Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-President
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 5.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-Minuti
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 8.Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (dibattitu)
 9.Dibattitu mal-President tal-Gvern ta' Spanja, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016 (B8-0052/2019) (votazzjoni)
  12.2.Mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-Artikolu 108(6) għal talba għal opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (B8-0051/2019) (votazzjoni)
  12.3.Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (Riżoluzzjoni) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (votazzjoni)
  12.4.Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (votazzjoni)
  12.5.Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-konċessjonijiet tariffarji għal ċerti prodotti tal-laħam tal-pollam (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (votazzjoni)
  12.6.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (votazzjoni)
  12.7.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (votazzjoni)
  12.8.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (votazzjoni)
  12.9.It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (votazzjoni)
  12.10.Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (votazzjoni)
 13.Spegazzjonijiet tal-vot
  13.1.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 18.Approfondiment tat-tagħlim, tar-riċerka u tat-tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa (dibattitu topiku)
 19.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (dibattitu)
 20.Tkomplija tas-seduta
 21.Ħin tal-votazzjonijiet
  21.1.L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (votazzjoni)
  21.2.Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (votazzjoni)
  21.3.L-istabbiliment tal-Programm InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  21.4.Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (votazzjoni)
  21.5.L-istabbiliment tal-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (votazzjoni)
  21.6.Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (votazzjoni)
  21.7.Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (votazzjoni)
  21.8.Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (votazzjoni)
  21.9.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (votazzjoni)
 22.Spjegazzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 23.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 24.Tkomplija tas-seduta
 25.Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (dibattitu)
 26.Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)
 27.Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)
 28.Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti
 29.Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri (dibattitu)
 30.L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (dibattitu)
 31.L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri" (dibattitu)
 32.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 33.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 34.Il-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja (dibattitu)
 35.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 36.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1164 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5537 kb)
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza