Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 16. ledna 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 8.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 9.Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 12.Hlasování
  12.1.Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 (B8-0052/2019) (hlasování)
  12.2.Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (B8-0051/2019) (hlasování)
  12.3.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (hlasování)
  12.4.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (hlasování)
  12.5.Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  12.6.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (hlasování)
  12.7.Evropský sociální fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hlasování)
  12.8.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasování)
  12.9.Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasování)
  12.10.Postup Unie pro povolování pesticidů (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
  13.1.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Evropský sociální fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Postup Unie pro povolování pesticidů (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Složení Parlamentu: viz zápis
 17.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 18.Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti (rozprava na aktuální téma)
 19.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (rozprava)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hlasování
  21.1.Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (hlasování)
  21.2.Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (hlasování)
  21.3.Zavedení Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  21.4.Náhradní cestovní doklad EU (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (hlasování)
  21.5.Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (hlasování)
  21.6.Výroční zpráva ECB za rok 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (hlasování)
  21.7.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (hlasování)
  21.8.Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (hlasování)
  21.9.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (hlasování)
 22.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 24.Pokračování denního zasedání
 25.Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (rozprava)
 26.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (rozprava)
 27.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Změna pořadu jednání: viz zápis
 29.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (rozprava)
 30.Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní (rozprava)
 31.Program Práva a hodnoty (rozprava)
 32.Členství v politických skupinách: viz zápis
 33.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 34.Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (rozprava)
 35.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 36.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1164 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5537 kb)
Poslední aktualizace: 28. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí