Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 januari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 8.De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 9.Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 12.Stemmingen
  12.1.Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016 (B8-0052/2019) (stemming)
  12.2.Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (B8-0051/2019) (stemming)
  12.3.Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (stemming)
  12.4.Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (stemming)
  12.5.Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (stemming)
  12.6.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (stemming)
  12.7.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (stemming)
  12.8.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (stemming)
  12.9.Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (stemming)
  12.10.Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (stemming)
 13.Stemverklaringen
  13.1.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Samenstelling Parlement: zie notulen
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 18.Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden (actualiteitendebat)
 19.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (debat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Stemmingen
  21.1.Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (stemming)
  21.2.Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (stemming)
  21.3.Vaststelling van het InvestEU-programma (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (stemming)
  21.4.EU-noodreisdocument (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (stemming)
  21.5.Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (stemming)
  21.6.Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (stemming)
  21.7.Bankenunie - jaarverslag 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (stemming)
  21.8.Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (stemming)
  21.9.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (stemming)
 22.Stemverklaringen: zie notulen
 23.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 24.Hervatting van de vergadering
 25.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (debat)
 26.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 27.Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 28.Wijziging agenda: zie notulen
 29.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (debat)
 30.Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (debat)
 31.Vaststelling van het programma Rechten en waarden (debat)
 32.Samenstelling fracties: zie notulen
 33.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 34.Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (debat)
 35.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 36.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1164 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5537 kb)
Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid