Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 16. januar 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 8.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 9.Razprava s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom o prihodnosti Evrope (razprava)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Čas glasovanja
  12.1.Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 (B8-0052/2019) (glasovanje)
  12.2.Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu s Pogodbama (B8-0051/2019) (glasovanje)
  12.3.Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (glasovanje)
  12.4.Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (glasovanje)
  12.5.Sporazum med EU in Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  12.6.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (glasovanje)
  12.7.Evropski socialni sklad plus (ESS+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (glasovanje)
  12.8.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)
  12.9.Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz EU (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (glasovanje)
  12.10.Postopek Unije za registracijo pesticidov (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja
  13.1.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Evropski socialni sklad plus (ESS+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Postopek Unije za registracijo pesticidov (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 18.Celovito evropsko izobraževanje o totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in ohranjanje spomina nanjo (tematska razprava)
 19.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Čas glasovanja
  21.1.Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (glasovanje)
  21.2.Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (glasovanje)
  21.3.Vzpostavitev programa InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  21.4.Potna listina EU za vrnitev (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (glasovanje)
  21.5.Program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021–2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (glasovanje)
  21.6.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  21.7.Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (glasovanje)
  21.8.Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (glasovanje)
  21.9.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (glasovanje)
 22.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 23.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 24.Nadaljevanje seje
 25.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (razprava)
 26.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (razprava)
 27.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (razprava)
 28.Sprememba dnevnega reda: gl. zapisnik
 29.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (razprava)
 30.Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve (razprava)
 31.Vzpostavitev programa za pravice in vrednote (razprava)
 32.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 33.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 34.Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (razprava)
 35.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 36.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1164 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (5537 kb)
Zadnja posodobitev: 28. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov