Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2019. január 16., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 5.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok: lásd a jegyzokönyvet
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 8.Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)
 9.Vita Pedro Sánchez Pérez-Castejón spanyol miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 12.Szavazások órája
  12.1.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (B8-0052/2019) (szavazás)
  12.2.Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése értelmében, a Bíróság véleményét kérve az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, javasolt EU–Marokkó-megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (B8-0051/2019) (szavazás)
  12.3.EU–Marokkó megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (állásfoglalás) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (szavazás)
  12.4.EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (szavazás)
  12.5.EU–Kína-megállapodás az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések ügyében indított DS492 számú WTO-vitarendezési eljárással kapcsolatosan (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (szavazás)
  12.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (szavazás)
  12.7.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (szavazás)
  12.8.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (szavazás)
  12.9.Az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (szavazás)
  12.10.A peszticidek uniós engedélyezési eljárása (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
  13.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.A peszticidek uniós engedélyezési eljárása (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 15.Az ülés folytatása
 16.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 18.A totalitárius múlt átfogó európai oktatása, kutatása és emlékezete (vita aktuális kérdésekről)
 19.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (vita)
 20.Az ülés folytatása
 21.Szavazások órája
  21.1.A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (szavazás)
  21.2.A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (szavazás)
  21.3.Az InvestEU program létrehozása (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (szavazás)
  21.4.Az uniós ideiglenes úti okmány (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (szavazás)
  21.5.Euratom kutatási és képzési program (2021–2025) (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (szavazás)
  21.6.Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (szavazás)
  21.7.Bankunió – 2018. évi éves jelentés (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (szavazás)
  21.8.Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (szavazás)
  21.9.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (szavazás)
 22.A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvet
 23.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 24.Az ülés folytatása
 25.A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés (vita)
 26.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (vita)
 27.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről (vita)
 28.A napirend módosítása: lásd a jegyzokönyvet
 29.A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme (vita)
 30.Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása (vita)
 31.A Jogok és értékek program létrehozása (vita)
 32.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 33.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 34.A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program (vita)
 35.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 36.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1164 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5537 kb)
Utolsó frissítés: 2019. május 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat