Drittens: Die Problemkredite müssen weiter abgebaut werden. Da sind wir uns einig. Viertens: Die Vielfalt der EU-Bankenmodelle darf nicht infrage gestellt werden. Mein Eindruck war, dass dies insbesondere am Beispiel von Deutschland immer wieder versucht wird. Der letzte Punkt ist das Einlagensicherungssystem. Das ist erst verantwortbar, wenn die Risiken abgebaut werden, und das hat auch nichts mit dem Ende der Legislaturperiode zu tun.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission, je crois que nous examinons ici un rapport tout à fait utile sur l’état de l’union bancaire. Vous avez déjà rappelé un certain nombre de points, et je voudrais indiquer combien le bon fonctionnement de cette union bancaire est essentiel au fonctionnement même de notre économie. Je souhaiterais attirer votre attention sur deux messages.

Le premier message est qu’il nous faut aller plus loin. Vous l’avez mentionné, la question de la lutte contre le blanchiment d’argent oblige en particulier à renforcer l’Autorité bancaire européenne – c’est le choix que vous avez fait et ce Parlement vous a soutenu –, afin qu’elle devienne un vrai pool avec les autres autorités de supervision, pour faire de la lutte contre le blanchiment d’argent un élément déterminant. Cela ne sera possible qu’avec une révision de la gouvernance des autorités de supervision, et nous souhaitons que la Commission nous soutienne pleinement dans le mandat que nous a donné, à une large majorité, notre commission compétente.

Le second message que je voudrais formuler ici a trait à ce fameux débat entre réduction des risques et partage des risques, car nous avons l’impression que, parfois, certains États membres, certains membres de ce Parlement, ont une capacité à exercer le glissement progressif des exigences de manière tout à fait inacceptable. Le système européen d’assurance des dépôts fait partie de l’union bancaire depuis le premier jour. Nous avons donc une exigence: ce qui a été fait pour la réduction des risques, sous la pression du temps et à la demande d’un certain nombre d’États membres, doit être accompagné, récompensé, d’une certaine manière, par ce qui est dû, à savoir cet engagement en faveur du système européen d’assurance des dépôts. Sur ce point, nous comptons aussi sur la détermination de la Commission pour avancer.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Starbatty (ECR). – Herr Präsident! Mario Draghi hat vor einem Jahr in diesem Haus gesagt, EDIS, die gemeinsame Einlagensicherung, wäre ein unverzichtbarer Pfeiler der Währungsunion. Herr Fernández hat das betont, Herr Langen hat die Risiken aufgezeigt. Ich sage: Die gemeinsame Einlagensicherung macht die Bankenunion nicht sicherer, sondern unsicherer. Wir haben erstens die Risiken in den Banken, die bereits da sind, die man auch über Bankbilanztricks wegretuschieren kann, das wissen wir alle. Zweitens produziert Herr Draghi wieder bad loans, indem die Banken gezwungen werden, Risiken einzugehen, die sie normalerweise nicht eingehen würden. Und drittens haben wir das Moral-hazard-Problem. Schon Aristoteles hat gesagt: Wenn alle verantwortlich sind, ist in Wirklichkeit niemand verantwortlich. Oder wie der Volksmund sagt: Wenn andere die Zeche bezahlen, trinkt man gerne einen über den Durst. Das heißt, wir werden die Bankenunion nicht sicherer machen, sondern Ansteckungseffekte in die Bankenunion hineinbringen.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señor presidente, hace ya once años del comienzo de la crisis financiera, y la gran reforma del sistema bancario que se anunciaba ha fracasado. Europa no está hoy más protegida frente a una futura crisis financiera. La unión bancaria está empujando a una concentración cada vez mayor del sector, donde los pequeños y medianos bancos son devorados por los grandes.

Esta situación de progresivo oligopolio es difícil que no garantice que ningún banco no será salvado con dinero público. El Banco Central Europeo actúa como el más despiadado de los bancos privados, presionando a la banca para que se deshaga de sus activos de baja calidad, dejando a sus clientes en manos de los fondos buitre. La protección del consumidor y el acceso a la vivienda son las últimas preocupaciones de la entidad supervisora.

Señores, necesitamos un sistema financiero estable bajo control democrático y popular. Por desgracia, la unión bancaria nos lleva claramente en el sentido contrario. No estamos mejor preparados. Seguimos defendiendo a la banca en contra de la gente.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che il collega Langen se ne sia andato, ma ha detto che il mio gruppo vuole aiutare le banche italiane, penso che anche lui voglia aiutare le banche tedesche, e volevo chiedergli cosa ne pensava magari della banca Nordbank, ad esempio, che è molto esposta su crediti deteriorati nel settore navale, e se non è giusto magari tenere in considerazione un atteggiamento con un po' di sensibilità quando si ha a che fare con grandi stock di crediti deteriorati.

E mi spiace che molto spesso la BCE, che magari attraverso il suo meccanismo di vigilanza prende dei suggerimenti da alcune banche private, come è venuto fuori recentemente anche sulla stampa in Germania, da BlackRock nel corso delle sue valutazioni e negli stress test, ecco, potrebbe, secondo me, avere più sensibilità per quanto riguarda un tema di questo tipo.

In Germania, Francia e quant'altro le banche hanno ricevuto centinaia di miliardi pubblici per salvare i loro sistemi bancari. L'Italia sta facendo grandi sforzi: ha ridotto moltissimo i crediti deteriorati nell'ultimo anno e credo sia opportuno avere un po' di sensibilità e di rispetto per chi in questo momento sta facendo delle cose per evitare, appunto, che si creino problemi molto più grandi per tutta l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Wiceprzewodniczący Komisji! Zgadzam się, że poczyniliśmy w budowie unii bankowej bardzo duży postęp, ale chciałbym też zwrócić uwagę, że budujemy ją już prawie 7 lat i ciągle jest to konstrukcja nieskończona. Chcę zwrócić uwagę na trzy elementy, które moim zdaniem mają kluczowe znaczenie dla tego, żeby zaczęła ona wreszcie funkcjonować w pełnym potencjale.

Po pierwsze – musimy zakończyć proces dofinansowywania funduszu restrukturyzacji i likwidacji banków. Jest to sprawa, która się ciągnie od lat. Mamy projekty związane z przekształceniem Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji w taki instrument wsparcia dla banków. Trzeba to skończyć jak najszybciej. Koledzy mówili wcześniej o tym, że nie mamy ciągle europejskiego systemu gwarancji depozytów – to także jest element niezbędny. I wreszcie trzecia rzecz: nie radzimy sobie z nadmiarem niedobrych kredytów – kredytów, które są częściowo stracone. Jest to ogromny ciężar, który może nam utrudnić wychodzenie z kryzysu (Panie Przewodniczący, mam minutę trzydzieści sekund) czy z kolejnej recesji.

Zachęcam wszystkich, zarówno Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie do przyspieszenia prac nad dokończeniem unii bankowej.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). – Arvoisa puhemies, nyt kun finanssikriisistä on kulunut kymmenen vuotta, on oikea ajankohta tarkastella asiaa ja antaa merkittävää tunnustusta kaikille unionin toimielimille pankkikriisin hoidosta ja pankkiunionin aikaansaamisesta. Yhdyn kiitoksin komission vaatimuksiin ja toimiin sen edistämiseksi, että saisimme pankkiunionin myös viimeisteltyä vielä tällä vaalikaudella, ainakin poliittisen tason ymmärryksellä.

Meiltä puuttuu kolme tekijää ylivelkaantuneiden huonon lainapohjan hoitamisen lisäksi. Meillä ei ole vielä kunnon palomuuria riski-investointien ja peruspankkitoiminnan välillä. Niin sanottua Liikasen raporttia koskeva lainsäädäntö jäi puolitiehen kaikissa toimielimissä.

Toinen kohta on kestävä rahoitus eli ympäristöindikaattorien mukaan tuominen myös pankkien toimintaan ja lainoitukseen. Ja kolmas tekijä, jonka luen myös pankkiunionin piiriin, on se, miten säätelemme muita toimijoita, kuten vertaislainoja ja joukkorahoitusta, jotta nämä toimijat ovat kuluttajan näkökulmasta saman vaatimustason alaisia eivätkä aiheuta piensijoittajille tai toimijoille sen suurempaa riskiä kuin pankkisektorikaan. Nämä jäävät seuraavalle vaalikaudelle ja komissiolle ja parlamentille ratkottaviksi.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, per assicurare la stabilità finanziaria è necessario proseguire verso il completamento dell'Unione bancaria con l'adozione di misure volte a ridurre i rischi bancari.

Obiettivo dell'Unione bancaria è, oltre a garantire la stabilità finanziaria, quello di preservare la diversità dei modelli bancari sostenibili dell'Unione europea, evitando di condurre il sistema bancario europeo stesso verso un modello unico o penalizzante per le banche di piccole dimensioni, perché tale diversità consente di soddisfare meglio le richieste dei cittadini e dei loro progetti.

Vanno migliorati i tempi di risposta della vigilanza bancaria europea, serve in particolare un approccio comune dell'UE relativamente alle norme antiriciclaggio nell'Unione bancaria, assegnando in modo chiaro le competenze e rafforzando l'azione dell'Autorità bancaria europea.

Non nascondo infine preoccupazione per la diffusione del cosiddetto sistema bancario ombra nell'Unione europea, pari ormai al 40 % del sistema finanziario unionale. Su questi punti chiedo alla Commissione di concorrere a colmare con urgenza le lacune ancora esistenti nei regolamenti in vigore.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε την Τραπεζική Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίζει σημαντικό ρόλο γιατί έχει αναλάβει την εποπτεία των συστημικών τραπεζών. Κι όμως, ο κύριος Draghi, ο οποίος ήταν εδώ, αναχώρησε. Δεν έμεινε σε αυτή τη συζήτηση να ακούσει τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρότι ο ίδιος είπε ότι τον ενδιαφέρει η διαβούλευση. Πάντως, για τα κόκκινα δάνεια είπε ότι, επί του πρακτέου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όμως, ο ίδιος, ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιέζει τις τράπεζες στην Ελλάδα προκειμένου να ξεπουλήσουν τα κόκκινα δάνεια, να τα ξεπουλήσουν στα «κοράκια» σε τιμή τέτοια η οποία, βεβαίως, είναι πάρα πολύ φτηνή και εν συνεχεία τα «κοράκια» να αρπάξουν τα σπίτια των Ελλήνων, ενώ υπάρχει λύση στο θέμα αυτό. Υπάρχει λύση, την οποία έχουμε προτείνει: η δημιουργία ενός ταμείου σωτηρίας δανειοληπτών, προκειμένου να μη χάσουν οι Έλληνες τα σπίτια τους. Δυστυχώς, δεν παρέμεινε εδώ ο κύριος Draghi να ακούσει τους προβληματισμούς μας και να μπορέσει να έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έχει πάρει τις αποφάσεις του και στα θέματα των κόκκινων δανείων.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Monsieur le Président, je voudrais faire mon intervention sur, mes chers collègues, votre irresponsabilité.

Irresponsabilité, car à un moment où les banques ne se prêtent plus entre elles, où les marchés ne font plus confiance aux banques, vous, vous voulez faire l’union bancaire européenne. Irresponsabilité, car vous ne voulez pas reconnaître que c’est l’union monétaire qui crée la dette responsable parce que c’est toujours l’autre qui va payer. Irresponsabilité également, parce que maintenant c’est le citoyen qui va payer parce que nous sortons du bail-out pour entrer dans le bail-in, ce qui fait que ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont payer.

Derrière cette irresponsabilité, il n’y a qu’une seule responsabilité: reprendre les choses en main au niveau national et renationaliser les banques centrales pour pouvoir faire face à la crise à venir.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, thank you once again, and thank you, Mr Torvalds, for your excellent report. I listened attentively to the Members’ interventions.

The debate shows that we continue to agree on the importance of the banking union and the regulatory and supervisory frameworks which allow banks to contribute to economic growth, while ensuring the financial system is sound and stable.

From the Commission side, we believe it crucial to keep making progress on the files on the table in the area of financial services – including in the last term before the elections. We also count on you to help secure tangible progress to complete the banking union, the capital markets union and, ultimately, a strong economic and monetary union – resilient and strong enough to withstand any future crisis.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, föredragande. – Herr talman! Dagens diskussion har visat att vi egentligen är ganska överens om förutsättningarna för hur vi ska gå vidare med bankunionen. Vi är alla överens om att vi behöver en insättningsgaranti. Där var kanske det viktigaste att vi lyckades hitta en formulering där vi lite kom upp ur de gamla skyttegravarna mellan de olika politiska partierna.

Vi är alltså överens om att vi behöver ett mer hållbart system för att vi ska klara av de utmaningar vi har framför oss. Jag vill ändå replikera åt min kollega Viegas, som var oroad över hävstängerna inom bankvärlden. Tittar vi på hävstängerna inom bankvärlden ser vi att de har kraftigt gått ner under de senaste åren. Vi kan också på den punkten hänvisa till stora framgångar.

Till slut ska jag avsluta med att tacka mina kollegor, mina skuggor som det heter, för ett mycket konstruktivt arbete. Samtidigt är jag glad över att den diskussion vi förde här i salen också till största delen var en synnerligen saklig diskussion som visar vägen framåt, som visar att parlamentet står berett att ta de steg som kommissionen så länge har efterlyst. Jag tackar redan på förhand kommissionär Dombrovskis för de förslag vi så småningom kan vänta också från kommissionens sida för att gå vidare.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch, 16. Januar 2019, statt.

 

16. InvestEU-ohjelman perustaminen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von José Manuel Fernandes und Roberto Gualtieri im Namen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms „InvestEU“ (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (A8-0482/2018).

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, Relator. – Senhor Presidente, queria cumprimentá-lo, queria saudar todos os meus colegas e dizer-lhes que em boa hora avançámos para este InvestEU que junta treze instrumentos financeiros. Dará simplificação e permitirá colmatar falhas do mercado. Este InvestEU tem quatro janelas, na área das infraestruturas, da investigação e da inovação, das pequenas e médias empresas e também na área social.

É uma continuação a que se adicionam outros instrumentos financeiros do plano Juncker, do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. Alguns tinham dúvidas, mas hoje está provado que é um programa que ajudou a que cerca de 1,2 milhões de empregos existissem na União Europeia e já apoiou mais de oitocentas mil pequenas e médias empresas.

Um programa que ajuda ao crescimento económico, um programa que ajuda às pequenas e médias empresas este que está em curso. Com o InvestEU, a nossa ambição não pode diminuir e deveremos ter o mesmo montante da garantia que temos neste momento, pelo menos, para os três instrumentos financeiros e, por isso, nós propomos o reforço da garantia para ficarmos com esse objetivo que é a manutenção. Temos uma pequena diferença em relação à Comissão e aproveito para saudar também o vice-presidente e todo o trabalho que tem sido realizado neste domínio. A Comissão propõe 650 mil milhões de euros, nós propomos 700 mil milhões de euros. Para além disso, nós consideramos que, como é evidente, as políticas da União devem estar absolutamente garantidas e os objetivos na área do clima, na área também daquilo que é a estratégia que queremos para a sustentabilidade, mas também para o crescimento e para a inclusão.

O Banco Europeu de Investimentos, nós damos segurança jurídica para que, no mínimo, tenha 75% da garantia e depois todos os outros bancos de promoção nacional e outras instituições financeiras deverão ter acesso aos outros 25%. É extremamente importante que este programa contribua também para a coesão social, para a coesão territorial, para a coesão económica da União Europeia e, por isso, o equilíbrio geográfico é extremamente importante e tem aqui um ponto que é a Advisory Hub - a plataforma para aconselhamento ao investimento -, que deverá ser reforçada e que deverá permitir que os projetos das regiões, os projetos de cidades mais recônditas da União Europeia possam ter acesso a este programa e daí a preocupação com os projetos mais pequenos. A necessidade de continuarmos a poder ter plataformas de investimento é essencial. Que este Advisory Hub tenha uma presença mais ativa, uma postura mais pró-ativa.

Na nossa proposta simplificámos também a governação. Para além disso, naquilo que diz respeito à adicionalidade, queremos que se mantenha, obviamente, adaptada àquilo que é a nova realidade e os três instrumentos financeiros não podendo haver uma definição de adicional que impeça, por exemplo, o investimento social.

Aproveito para terminar e agradecer a todos os meus colegas relatores e, nomeadamente, ao relator que é o relator do partido socialista, o relator Gualtieri, pelo trabalho que nós efetuamos em conjunto. Também a Othmar Karas, pelo excelente contributo que deu e todos os relatores e shadows, todos os relatores-sombra que participaram neste InvestEU. Muito obrigado, demos um grande contributo para o crescimento económico na União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, Relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io vorrei ringraziare il collega Fernandes e tutti i relatori ombra per l'eccellente collaborazione.

La crisi del 2008 ha provocato una caduta senza precedenti degli investimenti, sia pubblici che privati, in tutta l'Unione europea. Negli ultimi anni le condizioni di investimento in Europa sono migliorate grazie a una situazione economica più favorevole, alla flessibilità nell'interpretazione del patto di stabilità, a nuove iniziative come quella del Fondo europeo per gli investimenti strategici, ma il volume degli investimenti in Europa resta ancora al di sotto del livello medio raggiunto nel decennio antecedente la crisi, e nuovi e più importanti gap si sono inoltre aperti nei settori legati all'innovazione, alle infrastrutture fisiche e sociali, ai cambiamenti climatici.

Questa situazione preoccupa per il futuro della competitività e della coesione sociale dell'Europa, per la sua crescita a lungo termine e per la creazione di nuova occupazione. Per questo è positivo che la Commissione, proponendo l'istituzione del programma InvestEU, abbia voluto non solo rinnovare ma anche intensificare il sostegno agli investimenti.

InvestEU non è però soltanto uno strumento che prosegue la positiva esperienza del FEIS e degli altri progetti sviluppati in questi anni. Oltre a rafforzare ulteriormente il sostegno alle piccole e medie imprese, alla ricerca, all'innovazione, alle infrastrutture sostenibili, questo programma si propone infatti di iniziare ad affrontare l'enorme gap di infrastrutture sociali, denunciato dal rapporto della task force sugli investimenti in infrastrutture sociali nel gennaio scorso, garantendo la realizzabilità di progetti nel campo dell'educazione, della salute, dell'edilizia sociale.

InvestEU si pone come obiettivo primario quello di colmare il gap di investimenti nei settori e nelle aree geografiche dove c'è più bisogno, e per farlo il Parlamento è intervenuto con una serie di modifiche migliorative al testo della Commissione.

In primo luogo, abbiamo stabilito che il costo della garanzia per i promotori dell'investimento dovrà essere esclusivamente legato alle caratteristiche e al profilo di rischio delle operazioni sottostanti, e che condizioni più favorevoli potranno essere applicate per promuovere la costruzione di piattaforme di investimento, per favorire gli investimenti nelle aree dove il gap di investimenti è più elevato, o per incoraggiare interventi in quei settori dove la necessità di investimenti è più pronunciata.

In secondo luogo, oltre ad aver ribadito che la BEI continuerà ad essere il partner finanziario principale della Commissione nel quadro di InvestEU, abbiamo valorizzato l'importante ruolo delle banche di promozione nazionale nel finanziamento dei progetti di investimento. Le banche di promozione nazionale potranno avere accesso diretto alla garanzia europea, e questo consentirà una maggiore flessibilità e quindi maggiori possibilità di finanziamento dei progetti, con positive ricadute sul livello di investimenti e sulla creazione di nuovi posti di lavoro.

Infine, abbiamo stabilito che gli Stati membri avranno non soltanto la possibilità di convogliare parte delle loro risorse assegnate nel quadro dei fondi per la politica di coesione, ma potranno anche contribuire con risorse aggiuntive che andranno, in linea di principio, considerate come contributi one-off rispetto al calcolo del deficit strutturale ai fini del patto di stabilità e di crescita.

Il testo che ci apprestiamo a votare è nel complesso equilibrato, compresa la parte che impone che almeno il 65 % degli investimenti sotto la finestra delle infrastrutture sostenibili contribuisca a raggiungere gli obiettivi previsti dagli accordi di Parigi sul clima e l'ambiente. Quindi chiedo di mantenere il testo votato della commissione ECON per quanto riguarda questo tetto del 65 %.

Con questo testo, credo, noi diamo una risposta concreta a quanti chiedono che l'Europa faccia di più per gli investimenti, la crescita e il lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, rapporteur for the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy. – Mr President, InvestEU is one of the flagship programmes of the new EU budget 2021-2027 and will mobilise over EUR 650 billion of additional investment in the EU. We have only to look at the European Fund for Strategic Investment (EFSI) to see the potential. It enables us to get more investment for less cost to the taxpayer.

Over the last two years I have been holding regular public meetings on the investment plan around my constituency, in collaboration with the European Investment Bank and Commissioner Katainen and his officials, who deserve great credit. I see huge potential for InvestEU and I know in particular it is an instrument that business owners in my constituency – Ireland South – are looking forward to and have huge appetite for.

I particularly welcome the emphasis on small businesses, and this is something that we in the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) committed to in our opinion, and it has been endorsed by all groups, and I am very pleased about that. This is not about big business, which has its own independent way of raising capital. This is about small businesses, in particular, that we need to help and I am pleased we are doing that.

Finally, I must say that this also has to be taken in the context of what is happening in Westminster this evening. Whatever happens, this is the perfect antidote to Brexit because it will help businesses which will be affected to get the finance needed to survive.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Leider hatten Sie nur eine Minute. Ich weiß, dass Sie normalweise sehr korrekt sind, aber mehr hatten Sie dieses Mal nicht. Deshalb gestatte ich auch keine „blaue Karte“.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, Rapporteur voor advies van de Commissie vervoer en toerisme. – Voorzitter, ik dank alle rapporteurs die dit belangrijke dossier tot een goed einde gaan brengen. Wij van de Commissie vervoer hebben deze investeringen zeer nodig. Het plan is voor de transportsector van groot belang, zeker als het gaat over de wegenbouw en met name de autosnelwegen in Europa. Wij hebben meer privaat geld nodig in onze sector.

Er is alleen één aspect waar ik uw speciale aandacht voor vraag en dat zijn de milieudoelstellingen in de benadering van de rapporteurs van de Begrotingscommissie en ECON. Wij weten allemaal dat Europa schoner moet worden, maar tegelijkertijd moeten wij de capaciteit van de private investeerders op dit punt niet overschatten. Vandaar dat de Commissie vervoer pleit voor een lagere milieudoelstelling dan nu is afgesproken.

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Mr President, it is a pleasure to participate in this discussion. It is also a pleasure to see so many colleagues here who have wanted to implement EFSI in their own constituencies by presenting what EFSI can do, what advisory services can do and raise awareness, and this is the reason why EFSI has already been a success story.

It is a good opportunity to continue this success story and that is why we have initiated the InvestEU proposal.

I want to thank this House for its continued backing throughout this mandate to the Commission's initiatives in support of investment.

When this Commission took office in late 2014, investment had fallen by 15% in the EU as a result of the financial and economic crisis.

We had to take comprehensive action to tackle this investment gap and to reinstate confidence both in the Union economy and also in the capacity of EU institutions to deliver for citizens.

The investment plan for Europe was the Commission's answer to the situation and you were vigilant allies in setting up the European Fund for Strategic Investments to this end.

Today, the investment conditions in Europe have improved. However, there is still a sizeable investment gap in Europe, especially when it comes to social infrastructure and investments in the environmental and digital transition.

In the context of this proposal, for the next Multiannual Financial Framework, the Commission has therefore put forward a single multi-policy investment support instrument – the InvestEU fund.

The InvestEU fund will combine 13 centrally managed financial instruments and the EFSI into a single EUR 38 billion budgetary currency.

It will have a strong policy focus and, while the EIB will remain the Commission’s main strategic partner in this implementation, it will also be open to other partners such as the European Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank or national promotional banks and institutions.

The Commission welcomes the European Parliament’s report on InvestEU. The report touches on many important items but broadly endorses the Commission's proposal.

Regarding the proposed changes, the Commission is open to considering those related to covenants, in particular those that increase the independence of the Investment Committee and safeguard the Commission's policy steer.

As regards the concerns expressed regarding the role of the EIB under InvestEU compared with EFSI, let me inform you that the Commission and the EIB have jointly proposed a partnership that would enshrine the EIB group’s 75% share of the EU currently in the regulation.

The partnership would also put the EIB’s banking expertise to the best use for the design of a rationalisation of financial risk monitoring and reporting of the InvestEU programme. This partnership proposal is, of course, subject to the co-legislators’ consideration.

Some of your amendments are linked to the broader MFF discussion, such as the overall amount of currency and the climate targets. For the time being, we will take note of them and see them as a testimony of the Parliament's commitment to a strong Union with a strong budget and to the Union’s COP 21 goals.

On behalf of the Commission, let me express our appreciation for the tremendous effort the rapporteurs, the shadows and also associated committees have done to reach a position within a very ambitious timeline with a view to an agreement before the European elections. I very much hope that these tireless efforts will also be reflected in tomorrow's world.

It is now up to the Council to step up their efforts in order to reach a partial general approach and allow for the beginning of trilogues.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, Rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. – Voorzitter, inderdaad ook volmondige steun vanuit de Commissie milieu. Als we vergelijken met het huidige, het lopende EFSI-programma, dan is het aandeel investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparingen al zeer ambitieus. We zitten nu op 19 %, maar we willen uiteraard met het nieuwe InvestEU-programma grotere en snellere stappen vooruit zetten, zeker op het vlak van duurzame energie. Het is een goede zaak dat klimaat en duurzaamheid als een rode draad door het hele investeringsprogramma lopen.

We zijn ervan overtuigd, ook vanuit de Commissie milieu, dat een sterke industrie en investeringen in de sterke industrie in Europa met heel veel banen, wel degelijk hand in hand kunnen gaan met duurzame en CO2-arme productie. Daarom is het, zoals de commissaris zei, goed om alle investeringsinstrumenten samen te brengen om dat te realiseren. Kortom, collega Kelly heeft het al gezegd: InvestEU is het vlaggenschip, is het belangrijkste instrument dat we hebben voor het leiderschap van Europa, zeker voor de energie van de toekomst die duurzaam moet zijn, die betaalbaar moet zijn en die we vooral niet invoeren, maar die we zelf opwekken.

 
  
MPphoto
 

  Kerstin Westphal, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für regionale Entwicklung. – Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen! Das InvestEU-Programm ist ein gutes Programm, und ich glaube in der Tat, dass der Bericht der Kollegen dieses Programm noch verbessert. Trotzdem: Gestatten Sie mir als Regionalpolitikerin, ein wenig Wasser in den Wein zu schütten, denn ich habe in der Tat Bedenken. In meinen Augen sind die Strukturfonds mit ihrem dezentralen Ansatz, mit ihrer geteilten Verwaltung etwas komplett anderes als InvestEU. Die Strukturfonds sind dazu da, das Leben aller Menschen in Europa zu verbessern. Sie bringen in den Regionen Jobs, verbessern Infrastruktur, bekämpfen den Klimawandel, unterstützen Unternehmen und Universitäten. Diese Förderung muss in der Tat weitergehen, auch wenn das Budget kleiner wird. Deswegen lehne ich die Idee ab, dass die Strukturfonds zur Finanzierung von InvestEU beitragen sollen. Ich sage Ja zu der Idee, Synergien zu schaffen, aber Nein zu den Plänen, die beiden Instrumente finanziell zu vermischen.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, Докладчик CULT. – Г-н Председател, в становището си относно предложението за регламент за създаване на програмата „Invest EU“ комисията по култура и образование на Европейския парламент подчертава нуждата от допълнителни вложения в областта на културата, образованието и младежта. Споменатите вложения в областта на културата и образованието ще спомогнат да запазим европейското културно наследство, което безспорно има цивилизационна роля в развитието на световната история. Нужно е също така програмата „Invest EU“ да помогне на малките и средните предприятия да бъдат конкурентоспособни в бързопроменящите се условия на глобалната конкуренция и използването на нови технологии.

Сигурен съм, че това ще доведе до създаване на нови работни места в областта на културата и творческия сектор. По-важният ефект обаче безспорно е запазването на местната и националната идентичност и самосъзнание. Културното наследство на всяка една страна членка е основано на тази идентичност и самосъзнание.

Ето защо смятам, че всяка държава – членка на Европейския съюз, както и всеки регион, трябва да се възползва максимално от възможностите, предоставени от „Invest EU“. Това би спомогнало за опазване на регионалната и най-вече националната идентичност на европейските народи.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein herzliches Dankeschön all jenen, die sich seit dem Beginn der Legislaturperiode um verstärkte Investitionen in der Europäischen Union bemühen.

Investitionen zu mobilisieren, ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist uns gelungen, dass wir bei jedem Schritt dazugelernt haben und mit jedem Schritt etwas verbessert haben. Wir haben die Investitionsoffensive für Europa mit EFSI 1 am Beginn der Legislaturperiode gestartet. Wir haben sie mit EFSI 2 verbessert und bis 2020 verlängert. Wir haben die Investitionsoffensive auf Drittländer ausgeweitet – vor allem auf Afrika – und wir wollen mit der neuen Initiative InvestEU ein weiteres Kapitel aufschlagen.

Wir wollen damit über sieben Jahre hinweg 700 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren, Bürokratie reduzieren und Effizienz erhöhen, indem wir die Förderinstrumente konzentrieren, kleinere Projekte und Unternehmen besser unterstützen, die Schlagfertigkeit steigern und, indem wir die Direktvergabe der EU-Garantie erweitern, die politische Unabhängigkeit und Transparenz von Investitionsentscheidungen sichern sowie die Umsetzung der Klimaziele gewährleisten.

Das ist unser Ziel, und wir hoffen, dass wir damit einen großen Schritt vorwärts für mehr Investitionen in Europa, Wachstum und Beschäftigung erbringen können.

 
  
  

ELNÖKÖL: JÁRÓKA LÍVIA
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señor comisario, yo también quiero empezar sumándome a las felicitaciones a los ponentes, al señor Gualtieri y al señor Fernandes, por el gran trabajo que han realizado en este informe. Es verdad que partíamos de una buena base con la propuesta presentada por la Comisión, pero yo creo que en el trámite parlamentario, gracias a los ponentes y a los negociadores de otros grupos políticos, hemos mejorado esa propuesta.

Desde el principio de la crisis económica para los socialistas fue una prioridad establecer un plan de inversiones que permitiera relanzar las economías, pero que las relanzara por el camino adecuado; y esto es por un crecimiento sostenible. En este mandato hemos trabajado ya sobre el primer plan de inversiones estratégicas, el que conocemos como el Plan Juncker, y sobre su ampliación. Y, como siempre, todo es mejorable, pero los resultados creo que se pueden calificar como satisfactorios.

Este nuevo plan de inversiones se basa no solo en esos buenos resultados y en la experiencia del plan anterior sino que, además, reagrupa bajo un mismo paraguas instrumentos financieros que estaban dispersos por diferentes programas. Eso también lo llevábamos reclamando tiempo y lo que va a hacer es tener un instrumento mucho más flexible, más eficaz y más sencillo, y, por lo tanto, con un mejor impacto.

El objetivo de este programa, ya se ha dicho, es movilizar casi 700 000 millones de euros, gracias al presupuesto europeo, y destinarlos a inversiones que permitan crecer a la Unión Europea de una manera inteligente, esto es invirtiendo en conocimiento, en infraestructuras sostenibles o facilitando el acceso a las pequeñas y medianas empresas a la financiación. Este nuevo plan también nos va a permitir infraestructuras sociales y dar un impulso fundamental en la lucha contra el cambio climático.

Me parece importante también resaltar el papel que se les da a los bancos de promoción que existen a nivel nacional o regional, porque va a crear sinergias muy positivas y va a acercar las inversiones a las necesidades concretas de los territorios.

Así que espero que comiencen rápido las negociaciones con el Consejo, que seamos capaces de lograr un buen acuerdo en línea con lo que este Parlamento va a votar mañana, es decir, en línea con los objetivos, pero también —fundamental— en línea con el volumen presupuestario que votaremos.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel, im Namen der ECR-Fraktion. – Frau Präsidentin! Mit Invest-EU unternimmt die EU wieder einmal den Versuch, durch Geldausgeben Strukturmängel zu beseitigen. Das wird nicht gelingen. Das hat bisher nicht geklappt, das wird auch künftig nicht klappen. Strukturmängel muss man dahingehend beseitigen, dass man sie zunächst mal analysiert und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Wenn wir aber einfach hergehen und sagen: „Wir wollen mehr Investitionen“, dann tun wir so, als ob jede Investition gut wäre. Das ist aber nicht der Fall. Investitionen sind nur gut, wenn sie nachhaltig wirken. Vor allen Dingen müssen wir endlich dafür sorgen, dass sich die EU nicht über die Privatwirtschaft erhebt. Wir brauchen private Investitionen. Wenn wir doch aber sehen: Wir haben eine Nullzinspolitik, wir haben eine Geldschwemme, es ist genügend Geld da – wieso wird dann nicht investiert? Das heißt, wir haben doch hier ganz andere Probleme, als die Privatwirtschaft mit Geld zu versorgen.

Was wir mit InvestEU erreichen werden, ist das gleiche wie mit dem EFSI, mit dem Juncker-Plan. Wir werden Projekte fördern, ohne zu wissen, was dann am Schluss dabei herauskommt, ohne messbare Ergebnisse. Das heißt, wir werden Fehlinvestitionen haben, wir werden Fehlallokationen haben, und wir werden am Schluss nichts für die Bürger tun, sondern das sind letztlich Mitnahmeeffekte. Was wir zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wirklich bräuchten, das wäre eine Reform der Währung Euro. Denn diese ist völlig deplatziert, sie macht Dinge gleich, die man nicht gleichmachen kann. Da müssen wir ansetzen. Das wäre eine erhebliche Verbesserung für unsere wirtschaftliche Bedeutung.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, ALDE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Jyrki Katainen, kun me vuosia sitten aloitimme tämän pitkän kävelyn ja keskustelun Juncker-rahastosta, suurin osa meistä oli silloin ehkä jonkin verran skeptisiä: tuleeko tästä pyörä, joka kulkee eteenpäin. Nyt olemme jonkin verran viisaampia ja ymmärrämme, että tämä pyörä todella kulkee, vaikka jotkut yrittävät sanoa, ettei se kuitenkaan pyöri.

On tietenkin monenlaisia haasteita, nyt kun astumme vielä toisen tai kolmannen askeleen eteenpäin, koska InvestEU on aika lailla toinen polkupyörä kuin EFSI 1 tai EFSI 2. Nyt otamme mukaan myös tämän instituution ulkopuolella olevia voimanlähteitä. Kun me näissä kokouksissa keskustelimme tästä, syntyi melkein pieni epäilys, pystymmekö itse asiassa ottamaan niitä avosylin vastaan. Me olemme poliitikkoja, ajattelemme helposti asioita ikään kuin valtiollisesta näkökulmasta ja valtiollisessa näkökulmassa. Vaikka puhumme kyllä yksityisyrittäjistä ja pienyrityksistä, tämä valtiollinen näkökulma, ”thinking like a state” niin kuin englantilaiset joskus sanovat, voi olla ongelmallinen.

Siitä syystä toivotan meille menestystä ja kiitän meidän esittelijöitämme tästä valtavasta työstä. Ehkä me otamme tänään ja huomenna valtavan askeleen eteenpäin, ja jos vielä neuvosto pystyisi kulkemaan samaa tahtia kuin komissio ja parlamentti, ehkä me huomenna olemmekin paremmassa maailmassa.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, first of all I would like to stress that it was urgent that the Union took stronger action to increase investment, so therefore we welcome the original plan. We saw the deficiencies and we learned lessons from that and now have a new proposal.

The Union has to be bolder, to increase investment, and this is also what the new InvestEU programme will deliver. But at the same time, I would like to stress that good investment is only sustainable investment. Only investment which learns the lessons of the climate crisis is good investment and therefore it was positive that the compromise coming out of the leading committee foresaw an increase in the share of sustainable investment in the infrastructure window to 65%, and it is important for our Group that this House sticks to this proposal.

Second, we believe strongly that military and civil objectives in budgets should be well separated, and this principle should also be respected in the plenary vote. I count on the co-rapporteurs to follow the original compromise rather than changing that here in the plenary and making it more difficult to achieve a broad pro-European majority which this programme deserves.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε και ο Επίτροπος Katainen, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενίσχυση των επενδύσεων. Είμαστε ακόμη αρκετά πίσω από το επίπεδο των επενδύσεων προ κρίσης. Επομένως, τα βήματα που γίνονται με το ΙnvestEU, κατά την άποψη της πολιτικής μας ομάδας, δεν είναι αρκετά. Είναι γεγονός ότι η πρόταση που φέρνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βελτιώνει την αρχική πρόταση της Επιτροπής σε αρκετά σημεία. Εντοπίζω, όμως, κάποια αρνητικά και κάποιους κινδύνους. Υπάρχει ο κίνδυνος το ΙnvestEU να αφαιρέσει κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής και αυτό θα είναι απαράδεκτο όταν έχουμε ήδη μείωση των κονδυλίων συνοχής στην πρόταση της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να αδικηθούν οι πραγματικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς θα επιμείνουμε σε περισσότερες επενδύσεις και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη αποεπένδυση και σε αυτές περιοχές που έχουν υποφέρει περισσότερο από την ύφεση.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, this pork—barrel legislation invests EU money managed centrally by the Commission. Can we please remind ourselves of two things?

First, there is no such thing as EU money. It comes from the taxpayer, and it is taxpayers’ money. Secondly, a profit that motivates a business that is investing taxpayers’ money into it is a subsidy that distorts the market on which taxpayers must themselves rely, whether it is consumers, investors or both.

State aid rules were intended to ensure a level playing field in the use of subsidies. That’s why the EU wants to impose the EU state aid rules on the UK during, and even after, transition. But it won’t be a level playing field because this legislation will streamline the approval process for EU businesses, but not UK ones.

You might say we will be at the back of the queue, but it need not be a disadvantage. After all, Oliver Twist was at the back of the queue for his subsidised thin gruel. Asking for more didn’t help him, but escape from a 19th century workhouse most certainly did. That is what British business will, and must, do – escape from a 19th century-style customs union to a more entrepreneurial and liberating future.

Unfortunately, our Prime Minster sees it differently, but she looks as if she’s going to get a good beating tonight, so I’m off to enjoy that. We will be out of the European Union soon, I hope, and have free trade deals with the rest of the world.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident der Kommission! Das Programm InvestEU wird im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten – 13 haben Sie genannt – unter einem Dach zusammenführen und damit die Finanzierungen einfacher, effizienter und flexibler machen. Ab 2021 wird InvestEU nahtlos an EFSI 2 anschließen und hoffentlich dazu beitragen, die Investitionslücke, die Sie ebenfalls ansprachen, weiter zu schließen. Mit einer Haushaltsgarantie von 38 Milliarden Euro – laut Kommission, das Parlament wollte ja mehr: 40 – sollen öffentliche und private Investitionen im Umfang von 650 Milliarden mobilisiert werden. Und – sehr positiv – wichtigster Ansprechpartner und Abwicklungspartner dabei ist die Europäische Investitionsbank, die den EFSI bereits erfolgreich abgewickelt hat. 75 % des Volumens werden über diese Bank umgesetzt. Daneben werden nationale Förderbanken, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Weltbank, aber auch die Entwicklungsbank des Europarates hinzugezogen. Positiv ist auch – und hier kommt das Parlament wieder zum Tragen –, dass ein Lenkungsausschuss eingerichtet wird und dass es dezentrale advisory hubs gibt, die sogenannten advisory hub partners – beides, wie gesagt, Parlamentspositionen. 650 Milliarden in die vier Politikbereiche, in die aus dem EFSI oder aus InvestEU investiert werden soll, sind wichtig. Es ist eine große Herausforderung. Ich danke den Berichterstattern. Lassen Sie uns starten!

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). – Frau Präsidentin! Ich wollte mich auch bei Wilhelm Molterer noch bedanken, denn er hat gezeigt, dass man so ein Programm sehr erfolgreich umsetzen kann.

Wir sehen, dass Europa Bedarf an Investitionen hat. Der Kollege Katainen hat das gut auf den Punkt gebracht. Der Anteil der Produktion am BIP geht in Europa noch immer zurück. Wir haben uns zwar das Ziel gesetzt, auf 20 % zu kommen, aber wir liegen jetzt bei ungefähr 15 % und Frankreich und auch Großbritannien kratzen schon an der 10%-Marke. Also, hier sieht man, dass die Europäische Union tatsächlich Handlungsbedarf hat.

Mein persönliches Ziel wäre, der Anteil der Produktion in Europa bis 2030 wieder auf 30 % zu erhöhen, deshalb müssen auch wir Produktion aus dem Rest der Welt, die in den letzten Jahren in andere Länder verlagert wurde, wieder zurückbekommen mit Industrie 4.0 und mit dem Skills-Paket, den Aus- und Weiterbildungspaket, das hier geschaffen wurde.

Ich glaube, das KMU-Fenster nützt uns sehr stark, auch in der Risikoteilung. Gerade die kleinen und mittleren Betriebe brauchen eine Risikoübernahme. Sie zahlen ja auf der anderen Seite auch die Steuern, und wenn sie auf der einen Seite die Steuern zahlen, haben sie auch ein Recht, an der Risikoübernahme dementsprechend beteiligt zu werden.

Bei den 22 Millionen KMU, die 50 % und mehr des BIP erarbeiten und 80 % der neuen Arbeitsplätze schaffen, ist das Geld gut angelegt. Auch die Risikoteilung zwischen EIB mit 75 % und den nationalen Banken mit 25 % wird sich hier bemerkbar machen und ein gutes blending wird eine gute und sichere Zukunft für dieses Europa ermöglichen.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Commission, je crois que ce Parlement a amélioré la proposition de la Commission et que nous ne pouvons que nous en réjouir car cette proposition est tout à fait essentielle pour relancer l’investissement au sein de l’Union européenne, dont nous savons qu’il manque tant. C’est essentiel pour nos citoyens, pour nos entreprises et pour nos territoires. Nous nous félicitons de la proposition de la Commission, qui visait à simplifier les modalités de cet investissement et à permettre une complémentarité avec d’autres instruments, y compris ceux de la politique de cohésion, ce qui constitue une avancée significative à notre sens.

Par ailleurs, les objectifs d’investissement qui ont été retenus nous semblent tout à fait exemplaires par rapport à ce que doit être la stratégie économique de l’Union européenne, puisqu’ils concilient à la fois le développement durable, les objectifs de la conférence de Paris et l’investissement social, sans oublier les industries créatives et culturelles.

Enfin, nous pensons que, à l’initiative de ce Parlement encore, la montée en puissance des banques nationales de développement ne pourra qu’améliorer la capacité d’un tel plan à remporter des succès et à financer, là où c’est nécessaire, les investissements utiles pour une meilleure croissance créatrice d’emplois durables en Europe.

 
  
MPphoto
 

  Ralph Packet (ECR). – Voorzitter, dit is het eerste wetgevende dossier waaraan ik meeonderhandelde voor de ECR en voor mijn partij, de N-VA, en ik was tevreden. Want vaak komt de Commissie met voorstellen waarvan je je kunt afvragen of ze wel nuttig zijn. Maar dit is een verstandige hervorming. Het bundelt alle bestaande investeringsprogramma's van de EU en maakt er één gestroomlijnd programma van. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie zat niet helemaal goed. De governance was te complex en de expertise van de EIB was onderbenut. Ik ben blij dat we deze tekst sterk konden verbeteren. Wij hebben het accent gelegd op het versterken van de rol van de nationale investeringsbanken. Onze Vlaamse participatiemaatschappij, de PNV, kan hierdoor zelf de volledige verantwoordelijkheid krijgen over de implementatie van de investeringen. Ik dank de rapporteurs voor hun werk en kijk uit naar de onderhandelingen met de Raad.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Madam President, I would like to underline three specific aspects relating to InvestEU. Firstly, there is a clear need to further mobilise public and private investments in the European Union, but this investment should follow a rationale, serve a clear purpose and aim at achieving common goals. In other words, the InvestEU programme must be a useful tool to transform our economies into carbon-neutral inclusive economies. They must foster energy transition and take into account social and environmental concerns. We definitely have to be determined to accomplish the Paris Agreement and the SDGs. That is why we strive for bigger climate spending targets when it comes to supporting strategic investments and exclude projects that could be environmentally harmful.

Secondly, we strongly oppose the funding of defence projects with InvestEU. The militarisation of the EU budget, be it through investments or through research support, is not the proper way to solve the security challenges that we are facing. InvestEU funds should be invested in many other areas with a much more evident need of investment, not least in the social economy.

Thirdly and finally, the stronger participation not only of national, but also of regional promotional banks, is a key factor in the better allocation of projects due to their knowledge of the local markets and of the needs of the economic and social agents.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). – A Uachtaráin, déarfainn leis an gCoimisinéir go bhfuilimid tar éis imeacht ón Juncker Plan go dtí an EFSI go dtí FC1 go dtí FC2 agus anois tá ainm nua againn, InvestEU.

Ach i ndairíre, cé go bhfuil an t-ainm difriúil tá an bunphrionsabal mar an gcéanna agus an infheistíocht dírithe i dtreo infheistíocht phríobháideach a mhealladh seachas infheistíocht phoiblí. Ní bheinnse dóchasach go bhfuil an infheistíocht chun imeacht go dtí an earnáil phoiblí. Ní fheicim, mar shampla, go mbeidh córas iompair ann do mhuintir tuaithe na hÉireann atá ag streachailt faoi láthair. Ní fheicim go mbeidh na hinfheisteoirí príobháideacha seo ag infheistiú i seirbhísí poiblí.

Do bhí reachtaíocht ann an uair dheireanach a bheadh ag cur leis an ngeilleagar sóisialta agus a bheadh ag cur airgead ar fáil do chomharchumainn; agus nílim róchinnte – mar níl na fíricí faighte agam agus aon uair a lorgaím na fíricí seo, ní gheibhim iad.

Níor chóir dúinn a bheith ag cur aon airgead i dtreo fórsaí míleata, táimid glan i gcoinne é sin. Agus mar sin, cé go bhfuil infheistíocht tábhachtach, agus táimid ar fad aontaithe air sin, braitheann sé ar cá bhfuil an dua chun an infheistíocht sin a dhéanamh agus is insan earnáil phoiblí ba chóir go mbeadh sé ag imeacht.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Dyskutujemy dzisiaj o programie InvestEU, ale chciałbym wrócić na chwilę do jego poprzednika – do planu Junckera, czyli do Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który okazał się wielkim sukcesem. Z całą pewnością przyczynił się do tego, że Unia Europejska – zwłaszcza strefa euro – przeżywa 22 kwartały nieprzerwanej ekspansji. Jest to z pewnością sukces i cieszę się, że kontynuujemy ten pomysł w takim zmodernizowanym, unowocześnionym kształcie.

Chcę również powiedzieć, że plan Junckera przyczynił się do rozwoju mojego kraju, a zwłaszcza mojego regionu, z którego jestem posłem – z Pomorza Zachodniego i z Ziemi Lubuskiej, gdzie finansuje, między innymi, modernizację zakładu chemicznego w Policach, a także inwestycje związane z poprawą żeglugi na rzece Odrze.

Mówiąc o programie InvestEU, chcę przede wszystkim podkreślić to, że dzięki skupieniu w tym programie różnych instrumentów finansowych – od dotacji poprzez pożyczki i gwarancje – łącznie jest ich trzynaście – uzyskujemy bardzo elastyczny instrument, który rzeczywiście może być stosowany w różnych warunkach i w odniesieniu do różnych projektów.

Chcę również powiedzieć, że jestem za tym, żeby Fundusz Gwarancji, który wspiera ten program inwestycji, już został zwiększony zgodnie z propozycją sprawozdawców do 40,8 miliarda EUR. Jesteśmy przekonani, że te pieniądze będą dobrze wykorzystane.

Wreszcie na końcu chcę powiedzieć, że liczę na to, że Fundusz w większym stopniu uwzględni potrzeby rozwijających się gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Madam President, besides paving the way for more private investment in Europe, which we really need, I also think we have to ask how we want to spend taxpayers’ money. So InvestEU is a question we need to ask on that. Do we want to invest in business as usual, spending money on outdated approaches and supporting the technology of the past, or should we invest in the tools of the future, the Europe of tomorrow, where growth doesn’t have an equal burden in terms of climate and sustainability?

When we are voting on the InvestEU Programme tomorrow, that is the question we all need to ask ourselves. With InvestEU we have a chance to show in what direction we, as policymakers, wish to direct Europe. We have a chance to vote for a fund that puts climate first when investing taxpayers’ money.

Along with ambitious colleagues from a number of parties, I have fought for higher sustainability and energy targets. Dear colleagues – and especially the colleagues on the conservative side of this Chamber – please join us in voting for an EU investment programme that puts climate and the future first.

 
  
MPphoto
 

  Tilly Metz (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour moi, l’élément central d’InvestEU est de continuer à tourner le dos à une politique d’austérité et d’investir dans des projets innovants, durables, et qui risqueraient de ne pas trouver d’investisseurs sans le soutien de l’Union européenne. Vous rendez-vous compte? 38 milliards d’euros pour réaliser des projets tels que des petites et moyennes entreprises qui favorisent l’inclusion des personnes handicapées, ou encore une recherche sans expérimentation animale, un parc éolien en mer du Nord, une rénovation thermique des bâtiments. Voilà des projets dont nos générations futures ont besoin.

Malheureusement, une épée de Damoclès plane au-dessus de ces projets: la tentative des lobbies de l’industrie de l’armement de s’accaparer ces fonds d’investissement. Chers collègues, résistez au chant des sirènes de l’industrie de l’armement, et investissons dans l’avenir de notre planète!

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). – Madam President, we have already taken a lot of steps during the last years as part of the Juncker plan, and I’m glad to see that some of these changes that we wished for have been taken on board. For instance, a better relationship with regional policy, and a better relationship with Structural Funds and Horizon Europe.

It’s possible to have a greater impact and more visibility if you combine those funds with the new InvestEU fund to bring better visibility for our citizens, for instance through smart specialisation.

Second point, the transfer from the Structural Funds has been realised now in this regulation. This is very important. It’s a free transfer, and it can be done on the priorities that are regionally accepted.

Third point, assistance from the InvestEU Advisory Hub is absolutely necessary all over Europe, and the EIB can work together and share its expertise with other partners. This is a partnership that is now possible.

And my last remark, the geographical balance can be done better than before. It’s no good that one part of Europe takes away a lot of young people to work in other parts. It’s Europe, and our goal is that we want to have balanced development. This has been taken on board in a much better way.

As REGI coordinator, I support your initiative and I think it’s good for a green, growing Europe with jobs.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señora presidenta, doy la bienvenida al programa InvestEU, que en el último término lo que busca es que la financiación para proyectos de inversión en Europa sea más sencilla, eficiente y flexible. Estamos hablando de inversiones de 650 000 millones de euros: una buena noticia para todos, una nueva oportunidad de cara a estimular la creación de empleo, la inversión y la innovación.

Pero esta oportunidad tiene que llegar también a las regiones ultraperiféricas. Y para ello se tienen que remover los obstáculos que impidan o dificulten la plena utilización de esos fondos por parte de estas regiones, estableciendo las excepciones necesarias a tal fin. Canarias quiere ser parte importante de este programa, pero para ello hay que tener en cuenta sus singularidades y especiales características.

La solidaridad es un valor fundamental de la Unión Europea. En este caso, además, cualquier excepción en favor de las regiones ultraperiféricas tiene pleno apoyo jurídico en el artículo 349 del Tratado.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, το ΙnvestEU μπορεί να αποδειχθεί ένα θετικό πρόγραμμα υπό τον όρο ότι θα τεθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να στηριχτούν οι απόκεντρες περιοχές και ιδίως τα νησιά του Αιγαίου. Δεύτερον, να στηριχτούν οι περιφέρειες και όχι το κέντρο του σκληρού πυρήνα της ευρωζώνης. Τρίτον, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μία διαφορετική κατεύθυνση. Οι τομείς με τους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε είναι οπωσδήποτε ο πολιτισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της απασχόλησης. Δεν πρέπει να αξιοποιηθούν τα χρήματα προκειμένου να έχουμε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα που δίνει το σχέδιο Juncker διότι στην Ελλάδα τα χρήματα τα οποία ήρθαν επί του πρακτέου χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου η Fraport να αγοράσει τα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια και, δεύτερον, να χρηματοδοτηθεί η Cosmote η οποία είναι μια επιχείρηση γερμανική. Ας έρθουν τα χρήματα στην Ελλάδα για να στηριχθούν και ελληνικές επιχειρήσεις όχι οι πολυεθνικές. Ας αποφύγουμε, λοιπόν, το κακό παράδειγμα που είχαμε στο σχέδιο Juncker.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). – Senhora Presidente, este programa tem dois problemas: em primeiro lugar, representa mais um instrumento de subsidiação do setor privado, ou seja, há fome, há desigualdades sociais, há pobreza, a União Europeia assobia para o lado; há quebra do investimento, imediatamente aparecem os instrumentos de apoio às empresas.

Em segundo lugar, isto não responde às necessidades da União Europeia e das populações porque o que a União Europeia necessita, verdadeiramente, é de um ambicioso plano de investimento público que responda às necessidades das populações e que dinamize a economia e repare que uma parte ínfima dos meios que foram despendidos pelo BCE nas suas operações de expansão quantitativa teriam sido mais que suficientes para financiar este plano, relançando o crescimento económico e combatendo as assimetrias. Mas a orientação não foi esta e aí temos mais um instrumento competitivo, um instrumento financeiro, que não garante a adicionalidade, que vai alimentar as parcerias público—privadas e que tem a novidade, agora, de poder financiar também a indústria de armamento, o que lamentamos profundamente.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhora Presidente, caros colegas, em primeiro lugar, quero saudar o meu colega José Manuel Fernandes pelo trabalho desenvolvido no dossier InvestEU no sentido de, por um lado, introduzir-lhe maior justiça e, por outro lado, simplificar esta ferramenta ao agregar outros instrumentos financeiros até hoje dispersos.

O InvestEU é essencial à União, tanto mais num período em que as linhas de investimento são ainda manifestamente insuficientes para os objetivos de desenvolvimento da Europa. Por isso, entendo que dar aqui um papel decisivo ao Banco Europeu de Investimento é reconhecer o bom trabalho que tem sido feito por esta instituição europeia com anos de sucesso nesta área. Não há dúvidas de que o fundo InvestEU garantirá uma fatia do orçamento da União dedicado aos seus eixos estratégicos principais, numa responsabilidade partilhada e em complementaridade com outros instrumentos de financiamento dos Estados-Membros, e isto permitirá que países de menor dimensão, como Portugal, tenham mais oportunidades de ver nascer projetos que até hoje, devido a análises de risco desfavoráveis, não conseguiriam ser financiados pelo investimento privado.

Caros colegas, esta é a oportunidade por que esperavam alguns projetos tão essenciais para o combate às alterações climáticas e à descarbonização da economia, para o crescimento azul e o desenvolvimento sustentável, bem como para a proteção da biodiversidade nos oceanos e na terra.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Program InvestEU może być ważnym instrumentem pobudzania inwestycji w regionach przechodzących transformację energetyczną. Dzięki moim poprawkom w komisji ENVI wyraźnie zapisano, że do inwestycji wspieranych przez InvestEU zalicza się wydatki na wsparcie regionów przechodzących transformację związaną z polityką klimatyczną, zarówno te społeczne, jak i infrastrukturalne.

Niestety, w ostatecznym tekście wiodących komisji te cele nie są już tak wyraźnie zapisane. Dlatego też chciałabym zapytać, czy z tego programu będziemy mogli finansować inwestycje w regionach górniczych, w regionach przechodzących transformację energetyczną. To jest niezwykle ważne.

Polityka klimatyczna jest jedną z głównych polityk Unii Europejskiej. Wiadomo, że państwa, które mają mix energetyczny oparty na węglu, ponoszą wielkie koszty, jeśli chodzi o dostosowanie się do rygorów klimatycznych. Czy będziemy mogli korzystać z tych środków? Mówię to jako Polka, jestem zatroskana o tę kwestię.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, zahvaljujem izvjestitelju, kolegi Fernandesu na odličnom poslu i posebno pozdravljam potpredsjednika Katainena koji je predano radio i obilazio sve države članice u okviru prethodnog programa, EFSI-ja. Zahvaljujući uspjehu koji imamo s EFSI-jem, sad možemo govoriti i o novom programu, programu InvestEU.

Ono što smo zapravo provodeći i radeći na EFSI-ju naučili jest da je jako važna priprema projekata i da je taj project pipeline u državama članicama izuzetno važan za njihovo kvalitetno uključivanje u ovaj program i zato mislim da se u provedbi moramo posebno posvetiti upravo korištenju tehničke pomoći i što većim ulaganjima u manje razvijenim državama članicama koje nemaju dovoljno administrativnog kapaciteta za pripremu projekata i sudjelovanje u ovom programu. To je prvo.

Drugo, što je jako važno, je naša spremnost na veće rizike. Dakle, da ne financiramo samo javne projekte nego da što više počnemo financirati inovatore, inovacije, start up-ove jer to je ono što će podići gospodarstvo i potaknuti razvoj.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Madam President, I would like to thank honourable Members very much for this very good and encouraging debate. I will answer some of the concerns or questions and comment on some of the ideas raised by honourable Members.

First, I have to say that the InvestEU fund is more of a policy driven fund than the European Fund for Strategic Investments (EFSI) has been. This doesn’t mean that projects are selected politically – not at all. They are selected according to the quality of the project and whether EFSI can really create some added value. The idea is to address policies like climate change or improve digitalisation or increase financing for small and medium-sized companies, which are lacking finance in certain Member States. This is what I mean when saying that it’s a more policy driven fund.

Second, the basic idea of EFSI will be maintained, meaning that InvestEU is also a demand driven fund. Nobody is forced to use EFSI if they are not willing to, but on the other hand you can get EFSI financing if you apply. The third element is that EFSI’s idea is to crowd in private liquidity, private money for investments – from the bank account for investments – which creates jobs and competitiveness and addresses our policy targets.

By pooling together 13 existing financial instruments, it should be clear to everybody that, from the end user’s point of view, InvestEU is much easier to use. So you don’t need to know all the 13 different funds and think about what might be suitable for your use. You only have to know that there is an InvestEU fund which can provide guarantees of different kinds of financing for your projects. In addition to this combination or pooling together of 13 funds, we will pool together 13 different advisory services. Again, from an end user’s point of view, applying technical assistance becomes much easier.

The novelty in the InvestEU fund – or one of them – is that we will allocate 25% of current fees, according to demand, from financial institutions other than the EIB. The EIB is a valuable partner for the Commission – also in the future – but we want to improve and encourage new financial innovations. The EIB is not always willing or capable or it doesn’t want to invest in all the different projects which someone else could do – national promotional banks or the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) or the Council of Europe Bank. I believe that this 25% allocation to banks other than the EIB will create clear added value.

I also want to remind all honourable Members, if you are interested, to look at what EFSI has achieved. Just visit EFSI’s website. You can easily find it if you google EFSI or go to the EIB’s website. Every single project which has been signed is mentioned and you can just click on your own country and there’s a list of the projects which are already signed in your country.

EFSI has not been the medicine for all diseases and neither is the InvestEU fund the medicine which addresses all the probable problems in the world, but it’s a valuable additional investment tool which can create concrete jobs and modernise our economy, making it more sustainable, and create added value to our welfare societies.

A final point, on EFSI: one thing which makes me especially happy when looking at what EFSI has achieved is to look at the countries which have mostly benefited from EFSI. Looking at EFSI investment per country’s GDP, the number one user is Greece, second Estonia, third Portugal, fourth Spain, and fifth Lithuania. Latvia is sixth, Bulgaria seventh, Finland eighth, Poland ninth, and Italy tenth. So mostly the financing has gone in the right direction, exactly to the countries and regions of those countries which have had some financial constraints. When looking at the quality of the projects, it’s also impressive. It has improved since we started EFSI and I am sure that InvestEU will do the same in the future.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, Relator. – Senhora Presidente, agradeço todos os contributos para este debate. Não deixo de me impressionar com as vozes que são contra a iniciativa privada, felizmente poucas, mas foram, mesmo assim, escutadas neste plenário.

Quem cria emprego são as empresas e, nomeadamente, as pequenas e médias empresas. Também recordo que este fundo pode e deve ser utilizado pelas autoridades públicas regionais, locais, e, portanto, é uma mais valia e um instrumento adicional que é importantíssimo para o investimento e nomeadamente nos locais onde há falhas de mercado. Por isso é, do meu ponto de vista, incompreensível que aqueles que reclamam emprego sejam depois contra instrumentos que ajudam à criação de emprego. Ainda acresce que este instrumento ajuda também à inclusão, tem uma janela que nós reforçamos, que é janela para a área social e também a janela de investimentos para as pequenas e médias empresas.

Considero também muito importante que não haja confusões sobre o compartimento que é para os Estados-Membros. Para além dos 700 mil milhões de euros que nós propomos, em termos de investimento, com a garantia de cerca de 40 mil milhões de euros, nós temos a possibilidade de os Estados-Membros poderem usar este InvestEU, colocando uma garantia a partir dos Fundos Estruturais. Mas isto não é nenhuma transferência, esses Fundos Estruturais e essa percentagem pertencem a esses mesmos Estados-Membros, Estados-Membros que podem alocar e mobilizar com um triplo A, usar também a possibilidade de evitar as dificuldades resultantes dos auxílios estatais e podem avançar com investimentos adicionais para projetos bem definidos.

É importante agora que os Estados-Membros também façam, no que diz respeito à utilização deste compartimento, a definição dos projetos que consideram importantes. Espero um voto, tal como aconteceu na Comissão dos Orçamentos e da Economia, um voto com uma esmagadora maioria daqueles que são a favor do investimento, da criação de emprego, do reforço da competitividade da União Europeia e do respeito dos compromissos que assumimos, nomeadamente no âmbito do combate às alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, Relatore. –Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso sia stata una discussione ricca, che riflette il vasto consenso di quest'Aula al testo che è stato approvato dalle due commissioni ECON e BUDG.

Credo che, come emerso anche dall'intervento del Vicepresidente Katainen, siamo di fronte a un positivo processo incrementale. EFSI è stato un successo, ma sicuramente non ha saputo sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità rispetto alla qualità degli investimenti e alla capacità di colmare fino in fondo le carenze del mercato. InvestEU, come proposto dalla Commissione, a maggior ragione come migliorato da questo Parlamento, credo definisca un buon equilibrio tra orientamento di policy, flessibilità, granularità e al tempo stesso economia di scala.

Naturalmente è fondamentale la certezza sulle risorse, quindi nostro auspicio è che l’MFF sia all'altezza anche del rafforzamento quantitativo oltre che miglioramento qualitativo che noi abbiamo realizzato con il nostro testo InvestEU. Il nostro gruppo sarà rigorosamente in linea con l'esito del voto delle commissioni e auspico davvero che alcuni emendamenti peggiorativi non siano approvati, per dare un forte segnale anche rispetto alla centralità dell'obiettivo della sostenibilità. Per tutto questo, ringrazio il Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2019. január 16-án, szerdán kerül sor.

Írásos nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), in writing. – I welcome the co-rapporteurs for this comprehensive report and European Commission’s proposal to further expand and simplify the European Fund for Strategic Investments, by establishing InvestEU as a single EU investment support mechanism for the financial period 2021-2027 that aims to further boost job creation, investment and innovation across the Member States. Building on the leverage principle of Juncker’s Plan, InvestEU aims to trigger almost EUR 700 billion of private and public additional investment by providing an EU budget guarantee of EUR 40 billion. The purpose is to supply financing to economic actors with a risk profile that private financiers are not always able or willing to address. This is definitely the case of SMEs, which are currently facing considerable challenges when accessing finance across within the EU. Accordingly, I express my support for the increase of EUR 2.8 billion for SMEs and Social Investment windows, as I find it crucial for InvestEU to succeed in simplifying access to finance in all phases of SMEs’ lifecycles, but also in providing them with more diversified sources of funding. These measures can significantly increase SMEs’ capacity to finance their growth, competitiveness and resilience to economic downturn, and will eventually generate new jobs and social well-being for our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. – I strongly welcome the Commission’s decision to establish another programme, in continuity to Juncker’s plan in order to boost investment, job creation and innovation in Europe. Such a programme is very much needed. We see that the Juncker plan has delivered great results in this mandate: around 856 000 SMEs are set to benefit from EFSI funding and EFSI is expected to trigger EUR 371.2 billion in investments. These are positive numbers which show that Europe has chosen a good direction to boost its business growth and innovation. I hope that the InvestEu programme will bring not only financial support but also better technical support for SMEs who will apply in order for them to gain the most out of it. I hope that especially smaller Member States such as Lithuania will be encouraged to apply more actively to this programme. For that we need to spread the information about the programme in Member States because as I have learned with EFSI and the Lithuanian example, people were simply not aware about this programme. As a result, the application level was non-existent in the first years of EFSI.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Komisija je 6. lipnja 2018. predstavila svoj prijedlog o uspostavi programa InvestEU čiji je glavni cilj zajamčiti potporu ulaganjima i pristupu financiranja u EU-u. InvestEU počiva na uspjehu EFSU-a koji je osnovan nakon financijske krize, a postao je odskočna daska za ulaganja u područjima gospodarstva kojima su ona bila najpotrebnija.

U sklopu programa predlaže se jedinstveni fond na temelju zajamčenih 38 milijardi eura sredstava Unije kako bi se mobilizirala javna i privatna sredstva u obliku zajmova, jamstava, dioničkog kapitala i drugih tržišnih instrumenata za strateška ulaganja kojima će se podupirati unutarnje politike EU-a.

Kako bi se olakšao pristup sredstvima Fonda, predviđeni su savjetodavni centar InvestEU i portal InvestEU. Program je namijenjen za četiri područja politike za koja su predviđeni sljedeći iznosi ulaganja: održiva infrastruktura (do 11,5 milijardi), istraživanje, inovacije i digitalizacija (do 11,25 milijardi), mala i srednja poduzeća (do 11,25 milijardi) te socijalna ulaganja i vještine (4 milijarde). Potporu iz fonda InvestEU u prvom bi redu trebali moći ostvariti projekti koji mogu doprinijeti klimatskim i energetskim ciljevima koje Unija želi ostvariti do 2030. i dugoročnim ciljevima iz Pariškog sporazuma.

Smatram da će InvestEU pridonijeti poboljšanju konkurentnosti i održivosti gospodarskog rasta Unije te integraciji Unijinih tržišta kapitala.

 

17. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano - Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő pont együttes vita a következő jelentésekről:

a Santiago Fisas Ayxelà által a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében készített jelentés az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról (2018/2010 (INI)) (A8-0446/2018),

valamint

a Reimer Böge által a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében készített jelentés a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtásáról (2018/2106(INI)) (A8-0459/2018).

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxelà, ponente. – Señora presidenta, querida comisaria, el Acuerdo Comercial firmado en 2013 por la Unión Europea con Colombia y Perú se ha aplicado provisionalmente durante estos últimos cinco años y, tras analizar su implementación y las relaciones entre las tres partes, podemos afirmar que ha sido un acuerdo ventajoso para todos.

Este Acuerdo supera los aspectos estrictamente comerciales, ya que supone una relación basada en normas, en valores comunes y en estándares internacionales que ha repercutido de forma muy positiva en el desarrollo socioeconómico de las partes. Es, además, una herramienta que nos permite consolidar nuestra asociación estratégica con América Latina, que es de vital importancia para la Unión Europea.

El Acuerdo Comercial ha contribuido a la estabilidad económica, la modernización y la diversificación de las exportaciones en Colombia y Perú. Es importante para estos países tener un mercado de referencia fuera de Latinoamérica que les permita diversificar sus exportaciones. El Acuerdo ha contribuido a que Colombia y Perú hayan modernizado y diversificado sus exportaciones y ha resultado beneficioso para sus pequeñas y medianas empresas.

También para las empresas europeas, el Acuerdo ha supuesto una mejora en el acceso a estos mercados, no solo por la eliminación de aranceles, sino también por la reducción de las barreras comerciales bilaterales. Sin embargo, considero que se han de tomar medidas eficaces por parte de la Comisión y de los Estados miembros para que nuestras pymes puedan explotar todo el potencial que les brindan acuerdos comerciales como este.

Debemos valorar positivamente que se haya avanzado en la búsqueda de soluciones a las barreras comerciales ahora existentes, especialmente en temas sanitarios y fitosanitarios, pero queda aún trabajo por hacer, por parte de Colombia y Perú, para resolver cuestiones como la certificación de ciertos productos cárnicos y lácteos, la protección de las indicaciones geográficas de la Unión o la fiscalidad aplicada a la importación de bebidas espirituosas.

El Acuerdo ha permitido asimismo impulsar mecanismos de cooperación entre la Comisión y los Gobiernos de Colombia y Perú, sobre todo en temas comerciales y de desarrollo sostenible. El objetivo tiene que ser trabajar para garantizar que la normativa internacional en materia laboral y de medio ambiente se aplique de forma correcta.

Al estar acompañado por una hoja de ruta, el Acuerdo también ha servido para hacer un seguimiento sobre temas sociales y medioambientales. Podemos afirmar que se han hecho progresos positivos por parte de Colombia y Perú, pero queda camino por recorrer y hay que insistir en el cumplimiento de las disposiciones reflejadas para garantizar la libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva, las inspecciones laborales, el trabajo informal, el trabajo infantil o temas medioambientales.

Me gustaría felicitar al Gobierno de Colombia por el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo alcanzado con la guerrilla de las FARC, y también por su entrada en la OCDE el pasado 30 de mayo, lo cual reconoce las importantes reformas emprendidas en el país.

Animo asimismo a Perú a que avance sus reformas en el marco del Programa País de la OCDE. Finalmente querría recordar que este Acuerdo también debería haberse suscrito con todos los países andinos, incluyendo Bolivia y Ecuador, que por razones políticas no quisieron negociarlo. Me congratulo de que Ecuador solicitara adherirse en 2015 al darse cuenta de los beneficios que representaba para su economía y de que este Parlamento ratificara su adhesión en diciembre del 2017.

Debemos animar a estos países amigos para que sigan trabajando en la buena dirección. Aún hay mejoras que llevar a cabo, pero hay que felicitarles por el camino recorrido y asegurarles que cuentan con el apoyo de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, Berichterstatter. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Bericht über die Umsetzung des Handelsteils des Assoziierungsabkommens mit Zentralamerika ist im Ausschuss für internationalen Handel mit großer Mehrheit angenommen worden. In einer globalisierten Welt sind regelbasierte Handelsabkommen nicht nur ein wichtiges Instrument von Handelsbeziehungen, sondern generell ein Element, das dazu beitragen kann, Stabilität in diese sich rasant verändernde Welt mit hineinzubringen.

Es gibt zu diesem Bericht Positives, aber auch Nachdenkenswertes und Kritisches anzumerken. Ich will vorneweg sagen, dass dieses Assoziierungsabkommen in der Tat aus drei Pfeilern besteht, und leider Gottes haben bis heute – obwohl die betroffenen Länder Zentralamerikas alle 2013 dem Abkommen zugestimmt haben – drei Mitgliedstaaten die zwei Pfeiler außerhalb des Handels noch nicht ratifiziert. Wir erleben das immer wieder, und das unterminiert, das untergräbt die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, wenn sie mit Partnern aus anderen Kontinenten versucht, Handelsabkommen und Assoziierungsabkommen auf den Weg zu bringen. Von daher gesehen zunächst einmal der Appell selber an die betroffenen drei Mitgliedstaaten, Ernst zu machen mit der Ratifikation, damit es endlich zu einem ausgewogenen Verhältnis der Pfeiler zur Handelspolitik, zur Kooperation und zum politischen Dialog kommen kann.

Ich will nochmal deutlich machen, dass dieses Abkommen das erste – sozusagen – Von-Region-zu Region-Abkommen ist. Wir haben es natürlich mit Ländern Zentralamerikas zu tun, die alle auch spezifische Herausforderungen haben. Sie sehen das beispielsweise auch an den Zahlen, sofern sie uns denn vorliegen: Es gibt Länder, wo das Handelsvolumen in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist, und es gibt Länder, wo es etwas langsamer vorangeht. Wir sehen gleichzeitig, dass es auch eine gewisse Verwundbarkeit durch Veränderung gibt, wenn ich beispielsweise eines der Länder nehme, wo das Handelsvolumen besonders gestiegen ist, nämlich Costa Rica, gefolgt von Panama und Guatemala, wo auf der anderen Seite durch Veränderungen im südost-asiatischen Raum die Handelsbeziehungen zwischen diesem Raum und Costa Rica dramatisch nach unten gegangen sind. Auch diese Dinge müssen wir uns genauer anschauen.

Wir stellen auch fest – und das sieht man auch bei anderen Handelsabkommen –, dass sowohl die Partner als auch die Europäische Union immer noch Luft nach oben haben, wenn es darum geht, die vereinbarten Tarife und Zahlen für Handelsaustausch entsprechend zu nutzen. Sicherlich sind auch die Fragen: „Sind diese Handelsbeziehungen noch re