Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 17. jaanuar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 3.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 4.Petitsioonid (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Diferentseeritud integratsioon (lühiettekanne)
 7.Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (lühiettekanne)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum
  8.2.Sudaan
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (hääletus)
  10.2.Sudaan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (hääletus)
  10.3.Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (hääletus)
  10.4.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (hääletus)
  10.5.Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  10.6.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (hääletus)
  10.7.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (hääletus)
  10.8.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (hääletus)
  10.9.Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (hääletus)
  10.10.Õiguste ja väärtuste programmi loomine (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (hääletus)
  10.11.Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (hääletus)
  10.12.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (A8-0456/2018 - Lara Comi) (hääletus)
  10.13.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (hääletus)
  10.14.Diferentseeritud integratsioon (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (hääletus)
  10.15.Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.InvestEU programmi loomine (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.EKP 2017. aasta aruanne (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Õiguste ja väärtuste programmi loomine (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Diferentseeritud integratsioon (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.ELi riisitootmise kaitse (arutelu)
 16.Istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (567 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2771 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika