Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președinției
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 9.Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (dezbatere)
 10.Reluarea şedinţei
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Votare
  12.1.Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 (B8-0052/2019) (vot)
  12.2.Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a acordului prevăzut între UE și Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (B8-0051/2019) (vot)
  12.3.Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (vot)
  12.4.Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (vot)
  12.5.Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (vot)
  12.6.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (vot)
  12.7.Fondul social european Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (vot)
  12.8.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (vot)
  12.9.Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (vot)
  12.10.Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (vot)
 13.Explicații privind votul
  13.1.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Fondul social european Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 15.Reluarea şedinţei
 16.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 18.Predarea și cercetarea amănunțită a regimurilor totalitare din trecutul Europei și păstrarea vie a memoriei lor (dezbatere pe o temă de actualitate)
 19.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (dezbatere)
 20.Reluarea şedinţei
 21.Votare
  21.1.Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (vot)
  21.2.Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (vot)
  21.3.Instituirea Programului InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (vot)
  21.4.Documentul de călătorie provizoriu al UE (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (vot)
  21.5.Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (vot)
  21.6.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (vot)
  21.7.Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (vot)
  21.8.Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (vot)
  21.9.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (vot)
 22.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 23.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 24.Reluarea şedinţei
 25.Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (dezbatere)
 26.Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 27.Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 28.Modificarea ordinii de zi: consultaţi procesul-verbal
 29.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (dezbatere)
 30.Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (dezbatere)
 31.Instituirea programului „Drepturi și valori” (dezbatere)
 32.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 33.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 34.Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (dezbatere)
 35.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 36.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1164 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5537 kb)
Ultima actualizare: 28 mai 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate