Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 17. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 3.Poslanecký mandát
 4.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Eriytetty yhdentyminen (lyhyt esittely)
 7.Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (lyhyt esittely)
 8.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus
  8.2.Sudan
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (äänestys)
  10.2.Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (äänestys)
  10.3.Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (äänestys)
  10.4.Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (äänestys)
  10.5.Aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  10.6.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (äänestys)
  10.7.Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (äänestys)
  10.8.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (äänestys)
  10.9.Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (äänestys)
  10.10.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (äänestys)
  10.11.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (äänestys)
  10.12.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (A8-0456/2018 - Lara Comi) (äänestys)
  10.13.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (äänestys)
  10.14.Eriytetty yhdentyminen (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (äänestys)
  10.15.Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.InvestEU-ohjelman perustaminen (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Eriytetty yhdentyminen (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.EU:ssa tuotetun riisin suojelu (keskustelu)
 16.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (567 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2771 kb)
Päivitetty viimeksi: 7. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö